Seřazení seznamu dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V Excelu můžete řadit čísla, text, pracovní dny, měsíce nebo položky z vlastních seznamů, které si vytvoříte. Řadit se dá i podle barvy písma, barvy buňky nebo sady ikon. Řazení také může zohledňovat malá a velká písmena.

Když řadíte sloupec, přeskupíte řádky ve sloupci. Když řadíte více sloupců nebo tabulku, můžete obvykle změnit uspořádání všech řádků na základě obsahu určitého sloupce.

Důležité informace: 

 • Pokud sloupce, které chcete seřadit, obsahují jak čísla, která jsou uložená jako čísla, tak čísla, která jsou uložená jako text, nebudou se čísla řadit správně. Čísla, která jsou uložená jako text, se zobrazí zarovnaná vlevo místo vpravo. Pokud chcete, aby se vybraná čísla formátovala konzistentně, vyberte na kartě Domů v poli Formát čísla možnost Text nebo Číslo.

 • Pole Formát čísla

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

  Data v sousedních sloupcích se seřadí podle dat ve sloupci, který jste vybrali.

 2. Na kartě Data vyberte Vzestupně Ikona vzestupného řazení nebo Sestupně Ikona sestupného řazení .

  Pokud chcete řadit takto

  Klikněte na

  Nejnižší hodnoty mají být v horní části sloupce

  A až Z

  Nejvyšší hodnoty mají být v horní části sloupce

  Z až A

Poznámka: Pokud jsou výsledky jiné, než jste čekali, zkontrolujte, jestli jsou všechna čísla uložená jako čísla. Záporná čísla naimportovaná z některých účetních systémů mohou být například uložená jako text.

Když přidáte do kritérií řazení další úrovně, můžete řadit podle několika sloupců. Můžete například seřadit sestavu prodeje podle oblasti, pak podle data a nakonec podle prodejce. Každou úroveň řazení představuje jeden řádek v dialogu Seřadit.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data vyberte Seřadit.

  Na kartě Data Excelu, vyberte Seřadit

 3. Pokud data obsahují řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví. Pokud ale data řádek záhlaví neobsahují, musíte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví zrušit.

 4. V řádku vedle možnosti Seřadit podle klikněte v části Sloupec na prázdné místo a pak klikněte na sloupec, podle kterého chcete řadit.

 5. V části Řazení ve stejném řádku klikněte na Hodnoty a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

  Můžete také řadit na základě barvy buňky či písma nebo ikony v buňce.

 6. V části Pořadí ve stejném řádku klikněte na A až Ž a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

  Tip: Pokud chcete požadované pořadí řazení nevidíte, vyberte Vlastní seznam. Pokud vlastní pořadí řazení, který chcete není uvedený, najdete v části "Vytvořit vlastní seznam seřaďte tak, že."

 7. Pokud jste v kroku 5 vybrali možnost Barva buňky, Barva písma, nebo Ikona buňky, klikněte na řádek u možnosti Barva/Ikona a v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

 8. Pokaždé, když chcete přidat další sloupec, podle kterého budete řadit, klikněte na Přidat úroveň.

  Ikona přidání úrovně

  Potom vyplňte u nového řádku sloupce Sloupec, Řazení, Pořadí a Barva/Ikona.

Poznámka: Tento postup v tabulce nefunguje. Pokud chcete řadit podle řádků, musíte odebrat formátování tabulky – na kartě Tabulka vyberte Převést na rozsah.

 1. Klikněte na buňku v řádku, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data vyberte Seřadit.

  Na kartě Data Excelu, vyberte Seřadit

 3. Pokud data obsahují řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví. Pokud ale data řádek záhlaví neobsahují, musíte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví zrušit.

 4. Klikněte na položku Možnosti.

 5. V části Orientace klikněte nejdřív na Seřadit zleva doprava a potom na OK.

 6. V prvním řádku klikněte v části Řádek do prázdného místa vedle podle. Pak v místní nabídce klikněte na řádek, podle kterého chcete řadit.

 7. V části Řazení ve stejném řádku klikněte na Hodnoty a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

 8. V části Pořadí ve stejném řádku klikněte na A až Ž a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

  Tip: Pokud chcete požadované pořadí řazení nevidíte, vyberte Vlastní seznam. Pokud vlastní pořadí řazení, který chcete není uvedený, najdete v části "Vytvořit vlastní seznam seřaďte tak, že."

 9. Pokaždé, když chcete přidat další řádek, podle kterého budete řadit, klikněte na Přidat úroveň.

  Ikona přidání úrovně

  Potom vyplňte u nového řádku sloupce Řádek, Řazení, Pořadí a Barva/Ikona.

Excel obsahuje vlastní seznamy, podle kterých můžete řadit: dny v týdnu a měsíce v roce. Kromě toho můžete vytvářet své vlastní seznamy, například ročníky na gymnáziu – Prima, Sekunda, Tercie, Kvarta. Jakmile vytvoříte vlastní seznam, můžete ho použít v dialogu Seřadit. Stačí, když kliknete v části Pořadí na možnost Vlastní seznam.

 1. V nabídce Excel klikněte na Předvolby a pak v části Vzorce a seznamy klikněte na Vlastní seznamy.

 2. Klikněte na Přidat.

 3. Zadejte hodnoty seznamu postupně podle toho, jak je chcete seřadit. Jednotlivé hodnoty oddělujte čárkami.

 4. Až budete hotovi, klikněte na Přidat a potom dialog Vlastní seznamy zavřete.

Excel obsahuje vlastní seznamy, podle kterých můžete řadit: dny v týdnu a měsíce v roce. Kromě toho předchozí návod vysvětluje, jak můžete vytvářet své vlastní seznamy, například ročníky na gymnáziu – Prima, Sekunda, Tercie, Kvarta.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data vyberte Seřadit.

  Na kartě Data Excelu, vyberte Seřadit

 3. Pokud data obsahují řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví. Pokud ale data řádek záhlaví neobsahují, musíte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví zrušit.

 4. V části Pořadí klikněte na Vlastní seznam.

 5. Vyberte seznam, podle kterého chcete řadit, a klikněte na OK.

  Poznámka: Vlastní pořadí řazení se použije pouze u sloupce, který jste vybrali v části Sloupec. Pokud chcete řadit více sloupců podle dne v týdnu, měsíce nebo jiného vlastního seznamu, přečtěte si předchozí návod, jak seřadit seznam podle dvou nebo tří sloupců. V něm se dozvíte, jak řadit podle jednotlivých sloupců.

 1. Vyberte sloupec kalendářních dat nebo časů v oblasti buněk nebo tabulce.

 2. Na kartě Data vyberte Vzestupně Ikona vzestupného řazení nebo Sestupně Ikona sestupného řazení .

  Poznámka: Pokud jsou výsledky jiné, než jste čekali, data možná obsahují kalendářní data nebo časy, které nejsou uložené jako kalendářní data a časy, ale jako text nebo čísla. Pokud chcete čísla uložit ve formátu kalendářního data nebo času, vyberte daný sloupec a na kartě Domů vyberte v poli Formát čísla možnost Datum nebo Čas.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data vyberte Seřadit.

  Na kartě Data Excelu, vyberte Seřadit

 3. V dialogovém okně Seřadit vyberte Možnosti a pak vyberte Rozlišovat malá a velká.

Pokud jsou buňky ve sloupci, podle kterého řadíte, formátované pomocí barvy buňky nebo barvy písma, můžete řadit podle těchto barev. Taky můžete řadit podle sady ikon, kterou jste vytvořili pomocí podmíněného formátování. Protože neexistuje výchozí pořadí řazení podle barvy buňky, barvy písma ani podle ikon, musíte pro každou operaci řazení definovat vlastní pořadí.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data vyberte Seřadit.

  Na kartě Data Excelu, vyberte Seřadit

 3. Pokud data obsahují řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Data obsahují záhlaví. Pokud ale data řádek záhlaví neobsahují, musíte zaškrtnutí políčka Data obsahují záhlaví zrušit.

 4. V části Sloupec klikněte do prázdného místa vedle podle. Pak v místní nabídce klikněte na sloupec, podle kterého chcete řadit.

 5. V části Řazení ve stejném řádku klikněte na Hodnoty a potom v místní nabídce klikněte na Barva buňky, Barva písma nebo Ikona buňky.

 6. V části Barva/Ikona vyberte barvu nebo ikonu.

 7. V části Pořadí zvolte, jestli má být vybraná barva nebo ikona v horní nebo dolní části seznamu.

 8. Pokaždé, když chcete přidat další sloupec, podle kterého budete řadit, klikněte na Přidat úroveň.

  Ikona přidání úrovně

  Potom vyplňte u nového řádku sloupce Sloupec, Řazení, Pořadí a Barva/Ikona.

Důležité informace: Tuto funkci používejte opatrně. Řazení podle jednoho sloupce v oblasti může vést k nežádoucím výsledkům. Buňky v tomto sloupci se můžou například přesunout pryč od ostatních buněk ve stejném řádku.

 1. Vyberte sloupec v oblasti buněk, která obsahuje dva nebo víc sloupců.

  Poznámka: Tento postup v tabulce nefunguje. Pokud chcete řadit jeden sloupec, musíte odebrat formátování tabulky – na kartě Tabulka vyberte Převést na rozsah.

 2. Vyberte data, která se mají seřadit.

 3. Na kartě Data klikněte na Seřadit.

  Na kartě Data Excelu, vyberte Seřadit

 4. Ve varování, které se vám zobrazí, vyberte možnost Pokračovat s aktuální oblastí a klikněte na Seřadit.

  Pokud jsou výsledky jiné, než jste čekali, klikněte na Zpět Ikona Zpět .

Analýza dat začínající hodnotou řazení. Můžete seřadit text (A až Z nebo od Z do A), (od nejmenších po největší nebo od největšího po nejmenší), čísla a kalendářní data a času (nejstarší nejnovějšími daty a od nejnovějšího k nejstaršímu) v jedné nebo více sloupců. Můžete taky seřadit podle vlastního seznamu, kterou vytvoříte (například velká, střední a malé). Nebo můžete řadit podle formátu, včetně barvy buňky, barvu písma nebo ikon. Modus-nejčastěji bude seřadit podle sloupce, ale můžete taky seřadit podle řádků.

Když řadíte, uspořádat data do některé pořadí. Naopak při filtrování, skryjte nadbytečné data. Další informace o filtrování najdete v tématu filtrování seznamu dat.

Když řadíte na oblast buněk, se neuloží podmínka řazení zadaná sešitu. Pokud chcete uložit podmínka řazení zadaná, takže můžete znovu použít ho při příštím otevření sešitu, můžete data uložit jako Excelová tabulka. Uložte si data v tabulce při řazení více sloupců nebo pokud budete vytvářet složité řazení kritéria, která trvá příliš dlouho chcete vytvořit.

Když znovu použít kritéria třídění, může se objevit různé výsledky. Tato situace může nastat, pokud změnily se hodnoty vrácené vzorci a list bude přepočítána. Můžete taky dojít, pokud oblast buněk nebo sloupce tabulky byla dat přidat, změnit nebo odstranit.

Excel seřadí data pomocí následující vzestupně Pořadí řazení: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (mezera). " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [\] ^ _ "{|} ~ + <> = b c d e f g h můžu j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z FALSE TRUE (list chyby) (prázdné buňky).

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

  Ve sloupci, který řadíte na základě bude seřazení dat v sousedních sloupcích.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat, klikněte na šipku vedle řazení.

  Karta data, skupina seřadit a filtrovat

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Pokud chcete řadit takto

  Klikněte na

  Nejnižší hodnoty mají být v horní části sloupce

  Vzestupně

  Nejvyšší hodnoty mají být v horní části sloupce

  Sestupně

 4. Poznámka: Pokud jsou výsledky jiné, než jste čekali, zkontrolujte, jestli jsou všechna čísla uložená jako čísla. Záporná čísla naimportovaná z některých účetních systémů mohou být například uložená jako text.

Když přidáte do kritérií řazení další úrovně, můžete řadit podle několika sloupců. Můžete například seřadit sestavu prodeje podle oblasti, pak podle data a nakonec podle prodejce. Každou úroveň řazení představuje jeden řádek v dialogu Seřadit.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle tlačítka Seřadit a potom klikněte na Vlastní řazení.

  Karta data, skupina seřadit a filtrovat

 3. Klikněte na Přidat úroveň   Tlačítko Seřadit vyberte Přidat .

  Pokud tabulka obsahuje řádek záhlaví, zaškrtněte políčko seznam obsahuje záhlaví. Ale pokud tabulka nemá řádek záhlaví, zrušte zaškrtnutí políčka seznam obsahuje záhlaví.

 4. V části Sloupec klikněte do prázdného místa vedle podle. Pak v místní nabídce klikněte na sloupec, podle kterého chcete řadit.

 5. V části Řazení ve stejném řádku klikněte na Hodnoty a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

 6. V části Pořadí ve stejném řádku klikněte na A až Ž a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

  Pokud jste vybrali Barvu písma, Barvy buňky nebo Ikonu buňky v kroku 5, pak v části Barvy nebo ikony, klikněte na řádek a v místní nabídce klikněte na kritéria, která chcete.

 7. Pro každý sloupec, který chcete seřadit opakujte kroky 3 až 6.

 1. Klikněte na buňku v řádku, který chcete seřadit.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle tlačítka Seřadit a potom klikněte na Vlastní řazení.

  Karta data, skupina seřadit a filtrovat

 3. Klikněte na položku Možnosti.

 4. V části Orientace klikněte nejdřív na Seřadit zleva doprava a potom na OK.

 5. Klikněte na Přidat úroveň   Tlačítko Seřadit vyberte Přidat .

 6. V části řádek klikněte na prázdné místo vedle potom podle a potom v místní nabídce klikněte na řádek, který chcete seřadit Další.

 7. V části Řazení ve stejném řádku klikněte na Hodnoty a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

 8. V části Pořadí ve stejném řádku klikněte na A až Ž a potom v místní nabídce kliknutím vyberte možnost, která vám vyhovuje.

 9. Pro každý řádek, který chcete seřadit opakujte kroky 5 až 8.

Aplikace Excel obsahuje vlastní seznamy, které můžete seřadit podle: dny v týdnu a měsíců v roce. Kromě toho můžete vytvořit vlastní seznamy, například testu úrovně ve škole, například Freshman, Sophomore, střední a vyšší.

 1. V nabídce aplikace Excel klikněte na Předvolby a potom v části vzorců a seznamy, klikněte na Vlastní seznamy   Tlačítko Vlastní seznam předvoleb .

 2. Klikněte na tlačítko Přidat.

 3. Zadejte seznam položek v pořadí, zda mají být seřazena. Až budete hotovi, klikněte na OK.

Excel obsahuje vlastní seznamy, podle kterých můžete řadit: dny v týdnu a měsíce v roce. Kromě toho předchozí návod vysvětluje, jak můžete vytvářet své vlastní seznamy, například ročníky na gymnáziu – Prima, Sekunda, Tercie, Kvarta.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle tlačítka Seřadit a potom klikněte na Vlastní řazení.

  Karta data, skupina seřadit a filtrovat

 3. Klikněte na Přidat úroveň   Tlačítko Seřadit vyberte Přidat .

  Pokud tabulka obsahuje řádek záhlaví, zaškrtněte políčko seznam obsahuje záhlaví. Ale pokud tabulka nemá řádek záhlaví, zrušte zaškrtnutí políčka seznam obsahuje záhlaví.

 4. V části pořadí klikněte na aktuální pořadí řazení, například A až Z a potom klikněte na Vlastní seznam.

 5. Vyberte seznam, podle kterého chcete řadit, a klikněte na OK.

  Poznámka: Vlastní pořadí řazení se použije pouze u sloupce, který jste vybrali v části Sloupec. Pokud chcete řadit více sloupců podle dne v týdnu, měsíce nebo jiného vlastního seznamu, přečtěte si předchozí návod, jak seřadit seznam podle dvou nebo tří sloupců. V něm se dozvíte, jak řadit podle jednotlivých sloupců.

 1. Vyberte sloupec kalendářních dat nebo časů v oblasti buněk nebo tabulce.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle tlačítka Seřadit a potom klikněte na Vzestupně nebo Sestupně.

  Karta data, skupina seřadit a filtrovat

  Poznámka: Pokud není očekávané výsledky, sloupec může obsahovat data nebo časy uložená jako text nebo čísla, ne jako data nebo časy. Uložit čísla ve formátu kalendářního data nebo času, vyberte tento sloupec a na kartě Domů v části číslo, přejděte na příkaz Formát čísla a klikněte na Datum nebo čas.

Pokud jsou buňky ve sloupci, podle kterého řadíte, formátované pomocí barvy buňky nebo barvy písma, můžete řadit podle těchto barev. Taky můžete řadit podle sady ikon, kterou jste vytvořili pomocí podmíněného formátování. Protože neexistuje výchozí pořadí řazení podle barvy buňky, barvy písma ani podle ikon, musíte pro každou operaci řazení definovat vlastní pořadí.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle tlačítka Seřadit a potom klikněte na Vlastní řazení.

  Karta data, skupina seřadit a filtrovat

 3. Klikněte na Přidat úroveň   Tlačítko Seřadit vyberte Přidat .

  Pokud tabulka obsahuje řádek záhlaví, zaškrtněte políčko seznam obsahuje záhlaví. Ale pokud tabulka nemá řádek záhlaví, zrušte zaškrtnutí políčka seznam obsahuje záhlaví.

 4. V části Sloupec klikněte do prázdného místa vedle podle. Pak v místní nabídce klikněte na sloupec, podle kterého chcete řadit.

 5. V poli Seřadit podle ve stejném řádku klikněte na hodnoty a potom v místní nabídce klikněte na Barva buňky, Barvu písma nebo Barva ikony.

 6. Pro každý sloupec, který chcete seřadit opakujte kroky 3 až 5.

Důležité informace: Tuto funkci používejte opatrně. Řazení podle jednoho sloupce v oblasti může vést k nežádoucím výsledkům. Buňky v tomto sloupci se můžou například přesunout pryč od ostatních buněk ve stejném řádku.

 1. Vyberte sloupec v oblasti buněk, která obsahuje dva nebo víc sloupců.

  Poznámka: Tento postup nejde provést v tabulce.

 2. Vyberte data, která se mají seřadit.

 3. Na kartě Data klikněte ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat, Seřadit.

  Karta data, skupina seřadit a filtrovat

 4. Ve varování, které se vám zobrazí, vyberte možnost Pokračovat s aktuální oblastí a klikněte na Seřadit.

  Pokud jsou výsledky než jste čekali, klikněte na vrátit zpět   Tlačítko Zpět .

Čínský text je možné řadit podle výslovnosti čínských znaků nebo podle počtu tahů v čínském znaku.

Důležité informace: K provedení tohoto postupu je nutné nejdřív zapnout čínské jazykové funkce. Další informace najdete v článku Zapnutí čínských jazykových funkcí.

 1. Klikněte na buňku v jednom ze sloupců, které chcete seřadit.

 2. Na kartě Data klikněte ve skupinovém rámečku Seřadit a filtrovat klikněte na šipku vedle tlačítka Seřadit a potom klikněte na Vlastní řazení.

  Karta data, skupina seřadit a filtrovat

 3. Pokud chcete přidat jiný řazení kritéria, klikněte na Přidat úroveň   Tlačítko Seřadit vyberte Přidat .

  Pokud tabulka obsahuje řádek záhlaví, zaškrtněte políčko seznam obsahuje záhlaví. Ale pokud tabulka nemá řádek záhlaví, zrušte zaškrtnutí políčka seznam obsahuje záhlaví.

 4. Změna pořadí řazení v pořadí, klepněte na aktuální pořadí řazení, například A až Z, a pak klikněte na Vlastní seznam.

 5. Klikněte na Možnosti a pak udělejte jednu z následujících věcí:

  Co chcete udělat

  Akce

  Seřadit shora dolů

  V části Orientace klikněte na Seřadit shora dolů.

  Seřadit zleva doprava

  V části Orientace na přepínač Seřadit zleva doprava.

  Řazení podle řazení podle tahů

  V části Metoda klikněte na Řazení podle tahů.

  Řazení podle Abecední porovnávání

  V části Metoda klikněte na Abecední porovnávání.

 6. Klikněte na OK.

  Poznámka: Vlastní pořadí řazení se použije pouze u sloupce, který jste vybrali v části Sloupec. Pokud chcete řadit více sloupců podle dne v týdnu, měsíce nebo jiného vlastního seznamu, přečtěte si předchozí návod, jak seřadit seznam podle dvou nebo tří sloupců. V něm se dozvíte, jak řadit podle jednotlivých sloupců.

Analýza dat začínající hodnotou řazení. Můžete seřadit text (A až Z nebo od Z do A), (od nejmenších po největší nebo od největšího po nejmenší), čísla a kalendářní data a času (nejstarší nejnovějšími daty a od nejnovějšího k nejstaršímu) v jedné nebo více sloupců. Můžete taky seřadit podle vlastního seznamu, kterou vytvoříte (například velká, střední a malé). Nebo můžete řadit podle formátu, včetně barvy buňky, barvu písma nebo ikon. Modus-nejčastěji bude seřadit podle sloupce, ale můžete taky seřadit podle řádků.

Když řadíte, uspořádat data do některé pořadí. Naopak při filtrování, skryjte nadbytečné data. Další informace o filtrování najdete v tématu filtrování seznamu dat.

Když řadíte na oblast buněk, se neuloží podmínka řazení zadaná sešitu. Pokud chcete uložit podmínka řazení zadaná, takže můžete znovu použít ho při příštím otevření sešitu, můžete data uložit jako Excelová tabulka. Uložte si data v tabulce při řazení více sloupců nebo pokud budete vytvářet složité řazení kritéria, která trvá příliš dlouho chcete vytvořit.

Když znovu použít kritéria třídění, může se objevit různé výsledky. Tato situace může nastat, pokud změnily se hodnoty vrácené vzorci a list bude přepočítána. Můžete taky dojít, pokud oblast buněk nebo sloupce tabulky byla dat přidat, změnit nebo odstranit.

Excel seřadí data pomocí následující vzestupně Pořadí řazení: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (mezera). " # $ % & ( ) * , . / : ; ? @ [\] ^ _ "{|} ~ + <> = b c d e f g h můžu j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z FALSE TRUE (list chyby) (prázdné buňky).

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Filtrování seznamu dat

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×