Rozhodnutí o důvěryhodnosti databáze

Rozhodnutí o důvěryhodnosti databáze

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek obsahuje přehled o tom, jak funguje důvěryhodnost v Accessu a jaké faktory byste měli zvážit při rozhodování, jestli s informacemi o důvěryhodnosti desktopovou databázi Accessu.

Poznámka: Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online). Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

V tomto článku

Základní informace

Faktory, které je nutné zvážit při rozhodování o důvěryhodnosti databáze

Možnosti zadání důvěryhodnosti databáze

Přehled

Ve výchozím nastavení Access 2013 zakáže veškerý potenciálně nebezpečný kód nebo jiné součásti v databázi, a to bez ohledu na verzi Accessu, která se použila k vytvoření databáze.

Jak Access 2013 umožňuje zadat důvěryhodnost databáze

Pokud aplikace Access zakáže obsah, informuje uživatele o této akci zobrazením panelu zpráv.

Panel zpráv

Jestliže se zobrazí panel zpráv, můžete zvolit, zda chcete důvěřovat zakázanému obsahu v databázi. Pokud se rozhodnete důvěřovat zakázanému obsahu, můžete to provést dvěma způsoby:

 • Použití panelu zpráv    Klikněte na možnost Povolit obsah na panelu zpráv. Pokud zvolíte tuto možnost, bude pravděpodobně potřeba tuto proceduru opakovat při každé změně databáze.

 • Trvale důvěřovat databázi:    Umístěte databázi do důvěryhodného umístění – složky na jednotce nebo v síti, kterou označíte jako důvěryhodnou. Po výběru této možnosti již není nutné povolovat obsah databáze, pokud databáze zůstane v důvěryhodném umístění.

Pokud nechcete databázi důvěřovat, ignorujte nebo zavřete panel zpráv. Jestliže budete ignorovat panel zpráv nebo jej zavřete, můžete i nadále zobrazovat data v databázi a používat její součásti, které nejsou aplikací Access zakázány.

Začátek stránky

Faktory, které je nutné zvážit při rozhodování o důvěryhodnosti databáze

Než se rozhodnete, zda budete databázi důvěřovat, měli byste zvážit následující faktory.

 • Vlastní zásady zabezpečení:    Vy nebo vaše společnost můžete používat zásady zabezpečení, které určují způsob práce se soubory databází aplikace Access. Můžete například používat velice rozsáhlý zálohovací systém a rozhodnete se, že chcete důvěřovat většině souborů databází, pokud nebudete mít konkrétní důvod k nedůvěře. Je však také možné, že nemáte kvalitní zálohovací systém, a proto chcete být při rozhodování o důvěryhodnosti databází opatrní.

 • Cíl:    Pokud aplikace Access zakáže obsah databáze, kterou nepovažujete za důvěryhodnou, není zablokován přístup k datům v této databázi. Jestliže chcete zkontrolovat data v databázi a nechcete provést žádné akce, které by mohly být nebezpečné, například spuštění akčního dotazu nebo použití určitých akcí maker, není nutné databázi označovat za důvěryhodnou. Jestliže si nejste jisti, zda je akce považována za nebezpečnou, můžete zkusit akci provést v době, kdy je obsah databáze blokován v režimu vypnutí. Jestliže je akce potenciálně nebezpečná, bude za těchto okolností zablokována.

 • Zdroj databáze:    Jestliže jste autorem databáze nebo víte, že pochází z důvěryhodného zdroje, můžete se rozhodnout, že budete databázi považovat za důvěryhodnou. Pokud databáze pochází z potenciálně nespolehlivého zdroje, můžete databázi označit za nedůvěryhodnou, dokud si nebudete jisti, že obsah je bezpečný.

 • Obsah souboru databáze:    Jestliže nemůžete rozhodnout o důvěryhodnosti na základě jiných informací, můžete zvážit důkladné prozkoumání obsahu databáze, abyste zjistili, jaký potenciálně nebezpečný obsah může databáze zahrnovat. Pokud jste si po provedení úplné kontroly jisti, že obsah je bezpečný, můžete se rozhodnout, že databáze je důvěryhodná.

 • Zabezpečení umístění, kde je uložena databáze:    I v případě, že víte, že obsah souboru databáze je bezpečný, může se stát, že někdo do databáze vloží nebezpečný obsah, pokud je soubor uložen v umístění, které není zcela zabezpečené. Při rozhodování o důvěryhodnosti souborů databází uložených v umístění, které může být nezabezpečené, byste měli být velice opatrní.

Začátek stránky

Možnosti zadání důvěryhodnosti databáze

Pokud se rozhodnete, že databáze je důvěryhodná, můžete ji označit jako důvěryhodnou pomocí panelu zpráv nebo vložit soubor databáze do důvěryhodného umístění.

Povolení obsahu pomocí panelu zpráv

Panel zpráv se zobrazuje pod pásem karet.

Panel zpráv

 • Na panelu zpráv klikněte na možnost Povolit obsah.

Pokud není panel zpráv zobrazen, ale obsah byl zakázán, ujistěte se, že je panel zpráv povolen.

Zapnutí panelu zpráv

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. V levém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access klikněte na položku Centrum zabezpečení.

 3. V pravém podokně v části Centrum zabezpečení aplikace Microsoft Office Access klikněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.

 4. V levém podokně dialogového okna Centrum zabezpečení klikněte na položku Panel zpráv.

 5. V pravém podokně klikněte na přepínač Zobrazit panel zpráv ve všech aplikacích v případě, že je blokován aktivní obsah, například makra a ovládací prvky ActiveX a potom klikněte na tlačítko OK.

 6. Změněné nastavení bude platit po zavření a znovuotevření databáze.

Po zobrazení a zapnutí panelu zpráv jej můžete použít k povolení obsahu.

Přesunutí souboru databáze do důvěryhodného umístění

Chcete-li určit, že určitá databáze je důvěryhodná a měla by být ve výchozím nastavení povolena, je nutné, aby byl soubor databáze umístěn v důvěryhodném umístění. Důvěryhodné umístění je složka nebo cesta k souboru v počítači nebo v intranetu, z níž lze bezpečně spustit kód. Výchozí důvěryhodná umístění zahrnují složky Šablony, Doplňky a Po spuštění. Lze také určit vlastní důvěryhodné složky.

Tip: Pokud chcete zjistit cestu k aktuální databázi, klikněte na kartu Soubor a otevřete zobrazení Backstage. Úplná cesta k umístění aktuální databáze je uvedena na kartě Informace.

 • Otevřete složku, v níž je aktuálně umístěn soubor databáze, a potom zkopírujte soubor databáze do požadovaného důvěryhodného umístění.

Určení důvěryhodného umístění

 1. Na kartě Soubor klikněte na položku Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access klikněte v levé části na položku Centrum zabezpečení.

 3. Vpravo v části Centrum zabezpečení aplikace Microsoft Office Access klikněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.

 4. V levém podokně dialogového okna Centrum zabezpečení klikněte na položku Důvěryhodná umístění.

 5. Chcete-li přidat umístění v síti, zaškrtněte v pravém podokně políčko Povolit důvěryhodná umístění v síti.

 6. Klikněte na tlačítko Přidat nové umístění.

 7. V dialogovém okně Důvěryhodné umístění systému Microsoft Office použijte jeden z následujících způsobů:

  • Do pole Cesta zadejte úplnou cestu umístění, které chcete přidat.

  • Po kliknutí na tlačítko Procházet můžete umístění vyhledat.

 8. Chcete-li určit, že podsložky nových důvěryhodných umístění by měly být také důvěryhodné, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.

 9. Případně můžete do pole Popis zadat popis důvěryhodného umístění.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×