Sdílení obrazovky ve Skypu pro firmy pomocí čtečky obrazovky

Sdílení obrazovky ve Skypu pro firmy pomocí čtečky obrazovky

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Používání aplikace Skype pro firmy pomocí klávesnice a Předčítání, což je čtečka obrazovky integrovaná v systému Windows, vám umožňuje sdílet obrazovku s účastníky vaší schůzky. Můžete sdílet buď celou obrazovku (Sdílet plochu), pokud chcete provádět akce ve více programech, nebo jenom jeden program (Sdílet okno), pokud vám stačí ukázat jeden program nebo skupinu souborů a nechcete, aby ostatní na vašem počítači viděli něco jiného.

Svoji obrazovku můžete sdílet jenom tehdy, pokud jste ve schůzce aplikace Skype pro firmy prezentující. Pokud máte tuto možnost neaktivní, požádejte jednoho z prezentujících, aby vám udělil přístup prezentujícího.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Používání panelu nástrojů Sdílení

Když sdílíte svou obrazovku nebo nějaký program, Skype pro firmy zobrazí v horní části obrazovky panel nástrojů s tlačítky pro ovládání sdílení. Pomocí tohoto panelu nástrojů můžete:

 • Předat ovládání své plochy jiným účastníkům schůzky nebo ovládání od jiné osoby převzít zpátky.

 • Zastavit prezentaci své obrazovky nebo programu.

 • Připnout panel nástrojů, aby byl stále viditelný.

 1. Fokus klávesnice přesunete na panel nástrojů stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+mezerník.

 2. Mezi jednotlivými položkami panelu nástrojů přecházíte pomocí tabulátoru. Čtečka obrazovky vždy ohlásí název položky.

 3. Pro výběr nějaké možnosti na panelu nástrojů stiskněte klávesu Enter.

 4. Chcete-li přepnout fokus zpátky do okna hovoru nebo schůzky, stiskněte klávesu Esc.

Sdílení obrazovky nebo programu

Poznámka: Svoji obrazovku můžete sdílet jenom tehdy, pokud jste ve schůzce aplikace Skype pro firmy prezentující. Pokud máte tuto možnost neaktivní, požádejte jednoho z prezentujících, aby vám udělil přístup prezentujícího.

Tip: Když sdílíte celou plochu, můžou všichni účastníci schůzky vidět všechny vaše programy, soubory a oznámení. Než začnete s prezentací celé plochy, zavřete nebo minimalizujte programy, které nemají být vidět.

Tip: Během prezentování jednoho programu se váš stav v aplikaci Skype pro firmy změní na V konferenčním hovoru. Během prezentování celé plochy se váš stav změní na Prezentace a nebudete dostávat rychlé zprávy ani hovory.

 1. Ovládací prvky v okně chatu nebo schůzky můžete procházet pomocí tabulátoru. Stiskněte ho opakovaně, dokud neuslyšíte „Share button, share content“ (Tlačítko Sdílet, sdílení obsahu).

 2. Pro otevření nabídky Sdílet obsah stiskněte mezerník. Uslyšíte „Share your desktop“ (Sdílet plochu).

 3. Pro prezentaci celé vaší plochy všem účastníkům schůzky stiskněte Enter.

  Poznámky: 

  • Pokud uslyšíte „Skype pro firmy window, Cancel button“ (Okno Skypu pro firmy, tlačítko Zrušit), zobrazí se toto upozornění: „FYI: People will be able to see everything on the monitor you chose“ (Upozorňujeme, že ostatní uvidí všechno z vybraného monitoru).

  • Pokud nechcete, aby se toto upozornění objevovalo pokaždé, když budete sdílet plochu, stiskněte opakovaně tabulátor, dokud neuslyšíte „Unchecked, Don't show this again, check box“ (Nezaškrtnuto, zaškrtávací políčko Již nezobrazovat), a poté stiskněte mezerník.

  • Sdílení plochy zahájíte tak, že stisknete opakovaně tabulátor, dokud neuslyšíte „OK, button“ (Tlačítko OK).

  Nyní všichni účastníci schůzky vidí celou vaši plochu. Fokus se vrátí do okna schůzky aplikace Skype pro firmy.

 4. Chcete-li prezentovat pouze jeden program, stiskněte v nabídce Sdílet obsah opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „Share a Window“ (Sdílet okno). Potom stiskněte klávesu Enter. Tím se otevře okno Sdílet okno se seznamem všech aktivních programů na vašem počítači. Fokus je na tlačítku Zrušit. Uslyšíte: „Share a Window, window, Cancel button“ (Sdílet okno, okno, tlačítko Zrušit).

  • Tabulátorem přejdete na první program, který můžete prezentovat. Uslyšíte název tohoto programu.

  • Mezi dostupnými programy můžete procházet pomocí kláves se šipkami doleva a doprava. Až uslyšíte název programu, který chcete prezentovat, stiskněte mezerník. Tlačítko Sdílet je nyní aktivní. Potom stiskněte klávesu Enter. Program se tím bude sdílet se všemi účastníky hovoru a fokus se vrátí do okna schůzky aplikace Skype pro firmy.

  Tip: Při prezentaci jednoho programu se ve sdíleném programu zobrazí černý čtverec, pokud je nad ním okno schůzky aplikace Skype pro firmy. Jestliže máte víc monitorů, zkuste okno schůzky přesunout na druhý monitor, aby nebylo nad sdíleným programem.

 5. Sdílení obrazovky ukončíte stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+mezerník. Fokus se přesune na panel nástrojů v horní části obrazovky. Opakujte stisknutí tabulátoru, dokud neuslyšíte „Stop sharing button“ (Tlačítko Ukončit sdílení), a pak stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Používání aplikace Skype pro firmy pro Mac spolu s klávesnicí a funkcí VoiceOver, vestavěnou čtečkou obrazovky systému Mac OS, vám umožňuje sdílet svou obrazovku na schůzce. Obsah můžete prezentovat ze svého počítače Mac a své zprávy předávat efektivně.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v Mac OS integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Svoji obrazovku můžete sdílet jenom tehdy, pokud jste ve schůzce aplikace Skype pro firmy pro Mac prezentující. Pokud máte tuto možnost neaktivní, požádejte jednoho z prezentujících, aby vám udělil přístup prezentujícího.

 • Když sdílíte svou obrazovku, můžou všichni účastníci schůzky vidět všechny vaše programy, soubory a oznámení. Než začnete s prezentací, zavřete nebo skryjte programy, které nemají být vidět.

Sdílení obrazovky

Poznámka: Během prezentování se váš stav v aplikaci Skype pro firmy pro Mac změní na „V konferenci“ a nebudete dostávat rychlé zprávy ani hovory, které nesouvisejí s probíhající online schůzkou.

 1. Připojte se k online schůzce a stiskněte kombinaci kláves Control+Command+S. Uslyšíte: „Share Screen, window, system dialog. You are now sharing your screen.“ (Sdílet obrazovku, okno, systémový dialog. Nyní sdílíte svou obrazovku.)

 2. Během prezentace můžete provádět tyto úkony:

  • Pro přepnutí do režimu zobrazení na celé obrazovce stiskněte kombinaci kláves Command+Control+F. Uslyšíte: „Enter full screen space with Skype for Business“ (Vstup do režimu zobrazení aplikace Skype pro firmy na celé obrazovce). Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte Esc.

  • Aktivní okno lze skrýt kombinací kláves Command+H.

  • Chcete-li obnovit skryté okno, opakujte stisknutí kombinace kláves Command+Tab, dokud neuslyšíte jméno požadované aplikace.

  • Pro přístup do Docku stiskněte kombinaci kláves Control+F3. Uslyšíte: „Dock, <the current focus on Dock>“ (Dock, fokus je na Docku).

  • Aktivní okno lze zavřít kombinací kláves Command+W.

 3. Sdílení ukončíte kombinací kláves Command+T. Uslyšíte „Stop sharing“ (Ukončit sdílení).

Viz také

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Použití funkce VoiceOver, čtení, sdílení obrazovky ve Skype pro firmy obrazovky předdefinovaná v iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

 • Při otevření Skype pro firmy na zařízení se může lišit umístění a položky v uživatelském rozhraní (UI). Obsah a prvkům uživatelského rozhraní popsaných v tomto tématu sloužit jako příklad některých obsahu a prvky, které bude pravděpodobně nutné.

Sdílení obrazovky

 1. Připojte se ke schůzce.

  Tip: Další informace o tom, jak se připojit k online schůzce v příručce s použitím čtečky obrazovky připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy.

  Poznámka: Ujistěte se, že jste na schůzce prezentující. Pokud schůzku organizujete, začínáte jako prezentující.

 2. Na obrazovce schůzky potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Další možnosti" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře nabídku Další. Uslyšíte "More."

 3. Při prezentaci, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Prezentovat tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Přejděte." Pak k souboru prezentace, kterou chcete sdílet, poklepejte na obrazovce. Otevře se nabídka Procházet.

 4. Potáhněte prstem doprava nebo doleva uslyšíte názvu umístění obsahující soubor, dokud má být k dispozici. Jak přesunout, VoiceOver oznamuje názvy umístění. Pokud chcete vybrat, poklepejte na obrazovce.

 5. Procházení souborů nebo složek v umístění, potáhněte prstem doprava nebo doleva uslyšíte název položky, dokud chcete prezentovat. Chcete-li vybrat položku, poklepejte na obrazovce. Po výběru souboru prezentace se automaticky spustí všem účastníkům schůzky.

  Poznámka: Při sdílení prezentaci PowerPoint sdílet na další snímek, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítka Další snímek" a potom poklepejte na obrazovce.

 6. Po dokončení tím ukončí sdílení obrazovky, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Tlačítko Další možnosti" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře nabídku Další. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Zastavit prezentaci" a poklepáním displej.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k připojení k online schůzce ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×