Scénáře jazyka DAX v Power Pivotu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tato část obsahuje odkazy na příklady, které demonstrují použití vzorců jazyka DAX v následujících scénářích.

 • Provádění složitějších výpočtů

 • Práce s textem a kalendářními daty

 • Podmíněné hodnoty a testování na chyby

 • Použití časového měřítka

 • Řazení a porovnávání hodnot

V tomto článku

Začínáme

Ukázková data

Další zdroje informací

Scénáře: Provádění složitějších výpočtů

Vytváření vlastních výpočtů pro kontingenční tabulku

Použití filtru na vzorec

Selektivním odebráním filtrů vytvoření dynamického poměru

Použití hodnoty z vnější smyčky

Scénáře: Práce s textem a kalendářními daty

Vytvoření klíčového sloupce zřetězením

Složení kalendářního data částí kalendářního data extrahovaných z textového data

Definovat vlastní datum nebo formát čísel

Změna datových typů pomocí vzorce

Scénář: Podmíněné hodnoty a testování na chyby

Vytvoření hodnoty založené na podmínce

Test na chyby ve vzorci

Scénáře: Použití časového měřítka

Výpočet souhrnných hodnot prodejů

Porovnání hodnot podle času

Výpočet hodnoty pro vlastní rozsah

Scénáře: Řazení a porovnávání hodnot

Zobrazení pouze horních deseti položek v kontingenční tabulce

Pořadí dynamické položek pomocí vzorce

Začínáme

Ukázková data

Pokud začínáte vzorců jazyka DAX, můžete začít kontrolou příklady v ukázkových dat pro Power Pivot. Další informace najdete v tématu načtení ukázkových dat pro jazyk DAX a datový Model výukové programy pro.

Další zdroje informací

Můžete taky Navštěvujte blog o DAX Resource Center Wiki Centrum nastavuje všem druhům informací o jazyce DAX včetně blogů, ukázky, dokumenty White Paper a videa poskytovanou počáteční profesionály odvětví a Microsoft.

Scénáře: Provádění složitějších výpočtů

Vzorce jazyka DAX může provádění složitějších výpočtů, které obsahují vlastní agregace, filtrování a použít podmíněné hodnoty. Tato část obsahuje příklady, jak začít pracovat s vlastní výpočty.

Vytváření vlastních výpočtů pro kontingenční tabulku

CALCULATE a CALCULATETABLE jsou výkonné a flexibilní funkce to užitečné při definování počítaného pole. Tyto funkce umožňuje měnit kontext, ve kterém se provedou výpočtu. Můžete také upravit typ agregace nebo matematickou operaci provádět. V následujících tématech příklady.

Použití filtru na vzorec

Ve většině případů certifikovaného tabulky jako argument funkce jazyka DAX můžete obvykle předat filtrované tabulky místo toho pomocí funkce FILTER místo názvu tabulky nebo zadáním výrazu filtru jako jeden z argumentů funkce. Následující témata poskytují příkladů, jak vytvořit filtry a vliv na výsledky vzorců filtry. Další informace najdete v tématu Filtrování dat ve vzorcích jazyka DAX.

Funkce FILTER umožňuje zadat kritéria filtru pomocí výrazu, zatímco ostatní funkce jsou navrženy speciálně k filtrování prázdných hodnot.

Selektivním odebráním filtrů vytvoření dynamického poměru

Vytvořením dynamických filtrů ve vzorcích lze snadno odpovědět na následující otázky:

 • Jaký byl příspěvek prodejů aktuálního produktu k celkovému prodeji za rok?

 • Kolik má tato divize přispěla k celkovému zisku za všechny roky provozu v porovnání s ostatními divizemi?

Vzorce, které používáte v kontingenční tabulce můžete mít vliv na kontextem kontingenční tabulky, ale kontext selektivně můžete změnit přidáním nebo odebráním filtrů. Příklad v všechny tématu se dozvíte, jak můžete to udělat. Při hledání poměru prodeje pro konkrétní prodejce přes prodejem všech prodejců, vytvoření míry, které vypočítá hodnotu pro aktuální kontext vydělí hodnotu pro všechny kontext.

Téma ALLEXCEPT obsahuje příklady selektivním vymazání filtrů na vzorce. Oba příklady provede vás jak výsledky lišit v závislosti na návrhu kontingenční tabulky.

Další příklady výpočtů poměrů a procent naleznete následujících tématech:

Použití hodnoty z vnější smyčky

Kromě použití hodnoty v aktuálním kontextu ve výpočtech, můžete pomocí jazyka DAX hodnoty z předchozí smyčky při vytváření sadu související výpočty. Následující téma obsahuje návod k vytváření vzorec, který odkazuje hodnoty z vnější smyčky. Funkce EARLIER podporuje do dvou úrovní vnořené smyčky.

Další informace týkající se kontextu řádku a souvisejících tabulek a použití tohoto konceptu ve vzorcích, přečtěte si téma kontext ve vzorcích jazyka DAX.

Scénáře: Práce s textem a kalendářními daty

Tato část obsahuje odkazy na DAX odkazy na témata, ve kterých jsou příklady scénářů týkající se práce s textem, extrahování a vytváření hodnoty data a času nebo vytvoření hodnoty založené na podmínce.

Vytvoření klíčového sloupce zřetězením

Power Pivot neumožňuje složené klíče; Proto pokud máte složené klíče ve zdroji dat můžete sloučit do jedné klíčového sloupce. Následující téma obsahuje jeden příklad, jak vytvořit počítaný sloupec podle složeného klíče.

Složení kalendářního data částí kalendářního data extrahovaných z textového data

použití Power Pivot typ dat Datum a čas SQL serveru pro práci s daty. Proto pokud externích dat obsahuje kalendářní data, formátovaná jinak – například pokud kalendářní data jsou ve formátu místní data, která se bohužel nerozpoznal modulem Power Pivot dat nebo vašich datech používá náhradní celočíselné klíče – budete muset používat DAX vzorec pro extrahování částí data a pak vytvořte částí číselné platné datum a čas.

Například pokud máte sloupec kalendářních dat, které vyjádřených jako celé číslo a potom importován jako textový řetězec, můžete převést řetězec na hodnotu data a času pomocí následujícího vzorce:

=Date(Right([Value1],4),Left([Value1],2),MID([Value1],2))

Hodnota1

Výsledek

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

Další informace týkající se funkcí sloužící k extrakci a složení kalendářních dat v následujících tématech.

Definovat vlastní datum nebo formát čísel

Pokud data obsahují kalendářní data nebo čísla, které nejsou znázornit v jednom standardní textových formátů Windows, můžete definovat vlastní formát zajistit, aby hodnoty fungují správně. Tyto formáty se používají pro převod hodnoty řetězce nebo z řetězce. Následující témata taky obsahují podrobný přehled předdefinované formáty, které jsou k dispozici pro práci s kalendářními daty a čísel.

Změna datových typů pomocí vzorce

V Power Pivot datový typ atributu výstup je určený podle zdrojových sloupců a nelze explicitně zadat datový typ atributu výsledku, protože optimální datový typ, je určený podle Power Pivot. Typ implicitních datových převodů provedly Power Pivot však může použít k manipulaci s typem dat výstupu. Další informace o převody typu najdete v tématu načtení ukázkových dat pro jazyk DAX a datový Model výukové programy pro.

 • Pokud chcete převést datum nebo řetězec číslo na číslo, vynásobte 1.0. Například následující vzorec vypočítá aktuální datum minus 3 dnů a poté uloží odpovídající hodnotou celé číslo.

  = ((DNES)-3) * 1.0

 • Pokud chcete převést datum, čísla nebo měny hodnotu řetězce, concatenate hodnoty se prázdný řetězec. Například následující vzorec vrátí aktuální datum jako řetězec.

  = "" & dnes()

Následující funkce také mohou sloužit k zajištění vrácení určitého datového typu:

Převedení reálných čísel na celá čísla

Scénář: Podmíněné hodnoty a testování na chyby

Stejně jako v Excelu DAX obsahuje funkce, které umožňují testování hodnot v datech a vrácení jinou hodnotu na základě nějaké podmínky. Můžete například vytvořit počítaný sloupec, který označuje prodejců buď jako Upřednostňované nebo hodnoty v závislosti roční Prodej-částka. Funkce, které testují hodnoty jsou také užitečné pro kontrolu oblasti nebo typ hodnoty, aby se předešlo chybám neočekávané data z přerušení výpočty.

Vytvoření hodnoty založené na podmínce

Můžete vnořené podmínky když k testování hodnot a podmíněně generovat nové hodnoty. Následující témata obsahují příklady jednoduchých podmíněný a podmíněné hodnoty:

Test na chyby ve vzorci

Na rozdíl od aplikace Excel nesmí obsahovat platné hodnoty do jednoho řádku počítaného sloupce a neplatné hodnoty v jiném řádku. To znamená když dojde k chybě v libovolné části Power Pivot sloupce, celý sloupec označena zobrazí se chybová zpráva, takže musí vždy oprava chyb ve vzorcích, jejichž výsledkem neplatné hodnoty.

Například pokud vytvoříte vzorec, který dělení nulou, může se objevit výsledek nekonečnem nebo chybu. Některé vzorce taky selže, pokud funkce zjistí prázdnou hodnotu. když očekává číselnou hodnotu. Zatímco vyvíjíte datového modelu, je vhodné povolit chyby a zobrazit tak, aby se daly kliknutím na zprávu a řešení problému. Ale pokud publikovat sešity zahrnoval zpracování chyb zabráníte příčinou výpočty selhání neočekávaných hodnot.

Aby nedocházelo k vrácení chyb v počítaném sloupci, pomocí kombinací logické a informace o funkcích test na chyby a vždy vrátí platné hodnoty. Příklady jednoduchých jak se to dělá v jazyce DAX v následujících tématech:

Scénáře: Použití časového měřítka

Funkce DAX časového měřítka obsahují funkce můžete získat kalendářních dat nebo rozsahů kalendářních dat od data. Pak můžete tyto kalendářních dat nebo rozsahů kalendářních dat k výpočtu hodnot v podobné období. Funkce časového měřítka taky obsahují funkce, které spolupracují s standardních intervalů, abyste mohli porovnat hodnoty přes měsíce a roky, čtvrtletí. Můžete taky vytvořit vzorce, které porovná hodnoty pro první a poslední datum za určité období.

Seznam všechny funkce časového měřítka najdete v tématu Funkce časové řady (DAX). Tipy k použití kalendářních dat a časů efektivně Power Pivot analýzy najdete v tématu kalendářních dat v doplňku Power Pivot.

Výpočet souhrnných hodnot prodejů

Následující témata obsahují příkladů, jak vypočítat uzavření a otevření zůstatků. Příklady umožňují vytvářet pracovního zůstatků přes různých intervalech například dny, měsíce, čtvrtletí nebo let.

Porovnání hodnot podle času

Následující témata obsahují příklady a umožňuje porovnávat součty přes různé časové období. Výchozí časové období nepodporuje jazyka DAX jsou roky, měsíce a čtvrtletí.

Výpočet hodnoty pro vlastní rozsah

V následujících tématech příklady načtení vlastních rozsahů kalendářních dat, například prvních 15 dní po začátku propagační akci prodeje.

Pokud používáte funkce časového měřítka k načtení vlastní sady kalendářních dat, můžete tuto sadu dat jako vstupů pro funkci, která provádí výpočet, jak vytvořit vlastní agregace přes časová období. V tématu následující příklad udělejte toto:

 • Funkce PARALLELPERIOD

  Poznámka: Pokud není nutné zadávat vlastní rozsah kalendářních dat, ale pracují s standardní účetní jednotky, jako jsou měsíce, čtvrtletí nebo roky, doporučujeme, abyste provádění výpočtů pomocí funkce časového měřítka určeném k tomuto účelu, například TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD, atd.

Scénáře: Řazení a porovnávání hodnot

Chcete-li zobrazit pouze horních n položek ve sloupci nebo kontingenční tabulky, máte několik možností:

 • Funkce v aplikaci Excel 2010 slouží k vytvoření horní filtru. Můžete také vybrat počet nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami v kontingenční tabulce. První část Tato část popisuje, jak filtru prvních 10 položek v kontingenční tabulce. Další informace najdete v dokumentaci k aplikaci Excel.

 • Můžete vytvořit vzorec, který dynamicky určí pořadí hodnot, a potom filtrovat podle hodnoty jejich pořadí nebo použijte hodnotu z pole hodnocení jako průřezu. Druhá část Tato část popisuje, jak vytvořit tento vzorec a potom pomocí tohoto řazení v průřezu.

Lze nalézt výhody a nevýhody obou metod.

 • Filtr prvních Excelu se snadno používá, ale filtr je pouze pro účely zobrazení. Pokud se změní kontingenční tabulky podkladová data, musí ruční aktualizaci kontingenční tabulky zobrazte změny. Pokud potřebujete dynamicky pracovat s pořadím, můžete k vytvoření vzorce, které porovná hodnot a ty pak dalších hodnot ve sloupci DAX.

 • Vzorec jazyka DAX je výhodnější; Kromě toho přidáním hodnotu jejich pořadí na průřez jenom kliknete na průřez, aby se změnit počet zobrazených nejvyšší hodnoty, které jsou zobrazeny. Výpočty se náročné však a tato metoda nemusí být vhodná pro tabulky se počet řádků.

Zobrazení pouze horních deseti položek v kontingenční tabulce

Chcete-li zobrazit nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami v kontingenční tabulce

 1. V kontingenční tabulce klikněte na šipku dolů v záhlaví Popisky řádků .

 2. Vyberte filtry hodnot> prvních 10.

 3. V dialogovém okně Filtr prvních 10 položek <column name> vyberte sloupec, nástroj Pořadová statistika a počet hodnot, následujícím způsobem:

  1. Vyberte horní zobrazíte buňky s nejvyšší hodnoty nebo dolní zobrazíte buňky s nejnižšími hodnotami.

  2. Zadejte počet nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami, které chcete zobrazit. Výchozí hodnota je 10.

  3. Vyberte způsob zobrazení hodnot:

Název

Popis

Položky

Vyberte tuto možnost, chcete-li filtrovat kontingenční tabulku, aby zobrazovala pouze seznam nejvyšších nebo nejnižších položek podle jejich hodnot.

Procento

Vyberte tuto možnost, chcete-li filtrovat kontingenční tabulku, aby zobrazovala pouze položky, které dohromady tvoří určité procento.

Sum

Vyberte tuto možnost, chcete-li zobrazit součet hodnot pro první nebo poslední položky.

 1. Vyberte sloupec obsahující hodnoty, které chcete hodnotit.

 2. Klikněte na OK.

Pořadí dynamické položek pomocí vzorce

Následující téma obsahuje příklady použití jazyka DAX vytvořit hodnocení, který je uložený v počítaném sloupci. Protože dynamicky výpočtu vzorců jazyka DAX, vždy lze zajistit pořadí správnost i v případě podkladová data se změnila. Navíc vzhledem k tomu, že je vzorec použit v počítaném sloupci, můžete použít pořadí v průřezu a vyberte 5 hlavních, horní 10 nebo dokonce nejvyšších 100 hodnot.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×