Síť požadavků klientů Office

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Síť požadavků klientů Office

Klienti Office pomocí připojení k Internetu k provedení aktivace, stahování a online synchronizace.

  1. Aktualizace brány firewall odchozí povolit seznamy přímé připojení.

  2. Konfigurace proxy PAC soubory ke správě sítě přenosy výstupní.

  3. Spravovat měsíční koncový bod změny.

Připojení k Office 365 přes brány firewall a proxy servery.

Aplikace Office 365 ProPlus poskytnout zpětnou nativní aplikaci. Jednotlivé aplikace je navržený pro práci v různých scénářích, včetně států, když je k dispozici žádné přístup k síti. Počítač připojen k síti, aplikace automaticky připojila řadu webových služeb poskytnout vylepšené funkce. Tento dokument popisuje které koncové body a adresy URL aplikace se snaží kontaktovat a poskytovaných služeb. Tyto informace je užitečná, když Poradce při potížích s síťové problémů s konfigurací a nastavení zásad pro proxy servery. Podrobnosti o tady jsou určeny pro doplňuje Office 365 URL a článek rozsah adresu.

V článku Adresy URL a rozsahy IP adres pro Office 365 najdete informace o načasování změn a další informace o tom, jak tyto koncové body používat v konfiguraci brány firewall nebo seznamu povolených proxy serverů. Informační kanál RSS a soubor XML v hlavním článku Adresy URL a rozsahy IP adres pro Office 365 – jsou uvedené včetně těchto koncových bodů. Historii změn si můžete prohlédnout v informačním kanálu RSS.

Poslední aktualizace: 31. 3. 2017

Pokud chcete používat tuto aplikaci, musíte být schopní se připojit k níže popsaným koncovým bodům. IP adresy zobrazíte tak, že rozbalíte níže uvedenou část týkající se IP adres, kterou najdete pod tabulkou popisující tok provozu.

Jestli chcete u svého nasazení obejít CDN, můžete vytvořit interní instalační bod.

Řádek

Účel

Zdroj | Přihlašovací údaje

Cíl

CDN

Cílová IP adresa

Cílový port

1

Povinné: Ověřování a identita

Viz Ověřování a identita v Office 365

2

Povinné: Tato adresa URL je potřeba k obnovení kódu Product Key zhruba každých 30 dní.

Jenom klient Office | Místní systém

activation.sls.microsoft.com

Ne

Není k dispozici.

TCP 443

3

Povinné: Tato adresa URL je potřeba k ověření certifikátů při aktivaci.

Jenom klient Office | Místní systém

crl.microsoft.com

Ne

Není k dispozici.

TCP 80 a 443

4

Povinné: Požadovaný pro služby identit a konfigurační služby

Jenom klient Office | Místní systém

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

Ano

Není k dispozici.

TCP 80 a 443

5

Povinné: Toto je adresa URL služby Office Licensing Service používané k aktivaci a údržbě předplatného.

Jenom klient Office | Místní systém

ols.officeapps.live.com

Ano

13.107.12.51/32
23.99.56.164/32
23.96.219.115/32
40.76.62.115/32
40.86.88.12/32
40.84.192.103/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

IP adresy CDN nejsou poskytnuté.

TCP 443

6

Povinné: Konfigurace klienta v režimu runtime.

Jenom klient Office | Místní systém

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

Ano

TCP 443

7

Povinné: Tyto plně kvalifikované názvy domén musí podporovat přesměrování v aplikaci.

Jenom klient Office | Místní systém

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

Ne

13.67.56.73/32
13.75.47.241/32
104.40.218.31/32
40.83.178.25/32
104.209.179.144/32
40.84.188.180/32

TCP 80 a 443

8

Povinné: Tento plně kvalifikovaný název domény musí podporovat funkci Poslední dokumenty.

Jenom klient Office | Místní systém

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

Ne

13.75.47.33/32
40.113.19.21/32
23.97.218.250/32
40.78.68.109/32
40.84.147.173/32
23.96.208.185/32
104.209.212.110/32

TCP 443

9

Povinné: Obsahuje zdrojová média Office 365 ProPlus používaná při instalaci nebo aktualizacích. Pokud jsou ve výchozím nastavení nakonfigurované automatické aktualizace, použije se ke stažení aktualizací místní systémový účet.

Jenom klient Office | Přihlášený uživatel

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

Ano

Není k dispozici.

TCP 80 a 443

10

Povinné: Nápověda v aplikaci

Jenom klient Office | Anonymní

ocsa.officeapps.live.com

Ano

Není k dispozici.

TCP 80 a 443

11

Povinné: Vyhledávání obrázků Bingem

Jenom klient Office | Anonymní

insertmedia.bing.office.net

Ne

Není k dispozici.

TCP 80 a 443

12

Povinné: Tato adresa URL se používá k přesměrování na webový obsah, jako je online nápověda nebo informace o kódu chyby.

Jenom klient Office | Přihlášený uživatel

go.microsoft.com

Support.office.com

Ano

Není k dispozici.

TCP 80 a 443

13

Povinné: Služby zjišťování a EmailHRD

Jenom klient Office | Přihlášený uživatel

Jenom klient Office | Anonymní

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

Ne

168.63.234.40/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
23.99.56.164/32
40.76.62.115/32
40.84.192.103/32
23.96.219.115/32
40.86.88.12/32

TCP 80 a 443

14

Povinné: Roamingové služby

Jenom klient Office | Přihlášený uživatel

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

Ne

13.75.42.223/32
13.67.53.38/32
13.69.159.30/32
40.74.50.25/32
104.40.28.30/32
137.116.77.120/32
40.84.149.239/32
65.52.210.135/32
40.122.129.128/32

TCP 80 a 443

15

Povinné: Konfigurační služby

Jenom klient Office | Přihlášený uživatel

ea-config.officeapps.live.com

sea-config.officeapps.live.com

neu-config.officeapps.live.com

weu-config.officeapps.live.com

eus2-config.officeapps.live.com

wus-config.officeapps.live.com

scus-config.officeapps.live.com

Ne

23.99.112.148/32
207.46.237.84/32
40.113.22.47/32
23.97.178.173/32
137.116.74.190/32
40.83.182.229/32
40.124.14.212/32

TCP 80 a 443

Níže uvedené IP adresy musí být přístupné pro klienty.

Koncové body IPv4 Office 365 ProPlus směrovatelné jenom přes internet

Seznam odvolaných certifikátů Office 365 (kořenových adres URL)

13.67.53.38/32
13.67.56.73/32
13.69.159.30/32
13.75.42.223/32
13.75.47.33/32
13.75.47.241/32
13.107.12.51/32
23.96.208.185/32
23.96.219.115/32
23.96.219.115/32
23.97.178.173/32
23.97.218.250/32
23.99.56.164/32
23.99.56.164/32
23.99.112.148/32
40.74.50.25/32
40.76.62.115/32
40.76.62.115/32
40.78.68.109/32
40.83.178.25/32
40.83.182.229/32
40.84.147.173/32
40.84.149.239/32
40.84.188.180/32
40.84.192.103/32
40.84.192.103/32
40.86.88.12/32
40.86.88.12/32
40.113.17.180/32
40.113.17.180/32
40.113.19.21/32
40.113.22.47/32
40.122.129.128/32
40.124.14.212/32
65.52.210.135/32
104.40.28.30/32
104.40.208.40/32
104.40.208.40/32
104.40.218.31/32
104.40.234.17/32
104.209.179.144/32
104.209.212.110/32
104.210.220.25/32
137.116.74.190/32
137.116.77.120/32
168.63.234.40/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
207.46.237.84/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Řádek

Účel

Zdroj | Přihlašovací údaje

Cíl

CDN

ExpressRoute pro Office 365

Cílová IP adresa

Cílový port

1

Povinné: Ověřování a identita

Viz Ověřování a identita v Office 365

2

Povinné: Portál a sdílení

Viz Portál Office 365 a sdílení včetně známých seznamů odvolaných kořenových certifikátů.

3

Povinné: Koncové body SharePointu Online uvedené výše jako povinné

Viz SharePoint Online

4

Povinné: poznámkové bloky OneNote

OneNote | Přihlášený uživatel

www.onenote.com

Ne

Ne

IP adresy OneNote Online.

TCP 443

5

Povinné: Poznámkové bloky OneNote (zástupné znaky)

OneNote | Přihlášený uživatel

*.onenote.com

Ne

Ne

IP adresy OneNote Online.

TCP 443

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.office.net

Ne

Ne

Není k dispozici.

TCP 443

6

Povinné: poznámkové bloky OneNote

OneNote | Přihlášený uživatel

cdn.onenote.net

Akamai

Ne

Není k dispozici.

TCP 443

7

Povinné: Podpůrné služby OneNote

OneNote | Přihlášený uživatel

cdn.optimizely.com

Ajax.aspnetcdn.com

apis.live.net

www.onedrive.com

Ano

Ne

Není k dispozici.

TCP 443

8

Volitelné: Podpůrné služby OneNote

OneNote | Přihlášený uživatel

www.youtube.com

ad.atdmt.com

s.ytimg.com

Ano

Ne

Není k dispozici.

TCP 443

Koncové body IPv4 OneNotu směrovatelné jenom přes internet

13.73.106.160/32
13.75.158.234/32
13.78.58.132/32
13.79.161.29/32
13.82.54.72/32
13.93.219.105/32
40.74.129.10/32
40.118.97.54/32
51.140.50.132/32
51.141.14.78/32
52.172.158.178/32
52.228.32.190/32
52.231.36.193/32
52.231.202.175/32
52.229.125.229/32
104.41.35.170/32
104.211.163.139/32

Následující adresy URL a IP adresy používá Office 365 ProPlus se službou Office 365 provozovanou společností 21 Vianet. Všechny porty jsou TCP 80 a 443.

Rozsahy IP adres

Adresy URL

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

Office 2016 pro Mac na platformu macOS zadejte setkat i v případě nativní aplikaci. Jednotlivé aplikace je navržený pro práci v různých scénářích, včetně států, když je k dispozici žádné přístup k síti. Počítač připojen k síti, aplikace automaticky připojila řadu webových služeb poskytnout vylepšené funkce. Tento dokument popisuje které koncové a adresy URL aplikace se snaží kontaktovat a poskytovaných služeb. Tyto informace je užitečná, když Poradce při potížích s síťové problémů s konfigurací a nastavení zásad pro proxy servery. Podrobnosti o tady jsou určeny pro doplňuje Office 365 URL a článek rozsah adresu.

Většina Tento článek obsahuje tabulek s podrobnostmi adresy URL sítě, typ a popis služby nebo funkce poskytované tohoto koncového bodu. Tyto aplikace Office se můžou lišit v jeho použití služby a koncový bod. V následující tabulce jsou definované následujících aplikací:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Typ adresy URL se definuje takto:

  • ST: Statická – adresa URL je pevně zakódovaná v klientské aplikaci.

  • SS: Polostatická – adresa URL je zakódovaná jako součást webové stránky nebo přesměrovače.

  • CS: Služba konfigurace – adresa URL se vrací jako součást služby Office Configuration Service.

Výchozí konfigurace Office 2016 pro Mac

Instalace a aktualizace

Následující síťové koncové body slouží ke stažení instalačního programu Office 2016 pro Mac ze sítě pro doručování obsahu Microsoftu (CDN).

URL

Typ

Popis

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Služba dopředných odkazů (fwlink) portálu instalací Office 365 odkazující na nejnovější instalační balíčky

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Uvádí umístění instalačních balíčků v síti pro doručování obsahu.

První spuštění aplikace

Při prvním spuštění aplikace Office se kontaktují následující koncové body sítě. Tyto koncové body poskytují uživatelům vylepšené funkce Office a adresy URL se kontaktují bez ohledu na typ licence (včetně multilicenčních instalací).

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

Konfigurace Publikování testovacích verzí – umožňuje informování o funkcích a experimentování s nimi.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

Test konfigurace sítě Publikování testovacích verzí

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Služba Office Configuration Service – hlavní seznam koncových bodů služby

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Stažení telemetrie pravidel Office – informuje klienta o tom, jaká data a události se mají nahrát do služby telemetrie.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Zprávy o nahrání telemetrie Office – události prezenčního signálu a chybové události, které nastanou v klientovi, se nahrají do služby telemetrie.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Služba šablon Office Online – poskytuje uživatelům online šablony dokumentů.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Šablony Office ke stažení – úložiště obrázků PNG šablon

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Konfigurace Storu s aplikacemi pro Office

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Katalog Office Document Integration Services (seznam služeb a koncových bodů)

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Manifesty Microsoft AutoUpdate – kontroluje, jestli jsou k dispozici aktualizace.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Aplikace Wikipedie pro konfiguraci a prostředky Office

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Aplikace Mapy Bing pro konfiguraci a prostředky Office

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Aplikace People Graph pro konfiguraci a prostředky Office

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Obsah Co je nového pro OneNote

Poznámka: Je potřeba si uvědomit, že služba Office Configuration Service (http://officeclient.microsoft.com) funguje jako služba automatického zjišťování pro všechny klienty Microsoft Office (nejen Mac). Koncové body vrácené v odpovědi jsou totiž polostatické, a to tím, že změny probíhají velmi zřídka (ale jsou přesto možné).

Přihlášení

Při přihlašování do cloudového úložiště se kontaktují následující koncové body sítě. Podle typu účtu můžou být kontaktovány různé služby.

  • MSA: Účet Microsoft – obvykle se používá pro scénáře spotřebitelů a maloobchodních prodejců.

  • OrgID: Účet organizace – obvykle se používá pro komerční scénáře.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Pomocník při přihlašování pro MSA a OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Služba ověřování systému Windows

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Služba přihlašování k Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Služba přihlašování k účtu Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Pomocník pro službu přihlašování k účtu Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Branding přihlašování k Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Lokátor úložiště dokumentů a míst

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Služba pro naposledy použité dokumenty (MRU)

Poznámka: Přihlášení u licencí založených na předplatném a maloobchodních licencích aktivuje produkt a umožní přístup ke cloudovým prostředkům, jako je OneDrive. U instalací multilicencí se už uživatelům pořád zobrazují výzvy k přihlášení (ve výchozím nastavení), ale to se požaduje jenom u přístupu ke cloudovým prostředkům, protože produkt už je aktivovaný.

Aktivace produktu

Následující koncové body sítě se vztahují k aktivacím předplatného Office 365 a maloobchodních licencí. Konkrétně se to NETÝKÁ multilicenčních instalací.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Office Licensing Service

Obsah Co je nového

Následující koncové body sítě se vztahují k jenom k aktivacím předplatného Office 365.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://support.content.office.net

WXPN

CS

Obsah stránky HTML Co je nového

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Podpora knihoven JavaScriptu

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Podpora dat JSON

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Podpora dat JSON

https://c.bing.net

WXPN

CS

Podpora dat JSON

Inteligentní vyhledávání

Následující koncové body sítě se vztahují k aktivacím předplatného Office 365 a maloobchodních licencí nebo multilicencí.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Webová služba analytického obsahu

https://www.bing.com

WXPN

CS

Poskytovatel analytického obsahu

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Poskytovatel analytického obsahu

Poslání smajlíka

Následující koncové body sítě se vztahují k aktivacím předplatného Office 365 a maloobchodních licencí nebo multilicencí.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Služba Poslat smajlíka

Uložit jako dokument PDF a OpenDocument

Následující koncové body sítě se vztahují k aktivacím předplatného Office 365 a maloobchodních licencí nebo multilicencí.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Služba pro převod wordových dokumentů (formát PDF a OpenDocument Text)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Služba pro převod excelových tabulek (formát OpenDocument Spreadsheet)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

Služba pro převod powerpointových prezentací (formát OpenDocument Presentation)

Aplikace pro Office (neboli doplňky pro Office)

Následující koncové body sítě se vztahují k aktivacím předplatného Office 365 a maloobchodních licencí nebo multilicencí při důvěřování (doplňkům) aplikacím pro Office.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://store.office.com

WX

CS

Konfigurace Storu s aplikacemi pro Office

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Prostředky aplikace Wikipedie

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Prostředky aplikace Mapy Bing

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Prostředky aplikace People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

Knihovny Office JavaScript

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Služba telemetrie a generování sestav pro aplikace pro Office

https://ajax.microsoft.com

W

SS

Knihovna Microsoft Ajax JavaScript

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Knihovna Microsoft Ajax JavaScript

https://*.wikipedia.org

W

SS

Prostředky stránek Wikipedie

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Multimediální prostředky Wikipedie

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Rámec izolovaného prostoru (sandbox) Wikipedie

https://*.virtualearth.net

X

SS

Šablony mapy

Hlášení chyb

Následující koncový bod sítě se vztahuje na všechny aplikace a typy licencí Office 2016. Když dojde nečekaně k chybovému ukončení nějakého procesu, vygeneruje se zpráva, který se odešle do služby Watson.

URL

Typ

Popis

https://watson.microsoft.com

ST

Služba Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft

Možnosti omezení síťových požadavků a přenosu

Výchozí konfigurace Office 2016 pro Mac zajišťuje nejlepší prostředí a možnosti pro koncového uživatele z hlediska funkčnosti i zajištění aktuálního stavu počítače. Při některých scénářích můžou správci IT chtít zajistit, aby aplikace nekontaktovaly síťové koncové body sítě. V této části se věnujeme možnostem tohoto scénáře.

Telemetrie

Office 2016 pro Mac v pravidelných intervalech posílá do Microsoftu telemetrické informace. Data se nahrávají do koncového bodu Nexus. Telemetrická data pomáhají technickému týmu získávat informace o stavu a jakémkoli neočekávaném chování jednotlivých aplikací Office. Existují dvě kategorie telemetrie:

  • Prezenční signál – obsahuje informace o verzi a licenci a odešle se hned po spuštění aplikace.

  • Použití – obsahuje informace o tom, jak se používají aplikace, a o nezávažných chybách. Tato data se odesílají každých 60 minut.

Microsoft bere vaše soukromí velmi vážně. Informace o zásadách shromažďování osobních údajů společnosti Microsoft si můžete přečíst na stránkách https://privacy.microsoft.com Pokud chcete aplikacím zabránit v odesílání telemetrie použití, je možné upravit předvolbu SendAllTelemetryEnabled. Předvolby jsou specifické pro jednotlivé aplikace a dají se nastavovat v profilech konfigurace macOS nebo ručně z Terminálu:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetrie prezenčních signálů se odesílá vždycky a nedá se zakázat.

Hlášení chyb

Když nastane závažná chyba aplikace, aplikace se neočekávaně ukončí a odešle do služby Watson zprávu o chybě. Tato zpráva obsahuje zásobník volání, což je seznam kroků v aplikaci, které k chybě vedly. Tyto kroky technickému týmu pomáhají určit přesnou funkci, která způsobila selhání, spolu s důvodem selhání.

V některých případech způsobí chybové ukončení aplikace obsah dokumentu. Když aplikace jako příčinu označí dokument, zeptá se uživatele, jestli může se zásobníkem volání poslat také dokument. Uživatelé se u této otázky můžou informovaně rozhodnout. Správci IT můžou mít přísné požadavky na přenos dokumentů a rozhodnout jménem uživatele, že se nemají dokumenty nikdy posílat. Následující předvolbu je možné nastavit tak, aby se zabránilo odesílání dokumentů a byla potlačená výzva pro uživatele:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Poznámka: Pokud je atribut SendAllTelemetryEnabled nastavený na hodnotu FALSE, budou všechny zprávy o chybách pro tento proces zakázané.

Aktualizace

Microsoft vydává aktualizace pro Office 2016 pro Mac v pravidelných intervalech (obvykle jednou měsíčně). Důrazně uživatelům a správcům IT doporučujeme, aby měli v počítačích vždy nainstalované poslední aktualizace a měli tak nainstalované nejnovější opravy zabezpečení. Tam, kde správci IT chtějí aktualizace počítače kontrolovat a řídit sami, můžou nastavit následující předvolbu tak, aby zabránila procesu AutoUpdate automaticky zjišťovat a nabízet aktualizace produktů:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Vrátit se můžete pomocí tohoto odkazu: https://aka.ms/macofficeendpoints

Následující koncové body jsou potřeba pro naše mobilní klienti Office.

Toto je aktuální seznam plně kvalifikovaných názvů domén vyžadovaných pro aplikaci Outlook v Androidu a iOS.

Řádek

Účel

Cíl

Cílový port

1

Povinné: Outlook pro Android a iOS

*.acompli.net

TCP 443

2

Povinné: Ověřování

outlook.office365.com

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows.net

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

Povinné: Zbývající pro Outlook

login.microsoftonline.com

outlook.office.com

TCP 443

4

Povinné: OneDrive pro firmy

login.windows.net

TCP 443

5

Povinné: Integrace Outlook.com a OneDrivu pro spotřebitele

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

graph.microsoft.com

apis.live.net

TCP 443

6

Povinné: Integrace Googlu

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

Povinné: Integrace Yahoo

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

Povinné: Integrace DropBoxu

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

Povinné: Integrace Boxu

app.box.com

TCP 443

10

Povinné: Integrace Facebooku

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

Povinné: Integrace Evernotu

www.evernote.com

TCP 443

12

Povinné: Integrace WunderListu

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

Volitelné: Ochrana osobních údajů pro Outlook

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

14

Volitelné: Integrace hlasu uživatele

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

15

Volitelné: Integrace nahrání protokolu

api.diagnostics.office.com

TCP 443

16

Volitelné: Integrace nahrání protokolu podpory

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

17

Volitelné: Integrace protokolu ARIA

mobile.pipe.aria.microsoft.com

TCP 443

18

Volitelné: Integrace protokolu Flurry

data.flurry.com

TCP 443

19

Volitelné: Integrace Adjustu

app.adjust.com

TCP 443

20

Volitelné: Integrace protokolu Hockey

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

21

Volitelné: Integrace Helpshiftu

acompli.helpshift.com

TCP 443

22

Volitelné: Integrace Play Storu (jenom Android)

play.google.com

TCP 443

Tady je aktuální seznam adres URL pro Office Mobile. Office Mobile běží na zařízeních s Androidem, Windows Phone a iPhonech. Jestli k filtrování mobilního připojení, které se liší od filtrování připojení počítačů v síti, používáte seznamy povolených URL, můžete tento seznam adres URL použít k vytvoření seznamů povolených adres.

Adresy URL pro Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
*-my.sharepoint.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
nexus.officeapps.live.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.office365.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×