Seskupení, kopírování nebo zarovnání ovládacích prvků v listu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Po přidání formulářů a ovládacích prvků ActiveX formuláře listu se můžete chtít skupiny, kopírování, přesunutí nebo Zarovnat ovládací prvky pro vytvoření dobře navržená, popisný formulář uživatele.

V tomto článku

Seskupit nebo zrušit seskupení ovládacích prvků

Kopírování jednoho nebo více ovládacích prvků

Přesun jednoho nebo více ovládacích prvků

Přesunutí ovládacího prvku dopředu nebo dozadu v pořadí vrstvení objektů

Zarovnat a rozmístit ovládací prvky

Seskupení, oddělení a opětovné seskupení ovládacích prvků

Při seskupování ovládacích prvků je slučujete tak, abyste s nimi mohli pracovat, jako kdyby se jednalo o jediný ovládací prvek. Můžete například změnit velikost nebo přesunout všechny ovládací prvky ve Skupina jako jedinou jednotku.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky Active X nelze kombinovat s objekty Nástrojů kreslení nebo Nástrojů pro obrázky SmartArt (například s tvary nebo grafickými prvky SmartArt) ve stejné skupině výběru.

Proveďte jeden z následujících kroků:

Seskupení ovládacích prvků

 1. Pokud ovládací prvky zahrnují jeden nebo více prvků Active X, proveďte následující kroky:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Klepnutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka ve skupině Ovládací prvky na kartě Vývojář se ujistěte, že jste v režimu návrhu.

 2. Vyberte ovládací prvky, které chcete seskupit. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte na příkaz Seskupení a klepněte na příkaz Seskupit.

Rozdělení skupiny ovládacích prvků

 1. Pokud ovládací prvky zahrnují jeden nebo více prvků Active X, proveďte následující kroky:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Klepnutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka ve skupině Ovládací prvky na kartě Vývojář se ujistěte, že jste v režimu návrhu.

 2. Vyberte skupinu, kterou chcete oddělit. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte na příkaz Seskupení a klepněte na příkaz Oddělit.

  1. Na obrazovce se objeví zpráva. Jestliže chcete pokračovat, klepněte na tlačítko Ano.

  2. Pokud chcete změnit samostatný ovládací prvek, pokračujte ve výběru a oddělování ovládacích prvků, dokud nebude k dispozici požadovaný prvek.

Opětovné seskupení ovládacích prvků

 1. Pokud ovládací prvky zahrnují jeden nebo více prvků Active X, proveďte následující kroky:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Klepnutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka ve skupině Ovládací prvky na kartě Vývojář se ujistěte, že jste v režimu návrhu.

 2. Vyberte kterýkoliv ovládací prvky, která byla dříve seskupit. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte na příkaz Seskupení a klepněte na příkaz Znovu seskupit.

Začátek stránky

Kopírování jednoho nebo více ovládacích prvků

Můžete zkopírovat jeden nebo více ovládacích prvků několika způsoby.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky Active X nelze kombinovat s objekty Nástrojů kreslení nebo Nástrojů pro obrázky SmartArt (například s tvary nebo grafickými prvky SmartArt) ve stejné skupině výběru.

Pomocí příkazů Kopírovat a Vložit

 1. Pokud ovládací prvky zahrnují jeden nebo více prvků Active X, proveďte následující kroky:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Klepnutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka ve skupině Ovládací prvky na kartě Vývojář se ujistěte, že jste v režimu návrhu.

 2. Vyberte ovládací prvek nebo ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 3. Pokud chcete vytvořit jeden duplicitní ovládací prvek, klepněte na kartě Domů ve skupině Schránka na tlačítko Kopírovat Obrázek tlačítka a pak klepněte na tlačítko Vložit Obrázek tlačítka .

  Chcete-li vytvořit více kopií, opakujte vkládání dokud nevytvoříte požadovaný počet kopií.

Pomocí klávesnice a myši

 1. Pokud ovládací prvky zahrnují jeden nebo více prvků Active X, proveďte následující kroky:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Klepnutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka ve skupině Ovládací prvky na kartě Vývojář se ujistěte, že jste v režimu návrhu.

 2. Vyberte ovládací prvek nebo ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 3. Stiskněte klávesu CTRL a přetáhněte ovládací prvek.

  Chcete-li vytvořit více kopií, opakujte přetažení, dokud nevytvoříte požadovaný počet kopií.

Začátek stránky

Přesun jednoho nebo více ovládacích prvků

Můžete přesunout jeden nebo více ovládacích prvků několika způsoby.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky Active X nelze kombinovat s objekty Nástrojů kreslení nebo Nástrojů pro obrázky SmartArt (například s tvary nebo grafickými prvky SmartArt) ve stejné skupině výběru.

Pomocí myši

 1. Pokud ovládací prvky zahrnují jeden nebo více prvků Active X, proveďte následující kroky:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Klepnutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka ve skupině Ovládací prvky na kartě Vývojář se ujistěte, že jste v režimu návrhu.

 2. Vyberte ovládací prvek nebo ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 3. Umístěte ukazatel myši na ovládací prvek tak, aby se změnil na křížový ukazatel, a přetáhněte vybraný ovládací prvek nebo prvky do jiného umístění.

Pomocí klávesnice

 1. Pokud ovládací prvky zahrnují jeden nebo více prvků Active X, proveďte následující kroky:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Klepnutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka ve skupině Ovládací prvky na kartě Vývojář se ujistěte, že jste v režimu návrhu.

 2. Vyberte ovládací prvek nebo ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 3. Stisknutím kláves se šipkami přesunete ovládací prvek v krocích po jednom Pixel.

Začátek stránky

Přesunutí ovládacího prvku vpřed nebo vzad v pořadí vrstvení objektů

Ovládací prvky a další objekty na Kreslicí plátno se automaticky skládají do jednotlivých vrstev tak, jak je přidáváte. Pořadí vrstvení se zobrazí, když se ovládací prvky překrývají – horní ovládací prvek částečně překrývá ovládací prvky pod ním.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky ActiveX mají pořadí vrstvení, které je oddělené a odlišné od objektů Nástrojů kreslení a Nástrojů pro obrázky SmartArt, jako jsou například tvary nebo grafické prvky SmartArt.

 1. Pokud ovládací prvky zahrnují jeden nebo více prvků Active X, proveďte následující kroky:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Klepnutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka ve skupině Ovládací prvky na kartě Vývojář se ujistěte, že jste v režimu návrhu.

 2. Vyberte ovládací prvek. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 3. Klepněte pravým tlačítkem na výběr, přejděte na příkaz Pořadí a poté proveďte následující kroky:

  1. Chcete-li přesunout ovládací prvek o jednu vrstvu nahoru v pořadí vrstev, klepněte na položku Přenést blíž.

  2. Chcete-li přesunout ovládací prvek do nejvyšší vrstvy v pořadí vrstev, klepněte na položku Přenést dopředu.

  3. Chcete-li přesunout ovládací prvek o jednu vrstvu dolů v pořadí vrstev, klepněte na položku Přenést dál.

  4. Chcete-li přesunout ovládací prvek do dolní vrstvy v pořadí vrstev, klepněte na položku Přenést dozadu.

Začátek stránky

Zarovnání a rozmístění ovládacích prvků

Důležité informace: Chcete-li provést následující postupy, musíte přidat tlačítko nabídky Zarovnat na kartě Nástroje kreslení na Panel nástrojů Rychlý přístup.

Nabídka tlačítka Zarovnání na kartě Nástroje kreslení přidat na panel nástrojů Rychlý přístup

 1. Klepněte na šipku vedle Panelu nástrojů Rychlý přístup a klepněte na položku Další příkazy.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvolit příkazy z zaškrtněte políčko Všechny příkazy.

 3. V seznamu vyberte tlačítko Zarovnat Obrázek tlačítka .

 4. Click Add, and then click OK.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky Active X nelze kombinovat s objekty Nástrojů pro obrázky SmartArt (například s tvary nebo grafickými prvky SmartArt) ve stejné skupině výběru.

Zarovnání všech ovládacích prvků k mřížce nebo tvarům

Proveďte jeden z následujících kroků:

 • Chcete-li objekty zarovnat k levému hornímu rohu mřížky, klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na šipku vedle tlačítka Zarovnat Obrázek tlačítka a pak klepněte na položku Přichytit k mřížce Obrázek tlačítka .

  Funkce Přichytit k mřížce funguje bez ohledu na to, zda je mřížka zapnuta či vypnuta. Ovládací prvky můžete zarovnat k mřížce také podržením klávesy ALT při přesunu ovládacího prvku nebo objektu.

 • Pokud chcete automaticky zarovnat ovládací prvky se svislými a vodorovnými okraji jiných tvarů po přesunutí nebo nakreslení, klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na šipku vedle tlačítka Zarovnat Obrázek tlačítka a klepněte na položku Přichytit k tvaru Obrázek tlačítka .

Zarovnání ovládacích prvků podle okrajů

Důležité informace: Po zarovnání se mohou ovládací prvky vzájemně překrývat. Před spuštěním příkazu pro zarovnání se proto ujistěte, zda jsou objekty vzájemně umístěny požadovaným způsobem.

 1. Pokud ovládací prvky zahrnují jeden nebo více prvků Active X, proveďte následující kroky:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Klepnutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka ve skupině Ovládací prvky na kartě Vývojář se ujistěte, že jste v režimu návrhu.

 2. Vyberte ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 3. Chcete-li zarovnat ovládací prvky, klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na šipku vedle tlačítka Zarovnat Obrázek tlačítka a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li ovládací prvky zarovnat podle nejvyššího ovládacího prvku, klepněte na tlačítko Zarovnat nahoru Obrázek tlačítka .

  2. Chcete-li ovládací prvky zarovnat podle nejnižšího ovládacího prvku, klepněte na tlačítko Zarovnat dolů Obrázek tlačítka .

  3. Chcete-li ovládací prvky zarovnat podle ovládacího prvku nejvíce vlevo, klepněte na tlačítko Zarovnat doleva Obrázek tlačítka .

  4. Chcete-li ovládací prvky zarovnat podle ovládacího prvku nejvíce vpravo, klepněte na tlačítko Zarovnat doprava Obrázek tlačítka .

Vodorovné nebo svislé zarovnání ovládacích prvků

 1. Pokud ovládací prvky zahrnují jeden nebo více prvků Active X, proveďte následující kroky:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Klepnutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka ve skupině Ovládací prvky na kartě Vývojář se ujistěte, že jste v režimu návrhu.

 2. Vyberte ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 3. Chcete-li zarovnat ovládací prvky, klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na šipku vedle tlačítka Zarovnat Obrázek tlačítka a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li zarovnat ovládací prvky vodorovně středem ovládacích prvků, klepněte na tlačítko Zarovnat doprostřed Obrázek tlačítka .

  2. Pokud chcete zarovnat ovládací prvky svisle podle středů ovládacích prvků, klepněte na tlačítko Zarovnat na střed Obrázek tlačítka .

Rozmístění ovládacích prvků ve vodorovném nebo svislém směru

 1. Pokud ovládací prvky zahrnují jeden nebo více prvků Active X, proveďte následující kroky:

  1. Přesvědčte se, zda je k dispozici karta Vývojář.

   Zobrazení karty Vývojář

   1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

   2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

    Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

  2. Klepnutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka ve skupině Ovládací prvky na kartě Vývojář se ujistěte, že jste v režimu návrhu.

 2. Vyberte nejméně tři ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 3. Chcete-li rozmístit ovládací prvky, klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na šipku vedle tlačítka Zarovnat Obrázek tlačítka a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li ovládací prvky rozmístit rovnoměrně ve vodorovném směru, klepněte na tlačítko Rozmístit vodorovně Obrázek tlačítka .

  2. Chcete-li ovládací prvky rozmístit rovnoměrně ve svislém směru, klepněte na tlačítko Rozmístit svisle Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×