Sčítání dat pomocí dotazu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek vysvětluje, jak pomocí typu funkce, který se nazývá agregační funkce, sčítat data v sadě výsledků dotazu. Tento článek také stručně vysvětluje, jak používat jiné agregační funkce, například počet a průměr pro výpočet nebo průměr hodnot v sadě výsledků. Tento článek navíc vysvětluje, jak používat řádek souhrnů, což je funkce v Access, která slouží k sčítání dat bez nutnosti jejich změny.

V tomto článku

Principy sčítání dat

Příprava ukázkových dat

Sčítání dat pomocí řádku souhrnů

Výpočet celkových součtů pomocí dotazu

Výpočet skupinových souhrnů pomocí souhrnného dotazu

Sčítání dat ve více skupinách pomocí křížového dotazu

Přehled agregačních funkcí

Principy sčítání dat

Sloupec čísel v dotazu můžete sčítat pomocí typu funkce, který se nazývá agregační funkce. Agregační funkce provádějí výpočty ve sloupci dat a vracejí jednu hodnotu. Access nabízí řadu agregačních funkcí, jako je SUMA, počet, průměr (pro výpočet průměrů), min a Max. Sečtete data přidáním funkce SUMA do dotazu, spočítejte data pomocí funkce počet a tak dále.

Kromě toho Access nabízí několik způsobů, jak do dotazu přidat součty a další agregační funkce. Můžete:

 • Otevřete dotaz v zobrazení Datový list a přidejte řádek Součet. Řádek Celkem, funkce v Access, umožňuje použít agregační funkci v jednom nebo víc sloupcích sady výsledků dotazu, aniž by bylo nutné změnit návrh dotazu.

 • Vytvoření souhrnného dotazu Souhrnné dotazy počítají mezisoučty mezi skupinami záznamů. řádek souhrn vypočítá celkové součty pro jeden nebo více sloupců (polí) dat. Pokud chcete například shrnout všechny prodeje podle měst nebo podle čtvrtletí, můžete pomocí souhrnného dotazu seskupit záznamy podle požadované kategorie a potom sčítat údaje o prodeji.

 • Vytvoření křížového dotazu Křížový dotaz je speciální typ dotazu, který zobrazuje výsledky v mřížce, která připomíná excelový list. Křížové dotazy shrnují hodnoty a potom je seskupují pomocí dvou sad skutečností – jednu nastavíte dolů (záhlaví řádků) a druhá napříč horní (záhlaví sloupců). Pomocí křížového dotazu můžete například zobrazit celkové prodeje pro každé město za poslední tři roky, jak ukazuje následující tabulka:

Město

2003

2004

2005

Paris

254 556

372 455

467 892

Sydney

478 021

372 987

276 399

Jakarta

572 997

684 374

792 571

...

...

...

...

Poznámka: Oddíly s postupy v tomto dokumentu zdůrazňují použití funkce SUMA , ale uvědomte si, že v řádcích a dotazech můžete použít i jiné agregační funkce. Další informace o použití dalších agregačních funkcí najdete v tomto článku v části agregační funkce .

Další informace o způsobech použití dalších agregačních funkcí najdete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Postup v následujících částech vysvětluje, jak přidat řádek souhrnů, pomocí souhrnného dotazu můžete sčítat data mezi skupinami a používat křížový dotaz, který seskupuje data mezi skupinami a časovými intervaly. Když budete pokračovat, uvědomte si, že mnohé z agregačních funkcí fungují jenom u dat v polích nastavených na určitý datový typ. Například funkce SUMA funguje pouze s poli nastavenými na datový typ číslo, desetinné číslo nebo Měna. Další informace o datových typech, které jednotlivé funkce vyžadují, najdete v části Přehled agregačních funkcídále v tomto článku.

Obecné informace o datových typech najdete v článku Změna nebo změna datového typu pole.

Začátek stránky

Příprava ukázkových dat

V oddílech v tomto článku najdete tabulky s ukázkovými daty. Postup použití ukázkových tabulek vám pomůže pochopit, jak fungují agregační funkce. Pokud chcete, můžete volitelné tabulky přidat do nové nebo existující databáze.

Access nabízí několik způsobů, jak přidat tyto ukázkové tabulky do databáze. Data můžete zadat ručně, kopírovat jednotlivé tabulky do tabulkového procesoru, jako je Excel, a potom je importovat do Accessu, nebo je můžete vložit do textového editoru, jako je třeba poZnámkový blok, jako je třeba poZnámkový blok a importovat data ze výsledných textových souborů.

Postup v této části vysvětluje, jak ručně zadat data do prázdného datového listu a jak zkopírovat ukázkové tabulky do tabulkového procesoru a pak tyto tabulky naimportovat do Accessu. Další informace o vytváření a importu textových dat najdete v článku Import a propojení dat z textového souboru.

V krocích v tomto článku se používají následující tabulky. K vytvoření ukázkových dat použijte tyto tabulky:

Tabulka kategorie :

Kategorie

Dolls

Hry a Puzzles

Umění a rámce

Videohry

DVD a filmy

Modely a koníčky

Potřeby

Tabulka produkty :

Název produktu

Cena

Kategorie

Akce programátora

$12,95

Dolls

Zábava s jazykem C# (vývěska pro celou rodinu)

$15,85

Hry a Puzzles

Diagram relační databáze

$22,50

Umění a rámce

Počítačový čip kouzelném (500 kusů)

$32,65

Hry a Puzzles

Přístup! Hra!

$22,95

Hry a Puzzles

Počítač počítačové maniaky a Mythical Creatures

$78,50

Videohry

Cvičení pro počítač počítačové maniaky! DISK DVD!

$14,88

DVD a filmy

Špičkový pizzu

$36,75

Potřeby

Externí disketová mechanika 5,25 (1/4)

$65,00

Modely a koníčky

Bureaucrat mimo akční obrázek

$78,88

Dolls

Gloom

$53,33

Videohry

Vytvoření vlastní klávesnice

$77,95

Modely a koníčky

Tabulka objednávky :

Datum objednávky

Datum expedice

Město příjemce

Přepravní poplatek

11/14/2005

11/15/2005

Jakarta

$55,00

11/14/2005

11/15/2005

Sydney

$76,00

11/16/2005

11/17/2005

Sydney

$87,00

11/17/2005

11/18/2005

Jakarta

$43,00

11/17/2005

11/18/2005

Paris

$105,00

11/17/2005

11/18/2005

Stuttgart

$112,00

11/18/2005

11/19/2005

Vídeň

$215,00

11/19/2005

11/20/2005

Miami

$525,00

11/20/2005

11/21/2005

Vídeň

$198,00

11/20/2005

11/21/2005

Paris

$187,00

11/21/2005

11/22/2005

Sydney

$81,00

11/23/2005

11/24/2005

Jakarta

$92,00

Tabulka Rozpis objednávek :

ID objednávky

Název produktu

Product ID

Jednotková cena

Množství

Diskont_sazba:

0,1

Vytvoření vlastní klávesnice

12měsíční

$77,95

1,9

0,5

0,1

Bureaucrat mimo akční obrázek

2

$78,88

4

7,5%

2

Cvičení pro počítač počítačové maniaky! DISK DVD!

7

$14,88

šest

čtyř

2

Počítačový čip kouzelném

4

$32,65

čl

0,30

2

Počítač počítačové maniaky a Mythical Creatures

šest

$78,50

4

0,30

3

Přístup! Hra!

0,5

$22,95

0,5

15 %

4

Akce programátora

0,1

$12,95

2

6%

4

Špičkový pizzu

čl

$36,75

čl

čtyř

0,5

Externí disketová mechanika 5,25 (1/4)

1,9

$65,00

4

10%

šest

Diagram relační databáze

3

$22,50

12měsíční

6,5%

7

Gloom

11

$53,33

šest

8%

7

Diagram relační databáze

3

$22,50

4

9%

Poznámka: Pamatujte, že v typické databázi bude tabulka Rozpis objednávek obsahovat pouze pole ID výrobku, ne pole název výrobku. Ukázková tabulka používá pole název výrobku k usnadnění čtení dat.

Ruční zadání ukázkových dat

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

  Access přidá do databáze novou prázdnou tabulku.

  Poznámka: Pokud otevřete novou prázdnou databázi, nemusíte tento krok dělat. Tento krok ale musíte udělat, kdykoli budete potřebovat přidat do databáze tabulku.

 2. Poklikejte na první buňku v řádku záhlaví a zadejte název pole v ukázkové tabulce.

  Access ve výchozím nastavení označuje prázdná pole v řádku záhlaví textem Přidat nové pole, třeba takto:

  Nové pole v datovém listu

 3. Pomocí kláves se šipkami přejděte do další prázdné buňky záhlaví a zadejte název druhého pole (můžete také stisknout klávesu TAB nebo poklikejte na novou buňku). Opakujte tento krok, dokud nezadáte názvy všech polí.

 4. Zadejte do ukázkové tabulky data.

  Access při zadávání dat odvodí pro každé pole datový typ. Pokud už k relačním databázím pracujete, měli byste pro jednotlivá pole v tabulkách nastavit určitý datový typ, třeba číslo, text nebo datum a čas. Nastavení datového typu pomáhá zajistit přesné zadávání dat a pomáhá předcházet chybám, třeba používání telefonního čísla ve výpočtu. U těchto ukázkových tabulek by měl být datový typ odvozený.

 5. Po zadání dat klikněte na Uložit.

  Klávesová zkratka: stiskněte CTRL + S.

  Zobrazí se dialogové okno Uložit jako.

 6. Do pole název tabulky zadejte název ukázkové tabulky a klikněte na OK.

  Můžete použít název každé ukázkové tabulky, protože dotazy v oddílech s postupy používají tyto názvy.

 7. Opakujte tento postup, dokud nevytvoříte všechny vzorové tabulky uvedené na začátku této části.

Pokud nechcete zadávat data ručně, proveďte následující kroky pro zkopírování dat do souboru tabulky a potom importujte data ze souboru tabulky do Accessu.

Vytvoření ukázkových listů

 1. Spusťte tabulkový kalkulátor a vytvořte nový, prázdný soubor. Pokud používáte Excel, vytvoří se ve výchozím nastavení nový prázdný sešit.

 2. Zkopírujte první výše uvedenou ukázkovou tabulku a vložte ji do prvního listu, počínaje první buňkou.

 3. Přejmenujte list pomocí techniky, kterou používá tabulkový program. Dejte listu stejný název jako ukázková tabulka. Pokud má například ukázková tabulka název kategorie, zadejte list se stejným názvem.

 4. Opakujte kroky 2 a 3, zkopírování každé ukázkové tabulky do prázdného listu a přejmenování listu.

  Poznámka: Možná budete muset do souboru tabulky přidat listy. Informace o tom, jak tento úkol provést, najdete v nápovědě k programu tabulkového procesoru.

 5. Uložte sešit do vhodného umístění v počítači nebo v síti a přejděte k další skupině kroků.

Vytvoření databázových tabulek z listů

 1. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Import na Excel.

  – nebo –

  Klikněte na Další a v seznamu vyberte tabulkový kalkulátor.

  Zobrazí se dialogové okno Načíst externí data – Tabulka aplikace <Název aplikace>.

 2. Klikněte na Procházet, otevřete tabulkový soubor, který jste vytvořili v předchozích krocích, a klikněte na OK.

  Spustí se Průvodce importem z tabulkového kalkulátoru.

 3. Ve výchozím nastavení Průvodce vybere první list sešitu (list zákazníci , pokud jste postupovali podle kroků v předchozí části) a v dolní části stránky průvodce se zobrazí data z listu. Klikněte na Další.

 4. Na další stránce průvodce klikněte na první řádek obsahuje záhlaví sloupcůa potom klikněte na Další.

 5. Na další stránce můžete pomocí textových polí a seznamů v části Možnosti pole změnit názvy polí a datové typy nebo vynechat pole z operace importu. Jinak klikněte na Další.

 6. Nechte vybranou možnost umožnit přístup pro přidání primárního klíče a klikněte na Další.

 7. Access automaticky použije jako název nové tabulky název listu. PřiJměte jméno nebo zadejte jiný název a klikněte na Dokončit.

 8. Opakujte kroky 1 až 7, dokud nevytvoříte tabulku z každého listu v sešitu.

Přejmenování polí primárního klíče

Poznámka: Když importujete listy, Access automaticky přidal do každé tabulky sloupec primárního klíče a ve výchozím nastavení Access s názvem "ID" a nastaví datový typ Automatické číslo. Postup v tomto kroku vysvětluje přejmenování každého pole primárního klíče. Pomůže vám to jasně identifikovat všechna pole v dotazu.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na všechny tabulky, které jste vytvořili v předchozích krocích, a klikněte na návrhové zobrazení.

 2. U každé tabulky vyhledejte pole primárního klíče. Access ve výchozím nastavení názvy jednotlivých polí .

 3. Do sloupce název pole pro každé pole primárního klíče přidejte název tabulky.

  Můžete například přejmenovat pole ID pro tabulku kategorie na "ID kategorie" a pole pro tabulku objednávky na "ID objednávky". V tabulce Rozpis objednávek přejmenujte pole na ID podrobností. V tabulce Products přejmenujte pole na číslo Product ID.

 4. Uložte změny.

Všechny ukázkové tabulky v tomto článku obsahují pole primárního klíče a pole se přejmenuje způsobem popsaným pomocí předchozích kroků.

Začátek stránky

Sčítání dat pomocí řádku souhrnů

Řádek Součet můžete do dotazu přidat tak, že otevřete dotaz v zobrazení Datový list, přidáte řádek a vyberete agregační funkci, kterou chcete použít, například SUMA, min, Maxnebo AVG. Postup v této části vysvětluje, jak vytvořit základní výběrový dotaz a přidat řádek souhrnů. Nemusíte používat ukázkové tabulky popsané v předchozí části.

Vytvoření základního výběrového dotazu

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulky poklikejte na tabulku nebo tabulky, které chcete použít v dotazu, a pak klikněte na Zavřít.

  Vybraná tabulka nebo tabulky se zobrazí jako okna v horní části návrháře dotazu.

 3. Poklikejte na pole tabulky, která chcete použít v dotazu.

  Můžete zahrnout pole, která obsahují popisné údaje, jako jsou třeba jména a popisy, ale musíte zahrnout pole, které obsahuje číselná nebo měnová data.

  Každé pole se zobrazí v buňce v návrhové mřížce.

 4. Kliknutím na Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz.

  Sada výsledků dotazu se zobrazí v zobrazení Datový list.

 5. Případně přepněte do návrhového zobrazení a upravte dotaz. V takovém případě klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klikněte na příkaz návrhové zobrazení. Dotaz pak můžete podle potřeby upravit přidáním nebo odebráním polí tabulky. Pokud chcete pole odebrat, vyberte ho v návrhové mřížce a stiskněte DELETE.

 6. Uložte dotaz.

Přidání řádku souhrnů

 1. Zkontrolujte, že je dotaz otevřený v zobrazení Datový list. V takovém případě klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klikněte na příkaz zobrazení Datový list.

  – nebo –

  V navigačním podokně poklikejte na dotaz. Tím se spustí dotaz a načte se výsledky do datového listu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Souhrny.

  V datovém listu se zobrazí nový řádek souhrnu .

 3. V řádku celkem klikněte na buňku v poli, které chcete sečíst, a v seznamu vyberte součet .

Skrytí řádku souhrnů

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Souhrny.

Další informace o použití řádku souhrnů najdete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Začátek stránky

Výpočet celkových součtů pomocí dotazu

Celkový součet představuje součet všech hodnot ve sloupci. Můžete počítat různé typy celkových součtů, například:

 • Jednoduchý celkový součet hodnot v jednom sloupci Můžete například vypočítat celkové náklady na dopravu.

 • Vypočítaný celkový součet hodnot ve více sloupcích Můžete například vypočítat celkové prodeje vynásobením nákladů na několik položek počtem objednaného zboží a sečtením výsledných hodnot.

 • Celkový součet, který vylučuje některé záznamy. Můžete například vypočítat celkový prodej pouze pro poslední pátek.

Postup v následujících částech vysvětluje, jak vytvořit jednotlivé typy celkového součtu. V postupu se používají tabulky objednávky a Rozpis objednávek.

Tabulka objednávky

ID objednávky

Datum objednávky

Datum expedice

Město příjemce

Přepravní poplatek

0,1

11/14/2005

11/15/2005

Jakarta

$55,00

2

11/14/2005

11/15/2005

Sydney

$76,00

3

11/16/2005

11/17/2005

Sydney

$87,00

4

11/17/2005

11/18/2005

Jakarta

$43,00

0,5

11/17/2005

11/18/2005

Paris

$105,00

šest

11/17/2005

11/18/2005

Stuttgart

$112,00

7

11/18/2005

11/19/2005

Vídeň

$215,00

čl

11/19/2005

11/20/2005

Miami

$525,00

1,9

11/20/2005

11/21/2005

Vídeň

$198,00

desítk

11/20/2005

11/21/2005

Paris

$187,00

11

11/21/2005

11/22/2005

Sydney

$81,00

12měsíční

11/23/2005

11/24/2005

Jakarta

$92,00

Tabulka Rozpis objednávek

ID podrobností

ID objednávky

Název produktu

Product ID

Jednotková cena

Množství

Diskont_sazba:

1

0,1

Vytvoření vlastní klávesnice

12měsíční

$77,95

1,9

0,05

2

0,1

Bureaucrat mimo akční obrázek

2

$78,88

4

0,075

3

2

Cvičení pro počítač počítačové maniaky! DISK DVD!

7

$14,88

šest

0,04

4

2

Počítačový čip kouzelném

4

$32,65

čl

0,00

0,5

2

Počítač počítačové maniaky a Mythical Creatures

šest

$78,50

4

0,00

šest

3

Přístup! Hra!

0,5

$22,95

0,5

0,15

7

4

Akce programátora

0,1

$12,95

2

0,06

čl

4

Špičkový pizzu

čl

$36,75

čl

0,04

1,9

0,5

Externí disketová mechanika 5,25 (1/4)

1,9

$65,00

4

0,10

desítk

šest

Diagram relační databáze

3

$22,50

12měsíční

0,065

11

7

Gloom

11

$53,33

šest

0,08

12měsíční

7

Diagram relační databáze

3

$22,50

4

0,09

Výpočet jednoduchého celkového součtu

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulku, kterou chcete použít v dotazu, a pak klikněte na Zavřít.

  Pokud používáte ukázková data, poklikejte na tabulku objednávky.

  Tabulka se zobrazí v okně v horní části návrháře dotazu.

 3. Poklikejte na pole, které chcete sečíst. Ujistěte se, že je pole nastaveno na datový typ číslo nebo Měna. Pokud se pokusíte sčítat hodnoty v nečíselných polích, třeba v textovém poli, Access zobrazí při pokusu o spuštění dotazu datový typ, který se neshoduje ve výrazu kritéria .

  Pokud používáte ukázková data, poklikejte na sloupec přepravní poplatek.

  Pokud chcete pro tato pole vypočítat celkové součty, můžete do mřížky přidat další číselná pole. Souhrnný dotaz může vypočítat celkové součty pro více sloupců.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty. Obrázek tlačítka

  Řádek celkem se zobrazí v návrhové mřížce a Seskupit podle v buňce ve sloupci přepravní poplatek.

 5. Změňte hodnotu v buňce souhrnu na součet.

 6. Kliknutím na Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

  Tip: Aplikace Access připojí "SumOf" na začátek názvu pole, které chcete sečíst. Pokud chcete změnit záhlaví sloupce na něco smysluplné, jako je třeba celkový přenos, přepněte zpět do návrhového zobrazení a klikněte na řádek pole ve sloupci přepravní poplatek v návrhové mřížce. Umístěte kurzor vedle poPřepravního poPlatku a zadejte text " celkem expedováno", následované dvojtečkou, například: celkový přenos: přepravní poplatek.

 7. Případně dotaz uložte a zavřete.

Výpočet celkového součtu, který vylučuje některé záznamy

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulku Order objednávky a Rozpis objednávek a potom klikněte na Zavřít a zavřete dialogové okno.

 3. Do prvního sloupce v návrhové mřížce dotazu přidejte pole Datum objednávky z tabulky objednávky.

 4. Na řádku kritéria prvního sloupce zadejte Date ()-1. Tento výraz vylučuje záznamy aktuálního dne z počítaného součtu.

 5. Potom vytvořte sloupec, který vypočítá prodej jednotlivých transakcí. Do řádku pole ve druhém sloupci mřížky zadejte následující výraz:

  Celková hodnota prodeje: (1-[Podrobnosti objednávky]. [ Sleva]/100) * ([Rozpis objednávek]. [ Jednotková cena] * [Podrobnosti objednávky]. [Množství])

  Ujistěte se, že výraz odkazuje na pole nastavená na datový typ číslo nebo Měna. Pokud výraz odkazuje na pole nastavená na jiné datové typy, Access zobrazí při pokusu o spuštění dotazu datový typ zprávy neodpovídající ve výrazu kritéria .

 6. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty.

  V návrhové mřížce a v druhém sloupci se zobrazí řádek celkem .

 7. Ve druhém sloupci změňte hodnotu v buňce řádku součet na Sum. Funkce SUMA sečte jednotlivé údaje o prodeji.

 8. Kliknutím na Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

 9. Uložte dotaz jako denní prodej.

  Poznámka: Při příštím otevření dotazu v návrhovém zobrazení si můžete všimnout mírné změny hodnot zadaných v polích a řádcích souhrnů ve sloupci Hodnota prodeje. Výraz se zobrazuje uvnitř funkce SUMA a řádek celkem zobrazí místo funkce SUMAvýrazssion .

  Pokud například použijete ukázková data a vytvoříte dotaz (jak je znázorněno v předchozích krocích), uvidíte:

  Celková hodnota prodeje: Sum ((1-[Podrobnosti objednávky]. Sleva/100) * ([Rozpis objednávek]. JednotkováCena * [Podrobnosti objednávky]. Množství))

Začátek stránky

Výpočet skupinových souhrnů pomocí souhrnného dotazu

Postup v této části vysvětluje, jak vytvořit souhrnný dotaz, který vypočítá souhrny napříč skupinami dat. Když budete pokračovat, uvědomte si, že ve výchozím nastavení může dotaz zahrnovat jenom pole, která obsahují data skupiny, třeba pole "kategorie", a pole obsahující data, která chcete sčítat, například pole Prodej. Souhrnné dotazy nemohou zahrnovat další pole, která popisují položky v kategorii. Pokud chcete zobrazit tato popisná data, můžete vytvořit druhý výběrový dotaz, který kombinuje pole v souhrnném dotazu s dalšími datovými poli.

Kroky v této části vysvětlují, jak vytvořit součty a vybrat dotazy nutné k identifikaci celkového prodeje jednotlivých produktů. Tento postup předpokládá použití těchto ukázkových tabulek:

Tabulka produkty

Product ID

Název produktu

Cena

Kategorie

0,1

Akce programátora

$12,95

Dolls

2

Zábava s jazykem C# (vývěska pro celou rodinu)

$15,85

Hry a Puzzles

3

Diagram relační databáze

$22,50

Umění a rámce

4

Počítačový čip kouzelném (500 kusů)

$32,65

Umění a rámce

0,5

Přístup! Hra!

$22,95

Hry a Puzzles

šest

Počítač počítačové maniaky a Mythical Creatures

$78,50

Videohry

7

Cvičení pro počítač počítačové maniaky! DISK DVD!

$14,88

DVD a filmy

čl

Špičkový pizzu

$36,75

Potřeby

1,9

Externí disketová mechanika 5,25 (1/4)

$65,00

Modely a koníček

desítk

Bureaucrat mimo akční obrázek

$78,88

Dolls

11

Gloom

$53,33

Videohry

12měsíční

Vytvoření vlastní klávesnice

$77,95

Modely a koníček

Tabulka Rozpis objednávek

ID podrobností

ID objednávky

Název produktu

Product ID

Jednotková cena

Množství

Diskont_sazba:

1

0,1

Vytvoření vlastní klávesnice

12měsíční

$77,95

1,9

0,5

2

0,1

Bureaucrat mimo akční obrázek

2

$78,88

4

7,5%

3

2

Cvičení pro počítač počítačové maniaky! DISK DVD!

7

$14,88

šest

čtyř

4

2

Počítačový čip kouzelném

4

$32,65

čl

0,30

0,5

2

Počítač počítačové maniaky a Mythical Creatures

šest

$78,50

4

0,30

šest

3

Přístup! Hra!

0,5

$22,95

0,5

15 %

7

4

Akce programátora

0,1

$12,95

2

6%

čl

4

Špičkový pizzu

čl

$36,75

čl

čtyř

1,9

0,5

Externí disketová mechanika 5,25 (1/4)

1,9

$65,00

4

10%

desítk

šest

Diagram relační databáze

3

$22,50

12měsíční

6,5%

11

7

Gloom

11

$53,33

šest

8%

12měsíční

7

Diagram relační databáze

3

$22,50

4

9%

Následující kroky předpokládají relaci typu 1: n mezi poli ID výrobku v tabulce objednávky a tabulku Rozpis objednávek s tabulkou objednávky na straně 1 relace.

Vytvoření souhrnného dotazu

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku vyberte tabulky, se kterými chcete pracovat, klikněte na Přidata po přidání tabulek klikněte na Zavřít .

  – nebo –

  Poklikejte na tabulky, které chcete použít, a potom klikněte na Zavřít. Jednotlivé tabulky se zobrazí v podobě okna v horní části návrháře dotazů.

  Pokud používáte dříve uvedené ukázkové tabulky, přidejte tabulky produkty a podrobnosti objednávky.

 3. Poklikejte na pole tabulky, která chcete použít v dotazu.

  Jako pravidlo přidáte do dotazu jenom skupinové pole a pole hodnota. Místo pole hodnot však můžete použít výpočet – tento postup vysvětluje následující postup.

  1. Do návrhové mřížky přidejte pole kategorie z tabulky Products.

  2. Ve druhém sloupci mřížky vytvořte sloupec, který vypočítá objem prodeje pro každou transakci:

   Celková hodnota prodeje: (1-[Podrobnosti objednávky]. [ Sleva]/100) * ([Rozpis objednávek]. [ Jednotková cena] * [Podrobnosti objednávky]. [Množství])

   Ujistěte se, že pole, na která ve výrazu odkazujete, jsou datovým typem číslo nebo Měna. Pokud odkazujete na pole jiných datových typů, Access zobrazí při pokusu o přepnutí do zobrazení Datový list datový typ chybové zprávy neodpovídající ve výrazu kritéria .

  3. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty.

   V návrhové mřížce se zobrazí řádek Souhrn a v tomto řádku se Seskupit podle toho, jak se zobrazí v prvním a druhém sloupci.

  4. Ve druhém sloupci změňte hodnotu v řádku celkem na Sum. Funkce SUMA sečte jednotlivé údaje o prodeji.

  5. Kliknutím na Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

  6. Nechte dotaz otevřený pro použití v další části.

   Použití kritérií u souhrnného dotazu

   Dotaz, který jste vytvořili v předchozí části, zahrnuje všechny záznamy v podkladových tabulkách. Při výpočtu souhrnů nevylučuje žádné pořadí a zobrazí součty všech kategorií.

   Pokud potřebujete některé záznamy vynechat, můžete do dotazu přidat kritéria. Můžete například ignorovat transakce menší než $100 nebo vypočítat souhrny pouze pro některé kategorie produktů. Postup v této části vysvětluje, jak se používají tři typy kritérií:

  7. Kritéria, která při výpočtu souhrnů ignorují určité skupiny    Vypočítejte například souhrny pro všechny videohry, umění a rámečky a sportovní kategorie.

  8. Kritéria, která po výpočtu skryjí některé souhrny.    Můžete například zobrazit pouze souhrny větší než $150 000.

  9. Kritéria, která vylučují zahrnutí jednotlivých záznamů do celkového množství.    Můžete například vyloučit jednotlivé transakce prodeje, když poklesnou hodnotu (Jednotková cena * množství) klesne pod $100.

   Následující postup vysvětluje, jak přidat kritéria po jednom, a podívat se na výsledek dotazu.

   Přidání kritérií do dotazu

  10. Otevřete dotaz z předchozí části v návrhovém zobrazení. V takovém případě klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klikněte na příkaz návrhové zobrazení.

   – nebo –

   V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz a klikněte na příkaz návrhové zobrazení.

  11. Na řádku kritéria ve sloupci ID kategorie zadejte = Dolls nebo sport nebo umění a rámce.

  12. Kliknutím na Spustit Obrázek tlačítka spusťte dotaz a zobrazte výsledky v zobrazení Datový list.

  13. Přepněte zpět do návrhového zobrazení a do řádku kritéria ve sloupci celková hodnota prodeje zadejte >100.

  14. Spuštěním dotazu zobrazte výsledky a přepněte zpět do návrhového zobrazení.

  15. Teď přidejte kritéria pro vyloučení jednotlivých prodejních transakcí, které jsou menší než $100. K tomu je potřeba přidat další sloupec.

   Poznámka: Ve sloupci Hodnota prodej celkem nelze určit třetí kritéria. Všechna kritéria, která určíte v tomto sloupci, se vztahují na celkovou hodnotu, ne na jednotlivé hodnoty.

  16. Zkopírujte výraz z druhého sloupce do třetího sloupce.

  17. V řádku celkem pro nový sloupec vyberte, kde a v řádku kritériaZadejte >20.

  18. Spusťte dotaz, aby se zobrazily výsledky, a pak dotaz uložte.

   Poznámka: Při příštím otevření dotazu v návrhovém zobrazení se může v návrhové mřížce objevit malé změny. Ve druhém sloupci se výraz v řádku pole zobrazí uvnitř funkce SUMA a hodnota v řádku celkem zobrazí výraz místo funkce SUMA.

   Celková hodnota prodeje: Sum ((1-[Podrobnosti objednávky]. Sleva/100) * ([Rozpis objednávek]. JednotkováCena * [Orde.r]. Množství))

   Zobrazí se taky čtvrtý sloupec. Tento sloupec je kopií druhého sloupce, ale kritéria, která jste zadali ve druhém sloupci, se skutečně zobrazí jako součást nového sloupce.

Začátek stránky

Sčítání dat ve více skupinách pomocí křížového dotazu

Křížový dotaz je speciální typ dotazu, který zobrazuje výsledky v mřížce podobné listu aplikace Excel. Křížové dotazy shrnují hodnoty a potom je seskupují pomocí dvou sad skutečností – jednu z nich můžete nastavit směrem dolů (sadu záhlaví řádků) a druhou (sadu záhlaví sloupců). Tento obrázek znázorňuje část sady výsledků ukázkového křížového dotazu:

Ukázkový křížový dotaz

Když budete pokračovat, uvědomte si, že křížový dotaz neplní všechna pole v sadě výsledků, protože tabulky, které použijete v dotazu, ne vždy obsahují hodnoty pro každý možný datový bod.

Při vytváření křížového dotazu obvykle zahrnete data z více tabulek a vždy zahrnete tři typy dat: data použitá jako záhlaví řádků, data použitá jako záhlaví sloupců a hodnoty, které chcete sčítat nebo jinak počítat.

Postup v této části předpokládá následující tabulky:

Tabulka objednávky

Datum objednávky

Datum expedice

Město příjemce

Přepravní poplatek

11/14/2005

11/15/2005

Jakarta

$55,00

11/14/2005

11/15/2005

Sydney

$76,00

11/16/2005

11/17/2005

Sydney

$87,00

11/17/2005

11/18/2005

Jakarta

$43,00

11/17/2005

11/18/2005

Paris

$105,00

11/17/2005

11/18/2005

Stuttgart

$112,00

11/18/2005

11/19/2005

Vídeň

$215,00

11/19/2005

11/20/2005

Miami

$525,00

11/20/2005

11/21/2005

Vídeň

$198,00

11/20/2005

11/21/2005

Paris

$187,00

11/21/2005

11/22/2005

Sydney

$81,00

11/23/2005

11/24/2005

Jakarta

$92,00

Tabulka Rozpis objednávek

ID objednávky

Název produktu

Product ID

Jednotková cena

Množství

Diskont_sazba:

0,1

Vytvoření vlastní klávesnice

12měsíční

$77,95

1,9

0,5

0,1

Bureaucrat mimo akční obrázek

2

$78,88

4

7,5%

2

Cvičení pro počítač počítačové maniaky! DISK DVD!

7

$14,88

šest

čtyř

2

Počítačový čip kouzelném

4

$32,65

čl

0,30

2

Počítač počítačové maniaky a Mythical Creatures

šest

$78,50

4

0,30

3

Přístup! Hra!

0,5

$22,95

0,5

15 %

4

Akce programátora

0,1

$12,95

2

6%

4

Špičkový pizzu

čl

$36,75

čl

čtyř

0,5

Externí disketová mechanika 5,25 (1/4)

1,9

$65,00

4

10%

šest

Diagram relační databáze

3

$22,50

12měsíční

6,5%

7

Gloom

11

$53,33

šest

8%

7

Diagram relační databáze

3

$22,50

4

9%

Následující postup vysvětluje, jak vytvořit křížový dotaz, který seskupuje celkové prodeje podle měst. Dotaz používá dva výrazy k vrácení formátovaného data a prodejního celku.

Vytvoření křížového dotazu

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Dotazy na Návrh dotazu.

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulky poklikejte na tabulky, které chcete použít v dotazu, a potom klikněte na Zavřít.

  Jednotlivé tabulky se zobrazí v podobě okna v horní části návrháře dotazů.

  Pokud používáte ukázkové tabulky, poklikejte na tabulku objednávky a tabulku Rozpis objednávek.

 3. Poklikejte na pole, která chcete použít v dotazu.

  Název každého pole se zobrazí v prázdné buňce v řádku pole v návrhové mřížce.

  Pokud používáte ukázkové tabulky, přidejte pole Město expedice a datum expedice z tabulky objednávky.

 4. Do následující prázdné buňky v řádku pole zkopírujte a vložte nebo zadejte následující výraz: celkový prodej – suma (CCur ([Rozpis objednávek]. [ Jednotková cena] * [množství] * (1-[sleva])/100) * 100)

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ dotazu na položku Křížový.

  V návrhové mřížce se zobrazí řádek Souhrn a Křížový řádek.

 6. V poli Město klikněte na buňku v řádku celkem a vyberte Seskupit podle. Totéž proveďte pro pole data expedice. Změňte hodnotu v buňce celkem u pole celkové prodeje na výraz.

 7. V řádku Křížová tabulka nastavte buňku v poli město na záhlaví řádku, nastavte pole datum expedice na záhlaví sloupcea pole celkové prodeje na hodnotu.

 8. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Výsledky dotazu se zobrazí v zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Přehled agregačních funkcí

V této tabulce jsou uvedené agregační funkce, které Access poskytuje v řádku celkem a v dotazech. Aplikace Access poskytuje více agregačních funkcí pro dotazy, než je řádek celkem. Pokud pracujete s projektem Accessu (front-end Access připojený k databázi Microsoft SQL serveru), můžete použít větší sadu agregačních funkcí, které poskytuje SQL Server. Další informace o této sadě funkcí najdete v tématu Microsoft SQL Server Books Online.

Funkce

Popis

US e s datovými typy

Průměr

Vypočítá průměrnou hodnotu sloupce. Sloupec musí obsahovat číselná, měnová nebo kalendářní a časová data. Funkce ignoruje hodnoty null.

Číslo, měna, datum a čas

Počet

Vypočítá počet položek ve sloupci.

Všechny datové typy, s výjimkou složitých opakujících se skalárních dat, třeba sloupec se seznamy s více hodnotami.

Další informace o vícehodnotových seznamech najdete v Průvodci články pro pole s více hodnotami a vytvořte nebo odstraňte vícehodnotové pole.

Maximum

Vrátí položku s nejvyšší hodnotou. V případě textových dat je nejvyšší hodnotou poslední hodnota abecedy – Access ignoruje velká a malá písmena. Funkce ignoruje hodnoty null.

Číslo, měna, datum a čas

Minimum

Vrátí položku s nejnižší hodnotou. V případě textových dat je nejnižší hodnota první abecední hodnota – Access ignoruje velká a malá písmena. Funkce ignoruje hodnoty null.

Číslo, měna, datum a čas

Směrodatná odchylka

Určuje, do jaké míry jsou hodnoty vzdáleny od středové hodnoty (průměru).

Další informace o použití této funkce najdete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Číslo, měna

Součet

Sečte položky ve sloupci. Funguje jenom s číselnými a měnovými daty.

Číslo, měna

Rozptyl

Měří statistickou odchylku všech hodnot ve sloupci. Tuto funkci můžete použít jen na číselná a měnová data. Pokud tabulka obsahuje méně než dva řádky, vrátí funkce Access hodnotu null.

Další informace o funkcích variance najdete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Číslo, měna

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×