Sdílení kalendáře v Outlooku na webu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud máte Office 365 nebo jinou e-mailovou službu, která využívá Exchange, můžete ke sdílení kalendáře s lidmi ve vaší organizaci i mimo ni použít Outlook na webu. Podle toho, jaká oprávnění jim dáte, mohou váš kalendář prohlížet, upravovat nebo při vyřizování žádostí o schůzky jednat jako váš delegát.

Poznámky: 

 • V závislosti na nastavení vaší organizace nemusí být sdílení kalendáře pro váš účet dostupné, případně může být omezené na lidi ve vaší organizaci.

 • Pro Outlook.com se podívejte na Sdílení kalendáře v Outlook.com.

Vyberte svoji verzi a přečtěte si pokyny

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte novou verzi Outlooku na webu. Zvolte, kterou verzi Outlooku na webu používáte, abyste si zobrazili příslušné kroky.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Beta verze Outlook Web

Přečtěte si pokyny pro novou verzi Outlooku na webu.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Outlook na webu

Přečtěte si pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu.

Poznámka: Pokud panel nástrojů obsahuje logo vaší organizace, může se zobrazit něco trochu jiného, než je uvedeno výše.

Instrukce pro novou verzi Outlook na webu

 1. V dolní části stránky vyberte Kalendář a přejděte do kalendáře.

 2. V Kalendáři vyberte nahoře na stránce na panelu nástrojů možnost Sdílet a zvolte kalendář, který chcete sdílet.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Sdílet

  Poznámka: Kalendáře vlastněné jinými uživateli nemůžete sdílet.

 3. Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete svůj kalendář sdílet.

 4. Zvolte, jak může tato osoba váš kalendář používat:

  • Možnost Může zobrazit, kdy nemám čas umožňuje zobrazit, kdy nemáte čas, ale nezahrnuje podrobnosti, jako je místo konání události.

  • Možnost Může zobrazit názvy a místa umožňuje zjistit, kdy nemáte čas, a také názvy a místa konání událostí.

  • Možnost Může zobrazit všechny podrobnosti umožňuje zjistit všechny podrobnosti vašich událostí.

  • Možnost Může upravovat umožňuje upravovat váš kalendář.

  • Možnost Delegovat umožňuje upravovat váš kalendář a sdílet ho s ostatními.

 5. Vyberte Sdílet. Pokud se rozhodnete kalendář prozatím nesdílet, vyberte Odebrat .

  Poznámky: 

  • Při sdílení kalendáře s uživatelem, který nepoužívá Outlook na webu, například někým, kdo používá Gmail, bude tento uživatel moct přijmout pozvánku pomocí účtu Office 365 nebo Outlook.com.

  • Kalendáře ICS jsou určené jen pro čtení, takže i když udělíte přístup k úpravám jiným uživatelům, nebudou váš kalendář moct upravovat.

  • Četnost, s jakou se kalendář ICS synchronizuje, závisí na tom, jakého poskytovatele e-mailu používá osoba, které jste svůj kalendář nasdíleli.

  • Položky kalendáře označené jako soukromé jsou chráněné. Většina lidí, se kterými svůj kalendář sdílíte, uvidí u položek označených jako soukromé jenom čas, ale neuvidí předmět, místo ani jiné podrobnosti. U opakujících se řad, které jsou označené jako soukromé, se zobrazuje také způsob opakování.

Když v oblasti Kalendáře kliknete pravým tlačítkem na název některého kalendáře, můžete změnit oprávnění nastavená pro tento kalendář nebo ho úplně přestat sdílet.

 1. V dolní části stránky vyberte Kalendář a přejděte do kalendáře.

 2. V oblasti Kalendáře klikněte pravým tlačítkem na kalendář, jehož nastavení sdílení chcete aktualizovat, a vyberte Sdílení a oprávnění.

  Snímek obrazovky s možností Sdílení a oprávnění

 3. Najděte osobu, jejíž oprávnění chcete změnit, a buď zvolte novou úroveň oprávnění, nebo vyberte Odebrat , pokud chcete svůj kalendář přestat s touto osobou sdílet.

Když dostanete pozvánku ke sdílení kalendáře někoho jiného, výběrem možnosti Přijmout v dolní části zprávy si ho přidáte do svého zobrazení kalendáře.

Snímek obrazovky s tlačítkem Přijmout v e-mailu s oznámením o sdílení kalendáře

Po přidání dalšího kalendáře ho můžete přejmenovat, změnit jeho barvu nebo ho odebrat ze zobrazení. K tomuto účelu klikněte pravým tlačítkem myši na kalendář v navigačním podokně.

Snímek obrazovky s místní nabídkou kalendáře a vybranou možností Přejmenovat

Pokud s někým chcete přestat sdílet kalendář, můžete odebrat jeho oprávnění.

 1. V dolní části stránky vyberte Kalendář a přejdete do kalendáře.

 2. V levém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na kalendář, který chcete přestat sdílet, a vyberte Sdílení a oprávnění.

  Snímek obrazovky s kurzorem umístěným na položce Sdílení a oprávnění v místní nabídce kalendáře

  Váš primární kalendář má standardně název „Kalendář“. Pokud jste si vytvořili jiné kalendáře, můžete si místo něho vybrat jeden z nich. Nemůžete odebrat oprávnění ke sdílení kalendářů, které vlastní jiní lidé.

 3. Zvolte osobu, se kterou chcete kalendář přestat sdílet, a vyberte Odebrat .

  Tato osoba bude odebrána ze seznamu lidí s přístupem k vašemu kalendáři. Jejich kopie vašeho kalendáře se už nebude synchronizovat s vaším kalendářem ani z něj nebude dostávat aktualizace.

V dialogovém okně Nastavení kalendáře můžete publikovat kalendář, aby všichni zobrazení kalendáře nebo přihlášení k odběru k němu.

 1. V zobrazení Kalendář vyberte Nastavení Nastavení > Zobrazit všechna nastavení aplikace Outlook.

 2. Vyberte sdílený kalendář.

 3. V části Publikovat kalendář vyberte kalendář, který chcete publikovat a kolik podrobnosti se můžou zobrazovat.

 4. Vyberte Publikovat.

 5. Pokud se rozhodnete odkaz HTML, můžete příjemci zkopírujte a vložte adresu URL v prohlížeči zobrazit kalendář v novém okně prohlížeče.

  Pokud se rozhodnete odkaz ICS, mohou stáhnout soubor ICS a importujte ho na Outlooku. Vaše události přidáte do jeho kalendáře, ale příjemce nebudou automaticky všechny aktualizace do kalendáře. Můžete taky příjemci umožňuje odkaz ICS přihlášení k odběru kalendáře pomocí Outlooku. Uvidíte kalendář spolu s jejich vlastními a se automaticky obnoví všechny aktualizace do kalendáře.

Poznámky: 

 • Ve formátu HTML a sdílení kalendáře se dají jenom číst, takže příjemci nebudete moct upravit svůj kalendář.

 • Jak často vaše sdílení kalendáře synchronizuje závisí na poskytovatele e-mailu příjemce.

 1. V zobrazení Kalendář vyberte Nastavení Nastavení > Zobrazit všechna nastavení aplikace Outlook.

 2. Vyberte sdílený kalendář.

 3. V části Publikovat kalendář vyberte Zrušit publikování.

Pokyny pro klasickou verzi služby Outlook na webu

 1. Nahoře na stránce vyberte spouštěč aplikací Vyberte ikonu pro otevření aplikace. a pak vyberte Kalendář.

 2. V horní části obrazovky vyberte Sdílet a zvolte kalendář, který chcete sdílet.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Sdílet

  Váš primární kalendář má standardně název „Kalendář“. Pokud jste si vytvořili jiné kalendáře, můžete si místo něho vybrat ke sdílení jeden z nich. Nemůžete sdílet kalendáře vlastněné jinými lidmi.

 3. Do pole Pozvánku ke sdílení pošlete e-mailem zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete svůj kalendář sdílet.

  Snímek obrazovky s dialogem Sdílet tento kalendář

 4. Zvolte, kolik informací má tato osoba vidět:

  • Volba Může zobrazovat informace o tom, kdy nemám čas jí umožní zjistit, kdy nemáte čas, ale žádné další podrobnosti, třeba místo konání události.

  • Volba Může zobrazovat názvy a místa konání událostí jí umožní zjistit, kdy nemáte čas, a také názvy a místa konání událostí.

  • Volba Může zobrazit všechny podrobnosti jí umožní vidět všechny podrobnosti vašich událostí.

  • Volba Může upravovat jí umožní vidět všechny podrobnosti vašich událostí a upravovat váš kalendář (k dispozici jenom při sdílení s lidmi ve vaší organizaci).

  • Možnost Delegovat umožní této osobě vidět a upravovat váš kalendář a odesílat a odpovídat na žádosti o schůzky vaším jménem (k dispozici jenom při sdílení s lidmi ve vaší organizaci). Další informace o přístupu pro úpravy a delegování najdete v článku Delegování kalendáře v Outlooku na webu.

 5. Vyberte Sdílet. Pokud se rozhodnete kalendář prozatím nesdílet, vyberte Odebrat  Odebrat .

Poznámky: 

 • Když sdílíte jiný než svůj primární kalendář (například kalendář projektu, který jste vytvořili), nemůžete vybrat volbu Delegát.

 • Položky kalendáře označené jako soukromé jsou chráněné. Většina lidí, se kterými svůj kalendář sdílíte, uvidí u položek označených jako soukromé jenom čas, ale neuvidí název, místo ani jiné podrobnosti. Jedinou výjimkou je, že delegátovi můžete dát oprávnění k zobrazení soukromých událostí.

 • V seznamu lidí, se kterými kalendář sdílíte, si můžete všimnout položky Moje organizace. Jde o výchozí úroveň podrobností, kterou ostatní lidé ve vaší organizaci nebo federovaných organizacích uvidí, když si váš kalendář zobrazí v Pomocníkovi pro plánování.

Začátek stránky

Když v oblasti Vaše kalendáře kliknete pravým tlačítkem na název některého kalendáře, můžete změnit oprávnění nastavená pro tento kalendář nebo ho úplně přestat sdílet.

 1. Nahoře na stránce vyberte spouštěč aplikací Vyberte ikonu pro otevření aplikace. a pak vyberte Kalendář.

 2. V oblasti Vaše kalendáře klikněte pravým tlačítkem na kalendář, jehož nastavení sdílení chcete aktualizovat, a vyberte Oprávnění ke sdílení.

  Snímek obrazovky s místní nabídkou vašeho kalendáře a vybranou možností Oprávnění ke sdílení

 3. Najděte osobu, jejíž oprávnění chcete změnit, a buď zvolte novou úroveň oprávnění, nebo vyberte Odebrat  Odebrat , pokud chcete svůj kalendář přestat s touto osobou sdílet.

Když ze seznamu lidí, s kterými svůj kalendář sdílíte, odeberete nějakou osobu, přestane adresa URL odeslaná této osobě fungovat. Pokud je tato osoba zároveň ve vaší organizaci, odebere se tento kalendář z jejího seznamu kalendářů.

Začátek stránky

Když dostanete pozvánku ke sdílení kalendáře někoho jiného, výběrem možnosti Přijmout ve zprávě nebo odkazu v pozvánce si ho přidáte do svého zobrazení kalendáře.

Snímek obrazovky s tlačítkem Přijmout v e-mailu s oznámením o sdílení kalendáře

Kalendáře jiných lidí si do svého zobrazení přidáte také tak, že přejdete na Outlook na webu a pak na svůj kalendář. Kalendáře otevřené tímto způsobem se ale neobjeví v žádném z vašich klientů Outlook. Pokud chcete zajistit, aby se kalendáře jiných lidí zobrazily ve všech vašich klientech Outlook, požádejte je, aby vám svoje kalendáře nasdíleli.

 1. Nahoře na stránce vyberte spouštěč aplikací Vyberte ikonu pro otevření aplikace. a pak vyberte Kalendář.

 2. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na Jiné kalendáře a vyberte Otevřít kalendář.

  Snímek obrazovky s místní nabídkou pro jiné kalendáře a vybranou možností Otevřít kalendář

 3. Kalendář přidáte jedním z následujících postupů:

  • Pokud chcete přidat kalendář, který patří někomu ve vaší organizaci, do pole Z adresáře zadejte jeho nebo její jméno a vyberte Otevřít. Pokud vám tato osoba svůj kalendář nenasdílela přímo, při otevření se tento kalendář zobrazí s oprávněními, která tato osoba udělila uživateli Moje organizace.

  • Pokud chcete přidat kalendář někoho mimo vaši organizaci, zadejte do pole Internetový kalendář adresu URL a vyberte Otevřít. Tato adresa URL bude mít nejspíš na konci příponu souboru .ics.

   Poznámka: Pokud přidáváte kalendář z internetu a adresa URL je určitě správná, ale žádné informace se vám nezobrazí, zkuste kalendář odebrat a pak ho zase přidejte, ale změňte protokol z http na https.

Až si jiný kalendář přidáte, můžete ho přejmenovat, změnit jeho barvu nebo ho odebrat ze svého zobrazení.

Informace o úpravách kalendáře někoho jiného najdete v tématu Jak v Outlook Web Appu spravovat kalendář někoho jiného.

Další informace o otevírání kalendáře z umístění mimo vaši organizaci nebo z adres URL ICS se podívejte na Import nebo odběr kalendáře v Outlook na webu.

Pokud chcete ukončit sdílení svého kalendáře s určitou osobou, odeberte její oprávnění přes Outlook na webu.

 1. Nahoře na stránce vyberte spouštěč aplikací Vyberte ikonu pro otevření aplikace. a pak vyberte Kalendář.

 2. V horní části stránky vyberte Sdílet a zvolte kalendář, který chcete přestat sdílet.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Sdílet

  Váš primární kalendář má standardně název „Kalendář“. Pokud jste si vytvořili jiné kalendáře, můžete si místo něho vybrat jeden z nich. Nemůžete odebrat oprávnění ke sdílení kalendářů, které vlastní jiní lidé.

 3. Zvolte osobu, se kterou chcete kalendář přestat sdílet, a vyberte Odebrat  Odebrat .

  Snímek obrazovky s dialogem Sdílet tento kalendář

  Osoba se odebere ze seznamu lidí s přístupem k vašemu kalendáři. Pokud je daná osoba z vaší organizace, odebere se váš kalendář z jejího seznamu kalendářů. Pokud je daná osoba mimo vaši organizaci, její kopie vašeho kalendáře se neodebere, ale nebude se už synchronizovat s vaším kalendářem a dostávat z něho aktualizace.

V dialogovém okně Nastavení kalendáře můžete publikovat kalendář, aby všichni zobrazení kalendáře nebo přihlášení k odběru k němu.

 1. V zobrazení Kalendář vyberte Nastavení Nastavení > kalendáře.

 2. V části sdílené kalendáře vyberte publikování kalendáře.

 3. V části Vyberte kalendář vyberte kalendář, který chcete publikovat v rozevírací nabídce.

 4. V části Vyberte oprávnění vyberte, kolik podrobností uživatelé by měl zobrazit v rozevírací nabídce.

 5. Vyberte Uložit.

 6. Pokud se rozhodnete odkaz HTML, můžete příjemci zkopírujte a vložte adresu URL v prohlížeči zobrazit kalendář v novém okně prohlížeče.

  Pokud se rozhodnete odkaz ICS, mohou stáhnout soubor ICS a importujte ho na Outlooku. Vaše události přidáte do jeho kalendáře, ale příjemce nebudou automaticky všechny aktualizace do kalendáře. Můžete taky příjemci umožňuje odkaz ICS přihlášení k odběru kalendáře pomocí Outlooku. Uvidíte kalendář spolu s jejich vlastními a se automaticky obnoví všechny aktualizace do kalendáře.

Poznámky: 

 • Ve formátu HTML a sdílení kalendáře se dají jenom číst, takže příjemci nebudete moct upravit svůj kalendář.

 • Jak často vaše sdílení kalendáře synchronizuje závisí na poskytovatele e-mailu příjemce.

 1. V zobrazení Kalendář vyberte Nastavení Nastavení > kalendáře.

 2. V části sdílené kalendáře vyberte publikování kalendáře.

 3. V části Vyberte kalendář zvolte kalendář chcete zrušit publikování z rozevírací nabídky.

 4. V části Vyberte oprávnění vyberte v rozevírací nabídce není sdílené.

 5. Vyberte Uložit.

Další informace

Delegování kalendáře v Outlook na webu

Práce s několika kalendáři v Outlook na webu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×