Sčítání hodnot v jednom nebo víc sloupcích opakující se tabulky nebo oddílu

V tomto článku

Přehled

Sečtení jednoho sloupce hodnot v tabulce nebo oddílu s opakováním

Sečtení dvou nebo více sloupců hodnot v tabulce nebo oddílu s opakováním

Přehled

Tabulky a oddíly s opakováním často obsahují číselné hodnoty, které chcete v dolní části sečíst. Můžete mít třeba tabulku s opakováním, která obsahuje informace o objednávkách – včetně rozšířených cen jednotlivých položek. V dolní části tabulky můžete zobrazit celkový součet, jako třeba na následujícím obrázku.

Součet v řádku zápatí opakující se tabulky

Tento článek popisuje, jak sečíst hodnoty v jednom nebo více sloupcích tabulky nebo oddílu s opakováním.

Sečtení jednoho sloupce hodnot v tabulce nebo oddílu s opakováním

Když sčítáte sloupec v tabulce s opakováním, můžete ovládací prvek, který součet počítá, umístit mimo tabulku, nebo ho umístit do zápatí tabulky, jak ukazuje předcházející obrázek. Pokud toho chcete dosáhnout a zápatí není zobrazené, postupujte podle těchto pokynů k zobrazení zápatí v tabulce s opakováním.

 1. V režimu návrhu klikněte pravým tlačítkem na řádek záhlaví tabulky s opakováním a potom klikněte na Tabulka s opakováním – vlastnosti.

 2. Klikněte na kartu Zobrazení.

 3. Zaškrtněte políčko Zahrnout zápatí a klikněte na tlačítko OK.

Pokud nechcete výsledky výpočtu použít v jiných výpočtech, ale jenom je zobrazit, použijte k provádění výpočtu pole výrazu. Pole výrazu jenom data zobrazuje, neukládá je ve formuláři. Pokud chcete výsledky výpočtu použít v jiném výpočtu, použijte textové pole.

Použití pole výrazu k sečtení sloupce hodnot

 1. Klikněte na místo, kam chcete pole výrazu vložit.

 2. V nabídce Vložit klikněte na příkaz Další ovládací prvky.

 3. V podokně úloh Ovládací prvky klikněte v části Upřesnit na položku Pole výrazu.

 4. V dialogovém okně Vložit pole výrazu klikněte vedle pole Výraz XPath na tlačítko Upravit vzorec Obrázek tlačítka .

 5. V dialogovém okně Vložit vzorec klikněte na tlačítko Vložit funkci.

 6. V dialogovém okně Vložit funkci klikněte v seznamu Kategorie na položku Matematické.

 7. V seznamu Funkce klikněte na položku suma a potom klikněte na tlačítko OK.

 8. V dialogovém okně Vložit vzorec poklikejte v poli Vzorec na text v závorkách.

 9. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte v seznamu Zdroj dat na pole, jehož hodnoty chcete sečíst. Toto pole musí být vázané na sloupec a musí to být opakující se pole nebo musí být součástí opakující se skupiny.

 10. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Použití textového pole k sečtení sloupce hodnot

 1. Klikněte na místo, kam chcete textové pole vložit.

 2. V nabídce Vložit klikněte na příkaz Textové pole.

 3. Poklikejte na textové pole, které jste právě přidali.

 4. Klikněte na kartu Data.

 5. V části Výchozí hodnota klikněte na tlačítko Upravit vzorec Obrázek tlačítka .

 6. V dialogovém okně Vložit vzorec klikněte na tlačítko Vložit funkci.

 7. V dialogovém okně Vložit funkci klikněte v seznamu Kategorie na položku Matematické.

 8. V seznamu Funkce klikněte na položku suma a potom klikněte na tlačítko OK.

 9. V dialogovém okně Vložit vzorec poklikejte v poli Vzorec na text v závorkách.

 10. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte v seznamu Zdroj dat na pole, jehož hodnoty chcete sečíst. Toto pole musí být vázané na sloupec a musí to být opakující se pole nebo musí být součástí opakující se skupiny.

Začátek stránky

Sečtení dvou nebo více sloupců hodnot v tabulce nebo oddílu s opakováním

Dejme tomu, že chcete spolu sečíst několik sloupců. V aplikaci InfoPath k tomu můžete použít operátor sjednocení (|) – ať jsou sloupce v jedné tabulce nebo v jednom oddílu s opakováním, nebo ve více tabulkách nebo oddílech s opakováním. Můžete třeba mít jednu tabulku s opakováním, která obsahuje informace o objednávkách, a druhou tabulku s opakováním, která obsahuje nevyřízené objednávky. Tímto postupem můžete do formuláře přidat ovládací prvek, který vypočítá celkovou částku objednávek z obou tabulek.

Pokud nechcete výsledky výpočtu použít v jiných výpočtech, ale jenom je zobrazit, použijte k provádění výpočtu pole výrazu. Pole výrazu jenom data zobrazuje, neukládá je. Pokud chcete výsledky výpočtu použít v jiném výpočtu, použijte textové pole.

Použití pole výrazu k sečtení dvou nebo více sloupců

 1. Klikněte na místo, kam chcete pole výrazu vložit.

 2. V nabídce Vložit klikněte na příkaz Další ovládací prvky.

 3. V podokně úloh Ovládací prvky klikněte v části Upřesnit na položku Pole výrazu.

 4. V dialogovém okně Vložit pole výrazu klikněte vedle pole Výraz XPath na tlačítko Upravit vzorec Obrázek tlačítka .

 5. V dialogovém okně Vložit vzorec klikněte na tlačítko Vložit funkci.

 6. V dialogovém okně Vložit funkci klikněte v seznamu Kategorie na položku Matematické.

 7. V seznamu Funkce klikněte na položku suma a potom klikněte na tlačítko OK.

 8. V dialogovém okně Vložit vzorec poklikejte v poli Vzorec na text v závorkách.

 9. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu poklikejte v seznamu Zdroj dat na první pole, jehož hodnoty chcete sečíst.

 10. Do pole Vzorec zadejte hned za vložené pole operátor sjednocení (|).

 11. Klikněte na tlačítko Vložit pole nebo skupinu.

 12. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu poklikejte v seznamu Zdroj dat na další pole, jehož hodnoty chcete přičíst. Toto pole musí být vázané na sloupec a musí to být opakující se pole nebo musí být součástí opakující se skupiny. Vzorec by měl vypadat nějak takto:

suma(pole16 | pole17)

 1. Opakujte kroky 10 až 12 pro všechny další sloupce, které chcete přičíst.

Použití textového pole k sečtení dvou nebo více sloupců

 1. Klikněte na místo, kam chcete textové pole vložit.

 2. V nabídce Vložit klikněte na příkaz Textové pole.

 3. Poklikejte na textové pole, které jste právě přidali.

 4. Klikněte na kartu Data.

 5. V části Výchozí hodnota klikněte na tlačítko Upravit vzorec Obrázek tlačítka .

 6. V dialogovém okně Vložit vzorec klikněte na tlačítko Vložit funkci.

 7. V dialogovém okně Vložit funkci klikněte v seznamu Kategorie na položku Matematické.

 8. V seznamu Funkce klikněte na položku suma a potom klikněte na tlačítko OK.

 9. V dialogovém okně Vložit vzorec poklikejte v poli Vzorec na text v závorkách.

 10. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu poklikejte v seznamu Zdroj dat na první pole, jehož hodnoty chcete sečíst. Toto pole musí být vázané na sloupec a musí to být opakující se pole nebo musí být součástí opakující se skupiny.

 11. Do pole Vzorec zadejte hned za vložené pole operátor sjednocení (|).

 12. Klikněte na tlačítko Vložit pole nebo skupinu.

 13. V dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu poklikejte v seznamu Zdroj dat na další pole, jehož hodnoty chcete přičíst. Toto pole musí být vázané na sloupec a musí to být opakující se pole nebo musí být součástí opakující se skupiny. Vzorec by měl vypadat nějak takto:

suma(pole16 | pole17)

 1. Opakujte kroky 10 až 12 pro všechny další sloupce, které chcete přičíst.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×