Sčítání nebo odčítání kalendářních dat

Sčítání nebo odčítání kalendářních dat

Řekněme, že chcete upravit datum plánu projektu prodloužením o dva týdny a zjistit, jaké bude nové datum dokončení, nebo potřebujete zjistit, jak dlouho bude trvat dokončení jedné činnosti v seznamu úkolů projektu. Určitý počet dnů můžete k určitému datu přičíst nebo jej od něj odečíst pomocí jednoduchého vzorce nebo můžete použít funkce listu určené speciálně pro práci s kalendářními daty v Excelu.

V tomto článku

Přičtení dnů k určitému datu nebo jejich odečtení

Přičtení měsíců k určitému datu nebo jejich odečtení

Přičtení roků k určitému datu nebo jejich odečtení

Přičtení kombinace dnů, měsíců a roků k určitému datu

Přičtení dnů k určitému datu nebo jejich odečtení

Předpokládejme, že zůstatek vašeho účtu je splatný 8. února 2010. Na svůj běžný účet chcete převést finanční prostředky tak, aby na něj přišly 15 kalendářních dnů před tímto datem. Kromě toho víte, že má účet 30denní účtovací období, a chcete zjistit, kdy byste měli finanční prostředky převést pro vyúčtování v březnu 2010, aby byly tyto finanční prostředky k dispozici 15 dnů před tímto datem.

 1. Do buňky A1 zadejte 8.2.10.

 2. Do buňky B1 zadejte vzorec =A1-15.

 3. Do buňky C1 zadejte vzorec =A1+30.

 4. Do buňky D1 zadejte vzorec =C1-15.

Buňky A1 a C1 zobrazují data splatnosti (8.2.2010 a 10.3.2010) pro únorový a březnový zůstatek účtu a buňky B1 a D1 zobrazují data (24.1.2010 a 23.2.2010), do kterých byste pro ně měli převést finanční prostředky.

Přičtení měsíců k určitému datu nebo jejich odečtení

Určitý počet měsíců můžete k danému datu rychle přičíst nebo jej od něj odečíst pomocí funkce EDATE.

Funkce EDATE vyžaduje 2 hodnoty (označované rovněž jako argumenty): počáteční datum a počet měsíců, který chcete přičíst nebo odečíst. Chcete-li měsíce odečíst, zadejte jako druhý argument záporné číslo (například =EDATE("15.2.2010";-5)). Výsledkem tohoto vzorce bude datum 15.9.2009.

Hodnotu počátečního data můžete zadat buď odkazem na buňku, která je obsahuje, nebo jeho zadáním do uvozovek, například "15.2.2010".

Předpokládejme například, že chcete přičíst 16 měsíců k datu 16. října 2009.

 1. Do buňky A5 zadejte datum 10.16.09.

 2. Do buňky B5 zadejte vzorec =EDATE(A5;16).

  Funkce použije jako datum hodnotu v buňce A5.

 3. Do buňky C5 zadejte vzorec =EDATE("16.10.2009";16).

  V tomto případě použije funkce datum, které jste zadali přímo, tedy 16. 10. 2009.

  V buňkách B5 i C5 by nyní mělo být uvedeno datum 16.2.2011.

  Poznámka: V závislosti na formátu buněk, které obsahují zadané vzorce, může aplikace Excel zobrazit výsledky jako pořadová čísla, v tomto případě se datum 16.2.2011 může zobrazit jako pořadové číslo 40590.

  Aplikace Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 představuje ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2010 představuje pořadové číslo 40 179, protože se jedná o 40 178. den po 1. lednu roku 1900.

 4. Pokud se výsledky zobrazují jako pořadová čísla, vyberte buňky B5 a C5 a postupujte podle následujících kroků.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát a potom klikněte na položku Formát buněk.

 6. V dialogovém okně Formát buněk klikněte na kartu Číslo.

 7. V seznamu Druh klikněte na položku Datum a potom klikněte na tlačítko OK. Hodnota v obou buňkách by se nyní měla zobrazovat jako datum, nikoli jako pořadové číslo.

Přičtení roků k určitému datu nebo jejich odečtení

Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu.

Jak zkopírovat příklad?

 • Vyberte příklad v tomto článku. Jestliže kopírujete příklad v Excel Web Appu, kopírujte a vkládejte postupně jednotlivé buňky.Důležité: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy v Excelu 2013 pro Windows

  Výběr příkladu z nápovědy

 • Stiskněte CTRL+C.

 • Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 • Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. Pokud pracujete v Excel Web Appu, opakujte proces kopírování a vkládání pro každou buňku v příkladu.

 • Důležité: Pokud chcete, aby příklad fungoval správně, musíte ho na listu vložit do buňky A1.

 • Pokud chcete přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

 • Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit podle svých potřeb.

1

2

3

4

5


6


7


8

A

B

Datum

Roky k přičtení (nebo odečtení)

9.6.2009

3

2.9.2009

-5

10.12.2010

25

Vzorec

Popis (výsledek)

=DATUM(ROK(A2)+B2;MĚSÍC(A2);DEN(A2))

Přičte k datu 9. 6. 2009 3 roky. (9.6.2012)

=DATUM(ROK(A3)+B3;MĚSÍC(A3);DEN(A3))

Odečte od data 2. 9. 2009 5 roků. (2.9.2004)

=DATUM(ROK(A4)+B4;MĚSÍC(A4);DEN(A4))

Přičte k datu 10. 12. 2010 25 roků. (10.12.2035)

Jak vzorce fungují

V každém z těchto 3 vzorců je zadaný počet roků ze sloupce B přičten k hodnotě roku, která je odvozena z data ve sloupci A.

Například funkce ROK v buňce A6 bude použita u data v buňce A2 (9.6.2009) a vrátí rok 2009. Vzorec potom k této hodnotě roku přičte hodnotu 3 (hodnota v buňce B2), výsledkem čehož je rok 2012. Ve stejném vzorci vrátí funkce MĚSÍC hodnotu 6 a funkce DEN hodnotu 9. Funkce DATUM potom sloučí tyto 3 hodnoty do data, které je o 3 roky později v budoucnu: 9.6.2012.

Podobný vzorec můžete použít pro přičtení měsíců k určitému datu. Při použití předchozích ukázkových dat můžete k datu 9. 6. 2009 přičíst například 9 měsíců, a to pomocí následujícího vzorce: =DATUM(ROK(A2);MĚSÍC(A2)+9;DEN(A2)). Tento vzorec vrátí datum 9.3.2010.

Přičtení kombinace dnů, měsíců a roků k určitému datu

Příklad snadněji pochopíte, pokud ho zkopírujete do prázdného listu.

Jak zkopírovat příklad?

 • Vyberte příklad v tomto článku. Jestliže kopírujete příklad v Excel Web Appu, kopírujte a vkládejte postupně jednotlivé buňky.Důležité: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy v Excelu 2013 pro Windows

  Výběr příkladu z nápovědy

 • Stiskněte CTRL+C.

 • Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 • Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V. Pokud pracujete v Excel Web Appu, opakujte proces kopírování a vkládání pro každou buňku v příkladu.

 • Důležité: Pokud chcete, aby příklad fungoval správně, musíte ho na listu vložit do buňky A1.

 • Pokud chcete přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Zobrazit vzorce.

 • Po zkopírování příkladu do prázdného listu můžete příklad upravit podle svých potřeb.

1

2

3


4


5

A

B

Datum

9.6.2009

Vzorec

Popis (výsledek)

=DATUM(ROK(A2)+3;MĚSÍC(A2)+1;DEN(A2)+5)

Přičte k datu 9. 6. 2009 3 roky, 1 měsíc a 5 dnů. (14.7.2012)

=DATUM(ROK(A2)+1;MĚSÍC(A2)+7;DEN(A2)+5)

Přičte k datu 9. 6. 2009 1 rok, 7 měsíců a 5 dnů. (14.1.2011)

Vzorce v příkladu používají následující argumenty (argument je hodnota zadávaná do funkce).

Vzorec pro sčítání kalendářních dat

Vzorec pro sčítání kalendářních dat

Obrázek tlačítka poč_datum: datum nebo odkaz na buňku obsahující datum

Bublinový popisek 2 přid_roky: počet přičítaných roků

Obrázek tlačítka přid_měsíce: počet přičítaných měsíců

Krok 4 přid_dny: počet přičítaných dnů

Jak vzorce fungují

V každém ze vzorců bude k datu obsaženému v buňce A2 přičten zadaný počet roků, měsíců a dnů.

Například v buňce A5 (druhý vzorec), se funkce ROK použije u data v buňce A2 (9.6.2009) a vrátí rok 2009. Vzorec potom k této hodnotě roku přičte hodnotu 1 a výsledkem je rok 2010. Funkce MĚSÍC vrátí hodnotu 6 a k této hodnotě přičte 7 měsíců. Protože 6+7 měsíců rovná se 13, přičte funkce DATUM k hodnotě roku 1 rok, takže výsledkem bude 2011. Funkce DATUM potom od hodnoty měsíců odečte 12, takže výsledkem je hodnota pro měsíce 1. Funkce DEN vrátí hodnotu 9 a k té se přičte 5 dnů, takže výsledkem je 14. Nakonec funkce DATUM sloučí tyto tři hodnoty (2011, 1 a 14) do data, které je o 1 rok, 7 měsíců a 5 dní později – 14. 1. 2011.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×