Rozpočet (pole zdroje)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Datový typ    Ano/Ne

Typ položky    Zadaná

Popis    Pole Rozpočet slouží k zobrazení nebo změnit nastavení zachovávání práce, materiál nebo náklady zdroje je Zdroj rozpočtu, to znamená zdrojem, by měla být v projektu sledována u práce, materiál nebo náklady. Ve výchozím nastavení pole rozpočet nastavena na hodnotu Ne.

Vhodné využití:    Rozpočtové zdroje je vhodné označit v případě, že chcete srovnávat rozpočtovou práci, materiál nebo náklady zdroje s plánovanou (podle směrného plánu) a skutečnou prací, materiálem nebo náklady daného zdroje.

Přidáním sloupce Rozpočet do seznamu zdrojů můžete v případě potřeby identifikovat v jednoduchém zobrazení rozpočtové zdroje a nerozpočtové zdroje. To může být užitečné v případě, že chcete změnit stav rozpočtu několika zdrojů najednou. Je to užitečné také tehdy, chcete-li seskupit nebo filtrovat zdroje podle toho, zda jsou rozpočtové nebo nerozpočtové.

Příklad:    Pro tříměsíční projekt máte k dispozici rozpočet ve výši 100 000 Kč na pracovníky, materiál a cestování. Při vytváření plánu projektu označíte jako rozpočtové zdroje pracovní, materiálové a nákladové zdroje, které tvoří rozpočet přidělený na daný projekt. Během práce na projektu zadáváte do plánu projektu informace o skutečném průběhu. Následným porovnáním rozdílů mezi rozpočtem a skutečným průběhem můžete zjistit, zda je nutné provést nějaké úpravy.

Poznámky:    Zdroj lze označit jako rozpočtový také pomocí dialogového okna Informace o zdroji. Dialogové okno Informace o zdroji můžete otevřít dvojitým kliknutím na zdroj. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Rozpočtový.

Rozpočtové zdroje nelze přiřadit k jednotlivým úkolům v projektu, ale lze je přiřadit k Souhrnný úkol projektu. K souhrnnému úkolu projektu je možné přiřadit ve skutečnosti pouze rozpočtové zdroje.

Po přiřazení určitého zdroje k úkolům nelze daný zdroj změnit na rozpočtový.

U nákladových zdrojů, které jsou rozpočtovými zdroji, je možné zadávat informace pouze do polí Rozpočtové náklady, nikoli do polí Rozpočtová práce. U pracovních a materiálových zdrojů, které jsou rozpočtovými zdroji, je možné zadávat informace pouze do polí Rozpočtová práce, nikoli do polí Rozpočtové náklady.

Pro pracovní zdroje, které jsou rozpočtovými zdroji, není k dispozici pole Maximální počet jednotek, protože tyto zdroje jsou z rozpočtových důvodů již považovány za ekvivalentní pracovní zdroje na plný úvazek. U rozpočtových zdrojů nelze použít ani pole Standardní sazba, Přesčasová sazba a Náklady na použití.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×