Sdílení složky kontaktů s ostatními

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Některé vaše složky kontaktů účtu serveru Exchange můžete sdílet s dalšími lidmi, kdo taky používá účet systému Exchange Server ve vaší organizaci. Pokud nepodporuje zásady společnosti sdílení vaší organizaci, může taky můžou sdílet složku s kontakty s lidmi mimo vaši organizaci.

Do složky Kontakty například můžete sdílet s uživateli. Nebo můžete vytvořit novou složku Kontakty pro určitý projekt a sdílet ho lidé. Můžete také udělit jim oprávnění ke změně kontakty.

Poznámky: 

Sdílení s konkrétními osobami ve vaší organizaci

Výchozí složka Kontakty v aplikaci Outlook je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit. Můžete však mít další složky kontaktů. Pro kteroukoli z těchto složek můžete nastavit sdílení následujícím postupem:

 1. V části lidé v podokno složek, klikněte na složku kontaktů, který chcete nasdílet osoba ve vaší organizaci.

 2. Klikněte na kartu Domů. Potom ve skupině sdílení klikněte na Sdílet kontakty.

  Tlačítko sdílených kontaktů

 3. Do pole Komu zadejte jméno příjemce zprávy pozvání ke sdílení. Pokud chcete, můžete změnit Předmět.

  Koncept sdílet kontakty pozvání někdo z vaší organizace

 4. Pokud chcete, můžete si vyžádat oprávnění k zobrazení výchozí složky Lidé příjemce. To provedete zaškrtnutím políčka Požádat o oprávnění k zobrazení složky Kontakty příjemce.

  Poznámka: Pokud chcete požádat o přístup ke složce Kontakty kromě příjemce výchozí lidé složky, je nutné odeslat e-mailovou zprávu s žádostí o oprávnění k této konkrétní složce. Tuto možnost pouze požádá o přístup k příjemce výchozí lidé složky.

 5. V těle zprávy zadejte informace, které chcete zahrnout a klepněte na tlačítko Odeslat. Zkontrolujte potvrzovacím dialogovým oknem a potom Pokud je v pořádku, klikněte na OK.

 6. Osoba ve vaší organizaci obdrží pozvání ke sdílení v e-mailu a klepne na tlačítko Otevřít tuto složku Kontakty.

  Přijaté sdílet kontakty pozvání někdo z vaší organizace

Sdílení s konkrétními lidmi mimo vaši organizaci

Výchozí složka Kontakty v aplikaci Outlook je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit. Můžete však mít další složky kontaktů. Pro kteroukoli z těchto složek můžete nastavit sdílení následujícím postupem:

 1. V části lidé v podokno složek, klikněte na složku kontaktů, který chcete sdílet s lidmi mimo vaši organizaci.

 2. Klikněte na kartu Domů. Potom ve skupině sdílení klikněte na Sdílet kontakty.

  Tlačítko sdílených kontaktů

 3. Do pole Komu zadejte jméno příjemce zprávy pozvání ke sdílení. Pokud chcete, můžete změnit Předmět.

  Koncept sdílet kontakty pozvání mimo vaši organizaci

 4. Pokud chcete, můžete si vyžádat oprávnění k zobrazení výchozí složky Lidé příjemce. To provedete zaškrtnutím políčka Požádat o oprávnění k zobrazení složky Kontakty příjemce.

  Poznámka: Pokud chcete požádat o přístup ke složce Kontakty kromě příjemce výchozí lidé složky, je nutné odeslat e-mailovou zprávu s žádostí o oprávnění k této konkrétní složce. Tuto možnost pouze požádá o přístup k příjemce výchozí lidé složky.

 5. V těle zprávy zadejte informace, které chcete zahrnout a klepněte na tlačítko Odeslat. Zkontrolujte potvrzovacím dialogovým oknem a potom Pokud je v pořádku, klikněte na OK.

  Pokud se tato chyba při pokusu o odeslání pozvání ke sdílení, sdílení kontaktů s lidmi mimo vaši organizaci se nepodporuje sdílení zásad pro vaši organizaci. Jenom správce ve vaší organizaci můžete změnit sdílení zásad pro vaši organizaci. Další informace najdete na konci této části.

  Chybová zpráva při pokusu o sdílení kontaktů mimo vaši organizaci

 6. Osoby mimo vaši organizaci obdrží pozvání ke sdílení v e-mailu a klepne na tlačítko Otevřít tuto složku Kontakty.

  Pozvání přijaté sdílet kontakty mimo vaši organizaci

Pokud se zobrazí chyba při pokusu o sdílet kontakty mimo vaši organizaci, kontaktujte osobu, která spravuje e-mailovému účtu.

Sdílení složky Kontakty se všemi

 1. V části lidé v podokno složek, klikněte na Kontakty.

 2. Klikněte na složku. Ve skupině Vlastnosti klikněte na tlačítko Oprávnění složky.

 3. V poli Název klikněte na možnost Výchozí.

 4. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Šéfredaktor - vydavatel.

Odvolání nebo změna přístupu jiných osob

Chcete-li změnit nebo odvolat něčí přístupová oprávnění ke složce kontaktů, postupujte takto:

 1. V části lidé v Podokno složek, klikněte na složku Kontakty, u kterého chcete změnit oprávnění.

 2. Klikněte na složku. Ve skupině Vlastnosti klikněte na tlačítko Oprávnění složky.

 3. Na kartě oprávnění udělejte jednu z následujících akcí:

  • Odvolání nebo změna přístupová oprávnění pro všechny uživatele      Do pole název klikněte na tlačítko výchozí. V části oprávnění v seznamu Úroveň oprávnění klikněte na žádná přiřazená oprávnění nebo některou z ostatních položek, pokud chcete změnit oprávnění.

  • Odvolání nebo změna přístupová oprávnění pro jednu osobu      Do pole název klikněte na jméno osoby, jejíž přístupová oprávnění chcete změnit. V části oprávnění v seznamu Úroveň oprávnění klikněte na žádná přiřazená oprávnění nebo některou z ostatních položek, pokud chcete změnit oprávnění.

   Karta oprávnění vlastnosti složky kontaktů

 4. Klikněte na OK.

Oprávnění ke sdílení složky

Úroveň oprávnění (role)

Povolené akce

Vlastník

Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

Šéfredaktor - vydavatel

Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

Šéfredaktor

Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

Redaktor - vydavatel

Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

Autor

Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

Redaktor – konzultant

Vytváření a čtení položek a souborů a odstraňování položek a souborů, které vytvoříte.

Kontrolor

Pouze čtení položek a souborů.

Přispěvatel

Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

Žádné

Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Co je sdílení kontaktů?

Pokud používáte Microsoft Outlook pod svým účtem Microsoft Exchange Server, můžete sdílet kontaktů mezi uživateli. Sdílení kontaktů je omezené na výchozí složku Kontakty, která se vytvoří ve všech profilům Outlooku. Můžete vytvořit další složky kontaktů a zvolte, který z těchto složek a sdílet. Můžete například vytvořit složku kontaktů pro určitý projekt a sdílejte ho s spolupracovníkům. Pokud chcete můžete udělit jim oprávnění k úpravám kontakty.

Tip: Zprávy, kontaktu nebo úkolu v aplikaci Outlook můžete označit soukromé tak, aby ostatní nevidíte položky ve sdílené složce.

Obraťte se na funguje sdílení prostřednictvím pozvání ke sdílení a sdílení žádost o e-mailové zprávy. Pozvání ke sdílení nabízí příjemci přístup ke složce Kontakty. Pokud odešlete pozvánku ke sdílení pro výchozí složky kontaktů, můžete požádat o přístup ke složce Kontakty výchozí příjemce.

Poznámka: Pokud chcete žádost o přístup ke složce kontaktů, kterou vytvořil příjemce – ne na výchozí složku Kontakty – je nutné odeslat e-mailové zprávě s žádostí o přístup tuto složku. Příjemce pak můžete poslat pozvánku ke sdílení složky kontaktů.

Sdílení složky kontaktů s konkrétními osobami

Výchozí složky kontaktů v Outlooku se vytvoří v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka nejde přejmenovat nebo odstranit. Máte další složky kontaktů, které jste vytvořili nebo automaticky vytvořená pomocí doplňku Outlook Social Connector pro každou nakonfigurované sociálních sítí. Sdílením kteroukoli z těchto složek následujícím způsobem:

 1. V zobrazení Kontakty v navigačním podokně v části Moje kontakty klikněte na složku kontaktů, který chcete sdílet.

 2. Na kartě Domů ve skupině sdílení klikněte na Sdílet kontakty.

 3. Do pole Komu zadejte jméno příjemce zprávy s pozváním ke sdílení.

 4. Pokud chcete, můžete změnit text v poli Předmět.

 5. Pokud budete chtít, požádat o oprávnění k zobrazení složky Kontakty výchozí příjemce. Postup, zaškrtněte políčko požádat o oprávnění k zobrazení složky Kontakty příjemce.

  Poznámka: Pokud chcete požádat o přístup ke složce Kontakty než výchozí složku kontaktů, je nutné odeslat e-mailové zprávě s žádostí o oprávnění k dané složce. Tuto možnost pouze požádá o přístup ke složce Kontakty výchozí příjemce.

 6. Do textu zprávy zadejte potřebné informace.

 7. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 8. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno, a pokud je v pořádku, klikněte na tlačítko OK.

Sdílení složky Kontakty se všemi

 1. V zobrazení Kontakty v navigačním podokně v části Moje kontakty klikněte na Kontakty.

 2. Na kartě složky ve skupině Vlastnosti klikněte na tlačítko Oprávnění složky.

 3. V poli Název klikněte na možnost Výchozí.

 4. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Šéfredaktor - vydavatel.

  Popis úrovně oprávnění

  Úroveň oprávnění (role)

  Povolené akce

  Vlastník

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

  Redaktor – vydavatel

  Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

  Přispěvatel

  Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Kontrolor

  Pouze čtení položek a souborů.

  Vlastní

  Provádění činností určených vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

  Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Odvolání nebo změna přístupu jiných osob do složky Kontakty

Kdykoli můžete změnit nebo odvolat něčí přístupová oprávnění ke složce kontaktů.

 1. V seznamu kontaktů v Navigační podokno, klikněte na složku Kontakty, u kterého chcete změnit oprávnění.

 2. Na kartě složky ve skupině Vlastnosti klikněte na tlačítko Oprávnění složky.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Odvolání nebo změna přístupových oprávnění pro všechny    

   1. V poli Název klikněte na možnost Výchozí.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Žádné, pokud chcete oprávnění odvolat, nebo na některou z ostatních položek, pokud chcete oprávnění změnit.

    Popis úrovně oprávnění

    Úroveň oprávnění (role)

    Povolené akce

    Vlastník

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor – vydavatel

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

    Redaktor – vydavatel

    Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

    Autor

    Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

    Přispěvatel

    Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

    Kontrolor

    Pouze čtení položek a souborů.

    Vlastní

    Provádění činností určených vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Žádné

    Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

    Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

  • Odvolání nebo změna přístupových oprávnění pro jednu osobu   

   1. Do pole název klikněte na jméno osoby, jejíž přístupová oprávnění chcete změnit.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Žádné, pokud chcete oprávnění odvolat, nebo na některou z ostatních položek, pokud chcete oprávnění změnit.

    Popis úrovně oprávnění

    Úroveň oprávnění (role)

    Povolené akce

    Vlastník

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor – vydavatel

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

    Redaktor – vydavatel

    Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

    Autor

    Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

    Přispěvatel

    Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

    Kontrolor

    Pouze čtení položek a souborů.

    Vlastní

    Provádění činností určených vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Žádné

    Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

    Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

   3. Krok 2 opakujte pro všechny osoby, jejichž přístupová oprávnění chcete změnit.

Co je sdílení kontaktů?

Pokud používáte Microsoft Office Outlook 2007 pod svým účtem Microsoft Exchange, můžete sdílet kontaktů mezi uživateli. Sdílení kontaktů je omezené na výchozí složku Kontakty, která se vytvoří ve všech profilům Outlooku. Můžete vytvořit další složky kontaktů a zvolte, který z těchto složek a sdílet. Můžete například vytvořit složku kontaktů pro určitý projekt a sdílejte ho s spolupracovníkům. Pokud chcete můžete udělit jim oprávnění k úpravám kontakty.

Tip: Zprávy, kontaktu nebo úkolu v aplikaci Outlook můžete označit soukromé tak, aby ostatní nevidíte položky ve sdílené složce.

Obraťte se na funguje sdílení prostřednictvím pozvání ke sdílení a sdílení žádost o e-mailové zprávy. Pozvání ke sdílení nabízí příjemci přístup ke složce Kontakty. Pokud odešlete pozvánku ke sdílení pro výchozí složky kontaktů, můžete požádat o přístup ke složce Kontakty výchozí příjemce.

Poznámka: Pokud chcete žádost o přístup ke složce kontaktů, kterou vytvořil příjemce – ne na výchozí složku Kontakty – je nutné odeslat e-mailové zprávě s žádostí o přístup tuto složku. Příjemce pak můžete poslat pozvánku ke sdílení složky kontaktů.

Sdílení výchozí složky kontaktů s konkrétními osobami

Výchozí složky kontaktů v Outlooku se vytvoří v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka nejde přejmenovat nebo odstranit.

 1. V seznamu kontaktů v Navigační podokno, klikněte na sdílet složku Kontakty.

  Poznámka: Pokud používáte navigačního podokna v minimalizovaném zobrazení kontaktů, Minimalizované navigační podokno na možnost Navigační podokno a pak klikněte na sdílet složku Kontakty.

 2. Do pole Komu zadejte jméno příjemce zprávy s pozváním ke sdílení.

 3. Pokud chcete, můžete změnit text v poli Předmět.

 4. Pokud budete chtít, požádat o oprávnění k zobrazení složky Kontakty výchozí příjemce. Postup, zaškrtněte políčko požádat o oprávnění k zobrazení složky Kontakty příjemce.

  Poznámka: Pokud chcete požádat o přístup ke složce Kontakty než výchozí složku kontaktů, je nutné odeslat e-mailové zprávě s žádostí o oprávnění k dané složce. Tuto možnost pouze požádá o přístup ke složce Kontakty výchozí příjemce.

 5. Do textu zprávy zadejte potřebné informace.

 6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 7. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno, a pokud je v pořádku, klikněte na tlačítko OK.

Výchozí složky kontaktů nasdílet všem

Výchozí složky kontaktů v Outlooku se vytvoří v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka nejde přejmenovat nebo odstranit.

 1. V seznamu kontaktů v Navigační podokno, klikněte pravým tlačítkem myši na výchozí složku Kontakty.

  To je obvykle v části Vlastní kontakty a jsou zobrazeny jako Kontakty.

 2. Pokud používáte navigačního podokna v minimalizovaném zobrazení kontaktů, Minimalizované navigační podokno na možnost Navigační podokno a klikněte pravým tlačítkem myši na výchozí složku Kontakty.

  Toto je obvykle v části Moje kontakty která je zobrazena jako Kontakty.

 3. Klikněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 4. Na kartě oprávnění v rozevíracím poli název klikněte na výchozí.

 5. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Šéfredaktor - vydavatel.

  Popis úrovně oprávnění

  Úroveň oprávnění (role)

  Povolené akce

  Vlastník

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

  Redaktor – vydavatel

  Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

  Přispěvatel

  Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Kontrolor

  Pouze čtení položek a souborů.

  Vlastní

  Provádění činností určených vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

  Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Sdílení vlastní složky kontaktů s konkrétními osobami

Výchozí složky kontaktů v Outlooku se vytvoří v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka nejde přejmenovat nebo odstranit. Můžete vytvořit další složky kontaktů a u těchto složek lze přejmenovat nebo odstranit. Tato část obsahuje pokyny ke sdílení složky kontaktů, které jste vytvořili.

 1. V seznamu kontaktů v Navigační podokno klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty, který chcete sdílet.

  Poznámka: Pokud používáte navigačního podokna v minimalizovaném zobrazení kontaktů, Minimalizované navigační podokno na možnost Navigační podokno a klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty, který chcete sdílet.

 2. Klikněte na Sdílet Název složky.

 3. Do pole Komu v pozvánce ke sdílení zadejte jméno příjemce.

 4. Pokud chcete, změňte Předmět.

 5. Pokud budete chtít, udělte oprávnění příjemce ke změně kontaktů zaškrtnutím políčka příjemce můžete přidat, upravit a odstraňování položek ve složce Kontakty.

 6. Do textu zprávy zadejte potřebné informace.

 7. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 8. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno, a pokud je v pořádku, klikněte na tlačítko OK.

Sdílení složky Vlastní kontakty se všemi

Výchozí složky kontaktů v Outlooku se vytvoří v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka nejde přejmenovat nebo odstranit. Můžete vytvořit další složky kontaktů a u těchto složek lze přejmenovat nebo odstranit. Tato část obsahuje pokyny ke sdílení složky kontaktů, které jste vytvořili.

 1. V seznamu kontaktů v Navigační podokno klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty, který chcete sdílet.

  Poznámka: Pokud používáte navigačního podokna v minimalizovaném zobrazení kontaktů, Minimalizované navigační podokno na možnost Navigační podokno a klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty, který chcete sdílet.

 2. Klikněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 3. Na kartě oprávnění v rozevíracím poli název klikněte na výchozí.

 4. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Šéfredaktor - vydavatel.

  Popis úrovně oprávnění

  Úroveň oprávnění (role)

  Povolené akce

  Vlastník

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor

  Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

  Redaktor – vydavatel

  Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

  Přispěvatel

  Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Kontrolor

  Pouze čtení položek a souborů.

  Vlastní

  Provádění činností určených vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

  Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Odvolání nebo změna přístupu jiných osob do složky Kontakty

Kdykoli můžete změnit nebo odvolat něčí přístupová oprávnění ke složce kontaktů.

 1. V seznamu kontaktů v Navigační podokno, klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty, u kterého chcete změnit oprávnění.

  Poznámka: Pokud používáte navigačního podokna v minimalizovaném zobrazení kontaktů, Minimalizované navigační podokno na možnost Navigační podokno a klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty, u kterého chcete změnit oprávnění.

 2. Klikněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Odvolání nebo změna přístupových oprávnění pro všechny    

   1. Na kartě oprávnění v rozevíracím poli název klikněte na výchozí.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Žádné, pokud chcete oprávnění odvolat, nebo na některou z ostatních položek, pokud chcete oprávnění změnit.

    Popis úrovně oprávnění

    Úroveň oprávnění (role)

    Povolené akce

    Vlastník

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor – vydavatel

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

    Redaktor – vydavatel

    Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

    Autor

    Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

    Přispěvatel

    Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

    Kontrolor

    Pouze čtení položek a souborů.

    Vlastní

    Provádění činností určených vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Žádné

    Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

    Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

  • Odvolání nebo změna přístupových oprávnění pro jednu osobu   

   1. Na kartě oprávnění v rozevíracím poli název klikněte na jméno osoby, jejíž přístupová oprávnění chcete změnit.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Žádné, pokud chcete oprávnění odvolat, nebo na některou z ostatních položek, pokud chcete oprávnění změnit.

    Popis úrovně oprávnění

    Úroveň oprávnění (role)

    Povolené akce

    Vlastník

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor – vydavatel

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor

    Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

    Redaktor – vydavatel

    Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

    Autor

    Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

    Přispěvatel

    Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

    Kontrolor

    Pouze čtení položek a souborů.

    Vlastní

    Provádění činností určených vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Žádné

    Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

    Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

   3. Krok 2 opakujte pro všechny osoby, jejichž přístupová oprávnění chcete změnit.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×