Sčítání dat pomocí dotazu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek vysvětluje, jak použít funkci agregační funkce ke sčítání dat v sadě výsledků dotazu. Tento článek také stručně popisuje použít i jiné agregační funkce, například počet a průměr , počet nebo průměr hodnot v sadě výsledků. Kromě toho tento článek vysvětluje, jak používat řádku Celkem nějaké funkci aplikace Access, které používáte pro sčítání dat, aniž by bylo nutné změnit designu dotazů.

Co chcete udělat?

Seznámit se s sčítání dat

Příprava ukázkových dat

Sčítání dat pomocí řádku souhrnů

Výpočet celkové součty pomocí dotazu

Výpočet součtů skupiny pomocí souhrnného dotazu

Sčítání dat ve více skupin pomocí křížového dotazu

Agregační funkce odkaz

Seznámit se s sčítání dat

Pomocí typu funkci agregační funkce můžete sečíst sloupec čísel v dotazu. Agregační funkce provádět výpočty na sloupec dat a vrací jedinou hodnotu. Aplikace Access nabízí řadu agregační funkce jazyka, včetně SUMA, počet, průměr (pro výpočet průměrů), Min a Max. Sčítání dat přidáním funkci SUMA do dotazu, výpočet data pomocí funkcí počet a tak dále.

Kromě toho Access několika způsoby přidání funkcí suma a dalších agregačních funkcí k dotazu. Můžeš:

 • Otevřete dotaz v zobrazení Datový list a přidejte řádek Součet. Řádek Součet funkce Access umožňuje pomocí agregační funkce do jednoho nebo víc sloupců výsledek dotazu, aniž by bylo nutné změnit designu dotazu.

 • Vytvoření souhrnného dotazu. Souhrnný dotaz vypočítá souhrny skupin záznamů. řádek souhrnů vypočítá celkové součty pro jednoho nebo víc sloupců (polí) data. Například pokud chcete zjistit souhrn všech prodejů podle města nebo podle čtvrtletí, můžete pomocí souhrnného dotazu záznamy tak, že na požadovanou kategorii a skupinu a potom sečíst prodeji.

 • Vytvoření křížového dotazu. Křížový dotaz je speciální druh dotaz, který zobrazuje výsledky v mřížce podobné listu aplikace Excel. Křížové dotazy sčítají hodnoty a seskupit je ve dvou množinách skutečnosti – jeden nastavení směrem dolů (záhlaví řádků) a druhý horní (záhlaví sloupců). Pomocí křížového dotazu můžete třeba zobrazit celkové prodeje pro jednotlivá města posledních třech letech, jak ukazuje následující tabulka:

City

2003

2004

2005

Paříž

254,556

372,455

467,892

Sydney

478,021

372,987

276,399

Jakarta

572,997

684,374

792,571

...

...

...

...

Poznámka: V postupech v tomto dokumentu zdůraznit pomocí funkce SUMA , ale můžete použít i jiné agregačních funkcí ve svých řádky souhrnů a dotazů. Další informace o použití jiných agregačních funkcí naleznete v části referenční agregační funkce dál v tomto článku.

Další informace o způsoby použití dalších agregačních funkcí naleznete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Postup přidání řádku souhrnů, použijte souhrnného dotazu sčítání dat mezi skupinami a jak používat křížový dotaz, který vypočítává souhrny dat ve skupinách a časových intervalech vysvětluje v postupech v následujících částech. Až budete pokračovat, mějte na paměti spoustu agregační funkce použít pouze u dat v polích s nastavením určitého datového typu. Například funkce SUMA funguje jenom u polí s nastaveným datové typy číslo, desetinné nebo Měna. Další informace o datových typech vyžadovaných jednotlivou funkci naleznete v části referenční agregační funkcedál v tomto článku.

Obecné informace o datových typech naleznete v článku změnit nebo změna datového typu pro pole.

Začátek stránky

Příprava ukázkových dat

V tomto článku je popsáno v oddílech poskytují tabulek s ukázkovými daty. Postup použít ukázkové tabulky k vám pomůže pochopit, jak fungují agregační funkce. Pokud chcete, můžete volitelnému zadání ukázkové tabulky do nové nebo existující databázi.

Aplikace Access nabízí několik způsobů, jak přidat k databázi ukázkové tabulky. Data můžete zadat ručně, můžete zkopírovat každou tabulku do tabulkového programu, jako je Excel a pak naimportovat do aplikace Access nebo vložením dat do textového editoru, jako je Poznámkový blok a import dat z vytvořených textových souborů.

Postup v této části popisují, jak ručního zadávání dat do prázdného datového listu a jak zkopírovat ukázkové tabulky do tabulkového programu a importujte tyto tabulky do aplikace Access. Další informace o vytváření a importu textových dat naleznete v článku Import a propojení dat z textového souboru.

Postup v tomto článku se používají následující tabulky. Umožňuje vytvořit ukázková data v této tabulce:

Tabulka kategorií:

Kategorie

Panenky

Hry a skládačky

Obrázek a rámce

Her

DVD a filmy

Modely a zájmy

Sportovní

Tabulka produkty:

Název produktu

Cena

Kategorie

Obrázek Programmer akce

12.95

Panenky

Zábavy s C# (vývěsky hra pro celou rodinu)

$15.85

Hry a skládačky

Diagram relační databáze

$22.50

Obrázek a rámce

Kouzelný počítačový čip (500 kusů)

$32.65

Hry a skládačky

Access! Hra!

$22.95

Hry a skládačky

Počítač nadšence a pohádkové bytosti

$78.50

Her

Cvičení pro počítačové nadšence! DVD!

$14.88

DVD a filmy

Letící Pizza Ultimate

$36.75

Sportovní

Externí 5,25 disketa disketa jednotky (1/4 měřítko)

$65.00

Modely a zájmy

Obrázek bureaucrat jiné akce

$78.88

Panenky

Gloom

$53.33

Her

Vytvoření vlastní klávesnice

$77.95

Modely a zájmy

V tabulce objednávky:

Order Date

Data expedice

Město příjemce

Cena dopravy

11/14/2005

11/15/2005

Jakarta

$55.00

11/14/2005

11/15/2005

Sydney

$76.00

11/16/2005

11/17/2005

Sydney

$87.00

11/17/2005

18 11. 2005

Jakarta

$43.00

11/17/2005

18 11. 2005

Paříž

$105,00

11/17/2005

18 11. 2005

Stuttgart

$112.00

18 11. 2005

11/19/2005

Vídeň

$215.00

11/19/2005

20 11. 2005

Miami

$525.00

20 11. 2005

11/21/2005

Vídeň

$198.00

20 11. 2005

11/21/2005

Paříž

$187.00

11/21/2005

11/22/2005

Sydney

$81.00

11/23/2005

11/24/2005

Jakarta

$92.00

V tabulce Rozpis objednávek:

ID objednávky

Název produktu

Product ID

Jednotková cena

Quantity

Sleva

1

Vytvoření vlastní klávesnice

12

$77.95

9

5 %

1

Obrázek bureaucrat jiné akce

2

$78.88

4

7,5 %

2

Cvičení pro počítačové nadšence! DVD!

7

$14.88

6

4%

2

Kouzelný Čipová počítače

4

$32.65

8

0

2

Počítač nadšence a pohádkové bytosti

6

$78.50

4

0

3

Access! Hra!

5

$22.95

5

15 %

4

Obrázek Programmer akce

1

12.95

2

6%

4

Letící Pizza Ultimate

8

$36.75

8

4%

5

Externí 5,25 disketa disketa jednotky (1/4 měřítko)

9

$65.00

4

10 %

6

Diagram relační databáze

3

$22.50

12

6,5%

7

Gloom

11

$53.33

6

8%

7

Diagram relační databáze

3

$22.50

4

9%

Poznámka: Myslete na to, že v databázi typické tabulce Rozpis objednávek bude obsahovat pouze pole ID výrobku, ne poli Název produktu. Ukázková tabulka používá pole název produktu aby byla data čitelnější.

Ruční zadání ukázkových dat

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

  Access přidá do databáze novou prázdnou tabulku.

  Poznámka: Pokud otevřete novou prázdnou databázi, nemusíte tento krok dělat. Tento krok ale musíte udělat, kdykoli budete potřebovat přidat do databáze tabulku.

 2. Poklepejte na první buňku v řádku záhlaví a zadejte název pole v ukázkové tabulce.

  Access ve výchozím nastavení označuje prázdná pole v řádku záhlaví textem Přidat nové pole, jako tady:

  Nové pole v datovém listu

 3. Pomocí kláves se šipkami se přesuňte do další buňky prázdné záhlaví a napište název druhého pole (můžete taky stisknutím klávesy TAB nebo poklikejte na buňku, nový). Opakujte tento krok, dokud zadáte všechny názvy polí.

 4. Zadejte do ukázkové tabulky data.

  Při zadávání dat aplikace Access odvozeny datový typ u každého pole. Pokud začínáte relační databáze, třeba nastavit určitého datového typu, jako jsou čísla, Text nebo datum a čas pro jednotlivá pole v tabulkách. Nastavení datového typu zajistit správného zadávání dat a také zabráníte chybám, jako je použití telefonního čísla ve výpočtu. Ukázkových tabulek je třeba povolit přístup odvodit datového typu.

 5. Až zadávání dat dokončíte, klikněte na Uložit.

  Klávesová zkratka: Stiskněte CTRL+S.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 6. V poli Název tabulky zadejte název ukázkové tabulky a potom klikněte na OK.

  Použijte uvedené názvy jednotlivých ukázkových tabulek, protože dotazy v částech s postupy tyto názvy používají.

 7. Opakujte tento postup, dokud nevytvoříte všechny uvedené na začátek této části ukázkové tabulky.

Pokud nechcete ručního zadávání dat, použijte následující postup zkopírujte data do souboru tabulky a pak je naimportujte data z tohoto souboru do aplikace Access.

Vytvoření ukázkových listů

 1. Spusťte tabulkový procesor a vytvoříte nový, prázdný soubor. Pokud používáte Excel vytvoří nový prázdný sešit ve výchozím nastavení.

 2. Zkopírujte první ukázkovou tabulku pomocí výše uvedeného a vložit ho do prvního listu do první buňky.

 3. Technikou poskytovanou tabulkovým procesorem přejmenujte list. Pojmenujte list stejný název jako ukázkové tabulky. Například pokud ukázkové tabulky název kategorie, zadejte list stejný název.

 4. Opakováním kroků 2 a 3 zkopírujte jednotlivé ukázkové tabulky do prázdných listů a každý list přejmenujte.

  Poznámka: Může se stát, že bude do souboru tabulkového kalkulátoru potřeba přidat další listy. Informace o tom, jak to udělat, najdete v nápovědě vašeho tabulkového kalkulátoru.

 5. Uložte sešit do vhodného umístění v počítači nebo v síti a přejděte k další skupině kroků.

Vytvoření databázových tabulek z listů

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Import na Excel.

  – nebo –

  Klikněte na Další a v seznamu vyberte tabulkový kalkulátor.

  Zobrazí se dialogové okno Načíst externí data – Tabulka aplikace <Název aplikace>.

 2. Klikněte na Procházet, otevřete soubor tabulkového kalkulátoru, který jste vytvořili v předchozích krocích, a klikněte na OK.

  Spustí se Průvodce importem z tabulkového kalkulátoru.

 3. Ve výchozím nastavení průvodce vybere první list v sešitu ( Zákazníci list, pokud jste postupovali podle kroků v předchozí části) a data z listu se zobrazí v dolní části stránky průvodce. Klikněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce zaškrtněte políčko První řádek obsahuje hlavičky sloupců a potom klikněte na tlačítko Další.

 5. V případě potřeby na další stránce pomocí textových polí a seznamů v části Možnosti pole názvů polí a datových typů nebo třeba vynechat pole z importu. Jinak klikněte na tlačítko Další.

 6. Ponechte vybranou možnost aplikace Access přidat primární klíč a klikněte na tlačítko Další.

 7. Access automaticky navrhne jako název nové tabulky název listu. Název přijměte nebo zadejte jiný název a klikněte na Dokončit.

 8. Opakováním kroků 1 až 7, dokud nevytvoříte tabulku z každé listu v sešitu.

Přejmenování pole primárního klíče

Poznámka: Po importu listy aplikace Access automaticky přidá sloupec primárního klíče s jednotlivými tabulkami a ve výchozím nastavení Access s názvem sloupce "Identifikátor" a nastavte ji na datový typ Automatické číslo. Přejmenování všech polí primárního klíče popisují postupy v tomto. Tím se tak umožňuje jasně vystihují všechna pole v dotazu.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na každý z tabulky, které jste vytvořili v předchozích krocích a na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Pro každou tabulku vyhledejte pole primárního klíče. Ve výchozím nastavení Access název každého pole ID.

 3. Ve sloupci Název pole pro každé pole primárního klíče přidejte název tabulky.

  Třeba byste přejmenujete pole ID pro tabulky kategorie "Kategorie ID" a pole pro tabulky objednávky "ID objednávky." V tabulce Rozpis objednávek pole přejmenujte na "Podrobností ID." Pro tabulku produkty pole přejmenujte na "ID produktu."

 4. Uložte změny.

Kdykoli ukázkové tabulky se zobrazí v tomto článku, obsahovat pole primárního klíče a jak je popsáno pomocí předchozích kroků k přejmenování pole.

Začátek stránky

Sčítání dat pomocí řádku souhrnů

Řádek souhrnů v dotazu můžete přidat po otevření dotazu v datovém listu zobrazení, přidání řádku a následném vybrání souhrnnou funkci, která chcete použít, například SUMA, Minimum, Maximumnebo Avg. Postup v této části popisují, jak vytvořit základní výběrový dotaz a přidejte řádek Součet. Nemusíte používat ukázkové tabulky popsané v předchozí části.

Vytvoření základní výběrového dotazu

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulky poklikejte na tabulku nebo tabulky, které chcete použít v dotazu a klikněte na tlačítko Zavřít.

  Vybranou tabulku nebo tabulky se zobrazí jako windows v horní části okna návrháře dotazu.

 3. Poklikejte na pole tabulky, které chcete použít v dotazu.

  Můžete zahrnout polí obsahujících popisný dat, jako jsou jména a popisy, ale musí obsahovat pole, které obsahuje číselné nebo údaje o měně.

  Každé pole, zobrazí se v buňce v návrhové mřížce.

 4. Klikněte na Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz.

  Sada výsledků dotazu se zobrazí v zobrazení Datový list.

 5. Pokud chcete přepněte do návrhového zobrazení a upravte dotaz. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení. Potom můžete upravit dotaz, podle potřeby přidáním nebo odebráním polí v tabulce. Chcete-li některé pole odebrat, vyberte sloupec v návrhové mřížce a stiskněte klávesu DELETE.

 6. Dotaz uložte.

Přidání řádku souhrnů

 1. Ujistěte se, že je dotaz otevřen v zobrazení Datový list. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klikněte na Zobrazení Datový list.

  – nebo –

  V navigačním podokně poklikejte na dotaz. Tím se spustí dotaz a načtete výsledky do datového listu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Souhrny.

  Nový řádek Součet se zobrazí v datovém listu.

 3. V řádku Celkem klikněte na buňku v oblasti, která chcete sečíst a ze seznamu vyberte Součet.

Skrytí řádku souhrnů

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Souhrny.

Další informace o pomocí řádku souhrnů naleznete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Začátek stránky

Výpočet celkové součty pomocí dotazu

Celkový součet představuje součet všech hodnot ve sloupci. Můžete vypočítat několik typů celkové součty, včetně:

 • Jednoduchý celkový součet hodnot v jednom sloupci. Například můžete vypočítat součet dopravné.

 • Vypočítaný celkový součet hodnot ve víc než jednoho sloupce. Například dokáže vypočítat celkové prodeje vynásobením náklady několika položek podle počtu položek objednali, a potom sečtením výsledných hodnot.

 • Celkový součet, s vyloučením některé záznamy. Například můžete vypočítat celkové prodeje pouze pro poslední pátek.

Vytvoření každého typu celkový součet popisují postupy v následujících částech. Kroky použijte tabulky objednávky a Rozpis objednávek.

V tabulce objednávky

ID objednávky

Order Date

Data expedice

Město příjemce

Cena dopravy

1

11/14/2005

11/15/2005

Jakarta

$55.00

2

11/14/2005

11/15/2005

Sydney

$76.00

3

11/16/2005

11/17/2005

Sydney

$87.00

4

11/17/2005

18 11. 2005

Jakarta

$43.00

5

11/17/2005

18 11. 2005

Paříž

$105,00

6

11/17/2005

18 11. 2005

Stuttgart

$112.00

7

18 11. 2005

11/19/2005

Vídeň

$215.00

8

11/19/2005

20 11. 2005

Miami

$525.00

9

20 11. 2005

11/21/2005

Vídeň

$198.00

10

20 11. 2005

11/21/2005

Paříž

$187.00

11

11/21/2005

11/22/2005

Sydney

$81.00

12

11/23/2005

11/24/2005

Jakarta

$92.00

V tabulce Rozpis objednávek

ID podrobných dat

ID objednávky

Název produktu

Product ID

Jednotková cena

Quantity

Sleva

1

1

Vytvoření vlastní klávesnice

12

$77.95

9

0,05

2

1

Obrázek bureaucrat jiné akce

2

$78.88

4

0,075

3

2

Cvičení pro počítačové nadšence! DVD!

7

$14.88

6

0,04

4

2

Kouzelný Čipová počítače

4

$32.65

8

0,00

5

2

Počítač nadšence a pohádkové bytosti

6

$78.50

4

0,00

6

3

Access! Hra!

5

$22.95

5

0,15

7

4

Obrázek Programmer akce

1

12.95

2

0,06

8

4

Letící Pizza Ultimate

8

$36.75

8

0,04

9

5

Externí 5,25 disketa disketa jednotky (1/4 měřítko)

9

$65.00

4

0,10

10

6

Diagram relační databáze

3

$22.50

12

0,065

11

7

Gloom

11

$53.33

6

0,08

12

7

Diagram relační databáze

3

$22.50

4

0,09

Vypočítá jednoduchý celkový součet

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulku, kterou chcete použít v dotazu a klikněte na tlačítko Zavřít.

  Pokud používáte vzorová data, poklikejte na tabulku objednávky.

  V okně v horní části okna návrháře dotazu se zobrazí v tabulce.

 3. Poklikejte na pole, která chcete sečíst. Ujistěte se, že pole je nastavena na datový typ číslo nebo Měna. Při pokusu o součet hodnot v polích není číselného typu, jako je textové pole, zobrazí se chybová zpráva datový typ neshodu v výraz kritérií při pokusu o spuštění dotazu.

  Pokud používáte vzorová data, klikněte dvakrát na sloupec dodací poplatků.

  Pokud chcete vypočítat celkové součty pro tato pole, můžete přidat další číselná pole do mřížky. Souhrnný dotaz dokáže vypočítat celkové součty pro více sloupců.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit/skrýt kliknutím na tlačítko Souhrny. Obrázek tlačítka

  Řádek Součet se zobrazí v návrhové mřížce a Seskupit podle na buňku ve sloupci dodací poplatků.

 5. Změňte hodnotu v buňce v řádku Celkem mají být sečtena.

 6. Kliknutím na tlačítko Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

  Tip: Všimněte si, že aplikace Access připojí "SumOf" na začátku názvu pole SUMA, které jste. Přejděte na záhlaví sloupce smysluplnější, například Celkové dodací, přepněte zpět do návrhového zobrazení a klikněte v řádku pole ve sloupci dodací poplatek v návrhové mřížce. Umístěte kurzor vedle Dodací poplatků a zadejte slova, Celkové dodací, následované dvojtečkou, třeba takto: celkové dodací: dodací poplatek.

 7. V případě potřeby dotaz uložte a zavřete ho.

Vypočítá celkový součet s vyloučením některé záznamy

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulku objednávky a tabulce Rozpis objednávek a potom klikněte na Zavřít zavřete dialogová okna.

 3. Přidání pole Datum objednávky z tabulky objednávky do prvního sloupce návrhové mřížky dotazu.

 4. V řádku kritéria v prvním sloupci zadejte Date() -1. Tento výraz vyloučí dnešního dne záznamy z výpočtu součtu.

 5. Dále vytvořte sloupce, který vypočítá objem prodeje pro každou transakci. Zadejte následující výraz v řádku pole v druhém sloupci mřížky:

  Celková hodnota prodeje: (1-[Rozpis objednávek]. [ Sleva] / 100) * ([Rozpis objednávek]. [ Jednotková cena] * [Rozpis objednávek]. [Množství])

  Zkontrolujte, že výraz odkazuje na pole nastavena na datové typy číslo a Měna. Pokud výraz odkazuje na pole nastavená na jiné typy dat, zobrazí zprávu datových typů neshodu v výraz kritérií při pokusu o spuštění dotazu.

 6. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty.

  Řádek Součet se zobrazí v návrhové mřížce a Group By ve sloupcích prvním a druhým.

 7. Ve druhém sloupci změňte hodnotu v buňce řádku CelkemSum. Funkce SUMA sečte jednotlivé hodnoty prodeje.

 8. Kliknutím na tlačítko Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

 9. Uložte dotaz jako Denní prodej.

  Poznámka: Při příštím otevření dotazu v návrhovém zobrazení, můžete narazit na lehké změny ve hodnoty uvedené v poli a celkové řádky ve sloupci celková hodnota prodeje. Výraz se zobrazí vložený uvnitř funkce SUMA a řádku souhrnů zobrazí Expression místo Součet.

  Například pokud můžete použít tato ukázková data a vytvořit dotaz (jak je uvedeno v předchozích krocích), zobrazí:

  Celková hodnota prodeje: SUMA ((1-[Rozpis objednávek]. Discount/100) * ([Rozpis objednávek]. JednotkováCena * [Rozpis objednávek]. Množství))

Začátek stránky

Výpočet součtů skupiny pomocí souhrnného dotazu

Postup v této části popisuje vytvoření souhrnného dotazu, který vypočítá souhrny skupin dat. Při použití tohoto postupu zapamatovat, že ve výchozím nastavení, souhrnného dotazu může obsahovat jenom jedno nebo více polí, které obsahují data skupiny, například "kategorie" pole a pole obsahující data, která chcete sečíst, například pole "prodej". Souhrnné dotazy nesmí zahrnovat další pole, které popisují položky v kategorii. Pokud chcete zobrazit popisný dat, můžete vytvořit druhý výběrový dotaz, který kombinuje polí v souhrnného dotazu s poli Další data.

Postup v této části popisují, jak vytvořit souhrnné a potom vyberte dotazů potřebné k identifikaci celkové prodeje pro každý produkt. Tento postup předpokládá použití těchto ukázkové tabulky:

Tabulky produkty

Product ID

Název produktu

Cena

Kategorie

1

Obrázek Programmer akce

12.95

Panenky

2

Zábavy s C# (vývěsky hra pro celou rodinu)

$15.85

Hry a skládačky

3

Diagram relační databáze

$22.50

Obrázek a rámce

4

Kouzelný počítačový čip (500 kusů)

$32.65

Obrázek a rámce

5

Access! Hra!

$22.95

Hry a skládačky

6

Počítač nadšence a pohádkové bytosti

$78.50

Her

7

Cvičení pro počítačové nadšence! DVD!

$14.88

DVD a filmy

8

Letící Pizza Ultimate

$36.75

Sportovní

9

Externí 5,25 disketa disketa jednotky (1/4 měřítko)

$65.00

Modely a Hobby

10

Obrázek bureaucrat jiné akce

$78.88

Panenky

11

Gloom

$53.33

Her

12

Vytvoření vlastní klávesnice

$77.95

Modely a Hobby

V tabulce Rozpis objednávek

ID podrobných dat

ID objednávky

Název produktu

Product ID

Jednotková cena

Quantity

Sleva

1

1

Vytvoření vlastní klávesnice

12

$77.95

9

5 %

2

1

Obrázek bureaucrat jiné akce

2

$78.88

4

7,5 %

3

2

Cvičení pro počítačové nadšence! DVD!

7

$14.88

6

4%

4

2

Kouzelný Čipová počítače

4

$32.65

8

0

5

2

Počítač nadšence a pohádkové bytosti

6

$78.50

4

0

6

3

Access! Hra!

5

$22.95

5

15 %

7

4

Obrázek Programmer akce

1

12.95

2

6%

8

4

Letící Pizza Ultimate

8

$36.75

8

4%

9

5

Externí 5,25 disketa disketa jednotky (1/4 měřítko)

9

$65.00

4

10 %

10

6

Diagram relační databáze

3

$22.50

12

6,5%

11

7

Gloom

11

$53.33

6

8%

12

7

Diagram relační databáze

3

$22.50

4

9%

Následující kroky předpokládají-n relace mezi poli ID produktu v tabulce objednávky a tabulce Rozpis objednávek v tabulce objednávky na straně "1" relace.

Vytvoření souhrnného dotazu

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku vyberte tabulky, které chcete pracovat s, klikněte na tlačítko Přidat a klikněte na tlačítko Zavřít po dokončení přidávání tabulky.

  – nebo –

  Poklikejte na tabulky, které chcete použít a klikněte na tlačítko Zavřít. Každou tabulku se zobrazí jako okno v horní části okna návrháře dotazu.

  Pokud používáte dříve uvedené ukázkové tabulky, můžete přidat tabulky produkty a Rozpis objednávek.

 3. Poklikejte na pole tabulky, které chcete použít v dotazu.

  Zpravidla pouze skupiny a hodnotu pole dotazu přidáte. Však může použít výpočtu místo pro pole s hodnotami – další kroky popisují, jak to udělat.

  1. Z tabulky Produkty přidejte pole kategorie do návrhové mřížky.

  2. Vytvoření sloupce, který vypočítá objem prodeje pro každou transakci zadáním následujícího výrazu ve druhém sloupci mřížky:

   Celková hodnota prodeje: (1-[Rozpis objednávek]. [ Sleva] / 100) * ([Rozpis objednávek]. [ Jednotková cena] * [Rozpis objednávek]. [Množství])

   Ujistěte se, že jsou pole, které odkazujete ve výrazu datových typů číslo nebo Měna. Pokud odkazujete pole s jinými typy dat, zobrazí se chybová zpráva datový typ neshodu v výraz kritérií při pokusu o přepněte do zobrazení datového listu.

  3. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty.

   Řádek Součet se zobrazí v návrhové mřížce a v daném řádku Group By ve sloupcích prvním a druhým.

  4. Ve druhém sloupci změňte hodnoty v řádku CelkemSum. Funkce SUMA sečte jednotlivé hodnoty prodeje.

  5. Kliknutím na tlačítko Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

  6. Ponechejte dotaz otevřenou pro použití v další části.

   Používání kritérií s souhrnného dotazu

   Dotaz, který jste vytvořili v předchozí části zahrnuje všechny záznamy podkladové tabulky. Ho není vyloučit libovolném pořadí při výpočtu součty a zobrazí celkové součty pro všechny kategorie.

   Pokud potřebujete vyloučit některé záznamy, můžete přidat kritéria pro dotaz. Například můžete ignorovat transakce, které jsou menší než 100 Kč nebo vypočítaly celkové pouze pro některé kategorie produktů. V této části jsou vysvětleny používat tři typy kritéria:

  7. Kritéria, která ignorovat určité skupiny při výpočtu součtů.    Bude třeba vypočítat celkové na jenom her, grafiky a rámců a Sports kategorie.

  8. Kritéria, která skrýt určité souhrny po jejich výpočtu.    Například zobrazíte pouze souhrny, větší než 150 000 Kč.

  9. Kritéria, která vyloučení jednotlivých záznamů z zahrnutý do celkového.    Například vyloučit individuální transakce prodeje při hodnotu (Jednotková cena * množství) vynechává pod 100 Kč.

   Následující kroky popisují, jak zobrazit dopad na výsledek dotazu a přidejte kritéria jeden po druhém.

   Přidání kritérií do dotazu

  10. Otevřete dotaz v návrhovém zobrazení s předchozím oddílem. Klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

   – nebo –

   V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  11. V řádku kritéria sloupce ID kategorie zadejte = Panenky nebo Sport nebo obrázek a orámování.

  12. Kliknutím na tlačítko Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

  13. Přejděte zpět do návrhového zobrazení a v řádku kritéria ve sloupci celková hodnota prodeje zadejte > 100.

  14. Spusťte dotaz a zobrazit výsledky a přepněte zpátky do návrhového zobrazení.

  15. Přidáte kritéria, která je vyloučit individuální transakce prodeje, které jsou menší než 100 Kč. K tomuto účelu budete muset přidat další sloupec.

   Poznámka: Nelze zadat třetí kritéria ve sloupci celková hodnota prodeje. Libovolná kritéria, která určíte v tomto sloupci se týká celková hodnota není u jednotlivých hodnot.

  16. Zkopírujte výraz z druhého sloupce pro třetí sloupec.

  17. V řádku Celkem nový sloupec, vyberte místo, kam a v řádku kritériaTyp > 20.

  18. Spuštění dotazu k zobrazení výsledků a uložte dotaz.

   Poznámka: Při příštím otevření dotazu v návrhovém zobrazení, můžete narazit na lehké změny v návrhové mřížce. Ve druhém sloupci výraz v řádku pole bude zobrazen uvnitř funkce SUMA a hodnotu v řádku Celkem zobrazí výraz místo Součet.

   Celková hodnota prodeje : SUMA ((1-[Rozpis objednávek]. Discount/100) * ([Rozpis objednávek]. JednotkováCena * [objednávekr podrobnosti]. Množství))

   Zobrazí se také čtvrtý sloupec. V tomto sloupci je kopií druhý sloupec, ale kritéria, která jste zadali ve druhém sloupci se zobrazí jako součást nový sloupec.

Začátek stránky

Sčítání dat ve více skupin pomocí křížového dotazu

Křížový dotaz je speciální typ dotazu, který zobrazuje výsledky v mřížce podobné do Excelového listu. Křížové dotazy sčítají hodnoty a seskupit je ve dvou množinách skutečnosti – jeden nastavení směrem dolů (nastavuje řádek záhlaví) a druhý horní (nastavuje záhlaví sloupců). Tento obrázek znázorňuje část sadu Ukázkový křížový dotaz výsledků:

Ukázkový křížový dotaz

Nezapomeňte, že křížového dotazu ne vždy vyplní všechna pole v sadě výsledků, protože tabulky, které můžete použít v dotazu není vždy obsahovat hodnoty pro všechny možné datové body.

Po vytvoření křížového dotazu, obvykle obsahují data z víc než jedné tabulky a vždy obsahovat tři typy dat: data použít jako záhlaví řádků, data použít jako záhlaví sloupců a hodnoty, které chcete sečíst nebo jinak vypočítat.

Postup v této části předpokládá v následujících tabulkách:

V tabulce objednávky

Order Date

Data expedice

Město příjemce

Cena dopravy

11/14/2005

11/15/2005

Jakarta

$55.00

11/14/2005

11/15/2005

Sydney

$76.00

11/16/2005

11/17/2005

Sydney

$87.00

11/17/2005

18 11. 2005

Jakarta

$43.00

11/17/2005

18 11. 2005

Paříž

$105,00

11/17/2005

18 11. 2005

Stuttgart

$112.00

18 11. 2005

11/19/2005

Vídeň

$215.00

11/19/2005

20 11. 2005

Miami

$525.00

20 11. 2005

11/21/2005

Vídeň

$198.00

20 11. 2005

11/21/2005

Paříž

$187.00

11/21/2005

11/22/2005

Sydney

$81.00

11/23/2005

11/24/2005

Jakarta

$92.00

V tabulce Rozpis objednávek

ID objednávky

Název produktu

Product ID

Jednotková cena

Quantity

Sleva

1

Vytvoření vlastní klávesnice

12

$77.95

9

5 %

1

Obrázek bureaucrat jiné akce

2

$78.88

4

7,5 %

2

Cvičení pro počítačové nadšence! DVD!

7

$14.88

6

4%

2

Kouzelný Čipová počítače

4

$32.65

8

0

2

Počítač nadšence a pohádkové bytosti

6

$78.50

4

0

3

Access! Hra!

5

$22.95

5

15 %

4

Obrázek Programmer akce

1

12.95

2

6%

4

Letící Pizza Ultimate

8

$36.75

8

4%

5

Externí 5,25 disketa disketa jednotky (1/4 měřítko)

9

$65.00

4

10 %

6

Diagram relační databáze

3

$22.50

12

6,5%

7

Gloom

11

$53.33

6

8%

7

Diagram relační databáze

3

$22.50

4

9%

Vytvoření křížového dotazu, že skupin celkové prodeje podle města popisují následující postupy. Dotaz používá dva výrazy vrátí celkový naformátovaným datem a prodeje.

Vytvoření křížového dotazu

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulky poklikejte na tabulky, které chcete použít v dotazu a klikněte na tlačítko Zavřít.

  Každou tabulku se zobrazí jako okno v horní části okna návrháře dotazu.

  Pokud používáte ukázkové tabulky, poklikejte na tabulku objednávky a v tabulce Rozpis objednávek.

 3. Poklikejte na pole, které chcete použít v dotazu.

  Každý název pole se zobrazí v na prázdnou buňku v řádku pole do návrhové mřížky.

  Pokud používáte ukázkové tabulky, přidejte pole Město příjemce a data expedice z tabulky objednávky.

 4. Další prázdné buňky v řádku pole, zkopírujte a vložte nebo zadejte následující výraz: celkové prodeje: SUMA (CCur ([Rozpis objednávek]. [ Jednotka Price]*[Quantity]*(1-[Discount])/100)*100)

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Křížový.

  Řádek souhrnů a řádek Křížová tabulka se zobrazí v návrhové mřížce.

 6. Klikněte na buňku v řádku Celkem v poli Město a vyberte možnost Seskupit podle. Stejně postupujte i v poli termín. Změňte hodnotu v buňce Souhrn pole celkové prodeje výraz.

 7. V řádku Křížový nastavte buňku v poli Město na Záhlaví řádku, nastavte v poli data expedice na Záhlaví sloupce a nastavte v poli celkové prodeje hodnotu.

 8. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Výsledky dotazu se zobrazí v zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Agregační funkce odkaz

V této tabulce jsou uvedeny a popsány agregační funkce, které poskytuje přístup v řádku celkem a v dotazech. Myslete na to, že aplikace Access nabízí další agregační funkce jazyka pro dotazy než pro řádek Součet. Také při práci na projektu aplikace Access (aplikace Access front-end připojení k databázi Microsoft SQL Server), můžete použít sadu větší agregační funkce SQL Server: poskytuje. Další informace o této sadě funkcí naleznete v tématu Microsoft SQL Server knihy Online.

Funkce

Popis

Us e s typy dat

Průměr

Vypočítá průměrnou hodnotu sloupce. Sloupec musí obsahovat číselná, měnová nebo kalendářní a časová data. Funkce ignoruje hodnoty null.

Číslo, Měna, datum a čas

Počet

Vypočítá počet položek ve sloupci.

Všechny datové typy kromě složité opakujících se skalární dat, například sloupce s více hodnotami seznamy.

Další informace o seznamech s více hodnotami najdete v článcích Průvodce pro pole s více hodnotami a Přidání nebo změna vyhledávacího pole, která umožňuje uložit více hodnot.

Maximum

Vrátí položky s nejvyšší hodnota. Textových dat nejvyšší hodnota byla poslední hodnota v abecedě – ignorována písmena. Hodnoty null jsou ignorovány.

Číslo, Měna, datum a čas

Minimum

Vrátí položky s nejnižší hodnotu. Textová data, nejnižší hodnotu hodnotu první písmena – ignorována písmena. Hodnoty null jsou ignorovány.

Číslo, Měna, datum a čas

Směrodatná odchylka

Opatření rozptýlení hodnot od průměrné (střední) hodnoty.

Další informace o použití této funkce naleznete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Číslo, Měna

Součet

Sečte položky ve sloupci. Funguje jenom s číselnými a měnovými daty.

Číslo, Měna

Rozptyl

Opatření statistické rozptyl argumentu všechny hodnoty ve sloupci. Tato funkce slouží pouze na numerické a měny data. Obsahuje-li tabulka menší než dva řádky, aplikace Access vrátí prázdnou hodnotu.

Další informace o funkcích odchylka naleznete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Číslo, Měna

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×