Sestavy Office 365 v Centru pro správu – aktivity na OneDrivu pro firmy

V novém řídicím panelu Sestavy v Office 365 se zobrazuje přehled aktivit napříč různými produkty Office 365 ve vaší organizaci. Umožňuje přejít k podrobnostem v sestavách na úrovni jednotlivých produktů, abyste si mohli udělat lepší představu o aktivitách v jednotlivých produktech. Podívejte se na téma s přehledem sestav.

Můžete si třeba analyzovat aktivity všech uživatelů s licencí k používání OneDrivu tak, že se podíváte na jejich interakce se soubory na OneDrivu. Pomůže vám také pochopit úroveň probíhající spolupráce prostřednictvím počtu sdílených souborů.

Poznámka: Některé funkce se zavádějí postupně. To znamená, že se funkce zatím nemusejí zobrazovat nebo nemusí odpovídat popisu v článcích nápovědy. Nemějte obavy – brzy budou dostupné.

Pokud si chcete analyzovat objem aktivit probíhajících u jednotlivých účtů OneDrivu a využití úložiště, můžete se podívat na sestavu využití OneDrivu.

Poznámka: Abyste viděli sestavy Office 365, musíte být globálním správcem Office 365, správcem Exchange, SharePointu nebo Skypu pro firmy nebo čtenářem sestav.

Jak se dostanu k sestavě aktivity na OneDrivu?

 1. V Centru pro správu Office 365 vyberte v nabídce vlevo Sestavy a potom Využití nebo klikněte na widget Sestavy.

  Nové sestavy aktivit v Office 365
 2. Vlevo nahoře otevřete rozevírací nabídku Vybrat sestavu a vyberte OneDrive – aktivita.

  Vybrat sestavu

Interpretace sestavy aktivit na OneDrivu pro firmy

Přehled o aktivitách na OneDrivu pro firmy získáte prostřednictvím zobrazení Soubory a Uživatelé.

Sestava o aktivitách na OneDrivu

1

V sestavě OneDrive pro firmy – aktivita si můžete prohlédnout trendy za posledních 7, 30, 90 nebo 180 dnů. Pokud ale v sestavě kliknete na určitý den, zobrazí se v tabulce (7) data za posledních 28 dnů před aktuálním datem (ne před datem, ke kterému se sestava vygenerovala).

2

Každá sestava má datum, ke kterému se vygenerovala. Sestavy se obvykle objevují se zpožděním 24 až 48 hodin od času aktivity.

Poznámka: Občas může nečekaně dojít ke zpoždění při shromažďování a zpracování dat. Tím se může zpozdit generování sestav. Zobrazené datum sestavy vždy vyjadřuje aktuální datum, pro které systém zpracoval data sestavy. Snažíme se ho udržet v intervalu 24–48 hodin od času aktivity.

3

Zobrazení Soubory pomáhá pochopit jedinečný počet licencovaných uživatelů, kteří prováděli interakce se soubory s různými účty OneDrivu.

4

Zobrazení Uživatelé pomáhá pochopit trend počtu aktivních uživatelů OneDrivu. Uživatel se považuje za aktivního, pokud v daném časovém období prováděl souborové aktivity (ukládání, synchronizace, úpravy nebo sdílení).

Poznámka: U jednoho souboru může být zaznamenána opakovaná aktivita, která se ale počítá jako jeden aktivní soubor. Tentýž soubor můžete v daném období třeba několikrát uložit a synchronizovat, ale do dat se započítá jen jeden aktivní soubor a jeden synchronizovaný soubor.

5

 • V grafu Soubory je na ose Y počet jedinečných souborů, které uživatelé uložili, synchronizovali, změnili nebo sdíleli.

 • V grafu Uživatelé představuje osa Y počet jedinečných uživatelů, kteří prováděli souborové interakce (ukládání, synchronizace, úpravy nebo sdílení) na jakémkoli účtu OneDrivu.

 • Na osu X se ve všech grafech vynáší vybraný rozsah dat pro tuto konkrétní sestavu.

6

Řady, které jsou v grafu zobrazené, můžete filtrovat tak, že kliknete na položku legendy. Když například v grafu Soubory kliknete nebo klepnete na Aktivní nebo Synchronizováno Legenda grafu sestavy o aktivitách na OneDrivu pro firmy , zobrazí se jenom takové informace, které spolu souvisejí. Pokud výběr změníte, informace v tabulce se tím nezmění.

7

V tabulce jsou data rozložená až na úroveň jednotlivých uživatelů. Do tabulky můžete přidat sloupce nebo je z ní odebrat.

Sloupce sestavy o aktivitách na OneDrivu pro firmy
 • Uživatelské jméno je uživatelské jméno vlastníka účtu OneDrivu.

 • Datum poslední aktivity (UTC) je nejnovější datum souborové aktivity, ke které došlo u účtu OneDrivu ve vybraném časovém období. Pokud chcete vidět aktivity, ke kterým došlo v konkrétní den, vyberte datum přímo v grafu.

  Vyberte v grafu konkrétní datum.

  Tabulka se vyfiltruje, aby zobrazila data souborové aktivity jen pro ty uživatele, kteří prováděli aktivity v tento konkrétní den.

 • Zobrazené nebo upravené soubory představují počet souborů, které uživatel nahrál, stáhl, změnil nebo zobrazil.

 • Synchronizované soubory představují počet souborů, které se synchronizovaly z místního zařízení uživatele do účtu OneDrive.

 • Interně sdílené soubory je počet souborů, které se sdílely s uživateli v organizaci.

 • Externě sdílené soubory je počet souborů, které se sdílely s uživateli mimo organizaci.

 • Odstraněno označuje, že licence uživatele byla odebrána.

  Poznámka: Aktivity odstraněného uživatele se budou v sestavě dále zobrazovat, pokud měl v nějakém časovém období během vybraného časového období licenci. Sloupec Odstraněno umožňuje upozornit na uživatele, kteří už sice nemusí být aktivní, ale přispěli k datům v sestavě.

 • Datum odstranění je datum, kdy byla licence uživatele odebrána.

 • Přiřazení produktu představuje produkty Office 365, pro které má daný uživatel licence.

Pokud vám zásady vaší organizace brání v zobrazení sestav, ve kterých by bylo možné identifikovat uživatele, můžete pro všechny tyto sestavy změnit nastavení ochrany osobních údajů. Projděte si informace v části věnované skrytí podrobností v sestavách na úrovni uživatele v tématu Sestavy aktivity v Centru pro správu Office 365.

8

Pokud chcete do sestavy přidat sloupce (nebo je z ní odebrat), klikněte nebo klepněte na ikonu Spravovat sloupce Spravovat sloupce .

9

Kliknutím nebo klepnutím na odkaz Export Tlačítko Export můžete taky exportovat data sestavy do excelového souboru .csv. Exportujete tak data všech uživatelů a můžete je dál jednoduše analyzovat řazením a filtrováním. Pokud máte míň než 2000 uživatelů, můžete řadit a filtrovat přímo v tabulce samotné sestavy. Pokud máte víc než 2000 uživatelů a chcete data řadit a filtrovat, budete je muset exportovat.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×