Sestavy aplikace Business Contact Manager

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete některou z více než 50 sestav k zobrazení stavu účty, obchodních kontaktů, potenciálních zákazníků, příležitostí, aktivity, obchodní projekty a marketingových kampaní. Můžete vytvářet sestavy můžete seřadit a filtrovat data, uspořádání a sledování obchodních aktivit a definujte své cíle business. If Business Contact Manager pro aplikaci Outlook is integrated with an Účetní systém, you can also run financial reports.

V tomto článku

Spustit sestavu aplikace Business Contact Manager

Úpravy sestavy aplikace Business Contact Manager

Export sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Microsoft Office Excel* nebo jiných aplikací za účelem provedení další analýzy

Odeslání sestavy aplikace Business Contact Manager jako aplikace Excel * příloha v e-mailu

Spuštění marketingové kampaně ze sestavy aplikace Business Contact Manager

Uložit, obnovit nebo vytisknout sestavu aplikace Business Contact Manager

Spuštění sestavy aplikace Business Contact Manager

Chcete-li spustit sestavu, přejděte v nabídce Business Contact Manager na volbu Sestavy, potom na skupinu sestav a vyberte typ sestavy nebo klepněte na možnost Otevřít uloženou sestavu.

Poznámka: Pokud z aktuální databáze odstraníte Pole definované uživatelem zahrnuté v sestavě, nezobrazí se v uložené sestavě upravené informace, protože sestavy jsou opětovně spouštěny při každém novém otevření. Na sestavy, které byly exportovány do aplikace Excel*, to nemá vliv, protože jsou uloženy v jiné aplikaci.

Nápovědu k úpravě sestavy na tlačítko Nápověda Tlačítko Nápověda na panelu nástrojů sestavy.

Tip: Klienti nebo obchodní kontakty se objeví v sestavě Opomíjení klienti nebo Opomíjené obchodní kontakty, pokud daný záznam nebyl aktualizován déle než 90 dnů.

Začátek stránky

Úpravy sestavy aplikace Business Contact Manager

Sestavy můžete upravovat v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook několika způsoby.

 • Před spuštěním sestavy můžete do formulářů přidat pole definovaná uživatelem a upravit hodnoty, které jsou dostupné v seznamech určitých polí. Tyto seznamy bývají také označovány jako rozevírací seznamy.

 • Po spuštění sestavy můžete pomocí karet Jednoduchý filtr a Rozšířený filtr ve Filtr sestavy upřesnit záznamy, které mají být zahrnuty do sestavy.

 • Před uložením nebo tiskem sestavy můžete pomocí příkazů v podokně Změnit sestavu provést změny formátu a obsahu sestavy, včetně zobrazení polí definovaných uživatelem nebo vlastních sloupců, které jste přidali do formulářů.

Následující tabulka obsahuje seznam akcí, které lze provést u sestav, a odkaz na téma nápovědy, kde je možné získat další informace.

Úpravy, které lze provádět u sestav

Vlastní nastavení

Téma nápovědy

Přidání uživatelem definovaných polí do formuláře

Vlastní nastavení formulářů aplikace Business Contact Manager pomocí polí definovaných uživatelem

Úpravy rozevíracího seznamu ve formuláři

Přizpůsobení rozevíracích seznamů ve formulářích aplikace Business Contact Manager

Filtrování záznamů v sestavě

Filtrování záznamů v sestavách aplikace Business Contact Manager

Začátek stránky

Export sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Microsoft Office Excel* nebo jiných aplikací za účelem provedení další analýzy

Ve výchozím nastavení jsou sestavy uložené v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook uloženy ve formátu souborů sestavy aplikace Business Contact Manager s příponou BCR. Sestavu však můžete exportovat za účelem další analýzy také do aplikace Excel* nebo jiných aplikací. Chcete-li exportovat data sestavy do jiné aplikace, exportujte sestavu do aplikace Excel* a potom sestavu zkopírujte nebo uložte v požadovaném formátu.

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Sestavy a klepněte na příkaz Otevřít uloženou sestavu.

 2. Klepněte na sestavu, kterou chcete otevřít.

 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Export do aplikace Excel.

 4. V aplikaci Excel* uložte sestavu v požadovaném formátu souboru.

Začátek stránky

Odeslání sestavy aplikace Business Contact Manager e-mailem ve formě přílohy ve formátu souboru aplikace Excel*

Sestavu můžete odeslat ke kontrole jako přílohu e-mailové zprávy ve formátu souboru aplikace Excel*.

 1. Otevřete sestavu, kterou chcete odeslat.

 2. V nabídce soubor klikněte na Odeslat E-mail s přílohou aplikace Excel.

  Otevře se nová e-mailová zpráva s připojenou sestavou.

 3. Přidejte informace požadované k odeslání e-mailové zprávy a klepněte na tlačítko Odeslat.

Poznámka: Chcete-li otevřít uloženou sestavu, přejděte v nabídce aplikace Business Contact Manager na příkaz Sestavy a klepněte na příkaz Otevřít uloženou sestavu. Název souboru sestavy obsahuje příponu souboru BCR.

Začátek stránky

Spuštění marketingové kampaně ze sestavy aplikace Business Contact Manager

Pomocí aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook můžete vytvořit a spustit marketingovou kampaň ze sestavy klientů, obchodních kontaktů nebo potenciálních zákazníků.

 1. Spuštění sestavy

  V nabídce aplikace Business Contact Manager přejděte na příkaz Sestavy, na položku Klienti, Obchodní kontakty nebo Potenciální zákazníci a klepněte na sestavu, kterou chcete vytvořit, nebo klepněte na volbu Otevřít uloženou sestavu.

 2. Upřesnění sestavy s použitím filtrů (volitelné)

  1. Chcete-li vytvořit specifický seznam příjemců pro marketingovou kampaň, klepněte v sestavě v nabídce Akce na příkaz Filtr sestavy.

  2. V dialogovém okně Filtr použijte k zadání požadovaných informací karty Jednoduchý filtr a Rozšířený filtr.

  3. Chcete-li zobrazit seznam příjemců s použitím filtru, klepněte na kartu Zobrazit výsledky. Pokud nebudou výsledky podle vašich očekávání, vraťte se na kartu Jednoduchý filtr nebo Rozšířený filtr a pokračujte v upřesňování pomocí filtru, dokud se vám nezobrazí požadované výsledky.

  Tip: Chcete-li vytvořit marketingovou kampaň, která bude obsahovat pouze vybrané příjemce, stiskněte nejprve klávesu CTRL a vyberte příjemce, které chcete zahrnout do seznamu.

 3. Vytvoření marketingové kampaně ze sestavy.

  V nabídce Akce přejděte na příkaz Zahájit marketingovou kampaň a postupujte jedním z následujících způsobů:

  1. Chcete-li vytvořit marketingovou sestavu, která zahrnuje všechny příjemce v sestavě, klepněte na volbu Všechny položky.

  2. Chcete-li vytvořit novou marketingovou kampaň, která bude zahrnovat pouze příjemce, které jste vybrali v sestavě, klepněte na volbu Vybrané položky.

 4. Spuštění marketingové kampaně

  Vyplňte formulář Marketingová kampaň a klepněte na tlačítko Spustit.

Začátek stránky

Uložení, obnovení nebo tisk sestavy aplikace Business Contact Manager

 • Chcete-li uložit sestavu, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit sestavu nebo Uložit sestavu jako.

  Poznámka: Jestliže po uložení sestavy odstraníte z aktuální databáze pole definované uživatelem zahrnuté v sestavě, nezobrazí se v sestavě při jejím dalším spuštění, protože sestavy jsou opětovně spouštěny při každém novém otevření. Na sestavy, které byly exportovány do aplikace Excel*, to nemá vliv, protože jsou uložené v jiné aplikaci.

 • Chcete-li obnovit sestavu, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Obnovit sestavu.

  Poznámka: Sestavu je možné obnovit pouze tehdy, pokud je otevřena v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Chcete-li obnovit sestavu již uloženou v jiné aplikaci, otevřete aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, spusťte znovu sestavu a potom ji exportujte do této aplikace a znovu uložte.

 • Chcete-li vytisknout sestavu, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk.

Samostatné edici Microsoft Office Outlook 2007 s aplikací Business Contact Manager můžete používat se Excel 2007 a Excel 2003.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×