Sdílení souborů a složek na OneDrivu

Sdílení souborů a složek na OneDrivu

Pomocí OneDrivu můžete s dalšími lidmi sdílet fotky, dokumenty Microsoft Office, jiné soubory a celé složky. Soubory a složky, které si na OneDrivu uložíte, jsou soukromé tak dlouho, dokud se nerozhodnete, že je budete sdílet. Můžete vidět, s kým dokument sdílíte a sdílení můžete také kdykoli ukončit.

To, co vidíte, se liší podle toho, jestli jste přihlášení pomocí osobního, pracovního nebo školního účtu. Další informace se zobrazí po výběru karty.

Poznámka: V základní verzi OneDrivu nebo ve verzi „pouze úložiště“ je sdílení omezené. Omezení se resetují po 24 hodinách, ale pokudupgradujete na předplatné Premium, limity navýšíte a bude vám k dispozici více funkcí sdílení.

 1. Přejděte na web OneDrivu a přihlaste se pomocí účtu Microsoft.

 2. Vyberte soubor nebo složku, kterou chcete sdílet, pomocí kolečka v horním rohu položky. Můžete taky vybrat několik položek a sdílet je najednou.

 3. V horní části stránky vyberte Sdílet.

  Snímek obrazovky s výběrem souboru a kliknutím na příkaz Sdílet

 4. Objeví se pole Sdílet, kde podle libosti nastavte konec platnosti a heslo a vyberte jednu z možností sdílení: Získat odkaz nebo E-mail.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem Sdílet

  Poznámka: Pokud tyto možnosti nevidíte, zřejmě jste se přihlásili pomocí pracovního nebo školního účtu. V horní části tohoto článku klikněte na kartu OneDrive – firemní a zobrazte si informace o sdílení souborů OneDrive pro firmy.

Získat odkaz

Tuto možnost zvolte, když chcete sdílet položky s řadou lidí, které třeba ani osobně neznáte. Odkaz můžete vystavit třeba na Facebook, Twitter nebo LinkedIn, případně ho můžete sdílet v e-mailu nebo v rychlé zprávě. Každý, kdo odkaz dostane, může položku zobrazit, případně i upravit (záleží na nastaveném oprávnění). Uživatelé s odkazem nemůžou nahrát nové položky. Uvědomte si, že odkaz můžete také přeposílat a přihlášení není potřeba.

 1. Vyberte Získat odkaz.

 2. Z rozevíracího seznamu nad tlačítkem Získat odkaz vyberte požadovaný typ odkazu. Když vyberete v rozevíracím seznamu jinou možnost, odkaz se automaticky aktualizuje.

  Pokud chcete například restovat oprávnění tak, aby bylo možné položku jen zobrazit, klikněte na šipku vedle Kdokoli s tímto odkazem může položku upravit a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit úpravy.

  • Jenom zobrazit – když položky sdílíte pomocí tohoto typu odkazu, můžou je lidé zobrazit, zkopírovat a stáhnout bez přihlášení. Kromě toho můžou odkaz přeposlat dalším lidem.

  • Upravit – když sdílíte položky pomocí tohoto typu odkazu, lidé můžou soubory upravovat a přidávat nebo odstraňovat soubory ve sdílené složce. Příjemci můžou odkaz přeposlat, změnit seznam lidí, kteří soubory nebo složky sdílejí, a změnit oprávnění pro příjemce. Pokud sdílíte složku, uživatelé s oprávněními k úpravám můžou ve složce cokoli zkopírovat, přesunout, upravit, přejmenovat, sdílet nebo odstranit.

 3. Výběrem možnosti Kopírovat zkopírujete odkaz do schránky.

  Snímek obrazovky aplikace OneDrive s možností Získat odkaz v dialogovém okně Sdílet

  Poznámka: "https://1drv.ms” je zkrácena adresa URL pro OneDrive. Zkrácené adresy URL se hodí ke sdílení na Twitteru.

 4. Vložte odkaz do e-mailové zprávy nebo kamkoli jinam, kde ho chcete sdílet. Pokud chcete odkaz vystavit v sociální síti, vyberte Další a potom ikonu sociální sítě.

Tip: Můžete také vytvořit odkazy pro sdílení pomocí desktopové aplikace OneDrive pro Windows 7, Windows 10 a Mac. Stačí jen kliknout pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku v složce aplikace OneDrive na vašem počítači a vybrat možnost Sdílet odkaz na OneDrive. Tím se do schránky zkopíruje odkaz, který můžete vložit do e-mailu, na web, do blogového příspěvku a tak dále.

Tyto odkazy však mají ve výchozím nastavení oprávnění k úpravám. Pokud chcete, aby měl někdo jen oprávnění Zobrazit, musíte použít stránky aplikace OneDrive, kde příslušný odkaz vytvoříte (anebo pozměníte ten, který jste zrovna vytvořili).

E-mail

Tuto možnost použijte, pokud chcete odeslat e-mailovou pozvánku osobám nebo skupinám a mít přehled o tom, koho jste pozvali. Pokud bude potřeba, můžete také určitým jednotlivcům nebo skupinám oprávnění později odebrat.

 1. Klikněte na E-mail.

  Snímek obrazovky aplikace OneDrive s výběrem možnosti E-mail v dialogovém okně Sdílet

 2. Zadejte e-mailové adresy nebo jména osob, se kterými chcete položku sdílet. Když začnete do tohoto pole zadávat informace, objeví se seznam, ve kterém můžete kontakt vybrat.

  Snímek obrazovky znázorňující zvaní lidí poté, co v dialogovém okně Sdílet vyberete možnost E-mail

 3. Jestli chcete, přidejte poznámku pro příjemce.

 4. Pokud chcete změnit úroveň oprávnění, vyberte Může zobrazit nebo Může upravit.

  • Když zvolíte možnost Může zobrazit, pozvaní lidé si můžou sdílené soubory prohlížet, stáhnout nebo zkopírovat.

  • Když zvolíte možnost Může upravit, příjemci můžou upravovat dokumenty Office pomocí Office Online bez přihlášení. Pokud budou chtít dělat jiné změny (třeba přidat nebo odstranit soubory ve složce), musí se přihlásit pomocí účtu Microsoft.

   Když vyberete možnost Může upravit a příjemce předá zprávu dál, bude moct sdílenou položku upravovat každý, kdo zprávu dostane. Uživatelé s oprávněním k úpravám můžou taky pozvat ostatní a udělit jim oprávnění k úpravám položky.

 5. Vyberte Sdílet a uložte tak nastavení oprávnění a pošlete zprávu s odkazem na položku.

Poznámky: 

Dejte příjemcům možnost lepší kontroly a spolupráce prostřednictvím sdílených složek

Když sdílíte složky s oprávněními k úpravám, lidé, se kterými je sdílíte, si můžou přidat sdílené složky na svůj OneDrive. Můžou tak mít složku společně se svými složkami a položkami, snadno přesouvat položky mezi složkami a jednodušeji pracovat s položkami offline. Všechny aktualizace, které udělají, se synchronizují se sdílenou složkou, takže každý, kdo má ke složce přístup, má vždy aktuální verzi.

 • Sdílení složky pomocí odkazu: Zvolte možnost Získat odkaz a v poli Sdílet vyberte Kdokoli s tímto odkazem může položku upravit.

 • Sdílení složky e-mailem: Zvolte možnost E-mail a v poli Sdílet vyberte Může upravit.

Tip: Příjemce si na svůj OneDrive může přidat sdílené složky, ne jednotlivé soubory. Pokud chcete, aby si příjemci přidali soubory na svůj OneDrive, nejdřív soubory umístěte do složky a potom složku nasdílejte.

Zobrazení položek, které sdílíte

Na webu OneDrive.com vyberte v levém podokně Sdílené a potom vyberte Sdílené mnou.

Tady je postup pro sdílení souborů nebo složek:

 1. Přejděte na web OneDrivu a přihlaste se pomocí pracovního nebo školního účtu.

  Poznámka: Nepoužíváte Office 365? Podívejte se na článek Sdílení dokumentů nebo složek na SharePoint Serveru.

 2. Vyberte soubor nebo složku ke sdílení a potom vyberte Sdílet.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem sdílení se zobrazeným odkazem pro sdílení s uživateli v organizaci

 3. Zadejte jména lidí nebo názvy skupin, se kterými chcete vybrané soubory nebo složky sdílet. Můžete taky přidat zprávu.

  Volitelné: Klikněte na rozevírací seznam a změňte typ odkazu. Otevře se podokno podrobností, ve kterém můžete změnit možnosti přístupu k odkazu a to, jestli lidé můžou sdílenou položku upravovat.

  Možnosti pro Komu má tento odkaz fungovat (možnosti se liší podle nastavení správce):

  • Všichni uživatelé – umožní přístup každému, kdo tento odkaz dostane, bez ohledu na to, jestli ho získal přímo od vás nebo mu ho přeposlal někdo jiný. Můžou to být i lidé mimo vaši organizaci.

  • Lidé v organizaci <Vaše organizace> – umožní přístup k souboru komukoli z vaší organizace, kdo tento odkaz dostane, bez ohledu na to, jestli ho získali přímo od vás nebo jim ho přeposlal někdo jiný.

  • Osoby se stávajícím přístupem – může být použito osobami, které k dokumentu nebo složce už mají přístup. To nezmění oprávnění položky. Pokud chcete jen poslat odkaz někomu, kdo už přístup má, použijte tuto možnost. 

  • Určité osoby – umožní přístup jenom lidem, které zadáte, i když přístup už můžou mít i další lidé. Pokud někdo pozvání ke sdílení přepošle, budou moct odkaz použít jenom lidé, kteří už přístup k položce mají.

  Poznámka: Pokud se možnost sdílení zobrazuje šedě, je možné, že ji správci pro vaši organizaci omezili. Mohou se například rozhodnout, že zakáží možnost Kdokoli, aby se ostatním nedaly přeposílat použitelné odkazy.

  Možnost Povolit úpravy je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud chcete, aby lidé mohli soubory jenom prohlížet, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Toto nastavení se dá dále omezit tak, že vyberete možnost Blokovat stahování, což znamená, že si uživatelé nebudou moci uložit místní kopii.

  Při vytváření odkazu můžete také nastavit datum vypršení jeho platnosti a heslo pro přístup k souboru. (Toto heslo bude potřeba poskytnout osobě nebo osobám, se kterými soubor sdílíte.)

  Až budete hotovi, klikněte na Použít.

 4. Až budete chtít odkaz odeslat, klikněte na Odeslat.

Tipy: 

 • Soubory a složky můžete taky sdílet přímo z Průzkumníka souborů pro Windows 7 a Windows 10 nebo Finderu pro Mac. Stačí jen kliknout pravým tlačítkem myši na soubor nebo složku v složce aplikace OneDrive na vašem počítači a vybrat možnost Sdílet. Otevře se stejné dialogové okno jako v druhém kroku. Možnost vyberte podle potřeby.

 • Výběr možnosti Outlook vám při sdílení souboru umožní přidat do e-mailové zprávy pouze odkaz na tento soubor. Pokud chcete připojit přímo skutečný soubor, musíte si z OneDrivu stáhnout jeho místní kopii a připojit ji k e-mailu.

Získání kopírovatelného odkazu na soubor nebo složku

Dalším způsobem je získání odkazu na soubor nebo složku, který můžete zkopírovat a vložit do textové zprávy nebo na web. Lidé můžou dál přeposílat odkazy, které jste jim dali.

 1. Ve svém OneDrivu klikněte na Kopírovat odkaz. Odkaz se automaticky zkopíruje do schránky.

  Snímek obrazovky s dialogovým oknem pro kopírování odkazu

  Volitelné: Klikněte na rozevírací seznam a změňte typ odkazu. Otevře se podokno podrobností, ve kterém můžete změnit možnosti přístupu k odkazu a to, jestli lidé můžou sdílenou položku upravovat.

  Možnosti pro Komu má tento odkaz fungovat (možnosti se liší podle nastavení správce):

  • Všichni uživatelé – umožní přístup každému, kdo tento odkaz dostane, bez ohledu na to, jestli ho získal přímo od vás nebo mu ho přeposlal někdo jiný. Můžou to být i lidé mimo vaši organizaci.

  • Lidé v organizaci <Vaše organizace> – umožní přístup k souboru komukoli z vaší organizace, kdo tento odkaz dostane, bez ohledu na to, jestli ho získali přímo od vás nebo jim ho přeposlal někdo jiný.

  • Osoby se stávajícím přístupem – může být použito osobami, které k dokumentu nebo složce už mají přístup. To nezmění oprávnění položky. Pokud chcete jen poslat odkaz někomu, kdo už přístup má, použijte tuto možnost. 

  • Určité osoby – umožní přístup jenom lidem, které zadáte, i když přístup už můžou mít i další lidé. Pokud někdo pozvání ke sdílení přepošle, budou moct odkaz použít jenom lidé, kteří už přístup k položce mají.

  Možnost Povolit úpravy je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud chcete, aby lidé mohli soubory jenom prohlížet, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Při vytváření odkazu můžete také nastavit datum vypršení jeho platnosti a heslo pro přístup k souboru. (Toto heslo bude potřeba poskytnout osobě nebo osobám, se kterými soubor sdílíte.)

  Až budete hotovi, klikněte na Použít.

 2. Odkaz vložte (Ctrl+V) kam chcete, například do textové zprávy nebo na web.

Poznámky: 

 • Oprávnění udělená pro odkaz ke sdílení platí tak dlouho, dokud odkaz existuje. Když tedy odkaz deaktivujete, přístup bude zrušen (i když lidé můžou mít k souboru stále přístup jinými cestami).

 • Když je vybraná možnost Povolit úpravy: Lidé z vaší organizace můžou po přihlášení soubory upravit, zkopírovat nebo stáhnout. Když možnost Povolit úpravy vybraná není, lidé z vaší organizace budou soubory moct prohlížet, ale ne je měnit. Můžou ale soubory kopírovat nebo si je stáhnout.

 • S externími uživateli (lidmi mimo vaši organizaci) můžete soubory sdílet tak, že je pozvete jako hosty nebo že vytvoříte a zveřejníte odkazy pro hosty. Tyto odkazy jsou sice v Office 365 ve výchozím nastavení k dispozici, správci ale můžou externí sdílení pro vaše weby zakázat. Další informace najdete v článku Sdílení sharepointových souborů nebo složek.

Sdílení v mobilních aplikacích OneDrive

Další informace a nápovědu najdete v těchto článcích:

Potřebujete další pomoc?

Online

Získat online nápovědu
Podívejte se na další stránky podpory pro OneDrive a OneDrive pro firmy.
K mobilní aplikaci OneDrive najdete další informace v tématu Poradce při potížích s mobilní aplikací OneDrive.

Ikona e-mailové podpory

E-mailová podpora
Pokud potřebujete další pomoc, zatřeste svým mobilním zařízením, když jste v aplikaci OneDrive, nebo pošlete e-mail týmu podpory OneDrivu. Pokud chcete kontaktovat podporu pro OneDrive pro firmy z počítačů PC nebo Mac, vyberte v oznamovací oblasti nebo řádku nabídek ikonu OneDrive a pak vyberte Více > Poslat názor > Něco se mi nelíbí.

OneDrive pro firmy Správci se mohou také podívat do technické komunity OneDrivu pro firmy, nápovědy pro správce OneDrivu pro firmy nebo kontaktovat podporu Office 365 pro firmy.

Komunitní fóra Office 365

Chcete nám sdělit svůj názor?
OneDrive UserVoice je místo, kde můžete navrhovat funkce, které bychom podle vás měli na OneDrive přidat. Nemůžeme sice zaručit žádné konkrétní funkce ani časové plány, ale odpovíme na každý návrh, který získá aspoň 500 hlasů.

Přejděte na UserVoice pro OneDrive.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×