Rozhodnutí o důvěryhodnosti databáze

Microsoft Office Access 2007 používá nový model zabezpečení, který je jednodušší než v předchozích verzích. V aplikaci Access 2007 určíte, jestli má být databáze důvěryhodná, a všechna ostatní rozhodnutí týkající se zabezpečení se pro vás provedou automaticky, na základě vašeho rozhodnutí o důvěryhodnosti. Tento článek obsahuje přehled o tom, jak funguje důvěryhodnost v aplikaci Access 2007, jak se liší od zabezpečení v dřívějších verzích a jaké faktory byste měli zvážit při rozhodování, jestli databázi důvěřujete.

Tento článek nevysvětluje použití digitálních podpisů při rozhodování o důvěryhodnosti. Další informace najdete v článku Vyjádření důvěryhodnosti přidáním digitálního podpisu.

V tomto článku

Základní informace

Faktory, které je nutné zvážit při rozhodování o důvěryhodnosti databáze

Možnosti zadání důvěryhodnosti databáze

Základní informace

Když jste v dřívějších verzích aplikace Access používali funkce zabezpečení, museli jste při otevření databáze dělat celou řadu rozhodnutí. Museli jste třeba zvolit úroveň zabezpečení (nízkou, střední nebo vysokou) a to, jestli se má spouštět potenciálně nebezpečný kód nebo ne. Při otevření databáze v aplikaci Access 2007 už nemusíte taková rozhodnutí dělat. Aplikace Access 2007 ve výchozím nastavení zakáže v databázi veškerý potenciálně nebezpečný kód nebo jiné součásti – bez ohledu na to, v jaké verzi aplikace Access jste databázi vytvořili.

Pokud aplikace Access zakáže obsah, informuje uživatele o této akci zobrazením panelu zpráv.

Panel zpráv

Jestliže se zobrazí panel zpráv, můžete zvolit, jestli chcete důvěřovat zakázanému obsahu v databázi. Pokud se rozhodnete důvěřovat zakázanému obsahu, můžete to provést dvěma způsoby:

 • Důvěřovat databázi jenom během aktuální relace (dokud je databáze otevřená):    Klikněte na panelu zpráv na tlačítko Možnosti. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete zvolit, že chcete databázi důvěřovat. Pokud zvolíte tuto možnost, musíte tento postup opakovat při každém otevření databáze.

 • Trvale důvěřovat databázi:    Umístěte databázi do důvěryhodného umístění – složky na jednotce nebo v síti, kterou označíte jako důvěryhodnou. Po výběru této možnosti již není nutné povolovat obsah databáze, pokud databáze zůstane v důvěryhodném umístění.

Pokud nechcete databázi důvěřovat, ignorujte nebo zavřete panel zpráv. Jestliže budete ignorovat panel zpráv nebo jej zavřete, můžete i nadále zobrazovat data v databázi a používat její součásti, které nejsou aplikací Access zakázány.

Začátek stránky

Faktory, které je nutné zvážit při rozhodování o důvěryhodnosti databáze

Než se rozhodnete, zda budete databázi důvěřovat, měli byste zvážit následující faktory.

 • Vlastní zásady zabezpečení:    Vy nebo vaše společnost můžete používat zásady zabezpečení, které určují způsob práce se soubory databází aplikace Access. Můžete například používat velice rozsáhlý zálohovací systém a rozhodnete se, že chcete důvěřovat většině souborů databází, pokud nebudete mít konkrétní důvod k nedůvěře. Je však také možné, že nemáte kvalitní zálohovací systém, a proto chcete být při rozhodování o důvěryhodnosti databází opatrní.

 • Cíl:    Pokud aplikace Access zakáže obsah databáze, kterou nepovažujete za důvěryhodnou, není zablokován přístup k datům v této databázi. Jestliže chcete prohlížet data v databázi a nechcete provést žádné akce, které by mohly být nebezpečné, například spuštění akčního dotazu nebo použití určitých akcí maker, není nutné databázi označovat za důvěryhodnou. Jestliže si nejste jisti, zda je akce považována za nebezpečnou, můžete zkusit akci provést v době, kdy je obsah databáze blokován v režimu vypnutí. Jestliže je akce potenciálně nebezpečná, bude za těchto okolností zablokována.

 • Zdroj databáze:    Jestliže jste autorem databáze nebo víte, že pochází z důvěryhodného zdroje, můžete se rozhodnout, že budete databázi považovat za důvěryhodnou. Pokud databáze pochází z potenciálně nespolehlivého zdroje, můžete databázi označit za nedůvěryhodnou, dokud si nebudete jisti, že obsah je bezpečný.

 • Obsah souboru databáze:    Jestliže nemůžete rozhodnout o důvěryhodnosti na základě jiných informací, můžete zvážit důkladné prozkoumání obsahu databáze, abyste zjistili, jaký potenciálně nebezpečný obsah může databáze zahrnovat. Pokud jste si po provedení úplné kontroly jisti, že obsah je bezpečný, můžete se rozhodnout, že databáze je důvěryhodná.

 • Zabezpečení umístění, kde je uložena databáze:    I v případě, že víte, že obsah souboru databáze je bezpečný, může se stát, že někdo do databáze vloží nebezpečný obsah, pokud je soubor uložen v umístění, které není zcela zabezpečené. Při rozhodování o důvěryhodnosti souborů databází uložených v umístění, které může být nezabezpečené, byste měli být velice opatrní.

Začátek stránky

Možnosti zadání důvěryhodnosti databáze

Když se rozhodnete, že chcete databázi důvěřovat, můžete jí důvěřovat jenom jednou – a povolit obsah databáze pro relaci, nebo jí můžete důvěřovat trvale – tím, že databázový soubor dáte do důvěryhodného umístění.

Povolení obsahu databáze pro relaci

Když chcete povolit obsah databáze pro relaci, použijte panel zpráv.

Panel zpráv

Panel zpráv se zobrazuje hned pod pásem karet a je součástí uživatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

Povolení obsahu pomocí panelu zpráv

Pokud panel zpráv nevidíte, může být skrytý nebo zakázaný. Když ho chcete používat, musíte ho nejdřív zobrazit nebo povolit.

Zobrazení panelu zpráv

Pokud panel zpráv vidíte, můžete tento krok přeskočit.

 • Na kartě Databázové nástroje zaškrtněte ve skupině Zobrazit či skrýt políčko Panel zpráv.

  Pokud je zaškrtávací políčko Panel zpráv zakázané, můžete ho povolit.

Zapnutí panelu zpráv

Pokud je zaškrtávací políčko Panel zpráv povolené, můžete tento krok přeskočit.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Možnosti aplikace Access.

 2. V levém podokně dialogového okna Možnosti aplikace Access klikněte na položku Centrum zabezpečení.

 3. V pravém podokně v části Centrum zabezpečení aplikace Microsoft Office Access klikněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení.

 4. V levém podokně dialogového okna Centrum zabezpečení klikněte na položku Panel zpráv.

 5. V pravém podokně klikněte na Zobrazit panel zpráv ve všech aplikacích v případě, že je blokován obsah a potom klikněte na OK.

 6. Změněné nastavení bude platit po zavření a znovuotevření databáze.

Po zobrazení a zapnutí panelu zpráv jej můžete použít k povolení obsahu.

Povolení obsahu pomocí panelu zpráv
 1. Na panelu zpráv klikněte na Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti zabezpečení sady Microsoft Office klikněte na přepínač Povolit tento obsah a potom na tlačítko OK.

Začátek stránky

Povolení databáze ve výchozím nastavení

Chcete-li určit, že určitá databáze je důvěryhodná a měla by být ve výchozím nastavení povolena, je nutné, aby byl soubor databáze umístěn v důvěryhodném umístění. Důvěryhodné umístění je složka nebo cesta k souboru v počítači nebo v intranetu, z níž lze bezpečně spustit kód. Výchozí důvěryhodná umístění zahrnují složky Šablony, Doplňky a Po spuštění. Lze také určit vlastní důvěryhodné složky.

Tip: Pokud chcete zjistit cestu k aktuální databázi, klikněte na tlačítko Microsoft Office, klikněte na Spravovat a pak na Vlastnosti databáze. Úplná cesta k umístění aktuální databáze je uvedená v dialogovém okně Vlastnosti databáze na kartě Obecné.

Přesunutí souboru databáze do důvěryhodného umístění

 • Otevřete složku, v níž je aktuálně umístěn soubor databáze, a potom zkopírujte soubor databáze do požadovaného důvěryhodného umístění.

Určení důvěryhodného umístění

 1. Na panelu zpráv klikněte na Možnosti.

 2. V dolní části dialogového okna Možnosti zabezpečení sady Microsoft Office klikněte na odkaz Otevřít Centrum zabezpečení.

 3. V levém podokně dialogového okna Centrum zabezpečení klikněte na položku Důvěryhodná umístění.

 4. Chcete-li přidat umístění v síti, zaškrtněte v pravém podokně políčko Povolit důvěryhodná umístění v síti.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat nové umístění.

 6. V dialogovém okně Důvěryhodné umístění sady Microsoft Office udělejte některou z těchto věcí:

  • Do pole Cesta zadejte úplnou cestu umístění, které chcete přidat.

  • Po kliknutí na tlačítko Procházet můžete umístění vyhledat.

 7. Chcete-li určit, že podsložky nových důvěryhodných umístění by měly být také důvěryhodné, zaškrtněte políčko Podsložky tohoto umístění jsou také důvěryhodné.

 8. Případně můžete do pole Popis zadat popis důvěryhodného umístění.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×