Seskupení, kopírování nebo zarovnání ovládacích prvků v listu

Excel pro Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Po přidání formulářů a ovládacích prvků ActiveX formuláře listu se můžete chtít skupiny, kopírování, přesunutí nebo Zarovnat ovládací prvky pro vytvoření dobře navržená, popisný formulář uživatele.

Provádět postupy v tomto článku, pokud jeden nebo více ovládacích prvků je ovládací prvek ActiveX, musíte nejdřív zajistíte, že je k dispozici karta Vývojář.

Zobrazení karty Vývojář

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet.

 2. V části Přizpůsobit pás karet klikněte v rozevíracím seznamu Hlavní karty.

 3. Zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na OK.

Ujistěte se, že jste v režimu návrhu. Na kartě Vývojář klikněte na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka .

Seskupení, oddělení a opětovné seskupení ovládacích prvků

Když seskupujete ovládacích prvků, můžete jejich zkombinování, tak, abyste mohli pracovat s nimi, jako kdyby to byl jediný ovládací prvek. Můžete třeba změnit velikost nebo přesunout všechny ovládací prvky ve skupině jako jednu jednotku.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky Active X nelze kombinovat s objekty Nástrojů kreslení nebo Nástrojů obrázků SmartArt (například s tvary nebo grafickými prvky SmartArt) ve stejné skupině výběru.

Seskupení ovládacích prvků

 1. Vyberte ovládací prvky, které chcete seskupit. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte na příkaz Seskupení a klepněte na příkaz Seskupit.

Rozdělení skupiny ovládacích prvků

 1. Vyberte skupinu, kterou chcete oddělit. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte na příkaz Seskupení a klepněte na příkaz Oddělit.

  1. Na obrazovce se objeví zpráva. Jestliže chcete pokračovat, klepněte na tlačítko Ano.

  2. Pokud chcete změnit samostatný ovládací prvek, pokračujte ve výběru a oddělování ovládacích prvků, dokud nebude k dispozici požadovaný prvek.

Opětovné seskupení ovládacích prvků

 1. Vyberte kterýkoliv ovládací prvky, která byla dříve seskupit. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte na příkaz Seskupení a klepněte na příkaz Znovu seskupit.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky Active X nelze kombinovat s objekty Nástrojů kreslení nebo Nástrojů obrázků SmartArt (například s tvary nebo grafickými prvky SmartArt) ve stejné skupině výběru.

Pomocí příkazů Kopírovat a Vložit

 1. Vyberte ovládací prvek nebo ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Chcete-li vytvořit pouze jednu kopii ovládacího prvku, klikněte na kartuDomů, klikněte na Kopírovat Obrázek tlačítka a potom klikněte na Vložit Obrázek tlačítka .

  Pokud chcete vytvořit více kopií, opakujte vkládání tak, abyste dosáhli počet kopií, které chcete.

Pomocí klávesnice a myši

 1. Vyberte ovládací prvek nebo ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Stiskněte klávesu CTRL a přetáhněte ovládací prvek.

  Chcete-li vytvořit více kopií, opakujte přetažení, dokud nevytvoříte požadovaný počet kopií.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky Active X nelze kombinovat s objekty Nástrojů kreslení nebo Nástrojů pro obrázky SmartArt (například s tvary nebo grafickými prvky SmartArt) ve stejné skupině výběru.

Pomocí myši

 1. Vyberte ovládací prvek nebo ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Umístěte ukazatel myši na ovládací prvek tak, aby se změnil na křížový ukazatel, a přetáhněte vybraný ovládací prvek nebo prvky do jiného umístění.

Pomocí klávesnice

 1. Vyberte ovládací prvek nebo ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Stisknutím kláves se šipkami přejděte na ovládací prvek úsecích jeden bod.

Ovládací prvky a dalších objektů na výkres plátno automaticky zásobníku v jednotlivé vrstvy přidanému. Můžete zobrazíte pořadí ovládacích prvků překrývat – nejvyšší ovládací prvek částečně zahrnuje ovládací prvky pod ním.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky ActiveX mají pořadí vrstvení, které je oddělené a odlišné od objektů Nástrojů kreslení a Nástrojů pro obrázky SmartArt, jako jsou například tvary nebo grafické prvky SmartArt.

 1. Vyberte ovládací prvek. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na výběr, přejděte na příkaz Pořadí a poté proveďte následující kroky:

  1. Chcete-li přesunout ovládací prvek o jednu vrstvu nahoru v pořadí vrstev, klepněte na položku Přenést blíž.

  2. Chcete-li přesunout ovládací prvek do nejvyšší vrstvy v pořadí vrstev, klepněte na položku Přenést dopředu.

  3. Chcete-li přesunout ovládací prvek o jednu vrstvu dolů v pořadí vrstev, klepněte na položku Přenést dál.

  4. Chcete-li přesunout ovládací prvek do dolní vrstvy v pořadí vrstev, klepněte na položku Přenést dozadu.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky Active X nelze kombinovat s objekty Nástrojů pro obrázky SmartArt (například s tvary nebo grafickými prvky SmartArt) ve stejné skupině výběru.

Zarovnání všech ovládacích prvků k mřížce nebo tvarům

 1. Vyberte ovládací prvek. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Zarovnat všechny objekty se levém horním rohu buňky, na kartu Nástroje kreslení – Formát klikněte na šipku vedle položky Zarovnání Obrázek tlačítka a klikněte na Přichytit k mřížce Obrázek tlačítka .

  Funkce Přichytit k mřížce funguje bez ohledu na to, zda je mřížka zapnuta či vypnuta. Ovládací prvky můžete zarovnat k mřížce také podržením klávesy ALT při přesunu ovládacího prvku nebo objektu.

 3. Při přesunování nebo přetahování automaticky Zarovnat ovládací prvky s svislých a vodorovných okrajů jiných obrazců, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát klikněte na šipku vedle položky Zarovnání Obrázek tlačítka a potom klikněte na Přichytit k obrazci Obrázek tlačítka .

Zarovnání ovládacích prvků podle okrajů

Důležité informace: Po zarovnání se mohou ovládací prvky vzájemně překrývat. Před spuštěním příkazu pro zarovnání se proto ujistěte, zda jsou objekty vzájemně umístěny požadovaným způsobem.

 1. Vyberte ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Zarovnání ovládacích prvků, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát a potom klikněte na šipku vedle položky Zarovnání Obrázek tlačítka . Udělejte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li ovládací prvky zarovnat podle nejvyššího ovládacího prvku, klepněte na tlačítko Zarovnat nahoru Obrázek tlačítka .

  2. Chcete-li ovládací prvky zarovnat podle nejnižšího ovládacího prvku, klepněte na tlačítko Zarovnat dolů Obrázek tlačítka .

  3. Chcete-li ovládací prvky zarovnat podle ovládacího prvku nejvíce vlevo, klepněte na tlačítko Zarovnat doleva Obrázek tlačítka .

  4. Chcete-li ovládací prvky zarovnat podle ovládacího prvku nejvíce vpravo, klepněte na tlačítko Zarovnat doprava Obrázek tlačítka .

Vodorovné nebo svislé zarovnání ovládacích prvků

 1. Vyberte ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Zarovnání ovládacích prvků, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát klikněte na šipku vedle položky Zarovnání Obrázek tlačítka a proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li zarovnat ovládací prvky vodorovně středem ovládacích prvků, klepněte na tlačítko Zarovnat doprostřed Obrázek tlačítka .

  2. Pokud chcete zarovnat ovládací prvky svisle podle středů ovládacích prvků, klepněte na tlačítko Zarovnat na střed Obrázek tlačítka .

Rozmístění ovládacích prvků ve vodorovném nebo svislém směru

 1. Vyberte nejméně tři ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Distribuovat ovládací prvky, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát klikněte na šipku vedle položky Zarovnání Obrázek tlačítka a udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Chcete-li ovládací prvky rozmístit rovnoměrně ve vodorovném směru, klepněte na tlačítko Rozmístit vodorovně Obrázek tlačítka .

  2. Chcete-li ovládací prvky rozmístit rovnoměrně ve svislém směru, klepněte na tlačítko Rozmístit svisle Obrázek tlačítka .

Provádět postupy v tomto článku, pokud jeden nebo více ovládacích prvků je ovládací prvek ActiveX, musíte nejdřív zajistíte, že je k dispozici karta Vývojář.

Zobrazení karty Vývojář

 1. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

 2. Ve skupině Nejpoužívanější možnosti při práci s aplikací Excel zaškrtněte v kategorii Oblíbené políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a poté klikněte na tlačítko OK.

Klepnutím na tlačítko Režim návrhu Obrázek tlačítka ve skupině Ovládací prvky na kartě Vývojář se ujistěte, že jste v režimu návrhu.

Seskupení, oddělení a opětovné seskupení ovládacích prvků

Když seskupujete ovládacích prvků, můžete jejich zkombinování, tak, abyste mohli pracovat s nimi, jako kdyby to byl jediný ovládací prvek. Můžete třeba změnit velikost nebo přesunout všechny ovládací prvky ve skupině jako jednu jednotku.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky Active X nelze kombinovat s objekty Nástrojů kreslení nebo Nástrojů obrázků SmartArt (například s tvary nebo grafickými prvky SmartArt) ve stejné skupině výběru.

Seskupení ovládacích prvků

 1. Vyberte ovládací prvky, které chcete seskupit. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte na příkaz Seskupení a klepněte na příkaz Seskupit.

Rozdělení skupiny ovládacích prvků

 1. Vyberte skupinu, kterou chcete oddělit. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte na příkaz Seskupení a klepněte na příkaz Oddělit.

  1. Na obrazovce se objeví zpráva. Jestliže chcete pokračovat, klepněte na tlačítko Ano.

  2. Pokud chcete změnit samostatný ovládací prvek, pokračujte ve výběru a oddělování ovládacích prvků, dokud nebude k dispozici požadovaný prvek.

Opětovné seskupení ovládacích prvků

 1. Vyberte kterýkoliv ovládací prvky, která byla dříve seskupit. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na výběr, přejděte na příkaz Seskupení a klepněte na příkaz Znovu seskupit.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky Active X nelze kombinovat s objekty Nástrojů kreslení nebo Nástrojů obrázků SmartArt (například s tvary nebo grafickými prvky SmartArt) ve stejné skupině výběru.

Pomocí příkazů Kopírovat a Vložit

 1. Vyberte ovládací prvek nebo ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Chcete-li jeden duplicitní ovládacího prvku na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka, klikněte na příkaz Kopírovat, Obrázek tlačítka a klikněte na Vložit Obrázek tlačítka .

  Chcete-li vytvořit více kopií, opakujte vkládání dokud nevytvoříte požadovaný počet kopií.

Pomocí klávesnice a myši

 1. Vyberte ovládací prvek nebo ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Stiskněte klávesu CTRL a přetáhněte ovládací prvek.

  Chcete-li vytvořit více kopií, opakujte přetažení, dokud nevytvoříte požadovaný počet kopií.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky Active X nelze kombinovat s objekty Nástrojů kreslení nebo Nástrojů pro obrázky SmartArt (například s tvary nebo grafickými prvky SmartArt) ve stejné skupině výběru.

Pomocí myši

 1. Vyberte ovládací prvek nebo ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Umístěte ukazatel myši na ovládací prvek tak, aby se změnil na křížový ukazatel, a přetáhněte vybraný ovládací prvek nebo prvky do jiného umístění.

Pomocí klávesnice

 1. Vyberte ovládací prvek nebo ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Stisknutím kláves se šipkami přejděte na ovládací prvek úsecích jeden bod.

Ovládací prvky a dalších objektů na výkres plátno automaticky zásobníku v jednotlivé vrstvy přidanému. Můžete zobrazíte pořadí ovládacích prvků překrývat – nejvyšší ovládací prvek částečně zahrnuje ovládací prvky pod ním.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky ActiveX mají pořadí vrstvení, které je oddělené a odlišné od objektů Nástrojů kreslení a Nástrojů pro obrázky SmartArt, jako jsou například tvary nebo grafické prvky SmartArt.

 1. Vyberte ovládací prvek. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na výběr, přejděte na příkaz Pořadí a poté proveďte následující kroky:

  1. Chcete-li přesunout ovládací prvek o jednu vrstvu nahoru v pořadí vrstev, klepněte na položku Přenést blíž.

  2. Chcete-li přesunout ovládací prvek do nejvyšší vrstvy v pořadí vrstev, klepněte na položku Přenést dopředu.

  3. Chcete-li přesunout ovládací prvek o jednu vrstvu dolů v pořadí vrstev, klepněte na položku Přenést dál.

  4. Chcete-li přesunout ovládací prvek do dolní vrstvy v pořadí vrstev, klepněte na položku Přenést dozadu.

Důležité informace: Abyste mohli postupovat podle následujících, musíte napřed přidat nabídka tlačítka Zarovnání na kartě Nástroje kreslení na panel Nástrojů Rychlý přístup.

Nabídka tlačítka Zarovnání na kartě Nástroje kreslení přidat na panel nástrojů Rychlý přístup

 1. Klepněte na šipku vedle Panelu nástrojů Rychlý přístup a klepněte na položku Další příkazy.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvolit příkazy z vyberte položku Všechny příkazy.

 3. V seznamu vyberte tlačítko Zarovnat Obrázek tlačítka .

 4. Klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.

Poznámka: Ovládací prvky formuláře a ovládací prvky Active X nelze kombinovat s objekty Nástrojů pro obrázky SmartArt (například s tvary nebo grafickými prvky SmartArt) ve stejné skupině výběru.

Zarovnání všech ovládacích prvků k mřížce nebo tvarům

 • Chcete-li objekty zarovnat k levému hornímu rohu mřížky, klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na šipku vedle tlačítka Zarovnat Obrázek tlačítka a pak klepněte na položku Přichytit k mřížce Obrázek tlačítka .

  Funkce Přichytit k mřížce funguje bez ohledu na to, zda je mřížka zapnuta či vypnuta. Ovládací prvky můžete zarovnat k mřížce také podržením klávesy ALT při přesunu ovládacího prvku nebo objektu.

 • Pokud chcete automaticky zarovnat ovládací prvky se svislými a vodorovnými okraji jiných tvarů po přesunutí nebo nakreslení, klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na šipku vedle tlačítka Zarovnat Obrázek tlačítka a klepněte na položku Přichytit k tvaru Obrázek tlačítka .

Zarovnání ovládacích prvků podle okrajů

Důležité informace: Po zarovnání se mohou ovládací prvky vzájemně překrývat. Před spuštěním příkazu pro zarovnání se proto ujistěte, zda jsou objekty vzájemně umístěny požadovaným způsobem.

 1. Vyberte ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Chcete-li zarovnat ovládací prvky, klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na šipku vedle tlačítka Zarovnat Obrázek tlačítka a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li ovládací prvky zarovnat podle nejvyššího ovládacího prvku, klepněte na tlačítko Zarovnat nahoru Obrázek tlačítka .

  2. Chcete-li ovládací prvky zarovnat podle nejnižšího ovládacího prvku, klepněte na tlačítko Zarovnat dolů Obrázek tlačítka .

  3. Chcete-li ovládací prvky zarovnat podle ovládacího prvku nejvíce vlevo, klepněte na tlačítko Zarovnat doleva Obrázek tlačítka .

  4. Chcete-li ovládací prvky zarovnat podle ovládacího prvku nejvíce vpravo, klepněte na tlačítko Zarovnat doprava Obrázek tlačítka .

Vodorovné nebo svislé zarovnání ovládacích prvků

 1. Vyberte ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Chcete-li zarovnat ovládací prvky, klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na šipku vedle tlačítka Zarovnat Obrázek tlačítka a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li zarovnat ovládací prvky vodorovně středem ovládacích prvků, klepněte na tlačítko Zarovnat doprostřed Obrázek tlačítka .

  2. Pokud chcete zarovnat ovládací prvky svisle podle středů ovládacích prvků, klepněte na tlačítko Zarovnat na střed Obrázek tlačítka .

Rozmístění ovládacích prvků ve vodorovném nebo svislém směru

 1. Vyberte nejméně tři ovládací prvky. Další informace najdete v tématu zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ovládacích prvků na listu.

 2. Chcete-li rozmístit ovládací prvky, klepněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na šipku vedle tlačítka Zarovnat Obrázek tlačítka a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Chcete-li ovládací prvky rozmístit rovnoměrně ve vodorovném směru, klepněte na tlačítko Rozmístit vodorovně Obrázek tlačítka .

  2. Chcete-li ovládací prvky rozmístit rovnoměrně ve svislém směru, klepněte na tlačítko Rozmístit svisle Obrázek tlačítka .

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders