Sbalení a rozbalení publikací pro komerční tisk pomocí Průvodce na cesty

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí Průvodce na cesty lze sbalit publikaci a příslušné propojené soubory do jediného souboru, který můžete předat k tisku kopírovací službě nebo do komerční tiskárny. Sbalený soubor lze také přenést do jiného počítače a tam jej upravit. Průvodce na cesty zajistí, že budete mít k dispozici všechny soubory potřebné k předání dokončené publikace jinému uživateli, který ji může zobrazit nebo s ní pracovat.

Při spuštění průvodce určete, kam chcete soubor přenést. Sbalení publikace se liší v závislosti na vybraném cíli.

V tomto článku:

Co znamená Průvodce na cesty

Sbalení publikace pomocí Průvodce na cesty

Rozbalení a otevření souborů aplikace Publisher pro komerční tisk publikace

Funkce Průvodce na cesty

Při sbalení publikace pro komerční tiskárnu je publikace uložena jako komprimovaný soubor a jako soubor ve formátu PDF.

Poznámka: Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

Soubor PDF je v komerční tiskárně použit k tisku publikace, pokud nejsou nutné žádné nebo jen drobné úpravy. Pokud zjistíte chyby po předání publikace komerční tiskové službě, pracovníci služby mohou v souboru PDF provést určité omezené změny. Mohou například opravit obrázky, ale nikoli text nebo písma. Komprimovaný soubor vytvořený Průvodcem na cesty obsahuje všechny soubory požadované tiskárnou k provedení změn a vytvoření souborů pro konečný tisk.

Pokud pomocí Průvodce na cesty uložíte publikaci jako komprimovaný soubor, provede průvodce následující akce:

 • Spustí funkci Kontrola návrhu, která zjistí možné problémy a pomůže při jejich opravě.

 • Aktualizuje propojení na grafiku.

 • Zahrne propojené grafické soubory do sbalené publikace.

 • Vloží písma TrueType v této publikaci.

 • Vytvoří seznam písem, která nelze pomocí průvodce vložit.

 • Vytvoří sestavu problémů s propojenými grafickými objekty.

 • Umožní vytisknout neseparovaný zkušební výtisk.

Začátek stránky

Sbalení publikace pomocí Průvodce na cesty

 1. V nabídce Soubor přejděte na položku Na cesty a poté klepněte na příkaz Přenést do komerční tiskárny.

 2. V podokně úloh Přenést do komerční tiskárny vyberte v poli se seznamem Jak bude tato publikace vytištěna? požadovanou možnost:

  • Pokud chcete použít tiskárnu s ofsetovým tiskem, vyberte položku Komerční tiskárna.

  • Chcete-li použít kopírovací službu s vysokou kvalitou výstupu, vyberte položku Tisk ve vysoké kvalitě.

  • Jestliže chcete použít vlastní nastavení souboru PDF tak, aby odpovídala nastavení cílové tiskárny, klepněte na položku Ostatní a zvolte požadovaná nastavení.

   Poznámka: Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

 3. Klepněte na tlačítko Možnosti tisku.

 4. V dialogovém okně Možnosti tisku proveďte potřebné změny, včetně nastavení Značky tiskárny, a potom klepněte na tlačítko OK.

  Informace o potřebě použití značek tiskárny a jejich požadovaných nastaveních si vyžádejte od zástupce tiskárny.

 5. V části Vyberte položku, kterou chcete opravit odstraňte případné problémy, které byly v aplikaci Publisher zjištěny.

 6. Chcete-li vytvořit soubor ve formátu PDF, zaškrtněte v části Exportovat políčko Vytvořit soubor PDF.

  Publikaci lze uložit jako komprimovaný soubor obsahující soubor aplikace Publisher, jako soubor PDF, případně obojí. Ve výchozím nastavení jsou vybrány obě možnosti. Jestliže si nejste jisti, kterému formátu daná komerční tiskárna dává přednost, ponechte výběr obou možností.

 7. Klepněte na tlačítko Uložit.

 8. V okně Průvodce na cesty zvolte umístění, kam chcete provést export souboru, a klepněte na tlačítko Další.

  Pokud balíte více publikací, uložte každou sbalenou publikaci do samostatné složky, v opačném případě budou již existující sbalené publikace přepsány.

  Soubor lze uložit na vyměnitelné médium, jednotku pevného disku, externí jednotku nebo síťovou jednotku.

  Soubory uložit na vyměnitelném médiu

  Chcete-li publikaci odnést do tiskárny na disku, klepněte na příslušnou jednotku (obvykle D nebo E v případě vyměnitelných médií CD-R/RW nebo jednotky zařízení USB Flash).

  Soubory uložit na jednotku pevného disku, externím disku nebo síti

  Pokud ukládáte soubory na externí diskovou jednotku, do umístění v síti nebo na pevný disk počítače, klepněte na tlačítko Procházet, zvolte požadovanou jednotku a složku a klepněte na tlačítko OK.

  Později můžete soubor uložit na webový server, pokud daná komerční tiskárna umožňuje přenos souborů prostřednictvím Internetu.

 9. Zaškrtněte políčko Tisk neseparovaného zkušebního výtisku nebo jeho zaškrtnutí zrušte a klepněte na tlačítko OK.

  Ve výchozím nastavení je políčko Tisk neseparovaného zkušebního výtisku vždy zaškrtnuto. Zkušební výtisk může posloužit k odhalení případných chyb v tištěné verzi publikace před odesláním souboru do komerční tiskárny. Pokud chyby v souboru odstraní komerční tiskárna, zvýší se obvykle náklady na tisk.

Poznámka: Pokud v publikaci provedete po sbalení změny, nezapomeňte znovu použít Průvodce na cesty, aby se změny promítly i do publikace předané do komerční tiskárny.

Začátek stránky

Rozbalení a otevření souborů aplikace Publisher pro komerčně tištěnou publikaci

Chcete-li publikaci rozbalit na jednom disku nebo síťové jednotce, postupujte následujícím způsobem:

 1. V Průzkumníkovi systému Microsoft Windows poklepejte na soubor ZIP nebo PDF.

 2. Zadejte nebo vyhledejte cestu ke složce, do které chcete uložit rozbalené soubory, a poté klepněte na tlačítko OK.

 3. Chcete-li publikaci otevřít v aplikaci Publisher, přejděte do složky, která obsahuje rozbalené soubory, a poklepejte na soubor, který má v názvu řetězec PNG a příponu PUB (např. publikace1PNG.pub).

Poznámka: Písma vložená do rozbalené publikace lze načíst do nového počítače, ale je možné je použít pouze v publikaci, v níž jsou vložena.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×