Rozdělení zobrazení pomocí kombinovaného zobrazení (nebo odebráním rozdělení)

Pomocí Kombinované zobrazení lze zobrazit dvě zobrazení odděleně. To umožňuje zobrazit informace o projektu dvěma různými způsoby zároveň. Vyberete-li například v horním podokně libovolné zobrazení úkolů a v dolním podokně zobrazení Používání zdrojů, budou v dolním podokně zobrazeny zdroje přiřazené úkolům vybraným v horním podokně spolu s informacemi o těchto zdrojích. Zobrazené informace o zdrojích se vztahují ke všem úkolům přiřazeným jednotlivým zdrojům, nikoli pouze k úkolům vybraným v horním podokně.

  1. V nabídce Okno klepněte na příkaz Rozdělit.

  2. Klepněte do dolního podokna.

  3. V nabídce Zobrazit klepněte na zobrazení, které má být otevřeno v dolním podokně.

    Chcete-li použít zobrazení, které nabídka Zobrazit neobsahuje, klepněte na příkaz Další zobrazení, v seznamu Zobrazení vyberte příslušné zobrazení a klepněte na tlačítko Použít.

  4. Chcete-li zobrazení ve spodní části zavřít, klepněte na příkaz Odebrat rozdělení v nabídce Okno.

Poznámky: 

  • Zobrazení uvedené v nabídce Zobrazit můžete v dolním podokně otevřít také tak, že podržíte stisknutou klávesu SHIFT a klepnete na příslušné zobrazení v nabídce Zobrazit. Jestliže chcete zobrazení v dolním podokně zavřít, podržte stisknutou klávesu SHIFT a v nabídce Zobrazit klepněte na požadované jednoduché zobrazení.

  • Zobrazení, které má právě fokus, je v kombinovaném zobrazení aktivní. Přepnete-li mezi zobrazeními, změní se pouze aktivní zobrazení. Chcete-li nové zobrazení zobrazit samostatně, před změnou zobrazení zavřete zobrazení ve spodní části (odebráním příčky).

  • Chcete-li uspořádat dva různé plány ve dvou různých oknech místo použití kombinovaného zobrazení, otevřete dva plány a v nabídce Okno klepněte na příkaz Uspořádat vše.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×