Sdílení složek úkolů s jinými uživateli

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tato funkce vyžaduje účet serveru Microsoft Exchange nebo Microsoft Office 365. Většina domácích a osobní účty nepoužívejte Microsoft Exchange nebo Microsoft Office 365.

Při použití pod svým účtem Microsoft Exchange, můžete úkoly sdílet mezi uživateli. Sdílení úkolů není omezené na jenom na výchozí složku úkoly, která se vytvoří ve všech profilům Outlooku. Můžete vytvořit další složky úkolů a zvolte, který z těchto složek a sdílet. Můžete například vytvořit složku úkolů pro určitý projekt. Můžete sdílet přístup ke složce úkolu spolu s dalšími lidmi tak, aby měli přehled seznamu úkolů.

Sdílení výchozí složky Úkoly s konkrétními osobami

Výchozí složka Úkoly je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit.

 1. Klikněte na úkoly v navigačním podokně.

  Výchozí složky se obvykle v části Moje úkoly, zobrazené jako úkoly. Pokud máte víc složek, zkontrolujte, že vyberete výchozí složku úkoly.

 2. Klikněte na Složka >Sdílet úkoly

 3. Do pole Komu zadejte jméno příjemce zprávy s pozváním ke sdílení.

  Ujistěte se, zaškrtněte políčko vybrané příjemci povolit zobrazení složky Úkoly.

 4. Volitelně můžete také změnit předdefinovaný Předmět.

 5. Rovněž můžete požádat o oprávnění k zobrazení výchozí složky Úkoly příjemce. To provedete zaškrtnutím políčka Požádat o oprávnění k zobrazení složky Úkoly příjemce.

  Poznámka: Pokud chcete požádat o přístup k jiné složce úkolů, než je výchozí složka Úkoly, je nutné odeslat e-mailovou zprávu se žádostí o oprávnění k této konkrétní složce.

 6. Do textu zprávy zadejte požadované informace.

 7. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 8. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno a pokud je v pořádku, klepněte na tlačítko OK.

Výchozí složka Úkoly je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit.

 1. Klikněte na úkoly v navigačním podokně.

  Výchozí složky se obvykle v části Moje úkoly, zobrazené jako úkoly. Pokud máte víc složek, zkontrolujte, že vyberete výchozí složku úkoly.

 2. Klikněte na Složka >oprávnění složky.

 3. Na kartě Oprávnění klepněte v poli Jméno na položku Výchozí.

 4. Ve skupinovém rámečku Oprávnění zvolte v seznamu Úroveň oprávnění požadovanou úroveň oprávnění.

  Vysvětlení úrovní oprávnění

  Úroveň oprávnění (role)

  Je možné provádět následující operace:

  Vlastník

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

  Editor

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

  Redaktor – vydavatel

  Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

  Přispěvatel

  Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Recenzent

  Pouze číst položky a soubory.

  Vlastní

  Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

  Zaškrtnutím políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Výchozí složka Úkoly je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit. Můžete však vytvořit další složky úkolů, které lze přejmenovat nebo odstranit. Tento oddíl obsahuje pokyny pro vlastní složky úkolů, které vytvoříte.

 1. Klikněte na úkoly v navigačním podokně a potom klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete sdílet.

 2. Najeďte myší na sdílet > Sdílet úkoly.

 3. Do pole Komu zadejte jméno příjemce zprávy s pozváním ke sdílení.

 4. Volitelně můžete také změnit předdefinovaný Předmět.

 5. Pokud chcete, můžete zaškrtnutím políčka Příjemce může v této složce úkolů přidávat, upravovat a odstraňovat položky příjemci udělit oprávnění ke změně úkolů.

 6. Do textu zprávy zadejte požadované informace.

 7. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 8. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno a pokud je v pořádku, klepněte na tlačítko OK.

Výchozí složka Úkoly je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit. Můžete však vytvořit další složky úkolů, které lze přejmenovat nebo odstranit. Tento oddíl obsahuje pokyny pro vlastní složky úkolů, které vytvoříte.

 1. Klikněte na úkoly v navigačním podokně a klikněte pravým tlačítkem myši na složku úkolu, který chcete sdílet.

 2. Najeďte myší na sdílet > oprávnění složky.

 3. Na kartě oprávnění v rozevíracím poli název klikněte na výchozí.

 4. Ve skupinovém rámečku Oprávnění zvolte v seznamu Úroveň oprávnění požadovanou úroveň oprávnění.

  Vysvětlení úrovní oprávnění

  Úroveň oprávnění (role)

  Je možné provádět následující operace:

  Vlastník

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

  Editor

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

  Redaktor – vydavatel

  Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

  Přispěvatel

  Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Recenzent

  Pouze číst položky a soubory.

  Vlastní

  Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

  Zaškrtnutím políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Při použití pod svým účtem Microsoft Exchange, můžete úkoly sdílet mezi uživateli. Sdílení úkolů není omezené na jenom na výchozí složku úkoly, která se vytvoří ve všech profilům Outlooku. Můžete vytvořit další složky úkolů a zvolte, který z těchto složek a sdílet. Můžete například vytvořit složku úkolů pro určitý projekt. Můžete sdílet přístup ke složce úkolu spolu s dalšími lidmi tak, aby měli přehled seznamu úkolů.

Aby se vám se sdílením úkolů, včetně delegování vlastnictví úkolů, lépe pracovalo, doporučujeme používat funkce úkolů služby Windows SharePoint Services 3.0. Úkoly ve službě SharePoint lze zobrazit v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007.

Tip: V aplikaci Outlook lze libovolnou zprávu, kontakt nebo úkol označit jako soukromý, takže ostatní uživatelé tyto položky ve sdílené složce neuvidí.

Sdílení úkolů je zabezpečeno prostřednictvím e-mailových zpráv s pozváním ke sdílení a se žádostí o sdílení. Pozvání ke sdílení nabízí příjemci přístup ke složce úkolů. Pokud odešlete pozvání ke sdílení pro výchozí složku Úkoly, můžete zároveň požádat o přístup k výchozí složce Úkoly příjemce.

Poznámka: Chcete-li požádat o přístup ke složce úkolů, kterou příjemce vytvořil (nikoli k výchozí složce Úkoly), je nutné odeslat e-mailovou zprávu se žádostí o oprávnění k přístupu k příslušné složce. Příjemce vám pak může odeslat pozvání ke sdílení složky úkolů, která není výchozí.

Sdílení výchozí složky Úkoly s konkrétními osobami

Výchozí složka Úkoly je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit.

 1. Ve složce Úkoly klepněte v navigačním podokně na odkaz Sdílet složku Úkoly.

  Poznámka: Pokud používáte minimalizované zobrazení navigačního podokna, klepněte na tlačítko Navigační podokno a potom na položku Sdílet složku Úkoly.

 2. Do pole Komu zadejte jméno příjemce zprávy s pozváním ke sdílení.

 3. Volitelně můžete také změnit předdefinovaný Předmět.

 4. Rovněž můžete požádat o oprávnění k zobrazení výchozí složky Úkoly příjemce. To provedete zaškrtnutím políčka Požádat o oprávnění k zobrazení složky Úkoly příjemce.

  Poznámka: Pokud chcete požádat o přístup k jiné složce úkolů, než je výchozí složka Úkoly, je nutné odeslat e-mailovou zprávu se žádostí o oprávnění k této konkrétní složce.

 5. Do textu zprávy zadejte požadované informace.

 6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 7. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno a pokud je v pořádku, klepněte na tlačítko OK.

Výchozí složka Úkoly je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit.

 1. Ve složce Úkoly klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na výchozí složku Úkoly.

  Obvykle se nachází ve skupinovém rámečku Vlastní úkoly a je zobrazena jako Úkoly.

 2. Pokud používáte minimalizované zobrazení navigačního podokna, klepněte na tlačítko Navigační podokno a potom klepněte pravým tlačítkem myši na výchozí složku Úkoly.

  Obvykle se nachází ve skupinovém rámečku Vlastní úkoly a je zobrazena jako Úkoly.

 3. Klepněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 4. Na kartě Oprávnění klepněte v seznamu Jméno na položku Výchozí.

 5. Ve skupinovém rámečku Oprávnění zvolte v seznamu Úroveň oprávnění požadovanou úroveň oprávnění.

  Vysvětlení úrovní oprávnění

  Úroveň oprávnění (role)

  Je možné provádět následující operace:

  Vlastník

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

  Editor

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

  Redaktor – vydavatel

  Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

  Přispěvatel

  Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Recenzent

  Pouze číst položky a soubory.

  Vlastní

  Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

  Zaškrtnutím políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Výchozí složka Úkoly je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit. Můžete však vytvořit další složky úkolů, které lze přejmenovat nebo odstranit. Tento oddíl obsahuje pokyny pro vlastní složky úkolů, které vytvoříte.

 1. V zobrazení Úkoly klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na složku úkolů, kterou chcete sdílet.

  Poznámka: Pokud používáte minimalizované zobrazení navigačního podokna, klepněte na tlačítko Navigační podokno a potom klepněte pravým tlačítkem myši na složku úkolů, kterou chcete sdílet.

 2. Klepněte na příkaz Sdílet složku název složky.

 3. Do pole Komu zadejte jméno příjemce zprávy s pozváním ke sdílení.

 4. Volitelně můžete také změnit předdefinovaný Předmět.

 5. Pokud chcete, můžete zaškrtnutím políčka Příjemce může v této složce úkolů přidávat, upravovat a odstraňovat položky příjemci udělit oprávnění ke změně úkolů.

 6. Do textu zprávy zadejte požadované informace.

 7. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 8. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno a pokud je v pořádku, klepněte na tlačítko OK.

Výchozí složka Úkoly je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit. Můžete však vytvořit další složky úkolů, které lze přejmenovat nebo odstranit. Tento oddíl obsahuje pokyny pro vlastní složky úkolů, které vytvoříte.

 1. V zobrazení Úkoly klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na složku úkolů, kterou chcete sdílet.

  Poznámka: Pokud používáte minimalizované zobrazení navigačního podokna, klepněte na tlačítko Navigační podokno a potom klepněte pravým tlačítkem myši na složku úkolů, kterou chcete sdílet.

 2. Klepněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 3. Na kartě Oprávnění klepněte v seznamu Jméno na položku Výchozí.

 4. Ve skupinovém rámečku Oprávnění zvolte v seznamu Úroveň oprávnění požadovanou úroveň oprávnění.

  Vysvětlení úrovní oprávnění

  Úroveň oprávnění (role)

  Je možné provádět následující operace:

  Vlastník

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

  Editor

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

  Redaktor – vydavatel

  Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

  Přispěvatel

  Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Recenzent

  Pouze číst položky a soubory.

  Vlastní

  Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

  Zaškrtnutím políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Oprávnění k přístupu jiných uživatelů ke složkám úkolů můžete kdykoli změnit nebo odvolat.

 1. V zobrazení Úkoly klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na složku úkolů, u které chcete změnit oprávnění.

  Poznámka: Pokud používáte minimalizované zobrazení navigačního podokna, klepněte na tlačítko Navigační podokno a potom klepněte pravým tlačítkem myši na složku úkolů, u které chcete změnit oprávnění.

 2. Klepněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Změna oprávnění pro všechny   

   1. Na kartě Oprávnění klepněte v poli Jméno na položku Výchozí.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění zvolte v seznamu Úroveň oprávnění požadovanou úroveň oprávnění.

    Vysvětlení úrovní oprávnění

    Pomocí této permissi na úrovni (nebo role)

    Je možné provádět následující operace:

    Vlastník

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor – vydavatel

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

    Editor

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

    Redaktor – vydavatel

    Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

    Autor

    Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

    Přispěvatel

    Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

    Recenzent

    Pouze číst položky a soubory.

    Vlastní

    Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Žádné

    Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

    Zaškrtnutím políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

  • Změna oprávnění pro jednu osobu   

   1. Na kartě Oprávnění klepněte v seznamu Jméno na jméno osoby, jejíž přístup chcete změnit.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění zvolte v seznamu Úroveň oprávnění požadovanou úroveň oprávnění.

    Vysvětlení úrovní oprávnění

    Úroveň oprávnění (role)

    Je možné provádět následující operace:

    Vlastník

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor – vydavatel

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

    Editor

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

    Redaktor – vydavatel

    Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

    Autor

    Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

    Přispěvatel

    Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

    Recenzent

    Pouze číst položky a soubory.

    Vlastní

    Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Žádné

    Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

    Zaškrtnutím políček a výběrem požadovaných přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

   3. Krok 2 opakujte pro všechny osoby, jejichž přístup chcete změnit.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×