Schválení nebo zamítnutí aktualizace úkolů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Když zdroje zaktualizují stav svých úkolů a odešlou je ke schválení, můžete tyto aktualizace, za předpokladu že máte příslušná oprávnění, schválit nebo odmítnout. Aplikace Microsoft Office Project Web Access umožňuje nastavit pravidla pro schvalování aktualizací úkolů, případně můžete aktualizace úkolů svalovat nebo zamítat ručně.

Co chcete udělat?

Nastavení pravidel pro schválení

Schválit aktualizace úkolů pomocí pravidel

Ruční schválení aktualizací úkolů

Zamítnutí aktualizace úkolů

Kontrola a publikování schválení a odmítnutí

Nastavení pravidel pro schvalování

Je možné nastavit pravidla pro schvalování určitých aktualizací úkolů, které jste obdrželi. Tato pravidla buď mohou běžet automaticky, anebo se můžete rozhodnout je spustit sami. Řídíte-li velký počet zdrojů, mohou vám uvedená pravidla pomoci při schvalování aktualizací úkolů, které se shodují s vašimi projekty.

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte v části Schválení na možnost Aktualizace úkolu.

 2. Klepněte na možnost Akce a potom na možnost Správa pravidel.

 3. Klepněte na tlačítko Nové pravidlo.

 4. V části Název zadejte do políčka Název jméno nového pravidla a do pole Popis a komentáře pro členy týmu napište stručný popis nového pravidla.

  Po schválení aktualizace úkolu, založeném na uvedeném pravidle, bude tento popis odeslaný na adresu zdroje, který provedl aktualizaci úkolu.

 5. Jestliže chcete, aby toto pravidlo bylo automaticky spuštěno při každé aktualizaci úkolu kterou obdržíte, zaškrtněte v části Automatické aktualizace políčko Automaticky spustit toto pravidlo.

  Poznámka: Spustíte-li pravidla pro automatické schválení nebo zamítnutí aktualizace úkolu, pravidla použijí aktualizace úkolu přímo k aktualizaci pracovní verze projektu.

 6. V části Typy požadavků vyberte typy požadavků, které by mělo pravidlo akceptovat.

  Zaškrtnete-li políčko Aktualizace úkolu, nezapomeňte vybrat požadované aktualizace, které má pravidlo akceptovat:

  • Všechny aktualizace      Vyberte tuto možnost pokud chcete, aby se pravidlo použilo ke schválení všech aktualizací úkolů, které obdržíte.

  • Kde se aktualizované pole shoduje s polem v publikovaném projektu      Vyberte tuto možnost jestliže chcete, aby se pravidlo použilo ke schválení aktualizace úkolu v určitých polích za předpokladu, že aktualizace odpovídají plánovaným datům projektu. Jestliže klepnete na toto tlačítko, musíte rovněž vybrat možnosti v seznamech Aktualizované pole, Operátor a Publikované pole.

   Chcete-li například, aby pravidlo akceptovalo aktualizaci úkolu, pokud se skutečná práce zdroje na přiděleném úkolu rovná plánované práci aktuálně zachycené v projektu, vyberte ze seznamu Aktualizované pole položku Skutečná práce přiřazení, dále vyberte možnost Stejné ze seznamu Operátor, a potom vyberte položku Práce na přiřazeném úkolu ze seznamu Publikované pole.

  • Kde hodnota aktualizovaného pole odpovídá zadané hodnotě      Zvolte tuto možnost, jestliže chcete, aby se pravidlo použilo ke schválení aktualizace úkolu v určitých polích za předpokladu, že aktualizace odpovídají určité zadané hodnotě. Jestliže klepnete na toto tlačítko, musíte rovněž vybrat možnosti v seznamech Aktualizované pole a Operátor a zadat údaj do políčka Hodnota.

   Například pokud chcete, aby pravidlo akceptovalo aktualizaci úkolu, pokud aktualizované datum dokončení úkolu nastane kdykoliv před stanoveným datem, vyberte položku Konec úkolu ze seznamu Aktualizované pole, dále vyberte Je menší než nebo rovno ze seznamu Operátor, a potom zadejte stanovené datum do pole Hodnota.

 7. V části Projekty klepněte na možnost Všechny moje aktuální a budoucí projekty jestliže chcete, aby pravidlo akceptovalo aktualizace úkolu pro všechny projekty, nebo klepněte na možnost Specifické projekty jestliže chcete, aby pravidlo akceptovalo aktualizace úkolu pouze pro určité projekty.

  Jestliže jste vybrali možnost Specifické projekty, klepněte na projekt v poli Dostupné projekty, který chcete zahrnout do pravidla, a potom klepněte na tlačítko Přidat. Jestliže chcete přidat všechny projekty, které budou v budoucnosti vytvořeny, zaškrtněte políčko Všechny projekty v budoucnosti.

  Tip: Jestliže jste přidali do pravidla projekt a chcete ho nyní odebrat, klepněte na něj v poli Vybrané projekty, a pak klepněte na tlačítko Odebrat.

 8. V části Zdroje, v nabídce Pravidlo akceptuje požadavky od těchto zdrojů klepněte na možnost Všechny moje aktuální a budoucí zdroje a povolte, aby pravidlo akceptovalo aktualizace úkolů od všech vašich zdrojů, nebo klepněte na možnost Specifické zdroje a akceptujte aktualizace úkolů pouze od určitých zdrojů.

  Jestliže jste vybrali možnost Specifické zdroje, klepněte na zdroj v poli Dostupné zdroje, který chcete zahrnout do pravidla, a potom klepněte na tlačítko Přidat. Chcete-li v budoucnosti přidávat všechny zdroje, které mají přidělené úkoly na projektech, zaškrtněte políčko Všechny zdroje v budoucnosti.

  Tip: Jestliže jste přidali do pravidla zdroj a chcete ho nyní odebrat, klepněte na něj v poli Vybrané zdroje, a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

 9. Jestliže jste v části Typy požadavků zaškrtli políčko Všechny požadavky na opětovné přiřazení úkolů, bude část Zdroje rovněž obsahovat nastavení opětovného přiřazení úkolů. V části Pravidlo akceptuje opětovná přiřazení pro tyto zdroje, klepněte na položku Všechny moje aktuální a budoucí zdroje a umožněte, aby pravidlo akceptovalo opětovné přiřazení úkolů od všech zdrojů nebo klepněte na položku Specifické zdroje a akceptujte opětovné přiřazení úkolů pouze od určitých zdrojů.

  Jestliže jste vybrali možnost Specifické zdroje, klepněte na zdroj v poli Dostupné zdroje, který chcete zahrnout do pravidla, a potom klepněte na tlačítko Přidat. Chcete-li v budoucnosti přidávat všechny zdroje, které mají přidělené úkoly na projektech, zaškrtněte políčko Všechny zdroje v budoucnosti.

Začátek stránky

Schvalování aktualizací úkolů pomocí pravidel

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte v části Schválení na možnost Aktualizace úkolu.

  Poznámka: Pokud nemáte aktualizace čekající na schválení, zobrazí se poznámka na stránce Požadavky na aktualizaci úkolu.

 2. Klepněte na možnost Akce, a potom na možnost Správa pravidel.

 3. Klepněte na pravidlo, pro které chcete spustit schvalování aktualizací úkolů, a potom klepněte na příkaz Spustit pravidlo.

  Chcete-li spustit všechna definovaná pravidla, klepněte na příkaz Spustit všechna pravidla.

Po spuštění pravidel klepněte na příkaz Aktualizace úkolu, která se nachází na panelu Snadné spuštění v nabídce Schválení a zkontrolujte zbývající aktualizace úkolů a ručně proveďte sválení nebo zamítnutí těch aktualizací, které nebyly schváleny pomocí pravidla.

Začátek stránky

Ruční schválení aktualizací úkolů

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte v části Schválení na možnost Aktualizace úkolu.

 2. Zaškrtněte políčko vedle každé aktualizace úkolu, kterou chcete schválit.

  Jestliže chcete schválit všechny aktualizace úkolů, které se týkají určitého projektu, zaškrtněte políčko vedle příslušného projektu.

  Chcete-li schválit všechny aktualizace úkolů, zobrazené v seznamu, klepněte na možnost Vybrat vše.

  Tip: Po výběru aktualizací úkolů, klepněte na tlačítko Náhled a prohlédněte si, jak schválení aktualizací úkolů změní pracovní hodnoty a data ve vašem projektu, či projektech. Náhled obsahuje několik zobrazení, které umožňují prohlížení vlivu vašich změn a srovnání s aktuálními daty.

 3. Pro schválení vybraných aktualizací úkolů klepněte na tlačítko Přijmout.

Začátek stránky

Odmítnutí aktualizací úkolů

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte v části Schválení na možnost Aktualizace úkolu.

 2. Zaškrtněte políčko vedle každé aktualizace úkolu, kterou chcete odmítnout.

  Jestliže chcete odmítnout všechny aktualizace úkolů, které se týkají určitého projektu, zaškrtněte políčko vedle tohoto projektu.

  Chcete-li odmítnout všechny aktualizace úkolů, zobrazené v seznamu, klepněte na možnost Vybrat vše.

 3. Klepněte na příkaz Odmítnout a do dialogového pole Potvrzení napište vysvětlení odmítnutí.

  Zdroje, který odeslal aktualizace úkolu uvidí indikátor Obrázek tlačítka na její stránku Centrum úkolů a můžete si vysvětlení chcete zjistit, proč zamítnutí aktualizace úkolu.

Začátek stránky

Kontrola a publikování schválení a odmítnutí

Potom co jste schválili nebo odmítli aktualizace úkolů, můžete všechny schválené aktualizace publikovat v projektovém plánu.

 1. Na panelu Snadné spuštění klepněte v části Schválení na možnost Aktualizace úkolu.

 2. Klepněte na tlačítko Přejít na, a potom na příkaz Použité požadavky a chyby.

  Tip: Není-li aktualizace, kterou chcete publikovat zobrazená v seznamu na stránce Použité požadavky na aktualizace úkolů a chyby je možné, že buď čeká ve frontě na serveru, anebo právě probíhá kontrola projektu. Klepněte na příkaz Přejít na, a potom na položku Zkontrolované požadavky a prohlédněte si aktualizace úkolů, které jste již schválili, ale zatím nejsou připraveny k publikování.

 3. Klepněte na tlačítko Publikovat.

 4. Ze seznamu Projekt vyberte ten, pro který chcete publikovat aktualizace, a potom klepněte na tlačítko Publikovat.

  Tip: Stránka Použité požadavky na aktualizace úkolů a chyby poskytuje historické informace o vašich schváleních a zamítnutích, včetně jakýchkoliv chyb, ke kterým mohlo dojít v průběhu schvalovacího procesu. Z této historie můžete kdykoliv položky odstranit tak, že zaškrtnete políčko vlevo od aktualizace, a potom klepnete na tlačítko Odstranit. Vymazáním položky z historie nedojde k odstranění aktualizace projektu.

Proč nelze provést několik akcí v aplikaci Project Web Access?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access, nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×