Office
Přihlásit se

Sestavy Office 365 v Centru pro správu – aktivita služby SharePoint

Jako správci Office 365 vám řídicí panel Sestavy zobrazuje přehled aktivit napříč různými produkty Office 365 ve vaší organizaci. Umožní vám přejít k podrobnostem a získat tak lepší představu o aktivitách specifických pro jednotlivé produkty.  Přečtěte si téma Sestavy aktivit v Centru pro správu Office 365.

Můžete třeba získat přehled o aktivitách jednotlivých uživatelů s licencí k používání SharePointu, a to tak, že se podíváte na jejich interakce se soubory. Na základě počtu sdílených souborů můžete také zjistit úroveň probíhající spolupráce.

Poznámka: Některé funkce se zavádějí postupně. To znamená, že se funkce zatím nemusejí zobrazovat nebo nemusejí odpovídat popisu v článcích nápovědy. Nemějte obavy – pokud se ještě nezobrazují, budou brzy dostupné.

Pokud chcete získat přehled o objemu aktivit probíhajících na jednotlivých webech SharePointu a o využití úložiště, podívejte se na sestavu využití sharepointových webů.

Poznámka: Abyste viděli sestavy Office 365, musíte být globálním správcem Office 365, správcem Exchange, SharePointu nebo Skypu pro firmy nebo čtenářem sestav.

Jak se dostanu k sestavě Aktivita služby SharePointu?

 1. V Centru pro správu Office 365 vyberte v nabídce vlevo Sestavy nebo klikněte na widget Sestavy.

  Nové sestavy aktivit v Office 365
 2. Vlevo nahoře otevřete rozevírací nabídku Vybrat sestavu a vyberte Aktivita služby SharePoint.

  Vybrat sestavu

Interpretace sestavy Aktivita služby SharePoint

Přehled o aktivitě služby SharePoint získáte, když se podíváte na zobrazení Soubory a Uživatelé.

Sestava aktivity služby SharePoint

1

V sestavě Aktivita služby SharePoint si můžete prohlédnout trendy za posledních 7, 30, 90 nebo 180 dnů. Pokud ale v sestavě kliknete na určitý den, zobrazí se v tabulce (7) data za posledních 28 dnů před aktuálním datem (ne před datem, ke kterému se sestava vygenerovala).

2

Každá sestava má datum, ke kterému se vygenerovala. Sestavy se obvykle objevují se zpožděním 24 až 48 hodin od času aktivity.

3

Zobrazení Soubory pomáhá porozumět jedinečným počtům licencovaných uživatelů, kteří provádějí interakce se soubory uloženými na sharepointových webech.

4

Zobrazení Stránky znázorňuje počet jedinečných stránek, které uživatelé navštívili.

5

Zobrazení Uživatelé pomáhá porozumět trendu v počtu aktivních uživatelů. Uživatel se považuje za aktivního, pokud v určitém časovém období prováděl nějakou souborovou aktivitu (ukládání, synchronizace, úpravy nebo sdílení) nebo navštívil stránku.

Poznámka: K souborové aktivitě může u jednoho souboru dojít vícekrát, počítá se to ale jenom jako jeden aktivní soubor. Stejný soubor můžete například uložit a synchronizovat během určeného časového období několikrát, do dat se to ale započítá jenom jako jeden aktivní soubor a jeden synchronizovaný soubor.

6

 • V grafu Soubory se na osu Y vynáší počet jedinečných souborů, které uživatel uložil, synchronizoval, upravil nebo sdílel.

 • V grafu Uživatelé se na osu Y vynáší počet jedinečných uživatelů, kteří prováděli na webu nějaké souborové interakce (ukládání, synchronizace, úpravy nebo sdílení).

 • V grafu Stránky se na osu X vynáší počet jedinečných stránek, které uživatelé navštívili.

 • Na osu X se ve všech grafech vynáší vybraný rozsah dat pro tuto konkrétní sestavu.

7

Řady, které vidíte v grafu, můžete filtrovat, a to tak, že kliknete na nějakou položku v legendě grafu. Například v grafu Soubory kliknutím nebo klepnutím na Zobrazené nebo upravené, Synchronizováno, Sdíleno interně nebo Sdíleno externě zobrazíte jenom informace vztahující se ke konkrétnímu typu aktivity. Změnou tohoto výběru se nezmění informace v tabulce mřížky.

8

V tabulce je uvedený přehled aktivit na úrovni jednotlivých webů.

Rozbalené sloupce v sestavě aktivity služby SharePoint
 • Uživatelské jméno – e-mailová adresa uživatele, který provedl aktivitu na sharepointovém webu

 • Datum poslední aktivity (UTC) – poslední datum, kdy ve vybraném časovém období došlo k souborové aktivitě nebo návštěvě stránky. Pokud chcete vidět aktivity, ke kterým došlo v konkrétní den, vyberte datum přímo v grafu.

  Vyberte v grafu konkrétní datum.

  Tabulka se vyfiltruje, aby zobrazila data souborové aktivity jen pro ty uživatele, kteří prováděli aktivity v tento konkrétní den.

 • Zobrazené nebo upravené soubory – počet souborů, které uživatel nahrál, stáhl, upravil nebo zobrazil

 • Synchronizované soubory – počet souborů, které se synchronizovaly z místního zařízení uživatele na sharepointový web

 • Interně sdílené soubory – počet souborů, které se sdílely s uživateli v organizaci

 • Externě sdílené soubory – počet souborů, které se sdílely s uživateli mimo organizaci

 • Navštívené stránky – návštěvy uživatele na jedinečných stránkách

 • Odstraněno – označuje, že licence uživatele byla odebrána

  Poznámka: Aktivity odstraněného uživatele se budou v sestavě dále zobrazovat, pokud měl v nějakém časovém období během vybraného časového období licenci. Sloupec Odstraněno umožňuje upozornit na uživatele, kteří už sice nemusí být aktivní, ale přispěli k datům v sestavě.

 • Datum odstranění – datum, kdy byla licence uživatele odebrána

 • Přiřazení produktu – produkty Office 365, pro které má daný uživatel licenci

9

Pokud chcete v sestavě přidat nebo odebrat sloupce, klikněte nebo klepněte na ikonu Spravovat sloupce  Spravovat sloupce .

10

Kliknutím nebo klepnutím na odkaz Export Tlačítko Export můžete také data sestavy vyexportovat do excelového souboru .csv. Vyexportujete tak data všech uživatelů a můžete je dál jednoduše analyzovat řazením a filtrováním. Pokud máte méně než 2 000 uživatelů, můžete řadit a filtrovat přímo v tabulce samotné sestavy. Pokud máte více než 2 000 uživatelů a chcete data řadit a filtrovat, budete je muset vyexportovat.

Související témata

Sestavy aktivit v Centru pro správu Office 365

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×