Sdílení informací s kolegy pomocí značek a poznámek

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Značky a poznámky umožňují uživatelům sdílet informace a spolupracovat s kolegy.

V tomto článku

Přehled

Příklady použití značek a poznámek

Přidání značek k obsahu

Způsoby přidání značek

Zobrazení značek

Odstranění značek

Principy oprávnění a ochrany osobních údajů u označeného obsahu

Psaní poznámek

Psaní poznámek jiným osobám

Psaní poznámek k obsahu

Principy oprávnění a ochrany osobních údajů u poznámek

Přidání značek a poznámek k dokumentům a položkám seznamů

Přidání značek a poznámek ke stránkám služby SharePoint

Přidání nástroje Značky a poznámky k oblíbeným položkám v prohlížeči

Přidání značek k libovolné webové stránce pomocí nástroje Značky a poznámky

Psaní poznámek pro jiné osoby

Základní informace

Poznámky a značky týkající se obsahu mohou uživatelům zjednodušit vyhledávání a sdílení relevantního obsahu a vyhledávání informovaných osob. Poznámky pro jiné osoby mohou přispět k neformální výměně názorů a umožňují snadnější spojení osob.

Příklady použití značek a poznámek

 • Upozornění jiným osobám na užitečné zdroje obsahu

 • Pomoc jiným osobám při hledání kolegů s podobnými zájmy nebo odborníků s požadovanými znalostmi

 • Umožnění osobám pracujícím na různých místech dozvědět se o sobě navzájem více

 • Sdílení a zjišťování informací o relevantních aktivitách

 • Pomoc zaměstnancům při udržování profesních kontaktů v jiných týmech

Začátek stránky

Přidání značek k obsahu

Pro dokumenty a stránky, které si chcete zapamatovat a snadno je sledovat nebo které mohou být podle vás zajímavé pro jiné osoby, můžete použít značky. V závislosti na nastavení ve vaší organizaci můžete značky použít také pro požadované stránky a články umístěné na Internetu.

Shluk značek

Označování sociálními značkami může zkvalitnit výsledky vyhledávání tím, že pro filtrování se použijí určité značky. Může rovněž spojovat osoby, které chtějí sdílet informace s jinými uživateli s podobnými zájmy.

Způsoby přidání značek

Existuje několik různých způsobů, jak označit obsah. Při prohlížení obsahu na webu služby SharePoint můžete pomocí tlačítek přidávat značky a poznámky a označit, že se vám určitá položka líbí a že ji chcete znovu navštívit nebo sdílet.

Chcete-li na libovolném místě označit online informace, můžete použít nástroj Značky a poznámky služby SharePoint, který můžete přidat do oblíbených položek, záložek nebo na panel odkazů prohlížeče.

Návrhy značek

Při zadávání značky se v případě, že někdo jiný použil danou značku dříve nebo vaše organizace definovala některé značky a strukturu, mohou zobrazovat návrhy. Kliknutím na navrženou značku ji můžete přijmout, aniž by bylo třeba zadávání značky dokončit.

Zobrazení značek

Značky a poznámky jsou uspořádány do shluku, který můžete procházet několika různými způsoby. Nejčastěji používané značky budou větší než zbývající značky. Značky můžete různě procházet a filtrovat.

Po kliknutí na značku ve shluku značek se zobrazí seznam všech aktivit přidružených k této značce. Aktivity se vztahují na veškerý obsah, který jste označili pomocí tohoto klíčového slova. V příkladu shluku značek uvedeném níže jsou například uvedeny všechny aktivity pro značku Inzertní kampaně, která je vybrána ve shluku značek.

Po výběru značky zobrazíte obsah, ke kterému je přiřazena.

Odstranění značek

Chcete-li značku ze shluku značek odstranit, je nutné ji vybrat a potom odstranit všechny aktivity, ke kterým je přidružena. Pokud byste například chtěli odstranit značku Inzertní kampaně zobrazenou výše, odstranili byste obě aktivity v seznamu napravo kliknutím na tlačítko Odstranit. Po odstranění aktivit je nutné aktualizovat webový prohlížeč, aby se odebrání značky ze shluku značek projevilo.

Principy oprávnění a ochrany osobních údajů u označeného obsahu

Značky jsou ve výchozím nastavení veřejné, pokud neurčíte, že značka je soukromá. Jiné osoby mohou vidět značku a obsah, ke kterému se vztahuje, mají-li oprávnění k zobrazení daného obsahu.

Značky se mohou zobrazovat v profilu osobního webu, na stránce profilu příslušné značky a ve shlucích. Uživatelé rovněž dostávají ve svých informačních kanálech aktualizace po přidání poznámek a značek osobami, jež sledují jako kolegy. Další podrobnosti o informacích sdílených prostřednictvím osobního webu a profilu naleznete v článcích uvedených v části Viz také.

Pokud určíte, že značka je soukromá, jiné osoby neuvidí, že značka byla přidána na webovou stránku, i když text značky je veřejný. Jiné osoby neuvidí značku ve shluku značek uživatele, pokud uživatel, který značku přidal, rovněž nepoužil stejnou značku na jiné webové stránce bez určení, že značka je soukromá.

Začátek stránky

Psaní poznámek

Pomocí poznámek můžete sdílet své názory na obsah nebo komunikovat s jinými uživateli. Můžete například napsat krátkou poznámku obsahující blahopřání nějaké osobě nebo komentář k článku.

Poznámková oblast umožňuje uživatelům vyjádřit své názory v přímém kontextu bez nutnosti přechodu k e-mailu, zasílání rychlých zpráv nebo telefonu. Uživatelé mohou například okomentovat webovou stránku během jejího prohlížení. Jiní uživatelé potom vidí komentář a odkaz na webovou stránku, kterou mohou navštívit, pokud je daný předmět zajímá. Tato bezprostřednost umožňuje, aby se osobní weby a stránky profilu staly centrálními místy pro správu veřejných konverzací.

Psaní poznámek jiným osobám

Psaní poznámek jiným osobám může být neformální způsob spojení, například blahopřání nějaké osobě k získání ceny nebo sdílení stručného názoru na nějakou konferenci.

Poznámková oblast služby SharePoint

Psaní poznámek k obsahu

Pomocí poznámek můžete sdílet názory na článek nebo na stránku, například důvod, proč je daný obsah relevantní nebo může být užitečný pro jiné osoby. Jiní uživatelé mohou zobrazit nebo přidat komentáře.

Poznámky k obsahu

Principy oprávnění a ochrany osobních údajů u poznámek

Poznámky jsou veřejné. Uživatelé mohou vidět vaše poznámky na stránce profilu jiné osoby a ve vašich posledních aktivitách bez ohledu na to, zda vás sledují jako kolegu. Pokud nějaký uživatel sleduje jako kolegu vás nebo osobu, které napíšete poznámku, vidí tento uživatel danou poznámku i ve svém informačním kanálu.

Poznámky lze odstranit tak, aby se dále nezobrazovaly s obsahem nebo v profilu jiného uživatele. Text poznámky však nebude odstraněn z informačního kanálu jiné osoby, která sleduje jako kolegu vás nebo příjemce poznámky.

Začátek stránky

Přidání značek a poznámek k dokumentům a položkám seznamů

Jakmile jste do prohlížeče přidali odkaz Značky a poznámková oblast, můžete jej použít k označování webových stránek, které si chcete zapamatovat nebo které chcete sdílet.

 1. Přejděte na stránku, ke které chcete přidat značky a poznámky.

 2. V prohlížeči klikněte na položku Značky a poznámková oblast.

 3. Zadejte značky, které vám pomohou zapamatovat si obsah stránky a zařadit jej. Značky oddělte středníky. Při zadávání vám mohou být nabízeny značky, které již byly použity nebo vytvořeny dříve.

 4. Chcete-li značku nastavit jako soukromou, zaškrtněte políčko Soukromé. Jiní uživatelé neuvidí, že jste obsah označili, ale samotná značka bude veřejná.

 5. Chcete-li také napsat poznámku týkající se stránky, klikněte na položku Poznámková oblast a zadejte poznámku ke stránce.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Přidání značek a poznámek ke stránkám služby SharePoint

Prohlížíte-li si stránku na webu služby SharePoint, můžete také použít tlačítka Líbí se mi a Značky a poznámky, pokud jsou k dispozici.

Tlačítko Líbí se mi použijte, chcete-li rychle označit obsah, který si chcete zapamatovat, ale nechcete ihned přidávat další značky a poznámky. V případě potřeby můžete později přidat další specifické značky.

Tlačítka Značky a poznámky a Líbí se mi

Pokud nejsou tlačítka Líbí se mi a Značky a poznámky na stránce k dispozici, můžete použít nástroj Značky a poznámková oblast z prohlížeče.

 1. Přejděte na stránku na webu serveru SharePoint Server, ke které chcete přidat značky a poznámky.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete rychle obsah značky zapamatovatelné později bez přidání jiné značky nebo poznámky, klikněte natlačítko můžu, jako je.

  • Pokud chcete přidat další značky a poznámky, použijte podle těchto kroků:

   1. Klikněte na tlačítko Značky a poznámky.

   2. Zadejte značky, které vám pomohou zapamatovat si obsah stránky a zařadit jej. Značky oddělte středníky. Při zadávání vám mohou být nabízeny značky, které již byly použity nebo vytvořeny dříve.

   3. Chcete-li značku nastavit jako soukromou, zaškrtněte políčko Soukromé. Jiní uživatelé neuvidí, že jste obsah označili, ale samotná značka bude veřejná.

   4. Chcete-li také napsat poznámku týkající se stránky, klikněte na položku Poznámková oblast a zadejte poznámku ke stránce.

   5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Přidání nástroje Značky a poznámky k oblíbeným položkám v prohlížeči

Přesný postup přidání zástupce Značky a poznámková oblast se může lišit v závislosti na prohlížeči, začít je ovšem třeba kliknutím na odkaz na daný nástroj na stránce Značky a poznámky na osobním webu.

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud jste už zobrazili profilu někoho jiného nebo na stránku na osobním webu, klikněte na Můj profil. Můj profil

  • Pokud si prohlížíte jiný typ stránky na webu služby SharePoint, klikněte na své jméno v pravém horním rohu Název profilu a potom klikněte na Můj profil.

 2. Klikněte na položku Značky a poznámky.

 3. V části Přidat nástroj Značky a poznámky služby SharePoint klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a přidejte jej do oblíbených položek, odkazů nebo záložek v prohlížeči. V některých prohlížečích, například v aplikaci Internet Explorer, můžete odkaz přidat na panel odkazů. Další informace naleznete v nápovědě k prohlížeči.

Tip: Chcete-li používání záložek usnadnit, můžete oblíbené položky nebo odkazy zobrazit na panelu nástrojů prohlížeče.

Začátek stránky

Přidání značek k libovolné webové stránce pomocí nástroje Značky a poznámky

Jakmile jste do prohlížeče přidali odkaz Značky a poznámková oblast, můžete jej použít k označování webových stránek, které si chcete zapamatovat nebo které chcete sdílet.

 1. Přejděte na stránku, ke které chcete přidat značky a poznámky.

 2. V prohlížeči klikněte na položku Značky a poznámková oblast.

 3. Zadejte značky, které vám pomohou zapamatovat si obsah stránky a zařadit jej. Značky oddělte středníky.

 4. Chcete-li také napsat poznámku týkající se stránky, klikněte na položku Poznámková oblast a zadejte poznámku ke stránce.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Psaní poznámek pro jiné osoby

Zanecháte-li v profilu určité osoby poznámku, bude se obvykle zobrazovat, dokud tato osoba neobdrží novější poznámky. V závislosti na nastavení osobních webů ve vaší organizaci může být osoba upozorněna na vaši poznámku e-mailovou zprávou.

Poznámky můžete použít k nejrůznějším účelům. Můžete například okomentovat kolegův aktuální projekt nebo milník nebo mu můžete položit otázku.

 1. Vyhledejte profil osoby, ve kterém chcete zanechat poznámku. Pokud je jméno osoby zobrazeno na webu služby SharePoint, například u dokumentu, který tato osoba nedávno změnila, můžete její profil navštívit kliknutím na její jméno.

 2. V části Poznámková oblast zadejte do pole poznámku.

 3. Klikněte na tlačítko Příspěvek.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×