Office
Přihlásit se

Sdílení webů Office 365 s externími uživateli

Lidem, kteří potřebují prohlížet obsah vašeho webu nebo s ním pracovat, ale nemají uživatelské účty pro vaše prostředí SharePointu Online nebo Office 365, se říká „externí uživatelé“. Weby a dokumenty můžete s externími uživateli sdílet globálně, to znamená všechny weby v klientovi, nebo můžete každou kolekci webů sdílet jednotlivě.

Po povolení sdílení u tenanta a jednotlivých kolekcí webů můžou správci kolekcí webů rozšířit pozvání na konkrétní uživatele. Pokyny najdete v článku Sdílení sharepointových souborů nebo složek v Office 365.

Rozhodnutí o způsobu sdílení obsahu

Až budete zvažovat, jestli a jak chcete externě sdílet obsah, odpovězte si na následující otázky:

 • Komu chcete udělit přístup k obsahu na vašem týmovém webu a všech podřízených webech a co budete chtít, aby mohli dělat?

 • Komu ve vaší organizaci chcete udělit oprávnění k externímu sdílení obsahu?

 • Existuje nějaký obsah, u kterého chcete mít jistotu, že si ho nikdy nebudou moct prohlížet uživatelé mimo vaší organizaci?

Odpovědi na tyhle otázky vám usnadní plánování strategie pro sdílení obsahu.

Zkuste toto:

Pokud potřebujete:

Sdílet web. Pokud chcete sdílet web, ale zároveň zabránit externím uživatelům v získání přístupu k nějakému internímu obsahu vaší organizace, zvažte vytvoření podřízeného webu s jedinečnými oprávněními, který použijete výhradně pro účely externího sdílení.

Poskytnout někomu mimo vaši organizaci trvalý přístup k informacím a obsahu na nějakém webu. Tento člověk potřebuje mít stejné možnosti jako plnoprávný uživatel webu, aby mohl vytvářet, upravovat a prohlížet jeho obsah.

Sdílejte dokument a vyžadujte přihlášení.

Poskytnout jednomu nebo několika uživatelům mimo vaši organizaci zabezpečený přístup k určitému dokumentu, aby si ho mohli prohlédnout nebo na něm spolupracovat, ale tihle lidé nepotřebují mít trvalý přístup k jinému obsahu na vašem interním webu.

Sdílejte dokument, ale nevyžadujte přihlášení.

Sdílet s uživateli mimo vaši organizaci dokument, který není citlivé ani důvěrné povahy, aby si ho mohli prohlížet nebo ho i upravovat (třeba do něj napsat svůj názor nebo jiné požadované informace). Tihle uživatelé nepotřebují mít trvalý přístup k obsahu na vašem interním webu.

Poznámka zabezpečení: 

 • Když externí sdílení deaktivujete, zakáže se přístup všem externím uživatelům, kteří měli k webu přístup v okamžiku deaktivace, a nepůjdou posílat žádné pozvánky. Když funkci znovu aktivujete a jména externích uživatelů zůstala ve skupinách oprávnění SharePointu, budou mít uživatelé k webu automaticky znova přístup. Pokud chcete nějakému uživateli trvale zabránit v přístupu k sharepointovému webu, můžete ho odebrat ze seznamu externích uživatelů.

 • Pokud je externí sdílení globálně vypnuté, přestanou fungovat také všechny sdílené odkazy pro hosty. Když se tato funkce později znovu aktivuje, budou tyto odkazy zase fungovat.

Povolení externího sdílení všech sharepointových webů v Centru pro správu Office 365

Možnost pozvání externích uživatelů na sharepointový web je standardně povolená, takže vlastníci webů a správci kolekcí webů můžou týmové a podřízené weby kdykoliv sdílet s externími uživateli.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

  Spouštěč aplikací Office 365 se zvýrazněnou aplikací Správce

 3. V Centru pro správu Office 365 do vyhledávacího pole na domovské stránce zadejte externí a zvolte Externí sdílení webů.

  Snímek obrazovky k zadávání textu „externí sdílení“ do vyhledávacího pole na domovské stránce Centra pro správu
 4. Zapněte externí sdílení posunutím jezdce u možnosti Povolit lidem mimo vaši organizaci přístup k vašim webům na Zapnuto.

  Snímek obrazovky s dialogem Externí sdílení při vypnutém nastavení Povolit lidem mimo vaši organizaci přístup k vašim webům
 5. Pokud chcete zapnout možnost Povolit uživatelům posílání odkazů hostům pro přístup k dokumentům a webům vaší organizace, posuňte příslušný jezdec na Zapnuto.

  Snímek obrazovky s externím sdílením zapnutým v Centru pro správu

  Pokud chcete vyžadovat, aby se uživatelé přihlašovali pomocí uživatelského jména a hesla, posuňte jezdec na Vypnuto. (Další informace o ID uživatele pro pracovní nebo školní účty najdete v článku Co je moje ID uživatele a proč je nutné.)

 6. Vyberte Uložit.

Přesnější nastavení jednotlivých webů

Pokud u sharepointových webů povolíte sdílení, je sdílení povolené u všech webů v klientovi. V Centru pro správu Office 365 ale můžete nastavení sdílení upřesnit a zakázat sdílení těch webů, které vyžadují striktnější kontrolu, nebo odvolat přístup jednotlivých uživatelů ke konkrétním webům.

Poznámka: Když je zapnuté externí sdílení pro celé prostředí SharePointu Online, nebudete moct ho pro určité kolekce webů zapnout.

Na stránce pro nastavení sdílení webů (Centrum pro správu Office 365) uvidíte seznam všech kolekcí webů, které jsou momentálně aktivní ve vašem klientovi, spolu s nastavením sdílení jednotlivých kolekcí webů.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Přejděte na Zdroje informací > Weby.

  Nabídka Zdroje informací v Centru pro správu Office 365 s vybranou možností Weby
 4. U požadované kolekce webů vyberte stav sdílení (Odkazy a pozvánky ke sdílení nebo Není povolené).

  Seznam kolekcí sharepointových webů se stavem externího sdílení jednotlivých kolekcí webů
 5. V dialogovém okně sdílení klikněte u možnosti Stav sdílení na Upravit.

  Dialog Stav sdílení pro konkrétní kolekci webů s vypnutým sdílením
 6. Zapněte externí sdílení posunutím jezdce u možnosti Povolit lidem mimo vaši organizaci přístup k vašim webům na Zapnuto.

  Snímek obrazovky s dialogem Externí sdílení při vypnutém nastavení Povolit lidem mimo vaši organizaci přístup k vašim webům
 7. Pokud chcete zapnout možnost Povolit uživatelům posílání odkazů hostům pro přístup k dokumentům a webům vaší organizace, posuňte příslušný jezdec na Zapnuto.

  Snímek obrazovky s externím sdílením zapnutým v Centru pro správu

  Pokud chcete vyžadovat, aby se uživatelé přihlašovali pomocí uživatelského jména a hesla, posuňte jezdec na Vypnuto. (Další informace o ID uživatele pro pracovní nebo školní účty najdete v článku Co je moje ID uživatele a proč je nutné.)

 8. Klikněte na Uložit.

 1. Pokud ještě nejste na obrazovce Externí sdílení > Weby, proveďte kroky 1 až 4 z části Úprava nastavení sdílení konkrétní kolekce webů v Centru pro správu Office 365.

 2. U požadované kolekce webů vyberte stav sdílení (Odkazy a pozvánky ke sdílení nebo Není povolené).

 3. V dialogovém okně sdílení klikněte u možnosti Externí členové na Upravit.

 4. V oddílu Odebrat externí členy vyhledejte členy, které chcete odebrat.

  Dialog sloužící k odebrání externích členů z kolekce webů
 5. U jména příslušného člena klikněte na Odebrat.

 6. Odstranění potvrďte kliknutím na Uložit. Když kliknete na Uložit, přestanou mít tito uživatelé přístup k vybranému webu. Všechny odkazy pro hosty, které měli, se deaktivují.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×