Sdílení sešitů a klíčových ukazatelů výkonu aplikace Excel 2007 pomocí tabulí

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Stránku tabule můžete použít ke zobrazení snímku dat ze sešitu aplikace Microsoft Office Excel 2007 zobrazením tohoto sešitu ve webové části Microsoft Office Excel Web Access na serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007. Tabule umožňuje zobrazit také klíčové ukazatele výkonu (KPI) znázorňující postup vaší organizace ke splnění stanovených cílů. Web Centrum sestav nabízí nástroje umožňující vytvářet, ukládat a spravovat sestavy a stránky tabulí.

Co chcete udělat?

Další informace o řídicích panelů a Centrum sestav

Příprava na přidání položek do řídicího panelu

Vytvoření nové stránky řídicího panelu

Sdílení sešitu Office Excel 2007 na stránku řídicího panelu

Přidání klíčového ukazatele VÝKONU na stránku řídicího panelu

Publikování stránky řídicího panelu

Informace o tabulích a Centru sestav

Tabule se používají k předání informací o stavu a zahájení akcí. Tabule na serveru Office SharePoint Server 2007 je šablona webové stránky, která umožňuje shromáždit a zobrazit informace z různých zdrojů, například sestavy, grafy a klíčové ukazatele výkonu.

Pomocí různých webových částí můžete vytvořit vlastní stránku tabule. Nejrychlejší způsob vytvoření tabule je však pomocí šablony stránky tabule, která je k dispozici v Centru sestav. Po vytvoření stránky můžete přidat nebo odstranit položky a změnit vzhled stránky.

Ačkoli stránky tabule je možné vytvořit na libovolném webu, web Centrum sestav je optimalizován pro správu a zobrazení sestav a klíčových ukazatelů výkonu. Tento web může sloužit jako centrální umístění pro tým, oddělení nebo organizaci k ukládání, vyhledávání a úpravám sestav.

Každý uživatel s odpovídajícím oprávněním může nastavit web Centrum sestav z libovolného webu na nejvyšší úrovni v organizaci. Pokud má uživatel oprávnění k přidání knihovny na web, může vytvořit knihovnu sestav, kde lze snadno vytvořit, ukládat a sdílet sestavy a tabule. Je například možné vytvořit knihovnu sestav z webu týmu.

Ve výchozím nastavení obsahuje domovská stránka Centra sestav odkazy na vzorovou stránku tabule, ukázková data a klíčové ukazatele výkonu. Tyto informace si můžete prohlédnout předtím, než vytvoříte vlastní tabuli. Centrum sestav je předem nakonfigurováno a obsahuje následující funkce:

 • Jsou sledovány velké i menší změny verzí, takže můžete zobrazit změny nebo se vrátit k předchozím verzím sestav a stránek.

 • Je zapnuto zabezpečení položek návrhu, takže menší změny verzí mohou zobrazit pouze uživatelé s oprávněním k úpravám sestav.

 • Je vytvořena základní konfigurace klíčových ukazatelů výkonu. Tato konfigurace zjednodušuje zobrazení klíčových ukazatelů výkonu na stránce tabule, protože je automaticky vytvořen seznam klíčových ukazatelů výkonu, který je spojen se stránkou tabule, a webová část klíčových ukazatelů výkonu je přidána na stránku.

Pokud chcete získat přístup k Centru sestav, klepněte na webu nejvyšší úrovně s výchozí navigací na kartu Sestavy. Jestliže chcete zobrazit všechny tabule v Centru sestav, klepněte na panelu Snadné spuštění na položku Tabule. Potom klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Tabule.

Příkaz Tabule v nabídce Zobrazit

Všichni uživatelé s oprávněním ke zobrazení stránky tabule mohou tuto stránku zobrazit nebo na ni přejít z jiného webu.

Začátek stránky

Příprava přidání položek do tabule

Použití Microsoft Office Excel Web Access, musí používat verzi Excel 2007, které jsou součástí aplikace Microsoft Office Professional Plus 2007 nebo Microsoft Office Enterprise 2007. Kromě toho serveru, na kterém běží Office SharePoint Server 2007 musí mít povolenými službami Excel Services.

Sešit webové aplikace Office Excel 2007 na řídicího panelu zobrazíte musí sešit uložený v knihovně dokumentů na webu služby SharePoint a knihovny, která obsahuje sešit je třeba definovat jako důvěryhodné umístění v Excel Services. Uložení sešitu do knihovny dokumentů, potřebujete oprávnění přispívat na web, který je v knihovně.

Můžete také zobrazit sešit, který jste již uložili v knihovně, případně jej uložil jiný uživatel. K tomuto postupu je nutné oprávnění k zobrazení sešitu.

Chcete-li do tabule zahrnout klíčové ukazatele výkonu, musíte mít oprávnění k vytvoření nového seznamu klíčových ukazatelů výkonu nebo přístup k již existujícímu seznamu. Ve výchozím nastavení mohou členové skupiny Site Members SharePoint upravovat stránky, ale nemohou vytvářet seznamy klíčových ukazatelů výkonu. Pokud chcete vytvořit seznam klíčových ukazatelů výkonu, musíte mít oprávnění spravovat seznamy. Ve výchozím nastavení mají toto oprávnění členové skupiny Site Owners SharePoint.

Oprávnění a důvěryhodná umístění jsou obvykle nastavena správcem webu.

Při vytvoření tabule je nutné zvolit, kolik sestav a klíčových ukazatelů výkonu má tabule obsahovat a kde na stránce budou zobrazeny. Po vytvoření stránky ji můžete přizpůsobit přidáním a odebráním webových částí, změnou rozložení, připojením a filtrováním webových částí.

Začátek stránky

Vytvoření nové stránky tabule

Stránku tabule je možné vytvořit z libovolného umístění na webu SharePoint pomocí jakékoli kombinace webových částí. Šablona stránky tabule v Centru sestav usnadňuje vytvoření stránky automatickým přidáním odpovídajících webových částí a připojením seznamů klíčových ukazatelů výkonu. Stránky tabule je možné vytvořit i na jiných webech, než je Centrum sestav, v následujícím postupu je však popsán postup vytvoření stránky z Centra sestav.

 1. V Centru sestav klepněte na panelu Snadné spuštění na položku Tabule.

 2. V nabídce Nová klepněte na příkaz Stránka tabule.

  Příkaz Stránka tabule

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru s tabulí. Název souboru se stane součástí adresy URL stránky v nadpisech a odkazech na webu.

 4. Do pole Nadpis stránky zadejte název stránky. Název se zobrazí v nadpisech a navigačních odkazech na webu.

 5. Do pole Popis můžete zadat popis stránky. Popis se zobrazí ve sloupci v seznamu knihovny.

 6. V poli Knihovna dokumentů vyberte knihovnu, kam chcete stránku uložit.

 7. V poli Složka vyberte složku v knihovně, kam chcete stránku uložit.

 8. V oblasti Chcete přidat odkaz do aktuálního navigačního panelu? postupujte následujícím způsobem:

  • Pokud nechcete, aby se odkaz zobrazil na panelu Snadné spuštění, vyberte možnost Ne. Stránku můžete zobrazit přechodem do knihovny dokumentů, kde je stránka uložena, nebo pomocí adresy URL stránky.

  • Pokud chcete přidat odkaz na panel Snadné spuštění, vyberte možnost Ano a potom vyberte některou možnost ze seznamu. Odkaz se zobrazí ve vybrané části v panelu Snadné spuštění.

 9. V dialogovém okně rozložení vyberte možnost pro počet Microsoft Office Excel Web Access webových částí a klíčových ukazatelů výkonu, které chcete a vašim požadavkům uspořádat na stránce.

 10. V části Klíčové ukazatele výkonu zvolte některou z následujících možností.

Možnost

Popis

Vytvořit seznam ukazatelů KPI automaticky

Vytvoří a propojí seznam klíčových ukazatelů výkonu s webovou částí klíčových ukazatelů výkonu. Toto je nejvhodnější možnost, pokud není seznam klíčových ukazatelů výkonu ještě vytvořen.

Umožnit mi vybrat existující seznam ukazatelů KPI později

Přidá webovou část klíčových ukazatelů výkonu na stránku, ale nespojí seznam klíčových ukazatelů výkonu s webovou částí. Tuto možnost použijte, pokud již máte existující seznam klíčových ukazatelů výkonu, který chcete použít ve webové části.

Nepřidávat seznam ukazatelů KPI do této tabule

Vytvoří tabuli bez webové části seznamu klíčových ukazatelů výkonu. Tuto možnost vyberte, pokud víte, že nechcete zobrazit klíčové ukazatele výkonu. Jestliže později své rozhodnutí změníte, můžete přidat klíčové ukazatele výkonu při úpravě stránky a vložit webovou část klíčových ukazatelů výkonu.

Začátek stránky

Sdílení sešitu aplikace Office Excel 2007 na stránce tabule

Sdílet Office Excel 2007 listu na stránku řídicího panelu, musí být sešitu nejdřív uložené v knihovně služby SharePoint a potom přidán do Microsoft Office Excel Web Access webové části.

Poznámka: Použití Microsoft Office Excel Web Access, musí používat verzi Excel 2007, které jsou součástí aplikace Microsoft Office Professional Plus 2007 nebo Office Enterprise 2007. Kromě toho serveru, na kterém běží Office SharePoint Server 2007 musí mít povolenými službami Excel Services.

Uložení sešitu na webu služby SharePoint

Pokud sešit, který chcete použít dosud v knihovně služby SharePoint, budete muset publikovat pomocí služeb Excel Services. Publikování sešitu ve službě Excel Services je vhodnější než nahrávání pomocí nabídky Nahrát na Sharepointovém webu. Při publikování sešitu pomocí služeb Excel Services můžete definovat díly sešit (například jednotlivých listů, pojmenované oblasti nebo grafy), který se má zobrazit v Microsoft Office Excel Web Access službách Excel Services. Pomocí zobrazení jenom určitých částí sešitu a použitím Office SharePoint Server 2007 oprávnění se můžete pomoci chrá sešit z neoprávněnému přístupu můžete nechat dat v sešitu důvěrné zároveň oprávnění uživatelům aktualizace přepočet a práci s daty zobrazit.

Můžete také definovat parametry. Parametr je jediné buňky názvu před publikováním listu. Pomocí Microsoft Office Excel Web Access webové části můžete vystavit na buňku. Uživatele můžete zadat hodnoty do buňky a přepočítat sešit, který chcete analyzovat data.

Poznámka: Služby aplikace Excel Services nepodporují všechny funkce aplikace Microsoft Office Excel. Informace o nepodporovaných funkcích naleznete v odkazech v části Viz také.

V příkladě použitém v následujícím postupu je sešit publikován do knihovny Sestavy na webu Centra sestav. Pokud však máte přiřazenu úroveň oprávnění Přispívat, můžete publikovat na libovolném webu služby SharePoint.

 1. Otevřete sešit, který chcete publikovat pomocí Služeb aplikace Excel Services. Pokud chcete definovat parametry, pojmenujte jednotlivé buňky, které budou uživatelé používat pro zadání hodnot.

 2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na Publikovat a potom klikněte na Služby Excel Services v části distribuovat dokument ostatním uživatelům.

 3. Do pole Název souboru zadejte cestu k serveru a název souboru. Pokud chcete například uložit soubor Test.xlsx do knihovny sestav v Centru sestav na webu nejvyšší úrovně společnosti Contoso, zadejte: http://Contoso/Sestavy/Knihovna_sestav/Test.xlsx.

  Důležité informace: Pokud zkopírujete a vložíte adresu URL cílového umístění knihovny služby SharePoint přímo z prohlížeče do souboru, je nutné odstranit nadbytečné znaky, které zabraňují kopírování souboru do cílové knihovny. V tomto příkladu jsou nadbytečné znaky v adrese URL Forms/current.aspx.

 4. Klepněte na tlačítko Možnosti služby Excel Services a vyberte možnosti, které chcete použít pro zobrazení sešitu nebo části sešitu ve službě Excel Services.

 5. Pokud chcete ověřit, že zobrazitelné oblasti sešitu jsou v prohlížeči zobrazeny správně, zaškrtněte políčko Otevřít ve službě Excel Services.

 6. Klepněte na tlačítko OK a na tlačítko Uložit.

 7. V dialogovém okně Zvolit typ dokumentu vyberte v seznamu Typ dokumentu položku Sestava.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

 9. Aktualizujte web služby SharePoint, aby se zobrazil nový dokument.

Zobrazení sešitu v tabuli

 1. Na stránce řídicího panelu místo, kam chcete přidat listu klikněte na Akce webu Obrázek tlačítka a potom klikněte na Upravit stránku.

 2. V Microsoft Office Excel Web Access webovou část, ve které chcete přidat listu klikněte na tlačítko nabídka Upravit webovou část Nabídka Webová část a klikněte na Upravit sdílenou webovou část.

 3. V podokně nástrojů Microsoft Office Excel Web Access klikněte ve skupině v sešitu klikněte na Vybrat odkaz Tlačítko Tvůrce a potom pomocí dialogového okna Vyberte odkaz a vyhledejte sešit.

 4. Pokud chcete zobrazit pouze část sešitu, postupujte následujícím způsobem:

Možnost

Popis

Pojmenovaná položka

Klikněte na Tlačítko Tvůrce a v dialogovém okně Textové položky zadejte název oblasti buněk, které jste definovali v listu. Webová část zobrazí jenom oblasti.

Řádky

Zadejte počet řádek sešitu nebo pojmenovaného rozsahu, který chcete zobrazit. Pokud zadáte například 5, bude zobrazeno prvních pět řádek sešitu nebo pojmenovaného rozsahu.

Sloupce

Zadejte počet sloupců sešitu nebo pojmenovaného rozsahu, který chcete zobrazit. Pokud zadáte například 5, bude zobrazeno prvních pět sloupců sešitu nebo pojmenovaného rozsahu.

Odkazy na další informace o používání Microsoft Office Excel Web Access kategorií v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání klíčových ukazatelů výkonu na stránku tabule

Klíčový ukazatel výkonu je vizuální zobrazení postupu směrem ke stanovenému cíli.

Způsob přidání klíčového ukazatele výkonu na stránku tabule závisí na tom, zda chcete, aby šablona tabule automaticky vytvořila seznam klíčových ukazatelů výkonu nebo zda chcete vybrat již existující seznam klíčových ukazatelů výkonu.

V závislosti na možnosti vybrané v šabloně tabule vyberte jeden z následujících postupů.

Přidání nového klíčového ukazatele výkonu pomocí automaticky vytvořeného seznamu klíčových ukazatelů výkonu

Pokud v šabloně tabule zvolíte možnost automatického vytvoření seznamu klíčových ukazatelů výkonu, vyhnete se několika krokům, které byste museli provést, pokud byste přidávali webovou část klíčového ukazatele výkonu na prázdnou stránku webové části. Pomocí šablony tabule je seznam klíčových ukazatelů výkonu automaticky vytvořen a spojen se stránkou. Kromě toho je webová část automaticky přidána na stránku.

Další krokem je výběr typu klíčového ukazatele výkonu, který chcete použít, a jeho přidání do seznamu klíčových ukazatelů výkonu. Tento postup se provádí ve webové části klíčového ukazatele výkonu na stránce tabule.

 1. Na panelu nástrojů webové části klíčového ukazatele výkonu klepněte na šipku vedle tlačítka Nový.

 2. Vyberte jeden z následujících typů klíčového ukazatele výkonu v závislosti na umístění dat pro klíčový ukazatel výkonu.

Možnost

Zdroj dat

Indikátor používající data v seznamu služby SharePoint

Seznam služby SharePoint obsahující položky, ze kterých chcete vytvořit souhrnnou hodnotu, například součet, minimum nebo maximum. Před nastavením klíčového ukazatele výkonu se ujistěte, že seznam služby SharePoint je již obsažen v zobrazení, které chcete použít. Klíčový ukazatel výkonu funguje pouze v případě, že jsou nejdříve zobrazeny odpovídající sloupce.

Indikátor používající data v sešitu aplikace Excel

Sešit aplikace Excel, ve kterém je klíčový ukazatel výkonu vypočítán.

Indikátor používající data služby pro analýzu serveru SQL Server 2005

Krychle Služby pro analýzy serveru SQL Server 2005.

Indikátor používající ručně zadané informace

Informace, které nejsou v systému a jsou tedy zadány ručně.

 1. Na stránce Nový ukazatel postupujte některým z následujících způsobů v závislosti na typu klíčového ukazatele výkonu zvoleném v kroku 2.

Klíčový ukazatel výkonu

Akce

Ukazatel používající data v seznamu služby SharePoint

 1. Do polí Název a Popis zadejte název a volitelný popis ukazatele.

 2. Do pole Komentáře zadejte text usnadňující uživatelům, kteří si klíčový ukazatel výkonu zobrazí, pochopit jeho význam.

 3. V části Zobrazení a seznam serveru SharePoint zadejte do pole Adresa URL seznamu adresu URL seznamu nebo knihovny.

  Poznámka: 

  • Pokud adresu URL souboru ODC (Microsoft Office Data Connection) neznáte, klepněte na tlačítko Procházet a otevřete dialogové okno Vybrat odkaz, potom přejděte k souboru ODC.

  • Seznam nebo knihovna služby SharePoint musí být ve stejné Kolekce webů.

 4. V oblasti Zobrazit vyberte zobrazení obsahující položky, které chcete použít v klíčovém ukazateli výkonu.

 5. V části Výpočet hodnoty vyberte některý z následujících způsobů výpočtu cíle klíčového ukazatele výkonu:

  • Počet položek seznamu      Zjištění celkového počtu položek v seznamu.

  • Procento položek seznamu, kde      Výpočet, který porovnává hodnotu typu obsahu ve sloupci nebo maximálně v pěti sloupcích v seznamu.

  • Výpočet pomocí všech položek seznamu v zobrazení:      Výpočet hodnot Celkem, Průměr, Maximum nebo Minimum pro číselný sloupec v seznamu.

   Poznámka: Možnost Výpočet pomocí všech položek seznamu v zobrazení je k dispozici pouze v případě, že seznam obsahuje číselné pole.

Indikátor používající data v sešitu aplikace Excel

 1. Do polí Název a Popis zadejte název a volitelný popis ukazatele.

 2. Do pole Komentáře zadejte text usnadňující uživatelům, kteří si klíčový ukazatel výkonu zobrazí, pochopit jeho význam.

 3. Do pole Adresa URL sešitu zadejte umístění sešitu.

  Poznámky: 

  • Pokud si nejste jisti adresu URL sešitu, klikněte na Procházet Obrázek tlačítka pro otevření dialogového okna Vyberte odkaz a potom přejděte k souboru.

  • Adresa URL musí být relativní vzhledem k aktuálnímu webu.

 4. Do pole Adresa buňky pro hodnotu indikátor zadejte číslo sešitu následovaný vykřičník a pak adresu buňky místo v listu klíčového indikátoru výkonu. Například, pokud ukazatel je v buňce D15 na listu 1, zadejte List1! D15. V opačném pomocí pojmenované oblasti.

Indikátor používající data služby pro analýzu serveru SQL Server 2005

 1. Do pole Datové připojení zadejte adresu URL umístění souboru ODC.

  Poznámka: Pokud adresu URL souboru ODC neznáte, klepněte na tlačítko Procházet a otevřete dialogové okno Vybrat odkaz, potom přejděte k souboru ODC.

 2. V poli Zobrazit pouze ukazatele KPI ze složky zobrazení vyberte složku zobrazení v databázi služby pro analýzu, která obsahuje klíčový ukazatel výkonu.

 3. V poli Seznam ukazatelů KPI vyberte klíčový ukazatel výkonu, který chcete použít, například Celkové výnosy nebo Průměrná marže zisku.

 4. Pokud chcete zobrazit všechny podřízené ukazatele vybraného klíčového ukazatele výkonu, zaškrtněte políčko Zahrnout podřízené indikátory.

 5. Do polí Název a Popis zadejte název a volitelný popis ukazatele.

 6. Do pole Komentáře zadejte text usnadňující uživatelům, kteří si klíčový ukazatel výkonu zobrazí, pochopit jeho význam.

Indikátor používající ručně zadané informace

 1. Do polí Název a Popis zadejte název a volitelný popis ukazatele.

 2. Do pole Komentáře zadejte text usnadňující uživatelům, kteří si klíčový ukazatel výkonu zobrazí, pochopit jeho význam.

 3. Zadejte číselnou hodnotu určující dosavadní postup.

 1. V části Pravidla ikon stavu vyberte v seznamu Lepší výsledek představují hodnotu vyšší nebo nižší pro určení rozsahu hodnot, který bude označen zeleně.

 2. Zadejte hodnoty ukazatelů stavu do polí. Pokud chcete například sledovat minimální procento dokončení sady úkolů, můžete nastavit zelený ukazatel na hodnotu cíle a varovnou hodnotu o jednu hodnotu nižší, než je cíl. Pokud chcete v tomto případě zobrazit, kdy je minimální procento dokončení pod 25 procenty, nastavte zelený ukazatel na hodnotu 25 a žlutý ukazatel na hodnotu 24.

  Poznámka: Pravidla ikon stavu pro ukazatel výkonu Indikátor používající data služby pro analýzu jsou přednastavena analytikem databáze.

Přidání již existujícího klíčového ukazatele výkonu na stránku tabule

Pokud vytváříte tabuli pomocí šablony, můžete vybrat již existující klíčový ukazatel výkonu později. Tato možnost vloží webovou část klíčového ukazatele výkonu na stránku tabule a uživatel potom může vybrat pomocí podokna nástrojů webové části seznam klíčových ukazatelů výkonu, který chce zobrazit. Pokud chcete seznam klíčových ukazatelů výkonu použít ve webové části, musíte mít oprávnění k přístupu k seznamu.

 1. Jestliže chcete přidat seznam klíčových ukazatelů výkonu do webové části, klepněte ve webové části na možnost Otevřete podokno nástrojů.

 2. V dialogovém okně Indikátor seznamu klikněte na Procházet Obrázek tlačítka vyhledejte seznamu klíčových ukazatelů VÝKONU, který se má zobrazovat.

 3. V dialogovém okně Vybrat odkaz poklepejte na název seznamu klíčových ukazatelů výkonu, který chcete použít.

 4. Klepnutím na tlačítko OK zavřete podokno nástrojů.

Odkazy na další informace o práci s klíčovými ukazateli výkonu naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Publikování stránky tabule

Podobně jako většina webových stránek na serveru Office SharePoint Server 2007 používají stránky tabule systém vrácení se změnami a rezervace, aby bylo zajištěno, že stránku upravuje pouze jedna osoba současně, a funkci sledování verzí, která usnadňuje sledování změn provedených na stránce. Pokud chcete umožnit zobrazení tabule ostatním uživatelům, je nutné ji publikovat. V některých případech musí být stránka před publikováním schválena jinou osobou v organizaci.

V následujícím postupu se předpokládá, že máte uděleno oprávnění k publikování stránky tabule a že stránku nemusí schvalovat jiné osoby. Odkazy na další informace o publikování stránek naleznete v části Viz také.

Použijte jeden z následujících postupů:

Akce

Akce

Uložení stránky bez možnosti úprav ostatními uživateli. Tato možnost umožňuje vrátit se k práci na stránce a upravovat ji později, aniž byste návrh sdíleli s ostatními.

Na panelu nástrojů Úpravy stránky klepněte na možnost Stránka a vyberte položku Uložit a ukončit úpravy.

Uložení stránky s možností úprav ostatními uživateli. Tato možnost je vhodná v případě, že chcete spolupracovat se členy týmu a chcete, aby si návrh stránky zobrazili nebo upravili jej.

Na panelu nástrojů Úpravy stránky klepněte na možnost Vrátit se změnami a sdílet koncept.

Publikování stránky s možností zobrazení pro uživatele s oprávněním.

Na panelu nástrojů Úpravy stránky klepněte na možnost Publikovat.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×