Sčítání čísel

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dejme tomu, že chcete vypočítat celkovou cenu zboží v obchodě nebo celkový hrubý zisk všech oddělení, která pro daný rok nevyužila celý rozpočet. Existuje několik způsobů sčítání čísel. K rychlému sečtení čísel v buňce použijte znak + (plus) ve vzorci.

Například, pokud zadáte =5+10, v buňce se jako výsledek zobrazí 15.

Sčítání všech čísel v řádku nebo sloupci

V případě souvislé oblasti čísel (to znamená oblasti, která neobsahuje žádné prázdné buňky) můžete použít tlačítko Automatické shrnutí Obrázek tlačítka .

  1. Klikněte na buňku pod sloupcem čísel nebo napravo od řádku čísel.

  2. Klikněte na Domů > Automatické shrnutí a stiskněte klávesu Enter.

Přidání nesousedních čísel

Pokud oblast buněk s čísly zahrnuje i prázdné buňky nebo buňky obsahující text místo čísel, použijte ve vzorci funkci SUMA . Všechny prázdné buňky a buňky obsahující text, které můžou být součástí oblasti použité ve vzorci, se ignorují.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v tomto sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Poznámka: Funkce SUMA může zahrnovat libovolnou kombinaci až 30 odkazů na buňku nebo oblast. Vzorec =SUMA(B2:B3;B5) například obsahuje jeden odkaz na oblast (B2:B3) a jeden odkaz na buňku (B5).

Sčítání čísel na základě jedné podmínky

Pokud chcete pro jednu oblast vytvořit celkovou hodnotu na základě hodnoty v jiné oblasti, můžete použít funkci SUMIF. V následujícím příkladu chcete vytvořit souhrn pouze těch hodnot ve sloupci B (Faktura), pro které hodnota ve sloupci A (Prodejce) odpovídá prodejci se jménem Kutějová.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v tomto sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Sčítání čísel na základě víc podmínek

Tento úkol lze provést pomocí funkce SUMIFS.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v tomto sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Způsob použití funkcí v příkladu funkce SUMIFS

=SUMIFS(D2:D11;A2:A11;"Jih";C2:C11;"Maso")

Pomocí funkce SUMIFS v prvním vzorci se vyhledají řádky, ve kterých je ve sloupci A uvedená oblast Jih a ve sloupci C produkt Maso. Jsou celkem tři: 7, 8 a 11. Funkce nejdřív hledá ve sloupci A, který obsahuje oblasti, shodu s řetězcem „Jih“. Potom hledá ve sloupci C, který obsahuje typy produktů, shodu s řetězcem „Maso“. Nakonec funkce hledá v oblasti obsahující hodnoty, které mají být sečteny (D2:D11), a sečte pouze hodnoty ve sloupci, který splňuje tyto dvě podmínky.

=SUMA(KDYŽ((A2:A11="Jih")+(A2:A11="Východ");D2:D11))

Druhý vzorec, ve kterém se použijí funkce SUMA a KDYŽ, je zadaný jako maticový (pokud chcete pole změnit, klikněte na Otevřít v aplikaci Excel), takže hledá řádky, ve kterých je ve sloupci A uvedena oblast Jih nebo oblast Východ nebo obě. Řádků je celkem sedm: 2, 4, 6, 7, 8, 9 a 11. Vzhledem k tomu, že jde o maticový vzorec, neslouží operátor + ke sčítání hodnot, ale k ověřování dvou nebo víc podmínek, ze kterých aspoň jedna musí být splněná. Potom se pomocí funkce SUMA sečtou hodnoty splňující tato kritéria.

Sčítání pouze jedinečných hodnot

Ke splnění tohoto úkolu použijte kombinaci funkcí SUMA, KDYŽ a ČETNOSTI.

V následujícím příkladu jsou použity tyto funkce:

  • ČETNOSTI pro určení jedinečných hodnot v oblasti. Při prvním výskytu specifické hodnoty vrátí tato funkce číslo, které odpovídá počtu výskytů této hodnoty. Při každém dalším výskytu stejné hodnoty vrátí funkce 0 (nulu).

  • KDYŽ pro přiřazení hodnoty 1 každé pravdivé podmínce

  • SUMA pro sčítání jedinečných hodnot

Příklad:

Ukázku těchto funkcí najdete v tomto sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce fungují.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×