Sčítání, odčítání, násobení a dělení hodnot v ovládacím prvku

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li uživatelům pomoci s vyplňováním formulářů založených na vaší šabloně formuláře, můžete použít vzorce, které budou vypočítávat hodnoty ovládacích prvků na základě dat, která uživatel zadá do jiných ovládacích prvků. Mezi možné výpočty patří sčítání, odčítání, násobení a dělení hodnot. Jestliže například navrhujete šablonu formuláře, jehož pomocí budou zákazníci žádat o licence, můžete k některému ovládacímu prvku přidat vzorec, který zákazníkovi automaticky vypočítá celkovou cenu za licence tak, že vynásobí počty jednotlivých licencí jejich jednotkovými cenami.

V tomto článku

Co je vzorec

Použití dvou nebo více operátorů ve vzorci

Vložení matematického vzorce do ovládacího prvku

Co je vzorec

Vzorec je výraz jazyka XPath sestávající z hodnot, polí nebo skupin, funkcí a operátorů používaných k výpočtu a zobrazení jiných hodnot. Vzorce lze používat k provádění následujících úkolů:

 • Výpočet matematické hodnot z hodnot, které určují při návrhu šablony formuláře nebo hodnoty, které uživatel zadá do ovládacích prvků při vyplňování formuláře založené na šabloně formuláře.

 • Zobrazení konkrétních dat a časů.

 • Zobrazení hodnot, které uživatelé zadávají do jednoho ovládacího prvku v jiném ovládacím prvku.

 • Nastavení výchozí hodnoty pole nebo ovládacího prvku.

 • Spuštění pravidla na základě hodnoty vypočtené pomocí vzorce.

Každý výraz XPath, který se používá ve vzorci je tvořen kombinací hodnot, funkce a operátorů, která je vyhodnocena jako jediná hodnota. Vzorec může obsahovat několika výrazů. Vzorce můžete představit jako větu tvořen jednu či více frází s každý slovní spojení, které představuje jeden výraz ve vzorci.

Následující ilustrace znázorňuje vztah mezi vzorcem a výrazem.

Diagram znázorňující vztah mezi vzorci a výrazy

Funkce je výraz, který vrací hodnotu založenou na výsledcích výpočtu. Hodnoty použité ve funkcích se označují jako argumenty. Můžete používat standardní funkce v jazyce XPath 1.0, které jsou součástí aplikace InfoPath, i funkce specifické pro aplikaci InfoPath. Odkazy na další informace o funkcích aplikace InfoPath získáte v části Viz také.

Začátek stránky

Použití dvou nebo více operátorů ve vzorci

Pokud vzorec obsahuje více než jeden matematický operátor, provede aplikace InfoPath výpočet na základě přednosti operátorů. Pořadí, v jakém jsou operace prováděny, je uvedeno v následujícím seznamu:

 1. výpočty v závorkách,

 2. násobení a dělení,

 3. sčítání a odčítání.

Jestliže vzorec obsahuje dva operátory se stejnou úrovní přednosti, provedou se výpočty ve směru zleva doprava.

Představte si například, že vytváříte šablonu formuláře pro žádosti o licence, který obsahuje textové pole zobrazující celkovou cenu za všechny požadované licence. Hodnoty pro vzorec sloužící k výpočtu celkové ceny jsou získávány z jiných textových ve formuláři. Textové pole zobrazující celkovou cenu obsahuje následující vzorec:

txt_licence1_počet * txt_licence1_cena + txt_licence2_počet * txt_licence2_cena / txt_počet_licencí

Tento vzorec obsahuje operátory sčítání (+), násobení (*) a dělení (/). Podle přednosti operátorů budou operace násobení a dělení provedeny před operací sčítání. Vzhledem k tomu, že operátory násobení a dělení mají stejnou úroveň přednosti, bude se postupovat zleva doprava a operace násobení budou provedeny před operací dělení. Vzorec bude vypočítán tímto způsobem:

 1. Hodnota v poli txt_licence1_počet bude vynásobena hodnotou v poli txt_licence1_cena.

 2. Hodnota v poli txt_licence2_počet bude vynásobena hodnotou v poli txt_licence2_cena a výsledek této operace bude vydělen hodnotou z pole txt_počet_licencí.

 3. Výsledek výpočtu v kroku 1 bude sečten s výsledkem výpočtu v kroku 2.

Pořadí výpočtů můžete ovlivnit tím, že výpočet, který se má provést nejdříve, dáte do závorek. Výpočty v závorkách se provádějí před výpočty vně závorek. Pro přehlednost doporučujeme umístit výpočty v závorkách nalevo od výpočtů bez závorek. V případě vnořených závorek se výpočty provádějí v pořadí od nejvnitřnějších závorek k vnějším.

Podívejme se například na tento vzorec:

((txt_licence1_počet * txt_licence1_cena) + (txt_licence2_počet * txt_licence2_cena)) / txt_počet_licencí

V tomto výpočtu hodnota, která je výsledkem násobení hodnot Txt_licence1_počet a txtPermitCost1 přičten k hodnotě, která je výsledkem násobení hodnot Txt_licence2_počet a txtPermitCost2. Součet příslušném výpočtu se vydělí hodnotu v Txt_počet_licencí.

Začátek stránky

Vložení matematického vzorce do ovládacího prvku

 1. Poklepejte na ovládací prvek nebo pole, u kterého chcete vytvořit vzorec.

 2. Klikněte na kartu Data.

 3. Klikněte na tlačítko Vložit vzorec Obrázek tlačítka .

 4. Chcete-li do vzorce vložit hodnotu nebo matematický operátor, zadejte hodnotu nebo symbol matematické operace do pole Vzorec.

  Seznam matematických operací

  Operace

  Symbol

  Sčítání

  +

  Odečítání

  -

  Násobení

  *

  Dělení

  /

  Poznámka: Pokud vzorec používá operátor dělení (/), ujistěte se, že je mezera před a po dělení. Pokud operátor dělení, které neobsahují mezery před a za ni, InfoPath považovat "/" jako oddělovač XPath umístění postup spíše než jako operátor dělení.

  Tip: Matematické vzorce jsou obvykle závislé na celočíselných nebo desetinných hodnotách zadaných jako argumenty. Jestliže chcete zabránit prázdným hodnotám ve vzorci, zaškrtněte v dialogovém okně Možnosti formuláře na kartě Upřesnit políčko Považovat prázdné hodnoty za nulové.

 5. Chcete-li zkontrolovat syntaxi vzorce, v dialogovém okně Vložit vzorec klikněte na tlačítko Ověřit vzorec.

  Vzorec obsahuje jednu či více chyb

  Klepnutím na tlačítko Zobrazit podrobnosti v dialogovém okně Microsoft Office InfoPath zobrazte chyby ve vzorci. V následujícím seznamu najdete několik tipů k odstranění chyb:

  • Pokud ve vzorci používáte funkci, ověřte, zda pro ni používáte správné argumenty. Některé funkce vyžadují jako argumenty pole či skupiny, zatímco jiné funkce vyžadují zadání hodnot. Odkazy na články s dalšími informacemi o funkcích naleznete v části Viz také.

  • Odstraňte vzorec a zadejte jej znovu. Dávejte si přitom pozor na překlepy.

 6. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×