Office
Přihlásit se

Sestava o stavu migrace uživatelů

K zobrazení informací o stavu migrace u všech uživatelů v migrační dávce můžete použít řídicí panel migrace v Centru pro správu Exchange (EAC). Můžete si také prohlédnout podrobné informace o migraci pro každého uživatele v migrační dávce. Tyto informace se také nazývají statistika migrace uživatelů. Mohou vám pomoci řešit potíže, které by jinak mohly bránit migraci poštovní schránky uživatele nebo jejích položek. Informace o stavu migrace můžete zobrazit pro migrační dávky, které právě běží, byly zastaveny nebo už jsou hotové.

K zobrazení statistiky o migraci uživatelů můžete také použít prostředí Exchange Management Shell. Další informace najdete tady:

Obsah   

Sestava migrace uživatelů

Statistika migrace uživatelů pro určitého uživatele

Fáze migrace

Sestava migrace uživatelů

Když chcete získat přístup k sestavě migrace uživatelů, vyberte Příjemci > Migrace, vyberte migrační dávku a v podokně podrobností v části Stav poštovní schránky klikněte na Zobrazit podrobnosti.

Statistika migrace uživatelů

Název migrační dávky se zobrazuje nahoře v okně, kde jsou i následující příkazy.

Příkaz

Popis

Odstranit  Ikona Odstranit

Odstraní vybraného uživatele ze seznamu migrovaných uživatelů.

Aktualizovat  Ikona Aktualizovat

Aktualizuje seznam migrovaných uživatelů o informace zobrazené o uživatelích v migrační dávce.

Sloupce v seznamu migrovaných uživatelů

Sloupec

Popis

Identita

E-mailová adresa uživatele.

Stav

Stav migrace uživatele. Viz popis stavů v tabulce v další části.

Synchronizované položky

Počet položek v místní poštovní schránce uživatele, které byly úspěšně migrovány do poštovní schránky Office 365.

Vynechané položky

Počet položek v místní poštovní schránce uživatele, které nebyly migrovány do poštovní schránky Office 365.

Statistika migrace uživatelů pro určitého uživatele

Pokud se chcete podívat na informace o stavu (také se jim říká statistika migrace uživatelů), které se týkají určité poštovní schránky, poštovního kontaktu nebo distribuční skupiny, klikněte v seznamu na poštovní schránku, kontakt nebo distribuční skupinu. Informace o stavu vybraného poštovního subjektu se zobrazí v podokně podrobností. Následující tabulka popisuje všechna pole zobrazená v podokně podrobností.

Pole

Popis

Stav

Označuje určitý bod v procesu migrace pro každý poštovní objekt v migrační dávce. Tento stav je přesnější než celkové shrnutí stavu zobrazené v seznamu migrovaných uživatelů. Následující seznam obsahuje popis všech stavů.

  • Ve frontě:    Objekt je ve spuštěné migrační dávce, ale migrace objektu ještě nezačala. Objekty mají většinou stav Ve frontě   , pokud se všechna připojení koncového bodu migrace, která jsou přidružená k migrační dávce, právě používají.

  • Zřizování:    Migrace poštovního objektu začala, ale objekt ještě není zřízený.

  • Aktualizace zprostředkování:    Poštovní objekt je zřízený, ale ještě se nemigrovaly všechny jeho vlastnosti. Tento stav může nastat třeba po migraci distribuční skupiny, pokud ještě nebyli migrováni členové skupiny nebo se vyskytly potíže při migraci uživatele, který je členem skupiny. V tomto případě uvedený stav znamená, že migrace nemůže aktualizovat členství ve skupině, protože neproběhla migrace všech členů skupiny.

  • Synchronizováno:    Migrace úspěšně zřídila poštovní schránku Office 365 a dokončila počáteční synchronizaci, při které se všechny položky poštovní schránky zkopírovaly do cloudové poštovní schránky. U přímých migrací Exchange a migrací IMAP může tento stav také znamenat, že byla úspěšně dokončena přírůstková synchronizace.

  • Chyba:    Nepodařilo se zřídit poštovní objekt nebo selhala jeho počáteční synchronizace. Pokud byla poštovní schránka Office 365 pro uživatele úspěšně vytvořena, ale selže migrace položek poštovní schránky, bude stav uživatele Chyba   .

Podrobnosti o vynechané položce

Pokud chcete zobrazit informace o vynechaných položkách vybraného uživatele, klikněte na Podrobnosti o vynechané položce. O všech vynechaných položkách se zobrazí následující informace:

  • Datum: Časové razítko položky poštovní schránky.

  • Předmět: Řádek předmětu zprávy.

  • Typ: Typ chyby, která způsobila vynechání položky.

  • Název složky: Složka, kde se vynechaná položka nachází.

Migrovaná data

Celkový objem dat (v bajtech nebo megabajtech (MB)), který odpovídá položkám poštovní schránky migrovaným do poštovní schránky Office 365. Toto číslo zahrnuje položky migrované při počáteční i přírůstkové synchronizaci. U migrací IMAP v tomto poli není hodnota.

Rychlost migrace

Průměrná přenosová rychlost (v bajtech nebo MB za minutu) při kopírování dat do poštovní schránky Office 365. U migrací IMAP v tomto poli není hodnota.

Chyba

Pokud se migrace uživatele nepodaří, zobrazí se v tomto poli popis chyby. Stejný popis chyby také najdete v sestavě chyb migrace.

Sestava

Pokud chcete otevřít nebo uložit podrobnou migrační sestavu, která obsahuje diagnostické informace o stavu migrace uživatele, klikněte na Stáhnout sestavu pro tohoto uživatele. Informace z této sestavy můžete použít vy nebo podpora Microsoftu k řešení migračních chyb.

Datum poslední úspěšné synchronizace

Čas posledního zkopírování nových položek z místní poštovní schránky do cloudové poštovní schránky.

Pokud chcete zobrazit další informace o migraci vybraného uživatele, klikněte na Další podrobnosti.

Pole

Popis

Doba trvání zařazení ve frontě

Doba, po kterou je uživatel ve stavu Ve frontě.

Doba trvání zpracování

Doba, po kterou aktivně probíhala migrace uživatele.

Trvání synchronizace

Doba, po kterou měl uživatel stav Synchronizováno.

Doba pozastavení

Doba, po kterou byla migrace uživatele pozastavena.

Fáze migrace

Pokud se seznámíte s fázemi procesu migrace, budete lépe rozumět stavům migrace popsaným v předchozích částech. Následující tabulka obsahuje popis fází. Najdete v ní také, do jakého typu migrace fáze patří.

Migrační fáze

Přímá migrace Exchange

Fázovaná migrace Exchange

Migrace IMAP

Zřizování:    Migrace vytváří novou poštovní schránku Office 365.

Ano (zahrnuje distribuční skupiny a poštovní kontakty)

Ano (zahrnuje poštovní kontakty)

Ne

Počáteční synchronizace:    Jakmile jsou zřízené poštovní schránky Office 365, proběhne migrace jejich položek do nově zřízených cloudových poštovních schránek.

Ano (zahrnuje časy v kalendáři a kontakty)

Ano (zahrnuje časy v kalendáři a kontakty)

Ano

Přírůstková synchronizace:    Migrace synchronizuje místní poštovní schránku s odpovídající schránkou Office 365 každých 24 hodin.

Ano

Ne

Ano

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×