Samoobslužná registrace k Office 365 Education: Časté technické otázky

Office 365 Education poskytuje studentům, pedagogům a zaměstnancům školy možnost, aby se sami zaregistrovali pomocí svých školních e-mailových adres. Po registraci můžou studenti a učitelé hned začít plně využívat funkce Office 365. V odpovědích na níže uvedené časté otázky najdete další informace o výhodách Office 365 Education pro studenty, pedagogický sbor a zaměstnance školy.

V tomto článku

Jak usnadňujete registraci studentů, pedagogů a zaměstnanců školy k Office 365?

Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy, kteří mají platné školní e-mailové adresy, se můžou zaregistrovat a používat služby Office 365, v některých případech včetně služeb Office 365 ProPlus a OneDrive pro firmy. Microsoft umožňuje studentům, pedagogům a zaměstnancům školy jednoduchou registraci k Office 365 pomocí jejich školních e-mailových adres.

Office 365 A1 obsahuje 1 terabajt (TB) úložiště OneDrive pro firmy na uživatele na školní soubory, Office pro web, SharePoint Online a Yammer.

Některé školy jsou způsobilé pro Office 365 A1 Plus, které zahrnují Office 365 ProPlus a umožňuje studentům, vyučujícím a zaměstnancům nainstalovat nejnovější verzi Office až na pět počítačů PC nebo Mac * a na jiných mobilních zařízeních, včetně Windows tabletů a iPadu.

*Aplikace Access a Publisher jsou dostupné jenom pro počítače PC. OneNote pro Mac se dá samostatně stáhnout z Mac App Storu.

Začátek článku

Jaké požadavky je třeba splnit, aby studenti, pedagogové a zaměstnanci školy měli nárok na využívání Office 365 A1 Plus?

Školy získají nárok na Office 365 A1 Plus, když si licencují Office pro pedagogický sbor a zaměstnance pro celou instituci prostřednictvím zápisu k řešením pro oblast vzdělávání, řešením pro oblast vzdělávání s předplatným Open Value, poskytovatele cloudového řešení nebo školní smlouvy. Potom co škola vyhoví těmto podmínkám, získají tento nárok všichni studenti v denním i dálkovém studiu, pedagogové a zaměstnanci školy a budou moct tento plán získat přímo od Microsoftu na webu Office 365 Education, pokud splňují tyto tři požadavky:

 • Mají zvláštní školní e-mailovou adresu poskytnutou školou (třeba katka@contoso.edu), na kterou můžou přicházet externí e-maily.

 • Dosáhli věku, který jim z právního hlediska umožňuje registrovat se individuálně k online nabídce (13 let).

 • Mají přístup k internetu.

Začátek článku

Co to znamená pro naši instituci?

Pokud se vaše akademická instituce zapsala, aby umožňovala studentům, pedagogickému sboru a zaměstnancům školy registrovat se přímo u Microsoftu, můžou pro oprávněné studenty, pedagogy a zaměstnance z vaší instituce platit tři scénáře:

 • Scénář 1: Vaše škola už má své prostředí Office 365 s účty studentů.    V tomto scénáři platí, že pokud už má student, pedagog nebo zaměstnanec školy účet pracovní nebo školní účet v tenantovi (třeba contoso.edu), ale ještě nemá plán Office 365 A1 Plus, Microsoft ho jednoduše aktivuje pro tento účet a dotyčná osoba automaticky dostane upozornění na další služby včetně možnosti stáhnout si Office 365 ProPlus. Pokud už student, pedagog nebo zaměstnanec školy má účet Office 365 A1 Plus nebo jakoukoli jinou licenci Office 365 ProPlus přiřazenou prostřednictvím vaší školy, bude přesměrován na přihlášení pomocí svých stávajících přihlašovacích údajů a přijde mu oznámení s výzvou Nainstalovat.

 • Scénář 2: vaše škola má existující Office 365 prostředí bez účtů studentů.    V tomto scénáři student, vyučující nebo zaměstnanci ještě nemají přístup k žádným Office 365 službám. V tomto případě se může student, vyučující nebo zaměstnanci zaregistrovat na webu Office 365 pro školství a automaticky vám poskytne účet. To umožní studentům, vyučujícím nebo službám pro přístup zaměstnanců, které jsou součástí Office 365 A1. Pokud například student s názvem Sara používá svou školní e-mailovou adresu (například Sara@contoso.edu), Microsoft automaticky přidá do prostředí contoso.onmicrosoft.com Office 365 a aktivace Office 365 A1 pro tento účet písmeno. Pokud se ve škole zúčastníte školy, která má nárok na výhodu studenta, bude vám poskytnuta licence Office 365 A1 Plus, která mu umožní nainstalovat Office 365 ProPlus.

 • Scénář 3: Vaše škola nemá prostředí Office 365 připojené k vaší e-mailové doméně.    Když se Katka zaregistruje k Office 365 A1 a její instituce se ještě nezaregistrovala ke službám Office 365, Microsoft vytvoří prostředí Office 365 s touto e-mailovou doménou, přidá Katku jako uživatele a automaticky aktivuje pro její účet služby. Do tohoto prostředí se přidají všichni následující uživatelé se stejnou e-mailovou doménou a aktivují se jim příslušné služby. V průběhu tohoto scénáře se školní IT oddělení nebo správce domény může kdykoli zaregistrovat k Office 365 A1 a začít spravovat stávající uživatele a služby.

Začátek článku

Jaký to má vliv na naše zabezpečení a dodržování předpisů?

S OneDrive pro firmy stejně jako u všech Office 365 ch služeb, zůstávají správci IT v řízení. Centrum pro správu společnosti Microsoft 365 poskytuje jedno místo, ze kterého můžou správci spravovat všechny aspekty OneDrive pro firmy, jako je kolekce webů a Správa profilů uživatelů, nakonfigurovat hledání a zjišťování, správu oprávnění a vytváření sestav a další. Správci mohou kromě centralizovaného řízení spravovat mnoho aspektů uživatelů a obsahu, včetně řízení přístupu, přidělení úložiště a omezení sdílení obsahu.

K možnostem správy dodržování předpisů patří selektivní audity, e-Discovery a souhrny aktuálního použití, které můžou sloužit ke správě dodržování předpisů a zjištění, na jaké oblasti je potřeba se zaměřit. Další informace o správě zabezpečení a dodržování předpisů u služby OneDrive pro firmy najdete na webu OneDrive pro firmy.

Jaké kroky musíme udělat pro zpřístupnění těchto služeb studentům, pedagogům a zaměstnancům školy?

Ve většině zemí nemusí vaše instituce provést žádné kroky správy, aby bylo možné se zapsat. (V některých zemích budete muset potvrdit souhlas podle kroků níže v části Postup vyjádření výslovného souhlasu vyžadovaný v některých zemích.) Jednoduše můžete studenty, pedagogický sbor a zaměstnance školy informovat o dostupnosti Office 365 A1 a Office 365 A1 Plus prostřednictvím obsahu z propagační sady k Office 365 pro školy. Tato sada obsahuje e-mailové šablony, plakáty, webové bannery a další obsah určený ke zlepšení informovanosti studentů, pedagogů a zaměstnanců školy. S konkrétními dotazy ke krokům, které by měla vaše škola podniknout, se obraťte na zástupce Microsoftu.

Důležité informace: Pokud má vaše instituce více e-mailových domén, může být vhodné zařadit všechny přípony e-mailových adres pod stejného tenanta. Abyste toho dosáhli, vytvořte primárního tenanta Office 365 a přidejte do něho všechny domény e-mailových adres, a to ještě předtím, než se k Office 365 A1 zaregistruje některý student, pedagog a zaměstnanec. Je důležité to udělat jako první věc, protože neexistuje žádný automatizovaný způsob pro přesun už vytvořených uživatelů mezi tenanty.

Postup vyjádření výslovného souhlasu vyžadovaný v některých zemích

Aby mohli noví uživatelé připojovat se ke stávajícím Office 365 tenantovi, musí mít zákazníci v určitých zemích . Pokud chcete v těchto zemích zpřístupnit Office 365 A1 nebo Office 365 A1 Plus pro studenty a pedagogický sbor, postupujte následujícím způsobem.

Poznámka: K provedení tohoto postupu je potřeba Windows PowerShell. Pokud chcete začít používat Windows PowerShell, přečtěte si článek Začínáme s Windows PowerShellem.

 1. Nainstalujte si modul Pomocník pro přihlášení ke službám Microsoft Online Services pro profesionály IT (Beta). (Můžete si ho stáhnout odsud.)

 2. Pokud jste to ještě neudělali, nainstalujte si nejnovější 64bitovou verzi Modulu Azure Active Directory pro Windows PowerShell.

  • Po kliknutí na odkaz vyberte Spustit a spusťte tak instalační balíček.

 3. Otevřete Windows PowerShell a zadejte následující příkazy:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. V dialogovém okně zadejte své uživatelské jméno a heslo pro Office 365.

 5. Zadáním následujícího příkazu Windows PowerShell umožníte novým uživatelům automaticky se připojit ke klientovi Office 365:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Začátek článku

Co to znamená pro pedagogický sbor a zaměstnance, kteří už používají Office 365?

Pro uživatele, kteří už používají Office 365 pro plány vyučujících, nebudou nijak změněny. Vzhledem k tomu, že se noví uživatelé mohli kdykoli přihlásit k odběru služby, měli byste zkontrolovat nastavení oprávnění na webu SharePoint (Pokud je to možné).

Důležité informace: Pokud jsou studenti, pedagogové a zaměstnanci školy pro vaše prostředí Office 365 noví, měli by se ujistit, že jejich weby mají patřičná skupinová oprávnění dovolující přístup pro čtení nebo pro zápis. Informace o nastavení oprávnění najdete v článcích Sdílení dokumentů nebo složek v Office 365 a Oprávnění v Office 365.

Začátek článku

Jak se tím změní současný způsob správy identit uživatelů v naší instituci?

Pokud vaše škola už má svoje prostředí Office 365 s účty studentů, správa identit se nezmění.

Pokud vaše škola má prostředí Office 365 bez účtů studentů, vytvoříme uživatele v klientovi a přiřadíme licence na základě školních e-mailových adres studentů. Znamená to, že počet uživatelů, které budete v každém určitém okamžiku spravovat, poroste s tím, jak se studenti, pedagogové a zaměstnanci školy budou registrovat ke službě.

Pokud spravujete svůj adresář místně a používáte službu Služba AD FS (Active Directory Federation Services), Microsoft nepřidá uživatele do vašeho tenanta a všichni studenti, pedagogové a zaměstnanci školy pokoušející se připojit k vašemu tenantovi dostanou zprávu, že mají kontaktovat správce instituce.

Pokud vaše škola nemá prostředí Office 365 připojené k vaší e-mailové doméně, způsob správy identit se nezmění. Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy se budou přidávat do nového, ryze cloudového uživatelského adresáře a vy budete mít možnost stát se správcem klienta a spravovat je.

Začátek článku

Jak se postupuje při správě tenanta, kterého pro naše studenty vytvořil Microsoft?

Pokud tenanta vytvořil Microsoft, můžete tohoto tenanta převzít a spravovat takto:

 1. Připojte se ke tenantovi pomocí domény e-mailové adresy, která je shodná s doménou tenanta, kterou chcete spravovat. Když třeba Microsoft vytvořil tenanta contoso.edu, připojíte se ke tenantovi pomocí e-mailové adresy, která má na konci @contoso.edu.

 2. Převezměte správu ověřením vlastnictví domény: Jakmile budete v tenantovi, můžete se ověřením vlastnictví domény povýšit do role správce. Abyste to udělali, vyberte v Office 365nastavení Ikona Nastavení , zvolte Nastavení Office 365a pak se přihlaste jako správce.

Začátek článku

Když máme více domén, můžeme určit klienta Office 365, kam se studenti, pedagogové a zaměstnanci školy přidají?

Pokud neuděláte nic, vytvoří se tenant pro e-mailovou doménu a subdoménu každého studenta.

Jestli chcete, aby všichni studenti, pedagogové a zaměstnanci školy byli ve stejném tenantovi bez ohledu na přípony jejich e-mailových adres, uděláte to takto:

 • Vytvořte předem cílového klienta nebo použijte stávajícího klienta a přidejte všechny stávající domény a subdomény, které chcete mít sloučené v rámci tohoto klienta. Všichni studenti, pedagogové a zaměstnanci školy s e-mailovými adresami končícími těmito doménami a subdoménami se pak po registraci automaticky připojí k cílovému klientovi.

  Důležité informace: Neexistuje podporovaný automatický mechanismus, který by umožňoval přesouvat vytvořené uživatele mezi tenanty. Další informace k tomuto postupu najdete v článku Přidání uživatelů a domény do Office 365.

Začátek článku

Když do Office 365 přidáme doménu, bude to mít vliv na tok pošty? Co když doména nastaví Exchange Online ve výchozím nastavení jako autoritativní?

Subdomény se přidají do Exchange Online jako autoritativní "akceptované domény, pokud je v Office 365 pro e-maily v Exchange Online nastavena kořenová doména. Musíte také nastavit doménu jako neautoritativní interní relé. Podle potřeby upravte odesílání konektorů. Další informace najdete v článku Správa přijatých domén v Exchangi Online.

Máme licence na Office 365 A1 i Office 365 ProPlus, které jsme si dříve objednali v našem tenantovi. Teď je tu také velký fond licencí Office 365 A1 Plus. Který fond licencí máme nadále používat?

Oba fondy licencí budou fungovat. Pro jednoduchost můžete jeden fond používat jenom pro studenty a druhý pro pedagogický sbor a zaměstnance školy.

Jak můžeme studentům, pedagogům a zaměstnancům školy zabránit, aby se připojili k našemu stávajícímu klientovi Office 365?

Jako správce můžete určitým postupem studentům, pedagogům a zaměstnancům školy zabránit, aby se připojili k vašemu stávajícímu klientovi Office 365. Když jim takto zablokujete přístup, jejich pokusy o přihlášení selžou a zobrazí se jim výzva, aby kontaktovali správce instituce.

K provedení tohoto postupu je zapotřebí Windows PowerShell. Pokud chcete začít pracovat s prostředím Windows PowerShell, přečtěte si příručku Začínáme s PowerShellem.

Abyste mohli provést následující postup, musíte nainstalovat nejnovější 64bitovou verzi Modulu Azure Active Directory pro Windows PowerShell.

Po kliknutí na odkaz spusťte kliknutím na Spustit instalační balíček.

Zákaz automatické distribuce licencí:    Automatickou distribuci licencí pro stávající uživatele zakážete pomocí tohoto skriptu prostředí Windows PowerShell:

Zákaz automatické distribuce licencí pro stávající uživatele:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Povolení automatické distribuce licencí pro stávající uživatele:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Zákaz automatického připojení ke klientovi:    Novým uživatelům zabráníte připojit se ke spravovanému klientovi tímto příkazem prostředí Windows PowerShell:

Zákaz automatického připojení ke tenantovi pro nové uživatele:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Povolení automatického připojení k tenantovi pro nové uživatele:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Poznámka: Pokud provedete tento postup pro blokování připojení uživatelů, zůstane současný postup zřizování služby Student Advantage v platnosti. Další informace najdete v článku Office 365 Education.

Začátek článku

Jak se dá ověřit, jestli máme u tenanta nastavené blokování?

Použijte následující Windows PowerShell skript: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Jak můžeme pro naše uživatele vypnout automaticky otevíraná okna Office 365 ProPlus s oznámením týkajícím se stahování?

Pokud zakážete automatického licencování v tenantovi, zakáže se také automaticky otevírané oznámení pro uživatele. Pokyny k zakázání automatického licencování najdete v části Zákaz automatické distribuce licencí pod otázkou Jak můžeme studentům, pedagogům a zaměstnancům školy zabránit, aby se připojili k našemu stávajícímu tenantovi Office 365?.

Můžou studenti, pedagogové a zaměstnanci v naší instituci využít tuto nabídku, když blokujeme externí e-maily?

Pro samoobslužné registrace studentů, vyučujících a pracovníků, kteří ještě nemají účet, se vyžaduje ověření e-mailu. Ačkoli je toto nejsnazší způsob, jak ověřit, že student je způsobilý, pokud vytvoříte klienta s uživatelskými účty (například jste použili soubor CSV, rutinu PowerShell nebo DirSync), můžou studenti, vyučující a zaměstnanci využít výhod funkce Automatické licencování pro Získejte přístup ke službám, které nabízíme.

Začátek článku

Můžeme kombinovat více klientů Office 365?

Ne. V současné době nejde kombinovat klienty.

Začátek článku

Studenti, pedagogové a zaměstnanci v naší instituci si stěžují na potíže se stažením Office prostřednictvím tohoto programu. Kde najdou informace o řešení tohoto problému?

Pokud mají studenti, vyučující a zaměstnanci problémy s instalací Office, najdete pokyny k instalaci v tématu Stažení a instalace nebo přeinstalace office 365 nebo office 2019 na počítači PC nebo Mac.

Začátek článku

Jak poznáme, když se k našemu tenantovi připojí noví uživatelé?

Studenti, pedagogové a zaměstnanci školy, kteří se připojili k vašemu klientovi v rámci tohoto programu, mají jedinečnou licenci, podle které je můžete vyfiltrovat v řídicím panelu správce v podokně aktivních uživatelů.

Pokud chcete vytvořit toto nové zobrazení, přejděte v centru pro správu Microsoftu 365 na uživatelé > aktivní uživateléa v nabídce Vybrat zobrazení vyberte nové zobrazení. Dejte novému zobrazení nějaký název a v části Přiřazená licence vyberte Office 365 A1 Plus pro studenty nebo Office 365 A1 Plus pro zaměstnance školy. Po vytvoření nového zobrazení můžete ve svém tenantovi zobrazit všechny studenty, pedagogy a zaměstnance školy, kteří se zapsali do tohoto programu.

Začátek článku

Změní se tím způsob správy zabezpečení služeb OneDrive a SharePoint?

U webu SharePoint je potřeba zkontrolovat nastavení oprávnění a uživatelské zásady (pokud existují). Pokud jsou studenti, pedagogové a zaměstnanci školy pro vašeho klienta Office 365 noví, měli by pedagogové a zaměstnanci školy zajistit, aby školní weby a OneDrive měly pro studenty patřičná oprávnění. Informace o nastavení oprávnění najdete v článcích Sdílení dokumentů nebo složek v Office 365 a Oprávnění v Office 365.

Začátek článku

Používáme technologii SAML/Shibboleth. Můžeme i tak použít samoobslužnou registraci, abychom získali klienta Office 365 ProPlus?

Klient Office 2016 v současné době podporuje SAML/Shibboleth. V únoru 2016 se stane výchozím dostupným klientem. Pokud ale chcete používat funkce v Office 2016, ale správce můžete zapínat první vydání vaší organizace.

S čím máme ještě počítat?

 • Může se zvýšit počet žádostí o resetování hesla. Další informace a postupy k tomuto tématu najdete v článku Obnovení uživatelského hesla.

 • Studentům mladším než 13 let se studentské licence musí zřizovat standardním postupem licencování výhod pro studenty.

 • Uživatele můžete ze svého tenanta odebrat pomocí standardního procesu v centru pro správu Microsoft 365. Pokud je ale uživatel pořád aktivním studentem, pedagogem nebo zaměstnancem školy s aktivní e-mailovou adresou od vaší instituce, bude se moct znova připojit (když nezablokujete připojování pro všechny studenty, pedagogy a zaměstnance školy).

Začátek článku

Přehled licencování Office 365

Licence na Office 365 A1 nebo Office 365 A1 Plus se automaticky přiřadí, když student, pedagog nebo zaměstnanec školy použije samoobslužný proces registrace. Správce Office 365 může licence přiřazovat také pomocí standardních postupů přiřazení. Dostupnost těchto licencí nemá vliv na předvolby dříve nastavené při přiřazení licencí.

Tady jsou odpovědi na některé další dotazy týkající se licencování:

 • Proč se v našem tenantovi Office 365 objevil neomezený počet licencí na Office 365 A1?

  Tyto licence jsme vám poskytli ve vašem tenantovi Office 365, abychom vám mohli usnadnit poskytování této výhody studentům, vyučujícím a zaměstnancům. V případě škol, které umožňují studentům, vyučujícím a zaměstnancům, aby si je mohli sám zřídit, můžete na přihlašovací stránku a po ověření automaticky přiřadit jednu z těchto licencí. Tyto licence můžete také přiřadit prostřednictvím standardních procesů prostřednictvím centra pro správu Microsoft 365.

 • Budou licence Office 365 A1 figurovat v našem tenantovi, i když zakážeme samoobslužnou registraci?

  Ano. Dostupnost těchto licencí nemá vliv na vaši schopnost spravovat proces zřizování. Pokud se vaše instituce rozhodla blokovat samoobslužné zřizování, nebudou se licence automaticky přiřazovat.

 • Znamená to, že když Microsoft přidal tyto licence, budou se nové účty studentů, pedagogů a zaměstnanců automaticky objevovat v našem klientovi?

  Ne. Můžete nastavit, jestli se studenti, pedagogové a zaměstnanci školy můžou sami připojovat ke klientovi. Pokud chcete samoobslužné zřizování vypnout, přečtěte si informace uvedené výše.

 • Kdo má na starosti ověřování nároku na tyto licence?

  • U nespravovaných klientůspolečnost Microsoft zodpovídá za ověření. Jednotliví studenti, vyučující a zaměstnanci obdrží e-mailovou zprávu na institucionální účet, který se použil k získání nároku na nabízenou podporu.

  • U klientů spravovaných školním IT oddělením jste to vy, kdo odpovídá za správu průběžného přístupu k předplatným a za ověření oprávněnosti studentů, pedagogů a zaměstnanců školy k využití nabídky Office 365 pro studenty, pedagogický sbor a zaměstnance školy, včetně oprávněnosti po ukončení studia, změn statutu studentů denního studia atd.

 • Když se student, pedagog nebo zaměstnanec z naší instituce zaregistruje s e-mailovou doménou, která ještě není přidružená k našemu primárnímu tenantovi, dostane nově vytvořený tenant licence?

  Nově vytvořený tenant bude mít také zřízené licence, aby každý další student, pedagog nebo zaměstnanec z této subdomény měl okamžitý přístup k Office 365.

 • Jaké podmínky použití platí pro licence na Office 365 A1 Plus ve spravovaném tenantovi?

  Licence Office 365 A1 Plus jsou poskytovány jako součást studenta, který má nárok na používání vaší licenční smlouvy, a používání těchto licencí se řídí v rámci této smlouvy. Smlouva programu, na kterou uživatelé souhlasí v přihlašovacím toku samoobslužné služby, je příslušná smlouva pro nové uživatele v novém nespravovaném tenantovi a správci, kteří vyžádají nespravovaného tenanta. Jakmile správce ověří vlastnictví domény pro nového nespravovaného klienta, je tento tenant teď přidružený k instituci a podmínky instituce EES se budou taky vztahovat na tyto licence.

 • Co když si naše instituce nezachová nárok na výhodu studentského využití?

  V případě, že si vaše instituce nezachová nárok na výhodu studentského využití (nesplní programové požadavky na oprávněnost), odpovídá správce IT instituce za odvolání přístupu studentů a pedagogů. K tomu patří odebrání licencí uživatelům v těchto účtech a informování studentů a pedagogů o rušení přístupu k datům a k těmto službám.

Začátek článku

Office 365 Education a zákon FERPA (Family Education Rights and Privacy Act)

Zákon FERPA stanoví požadavky pro vzdělávací organizace ve Spojených státech amerických týkající se použití a zpřístupnění záznamů o vzdělání studentů včetně e-mailových zpráv a jejich příloh. Microsoft souhlasí s omezeními použití a zpřístupnění stanovenými zákonem FERPA, která omezují použití záznamů o vzdělání studentů společností Microsoft, a v souladu s nimi také nebude prohledávat e-mailové zprávy a dokumenty pro reklamní účely ve službách Office 365.

Tady jsou odpovědi na časté otázky:

 • Nezpůsobí funkce samoobslužné registrace k Office 365 problémy s dodržováním ustanovení zákona FERPA, když už škola vytvořila tenanta Office 365?

  Když má škola existujícího spravovaného tenanta, nejsou s dodržováním předpisů FERPA problémy. FERPA platí pro vzdělávací organizace ve Spojených státech a vyžaduje, aby školy měly zavedený postup pro vyjádření souhlasu rodičů. Takový postup vyjádření souhlasu by měl platit taky pro nové studenty, pedagogy a zaměstnance školy, kteří se připojují k existujícímu tenantovi.

 • Nezpůsobí funkce samoobslužné registrace k Office 365 problémy s dodržováním ustanovení zákona FERPA, když škola ještě nevytvořila tenanta Office 365?

  Když škola nespravuje tenanta Office 365, nejsou s dodržováním předpisů FERPA problémy. V této situaci škola nemá administrativní kontrolu, a proto se nepředpokládá, že by pracovala se školními záznamy studentů, pedagogů a zaměstnanců školy nebo je používala, takže tady zákon FERPA neplatí.

  Nezávisle na tom Microsoft usiluje o zabezpečení a ochranu osobních údajů nových uživatelů v nespravovaném tenantovi Office 365 stejně jako u stávajících zákazníků s Office 365.

 • V situaci, kdy škola nevytvořila tenanta Office 365 a uživatelé vzájemně sdílejí dokumenty, se e-mailové adresy můžou stát viditelnými v nespravovaných doménách. V této situaci to nemůžou školy ovlivnit. Má to pro školy vliv na dodržování předpisů FERPA?

  V situaci, kdy škola neřídí tenanta Office 365, není škola správcem tenanta. Správcem tenanta Office 365 je Microsoft. V důsledku toho nevzniká pro školu otázka dodržování předpisů FERPA.

 • Jak může škola, která bude řídit nespravovaného tenanta, dál dodržovat předpisy FERPA?

  Podle zákona FERPA můžou školy bez udělení souhlasu zpřístupnit „adresářové“ informace, jako třeba jméno studenta, jeho adresu, telefonní číslo, datum a místo narození, pocty a ocenění a údaje o docházce. Školy ale musí rodiče a oprávněné studenty, pedagogy a zaměstnance školy o možnosti zpřístupnění adresářových informací informovat a poskytnout jim dostatečně dlouhou dobu na to, aby mohli školu požádat, aby jejich adresářové informace nezpřístupňovala.

Začátek článku

Země, které pro přidávání nových uživatelů do stávajících tenantů Office 365 vyžadují vyjádření výslovného souhlasu

Pákistán, Spojené arabské emiráty, Kazachstán, Turecko, Jemen, Ázerbájdžán, Kuvajt, Jordánsko, Katar, Bahrajn, Omán, Libanon, Kypr, Saúdská Arábie, Izrael, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Ukrajina, Švýcarsko, Švédsko, Svalbard, Španělsko, Slovinsko, Slovensko, Srbsko, San Marino, Ruská federace, Rumunsko, Portugalsko, Polsko, Norsko, Nizozemsko, Černá Hora, Monako, Moldavsko, Malta, Makedonie, Lucembursko, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Jersey, Itálie, Ostrov Man, Irsko, Island, Maďarsko, Svatý stolec (Vatikán), Guernsey, Řecko, Gibraltar, Německo, Francie, Finsko, Faerské ostrovy, Estonsko, Dánsko, Česká republika, Chorvatsko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Belgie, Bělorusko, Rakousko, Andorra, Albánie, Ålandy

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×