Sdílení souborů a složek na OneDrivu

Sdílení souborů a složek na OneDrivu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

OneDrive můžete používat ke sdílení fotek, dokumentů Microsoft Office, dalších dokumentů i celých složek s ostatními lidmi. Soubory a složky, které si uložíte na OneDrive, jsou soukromé tak dlouho, dokud se nerozhodnete, že je budete sdílet. Sdílení můžete kdykoli ukončit.

Poznámka: Sdílení je omezené v basic nebo "pouze úložiště" OneDrive. Limity obnovit po 24 hodinách, ale můžete upgradovat na předplatného Premium získat lepší omezení sdílení a další funkce sdílení.

 1. Přejděte na web OneDrivu a přihlaste se pomocí účtu Microsoft.

 2. Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete sdílet, pomocí kolečka v horním rohu položky. Můžete taky vybrat několik položek a sdílet je najednou.

 3. V horní části stránky vyberte Sdílet.

  Snímek obrazovky s výběrem souboru a kliknutím na příkaz Sdílet

 4. V dialogovém okně sdílet, která se zobrazí, nastavte datum vypršení platnosti nebo heslo podle potřeby a zvolte jednu z možností sdílení: získání odkazu nebo e-mailu.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem Sdílet

  Poznámka: Pokud tyto možnosti nevidíte, zřejmě jste se přihlásili pomocí pracovního nebo školního účtu. V horní části tohoto článku klikněte na kartu OneDrive – firemní a podívejte se, jak sdílet soubory na OneDrivu pro firmy.

Získat odkaz

Tuto možnost zvolte, pokud chcete sdílet položky s velkým počtem lidí, které třeba ani osobně neznáte. Odkaz můžete vystavit třeba na Facebook, Twitter nebo LinkedIn, případně ho můžete sdílet v e-mailu nebo v rychlé zprávě. Každý, kdo odkaz dostane, může položku zobrazit, případně i upravit (záleží na nastaveném oprávnění). Uvědomte si, že odkaz můžete také přeposílat a přihlášení není potřeba.

 1. Vyberte Získat odkaz.

 2. Z rozevíracího seznamu nad tlačítkem Získat odkaz vyberte požadovaný typ odkazu. Když vyberete v rozevíracím seznamu jinou možnost, odkaz se automaticky aktualizuje.

  Pokud chcete například restovat oprávnění tak, aby bylo možné položku jen zobrazit, klikněte na šipku vedle Kdokoli s tímto odkazem může položku upravit a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit úpravy.

  • Jenom zobrazit – když položky sdílíte pomocí tohoto typu odkazu, můžou je lidé zobrazit, zkopírovat a stáhnout bez přihlášení. Kromě toho můžou odkaz přeposlat dalším lidem.

  • Upravit – když sdílíte položky pomocí tohoto typu odkazu, lidé můžou soubory upravovat a přidávat nebo odstraňovat soubory ve sdílené složce. Příjemci můžou odkaz přeposlat, změnit seznam lidí, kteří soubory nebo složky sdílejí, a změnit oprávnění pro příjemce. Pokud sdílíte složku, uživatelé s oprávněními k úpravám můžou ve složce cokoli zkopírovat, přesunout, upravit, přejmenovat, sdílet nebo odstranit.

 3. Výběrem možnosti Kopírovat zkopírujete odkaz do schránky.

  Snímek obrazovky aplikace OneDrive s možností Získat odkaz v dialogovém okně Sdílet

  Poznámka: "https://1drv.ms” je zkrácena adresa URL pro OneDrive. Zkrácené adresy URL se hodí ke sdílení na Twitteru.

 4. Vložte odkaz do e-mailové zprávy nebo kamkoli jinam, kde ho chcete sdílet. Pokud chcete odkaz vystavit v sociální síti, vyberte Další a potom ikonu sociální sítě.

E-mail

Tuto možnost použijte, pokud chcete odeslat e-mailovou pozvánku osobám nebo skupinám a mít přehled o tom, koho jste pozvali. Pokud bude potřeba, můžete také určitým jednotlivcům nebo skupinám oprávnění později odebrat.

 1. Klikněte na E-mail.

  Snímek obrazovky aplikace OneDrive s výběrem možnosti E-mail v dialogovém okně Sdílet

 2. Zadejte e-mailové adresy nebo jména osob, se kterými chcete položku sdílet. Když začnete do tohoto pole zadávat informace, objeví se seznam, ve kterém můžete kontakt vybrat.

  Snímek obrazovky znázorňující zvaní lidí poté, co v dialogovém okně Sdílet vyberete možnost E-mail

 3. Jestli chcete, přidejte poznámku pro příjemce.

 4. Pokud chcete změnit úroveň oprávnění, vyberte Může zobrazit nebo Může upravit.

  • Když zvolíte možnost Může zobrazit, pozvaní lidé si můžou sdílené soubory prohlížet, stáhnout nebo zkopírovat.

  • Když zvolíte možnost Může upravit, příjemci můžou upravovat dokumenty Office pomocí Office Online bez přihlášení. Pokud budou chtít dělat jiné změny (třeba přidat nebo odstranit soubory ve složce), musí se přihlásit pomocí účtu Microsoft.

   Když vyberete možnost Může upravit a příjemce předá zprávu dál, bude moct sdílenou položku upravovat každý, kdo zprávu dostane. Uživatelé s oprávněním k úpravám můžou taky pozvat ostatní a udělit jim oprávnění k úpravám položky.

 5. Vyberte Sdílet a uložte tak nastavení oprávnění a pošlete zprávu s odkazem na položku.

Poznámky: 

Dejte příjemcům možnost lepší kontroly a spolupráce prostřednictvím sdílených složek

Když sdílíte složky s oprávněními k úpravám, lidé, se kterými je sdílíte, si můžou přidat sdílené složky na svůj OneDrive. Můžou tak mít sdílenou složku na stejném místě jako svoje složky a položky, snadno přesouvat položky mezi složkami a jednodušeji pracovat s položkami offline. Všechny aktualizace, které udělají, se synchronizují se sdílenou složkou, takže každý, kdo má ke složce přístup, má vždy aktuální verzi.

 • Sdílení složky pomocí odkazu: Zvolte možnost Získat odkaz a v poli Sdílet vyberte Kdokoli s tímto odkazem může položku upravit.

 • Sdílení složky e-mailem: Zvolte možnost E-mail a v poli Sdílet vyberte Může upravit.

Tip: Příjemce si na svůj OneDrive může přidat sdílené složky, ne jednotlivé soubory. Pokud chcete, aby si příjemci přidali soubory na svůj OneDrive, nejdřív soubory umístěte do složky a potom složku nasdílejte.

Zobrazení položek, které sdílíte

Na webu OneDrive.com vyberte v levém podokně Sdílené a potom vyberte Sdílené mnou.

Po přihlášení k webu OneDrivu pomocí pracovního nebo školního účtu můžete soubory a složky sdílet následujícím způsobem:

 1. Přejděte na web OneDrivu a přihlaste se pomocí pracovního nebo školního účtu.

  Poznámka: Nepoužíváte Office 365? Podívejte se na článek Sdílení dokumentů nebo složek na SharePoint Serveru.

 2. Vyberte soubor nebo složku ke sdílení a potom vyberte Sdílet.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem sdílení se zobrazeným odkazem pro sdílení s uživateli v organizaci

 3. Zadejte jména osob nebo skupin, který chcete sdílet soubor nebo složka se. Máte taky možnost přidat zprávu.

  Volitelné: Kliknutím na rozevírací seznam Změna typu odkazu. Otevře se podokno Podrobnosti, kde můžete změnit, kdo má přístup k propojení a zda uživatelé mohou upravovat položky sdílíte.

  Možnosti pro Komu má tento odkaz fungovat (možnosti se liší podle nastavení správce):

  • Všichni uživatelé – umožní přístup každému, kdo tento odkaz dostane, bez ohledu na to, jestli ho získal přímo od vás nebo mu ho přeposlal někdo jiný. Můžou to být i lidé mimo vaši organizaci.

  • Lidé v organizaci <Vaše organizace> – umožní přístup k odkazu všem lidem z vaší organizace bez ohledu na to, jestli ho získali přímo od vás nebo jim ho přeposlal někdo jiný.

  • Tělesně existující access může používat uživatelé, kteří už mají přístup k dokumentu nebo složky. Oprávnění k položce se nezmění. Použijte, pokud chcete poslat odkaz někdo, kteří už mají přístup.

  • Určité osoby – umožní přístup jenom lidem, které zadáte, i když přístup už můžou mít i další lidé. Pokud někdo pozvání ke sdílení přepošle, budou moct odkaz použít jenom lidé, kteří už přístup k položce mají.

  Možnost Povolit úpravy je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud chcete, aby lidé mohli soubory jenom prohlížet, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Až budete hotovi, klikněte na Použít.

 4. Až budete chtít odkaz odeslat, klikněte na Odeslat.

Získání kopírovatelného odkazu na soubor nebo složku

Dalším způsobem je získání odkazu na soubor nebo složku, který můžete zkopírovat a vložit do textové zprávy nebo na web. Lidé můžou dál přeposílat odkazy, které jste jim dali.

 1. Ve svém OneDrivu klikněte na Kopírovat odkaz. Odkaz se automaticky zkopíruje do schránky.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem pro kopírování odkazu

  Volitelné: Kliknutím na rozevírací seznam Změna typu odkazu. Otevře se podokno Podrobnosti, kde můžete změnit, kdo má přístup k propojení a zda uživatelé mohou upravovat položky sdílíte.

  Možnosti pro Komu má tento odkaz fungovat (možnosti se liší podle nastavení správce):

  • Všichni uživatelé – umožní přístup každému, kdo tento odkaz dostane, bez ohledu na to, jestli ho získal přímo od vás nebo mu ho přeposlal někdo jiný. Můžou to být i lidé mimo vaši organizaci.

  • Lidé v organizaci <Vaše organizace> – umožní přístup k odkazu všem lidem z vaší organizace bez ohledu na to, jestli ho získali přímo od vás nebo jim ho přeposlal někdo jiný.

  • Tělesně existující access může používat uživatelé, kteří už mají přístup k dokumentu nebo složky. Oprávnění k položce se nezmění. Použijte, pokud chcete poslat odkaz někdo, kteří už mají přístup.

  • Určité osoby – umožní přístup jenom lidem, které zadáte, i když přístup už můžou mít i další lidé. Pokud někdo pozvání ke sdílení přepošle, budou moct odkaz použít jenom lidé, kteří už přístup k položce mají.

  Možnost Povolit úpravy je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud chcete, aby lidé mohli soubory jenom prohlížet, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Až budete hotovi, klikněte na Použít.

 2. Odkaz vložte (Ctrl+V) kam chcete, například do textové zprávy nebo na web.

Poznámky: 

 • Oprávnění udělená pro odkaz ke sdílení platí tak dlouho, dokud odkaz existuje. Když tedy odkaz deaktivujete, přístup bude zrušen (i když lidé můžou mít k souboru stále přístup jinými cestami).

 • Při vybrané Povolit úpravy: po přihlášení se lidé ve vaší organizaci můžete upravit, kopírovat nebo stahování souborů. Není-li Povolit úpravy zaškrtnuté, uživatelé ve vaší organizaci můžou prohlížet soubor ale nelze měnit. Můžete však pořád kopírovat nebo stahování souborů.

 • Možná budete moct sdílet soubory s externími uživateli (lidmi mimo vaší síti) tak, že je pozvete jako "Hosty", nebo vytváření a publikování odkazy pro hosty. Tyto odkazy budou dostupné ve výchozím nastavení v Office 365, ale správci můžete zakázat externí sdílení pro weby. Podrobnosti najdete v tématu SharePoint sdílet soubory a složky.

Sdílení v mobilních aplikacích OneDrive

Další informace a nápovědu najdete v těchto článcích:

Potřebujete další pomoc?

Online

Získat online nápovědu
Podívejte se na další stránky podpory pro OneDrive a OneDrive pro firmy.
K mobilní aplikaci OneDrive najdete další informace v tématu Poradce při potížích s mobilní aplikací OneDrive.

Ikona e-mailové podpory

E-mailová podpora
Pokud potřebujete další pomoc, zatřeste svým mobilním zařízením, když jste v aplikaci OneDrive, nebo pošlete e-mail týmu podpory OneDrivu. Pokud chcete kontaktovat podporu pro OneDrive pro firmy z počítačů PC nebo Mac, otevřete centrum aktivit, vyberte Více > Poslat názor > Něco se mi nelíbí.

OneDrive pro firmy Správci se mohou také podívat do technické komunity OneDrivu pro firmy, nápovědy pro správce OneDrivu pro firmy nebo kontaktovat podporu Office 365 pro firmy.

Komunitní fóra Office 365

Chcete nám sdělit svůj názor?
OneDrive UserVoice je místo, kde můžete navrhovat funkce, které bychom podle vás měli na OneDrive přidat. Nemůžeme sice zaručit žádné konkrétní funkce ani časové plány, ale odpovíme na každý návrh, který získá aspoň 500 hlasů.

Přejděte na UserVoice pro OneDrive.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×