Kontingenční tabulky

Seskupení nebo oddělení dat v kontingenční tabulce

Seskupení nebo oddělení dat v kontingenční tabulce

Seskupení dat v kontingenční tabulce vám pomůže zobrazit dílčí sadu dat, kterou chcete analyzovat. Můžete třeba chtít seskupit nepraktické seznamy dat nebo časů (pole data a času v kontingenční tabulce) do čtvrtletí a měsíců takto:

Data, která jsou seskupená podle měsíce a čtvrtletí

Poznámka: V Excelu 2016 je nová funkce seskupení času. Tato funkce automaticky zjišťuje závislosti mezi časovými poli a po přidání řádků časových polí do kontingenčních tabulek z nich vytváří skupiny. Jakmile data seskupíte, můžete skupinu přetáhnout do kontingenční tabulky a začít je analyzovat.

 1. V kontingenční tabulce klikněte pravým tlačítkem na kterékoli číselné pole nebo pole data a času a pak klikněte na Seskupit.

 2. Do polí Začátek a Konec zadejte toto (podle potřeby):

  Dialog seskupení

  • Nejmenší a největší číslo pro seskupení číselných polí.

  • První a poslední datum nebo čas, podle kterého chcete data seskupit.

   Hodnota zadaná do pole Konec by měla být větší nebo pozdější než hodnota zadaná do pole Začátek box.

 3. V poli Podle udělejte toto:

  • U číselných polí zadejte číslo představující interval pro každou skupinu.

  • U polí data a času klikněte na jedno nebo víc období kalendářního data nebo času pro skupiny.

   Můžete kliknout na další časová období, podle kterých chcete data seskupit. Můžete třeba data seskupit podle Měsíců a Týdnů. Seskupte položky nejdřív podle týdnů, ujistěte se, že Dny jsou jediné vybrané časové období. V poli Počet dnů klikněte na 7. Pak klikněte na Měsíce.

Tip: Skupiny data a času jsou v kontingenční tabulce zřetelně označené, třeba jako Duben, Květen, Červen pro měsíce. Pokud chcete změnit popisek skupiny, klikněte na něho, stiskněte F2 a pak zadejte požadovaný název.

Poznámka: Seskupení času je funkce dostupná jenom v aplikaci Excel 2016.

 • V podokně úloh Pole kontingenční tabulky přetáhněte pole kalendářního data z oblasti Pole do oblasti Řádky nebo Sloupce, abyste data automaticky seskupili podle časového období.

  Seznam polí kontingenční tabulky před seskupením času
  Seznam polí kontingenční tabulky před seskupením času

  Seznam polí kontingenční tabulky před seskupením času

  Excel automaticky přidá počítané sloupce do kontingenční tabulky, která se používá k seskupení kalendářních dat nebo časů. Excel taky data automaticky sbalí a zobrazí je ve svém nejširším období pro kalendářní data nebo časy.

  Pokud je třeba v seznamu polí nahoře zaškrtnuté pole Datum, Excel automaticky přidá Rok, Čtvrtletí a měsíc (Datum), jak vidíte dole.

  Seznam polí kontingenční tabulky po seskupení času
  Seznam polí kontingenční tabulky po seskupení času

  Seznam polí kontingenční tabulky po seskupení času

Poznámky: 

 • Pokud pole data přetáhnete ze seznamu polí do oblasti Řádky nebo Sloupce, kde pole už existuje, a vložíte toto pole data nad existující pole, odebere se toto existující pole data z oblasti Řádky nebo Sloupce a data se automaticky nesbalí, takže toto pole se po sbalení dat bude zobrazovat.

 • Pokud v datovém modelu kontingenční tabulky přetáhnete pole Datum s více než tisícem řádků dat ze seznamu polí do oblasti Řádky nebo Sloupce, pole Datum se ze seznamu polí odebere, aby Excel mohl zobrazit kontingenční tabulku, u které byl překročen limit jednoho milionu záznamů.

Také můžete vybrat konkrétní položky a skupiny, třeba takto:

Vybrané názvy, které jsou seskupené

 1. V kontingenční tabulce vyberte dvě nebo víc položek k seskupení tak, že podržíte stisknutou klávesu Ctrl nebo Shift a zároveň na položky kliknete.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na vybrané položky a pak klikněte na Seskupit.

Při seskupení vybraných položek vytvoříte nové pole na základě pole, které seskupujete. Pokud třeba seskupujete pole s názvem Prodejce, vytvoříte nové pole s názvem Prodejce1. Toto pole se přidá do oddílu polí v seznamu polí a můžete ho používat jako kterékoli jiné pole. V kontingenční tabulce uvidíte popisek skupiny, třeba Skupina1, pro první skupinu, kterou vytvoříte. Pokud chcete popisek skupiny změnit na popisnější název, klikněte na něho > Nastavení pole a do pole Vlastní název zadejte požadovaný název.

Tipy: 

 • Pro kompaktnější kontingenční tabulku budete možná chtít vytvořit skupiny pro všechny ostatní neseskupené položky v poli.

 • U polí uspořádaných do úrovní můžete seskupit položky, které všechny mají stejnou položku na další úrovni. Pokud má třeba pole úrovně Země a Město, můžete seskupit města z různých zemí.

Pokud chcete seskupení odebrat, klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou položku seskupených dat a klikněte na Oddělit.

Pokud oddělíte číselná pole nebo pole data a času, odebere se u takových polí veškeré seskupení. Pokud oddělíte skupiny seskupených položek, oddělí se jenom vybrané položky. Pole skupiny se neodebere ze seznamu polí, dokud neoddělíte všechny skupiny u tohoto pole. Předpokládejme třeba, že v poli Město máte čtyři města: Boston, New York, Los Angeles a Seattle. Můžete je seskupit tak, že New York a Boston jsou v jedné skupině s názvem Atlantická a Los Angeles a Seattle jsou ve skupině s názvem Tichomořská. V oblasti Pole se objeví nové pole, Město2, a umístí se do oblasti řádků v seznamu Pole.

Jak ukazuje obrázek, pole Město2 je založené na poli Město a je umístěné v oblasti řádků, aby mohlo seskupit vybraná města.

Město2, založené na poli Město, se používá k seskupování v oblasti řádků.

Jak vidíte dole, čtyři města jsou uspořádaná do nových skupin, Atlantické a Tichomořské.

Vlastní skupiny Atlantická a Tichomořská jsou založené na vybraných městech

Poznámka: Při rušení časového seskupení polí nebo automatického sbalení polí odebere první vrácení akce zpět všechna počítaná pole z oblastí polí, ve kterých zůstane jenom pole data. Toto chování je konzistentní s chováním funkce vrácení akce zpět u kontingenční tabulky v minulých verzích. Druhé vrácení akce zpět odebere pole data z oblastí polí a vrátí zpátky všechno.

Když seskupujete data v kontingenční tabulce, uvědomte si, že:

 • Pro zdrojová data OLAP (Online Analytical Processing), která nepodporují příkaz CREATE SESSION CUBE, nejde položky seskupit.

 • Do už seskupeného pole nejde přidat vypočítanou položku. Nejdřív je potřeba zrušit seskupení položek, pak přidat vypočítanou položku a nakonec položky znova seskupit.

 • Nemůžete použít příkaz Převést na vzorce (Nástroje kontingenční tabulky > Analyzovat> Nástroje OLAP), pokud máte jednu nebo víc seskupených položek. Před použitím tohohle příkazu oddělte seskupené položky.

 • Pro hierarchie OLAP se seskupenými poli nejde vytvořit výřezy.

 • Pouze aplikace Excel 2016: Úpravou registru můžete vypnout seskupení času v kontingenčních tabulkách (včetně kontingenčních tabulek s datovým modelem) a kontingenčních grafech.

Viz také

Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat listu

Videokurz: Seskupení dat v kontingenčních tabulkách

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×