Rozdíly mezi použitím sešitu v aplikaci Excel a službě Excel Services

Rozdíly mezi použitím sešitu v aplikaci Excel a službě Excel Services

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Excel Services primárně slouží jako založené na webu průzkum dat a vytváření sestav systém Excelových sešitů a podporuje podmnožinu funkcí v Microsoft Office Excel 2007. V následujících částech Souhrn funkcí, které Office Excel 2007 jsou podporované a ne ve službě Excel Services.

V tomto článku

Podporované a nepodporované funkce při načítání sešitu

Funkce podporované a nepodporované listu

Podporované a nepodporované funkce při prohlížení sešitu

Podporované a nepodporované funkce když práce se sešitem

Podporované a nepodporované funkce při načítání sešitu

Načtení sešitu ve službě Excel Services, který je v Office Excel 2007 sešitu (XLSX) nebo formátu soubor binárního sešitu (.xlsb) jako jen pro čtení sešitu třemi způsoby:

 • Zadejte cestu URL nebo UNC v vlastnosti webové části Excel Web Access sešitu.

 • Připojení webové části Seznam knihovny dokumentů k webové části aplikace Excel Web Access a potom předejte URL sešit uložený v knihovně dokumentů zobrazíte v Microsoft Office Excel Web Access.

 • Zobrazte sešit uložený v knihovně dokumentů v prohlížeči. (Přejděte na položku, klikněte na šipku vedle téhle položky a potom klikněte na Zobrazit ve webovém prohlížeči.)

Všechny ostatní formáty souborů aplikace Microsoft Office Excel nejsou podporované, včetně Office Excel 2007 sešit s podporou maker (.xlsm) a Office Excel 2007 97-2003 (XLS).

Poznámka: Příslušná oprávnění můžete otevřít taky sešitu v Office Excel 2007 ve vašem klientském počítači otevřete nabídce na panelu nástrojů Office Excel Web Access jako sešit nebo jako snímek. Další informace najdete v tématu otevření sešitu nebo snímku v aplikaci Excel ve službě Excel Services.

Podporované funkce

Tyto funkce jsou podporovány při načítání sešitu:

Funkce

Komentáře

Funkce   

Všechny funkce listu aplikace Excel jsou podporovány u několik výjimek. Další informace najdete v tématu v následující části podporované a nepodporované funkce listu.

Kalendářní data   

Systém kalendářních dat v systémech Windows a Macintosh

Tabulky aplikace Excel   

Tabulková data aplikace Excel, záhlaví sloupců, počítané sloupce, řádky souhrnů, strukturované odkazy a styly

Buňky   

Hodnoty buněk včetně sloučených buněk a přetečení obsahu buněk

Názvy   

Definované názvy a pojmenované oblasti

Výpočet   

Výpočtů a přepočtů včetně nastavení automatických, automaticky kromě tabulek, ručních a iterativních výpočtech nastavení pro oblasti nebo celé listy. Další informace najdete v článku Výpočet a přepočet dat ve službě Excel Services.

Grafy    

Grafy, oblasti grafu a kontingenční grafy. Další informace najdete v tématu Použití grafů a kontingenčních grafů v sešitu v prohlížeči.

Formátování   

Formátování buněk a buňku oblasti, podmíněné formátování (s výjimkou pomocí datových čar a ikon) v sešitech a formáty čísel.

Připojení   

Připojení k externím zdrojům dat včetně kontingenčních tabulek OLAP

Citlivostní analýzy   

Výsledky nástroje pro citlivostní analýzu, včetně hledání řešení, tabulky dat, scénáře, Řešitel a řady.

Sloučení   

Sloučená data z oblastí

Zdroje dat   

SQL Server, zprostředkovatelů OLAP, OLEDB poskytovatelů a ovladače ODBC.

Nepodporované funkce

Sešity, které obsahují následující nepodporované funkce nenačte ani nezobrazí ve službě Excel Services. Nejlepších výsledků dosáhnete vždy uložení sešitu z Office Excel 2007 pomocí příkazu Služby Excel Services . (Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na šipku vedle tlačítka Publikovat a klikněte v části distribuovat dokument ostatním uživatelůmSlužby Excel Services.) Můžete ověřit, zda funkce je podporována kliknutím zaškrtněte políčko Tento sešit v prohlížeči po uložení otevřít v dialogovém okně Uložit v Excel Services a zkuste zobrazit v prohlížeči. Pokud funkce není podporována, služeb Excel Services zobrazí upozornění.

Tyto funkce nejsou podporované a zabránit načtení sešitu:

Funkce

Komentáře

JAZYK VBA   

Visual Basic for Applications (VBA) kód, makra, doplňky a funkcí definovaných uživatelem (UDF).

Poznámka: Programátor může upravit služby Excel Services v mnoha různými způsoby, včetně vystavením funkce definované uživatelem (UDF). Další informace najdete v tématu Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Starší verze jazyků maker   

Funkce maker aplikace Microsoft Excel 4.0 a listy dialogů aplikace Microsoft Excel 5.0

Ovládací prvky   

Ovládací prvky na panelu nástrojů Formulář, ovládací prvky sady nástrojů a všechny ovládací prvky ActiveX

XML   

Mapování XML a vložené akce

Zabezpečení a ochrana osobních údajů   

Sešity, listy nebo oblasti s ochranou a sešity se službou IRM (Správa přístupových práv k informacím)

Poznámka: Můžete chránit sešity ve službě Excel Services, použijte Microsoft Windows SharePoint Services práva a oprávnění.

Obrázky a objekty   

Propojené a vložené objekty nebo obrázky vložené obrázky, automatických obrazců, objektu WordArt a diagramy, třeba organizačních diagramů.

Rukopis   

Všechny funkce rukopisu včetně kreslení, psaní a poznámek

Technologie OLE a DDE   

Objekty OLE (Object Linking Embedding) a propojení DDE (Dynamic Data Exchange)

Zobrazené vzorce   

Sešity uložené se zobrazenými vzorci

Ověření dat   

Ochrana před zadáním neplatných dat a vytváření rozevíracích seznamů

Zdroje dat   

Služby načítání dat pro aplikaci Microsoft Business Solutions, seznamy služby Windows SharePoint Services, systém Microsoft SQL Server, oblasti externích dat (označované také jako tabulky dotazů) a tabulky propojené se seznamy služby Windows SharePoint Services

Dotazy   

Webové dotazy a text.

Externí odkazy na propojených sešitech   

Vytvoření externí odkazy (nazývané také propojení) konkrétní oblast buněk, na definovaný název na konkrétní oblast buněk, nebo jako součást definici názvu.

Komentáře   

Zobrazení a úprava komentářů

Sloučení   

Sloučená data ze sestav kontingenční tabulky

Tlačítko sdílet sešit (karta revize)   

Sdílení sešitů a řešení konfliktních změn.

Digitální podpisy   

Viditelné a neviditelné digitální podpisy v sešitu

Připojené panely nástrojů   

Vlastní panely nástrojů připojené k sešitu pomocí aplikace Office Excel 2003 dříve, než byl sešit převeden na formát aplikace Excel 2007

Začátek stránky

Funkce podporované a nepodporované listu

Všechny funkce jsou plně podporovány při načítání a přepočet sešitu s následujícími výjimkami, hypertextový odkaz, RTD a SQL. Požadavek, přičemž každý z nich má omezenou podporu.

Je-li funkci:

Vrátí aplikace Excel:

A služby Excel Services vrátí:

HYPERTEXTOVÝ ODKAZ   

Aktivní hypertextový odkaz, kterou můžete přejít kliknutím.

Jedna z následujících možností:

 • Aktivní hypertextový odkaz, na který lze přejít, pokud se nastaví vlastnosti Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu.

 • Aktivní hypertextový odkaz na jinou webovou stránku nebo dokument, kterou můžete přejít kliknutím, ale ne na umístění v sešitu, pokud je nastavena vlastnost Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu vlastnost není nastavená.

 • Textový řetězec Neaktivní hypertextový odkaz, který nelze přejít, pokud nejsou nastavit vlastnosti Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu.

RTD   

Data reálného času z programu podporujícího automatizaci modelu COM.

Následující:

 • Všechny hodnoty vrácené funkcí RTD, které jsou aktuálně uložené v sešitu se zobrazují.

 • Pokud jsou aktuálně vráceny žádné hodnoty, je vrácena chyba #N/A.

 • Pokud služby Excel Services přepočítá sešit a pokusí se spustit funkce RTD nebo SQL. Žádost o funkci, je vrácena chyba #N/A.

Pokud chcete, můžete k testování vrácenou hodnotu funkce otestování.

SQL. Žádost o   

Výsledky dotazu, který je připojen k externímu zdroji dat.

Následující:

 • Hodnoty vrácené tento kód SQL. Žádost o funkci, která jsou aktuálně uložené v sešitu se zobrazují.

 • Pokud jsou aktuálně vráceny žádné hodnoty, je vrácena chyba #N/A.

 • Pokud služby Excel Services přepočítá sešit a pokusí se spustit funkce RTD nebo SQL. Žádost o funkci, je vrácena chyba #N/A.

Pokud chcete, můžete k testování vrácenou hodnotu funkce otestování.

ZNAK   

Znak definovaný číslem a symbol bloku pro netisknutelný znak

Znak definovaný číslem a prázdná hodnota pro netisknutelný znak

BUŇKY   

Informace o formátování, pozici nebo obsahu levé horní buňky v odkazu

Informace o formátování, pozici nebo obsahu levé horní buňky v odkazu

Poznámka: Následující typy informace o buňce nepodporuje doplňky a vrátí chybu #VALUE!. Chyba: barvy, název souboru, formát, závorek, předpona, zamknout a šířka.

INFORMACE O   

Cesta k aktuálnímu adresáři nebo složce v klientském počítači.

Chyba #HODNOTA!

Následující stále přepočítávané funkce mohou vrátit odlišné hodnoty, když se počítají ve službě Excel Services na serveru než při jejich výpočtu v aplikaci Excel v klientském počítači.

Je-li funkci:

Vrátí aplikace Excel:

A služby Excel Services vrátí:

NYNÍ   

Datum a čas klientského počítače

Datum a čas serverového počítače

DNES   

Datum klientského počítače

Datum serverového počítače

NÁHČÍSLO, RANDBETWEEN   

Náhodné, a proto při každém spuštění jiné číslo

Náhodné, a proto při každém spuštění jiné číslo

Začátek stránky

Podporované a nepodporované funkce při prohlížení sešitu

Zobrazení sešitu ve službě Excel Services na serveru je velmi podobný prohlížení sešitu v Excelu v klientském počítači, ale jsou rozdíly. Poznámka: jestli tyto funkce jsou podporované nebo nepodporované nebrání sešit načítání a tyto funkce jsou zachovány v sešitu tak, aby zůstávaly fungovaly očekávaným v aplikaci Excel.

Podporované funkce

Tyto funkce jsou podporovány, ale může zobrazovat jinak na serveru:

Funkce

Komentáře

Hypertextové odkazy   

Podporované, ale řízeny Office Excel Web Access vlastnosti následujícím způsobem:

 • Aktivní hypertextový odkaz, na který lze přejít, pokud se nastaví vlastnosti Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu.

 • Aktivní hypertextový odkaz na jinou webovou stránku nebo dokument, můžete kliknout a sledovat, ale ne umístění v sešitu, pokud je nastavena vlastnost Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu vlastnost není nastavená.

 • Textový řetězec Neaktivní hypertextový odkaz, který nelze přejít, pokud nejsou nastavit vlastnosti Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu.

Písma   

Písma jsou obvykle se stejným stylem a velikost na server jsou v klientském počítači, ale pokud určitého písma není k dispozici na serveru a pak mohou být použity náhradní písmo. Uživatele můžete ignorovat, řezy písma a velikosti v prohlížeči, jako je Internet Explorer.

Grafy a sestavy kontingenčního grafu   

Grafy a kontingenční grafy jsou statické obrázky aktualizace a znovu zobrazit při práci (filtrování, řazení a tak dál) s údaji, který graf je založen na nebo s daty v přidružené sestavy kontingenční tabulky. Další informace najdete v tématu Použití grafů a kontingenčních grafů v sešitu v prohlížeči.

Čárová ohraničení   

Jsou plně podporovány následující Čárová ohraničení: všechny barvy; čáry styly nepřetržitý a dvojité čáry; plné, kosočtvercem a přerušované čáry; a tloušťky tenká, střední a tloušťku čáry.

Poznámka: Částečně podporuje následující Čárová ohraničení: třikrát a dvojité styly čar; a plnou, kosočtverec, Čtvereček tečkované, přerušované čáry krátký pomlčku, řádky dlouhé krátká pomlčka a pomlčku krátký pomlčku krátký-přerušované čáry.

Směry přechodů barev   

Vodorovné a svislé směry přechodů barev

Barva výplně buňky   

Všechny barvy výplně.

Zarovnání buněk   

Všechny buňky zarovnání podporují s následujícími výjimkami: svislé zarovnání a svislé distribuované, které jsou nahrazena svisle na střed.

Otočení textu   

Otočení textu je podporován, spolu s buněk a přetečení obsahu záhlaví sloupce, vodorovného nebo svislého zarovnání doleva pro kladné otočení (+) a vodorovného nebo svislého zarovnání doprava pro záporná otočení (-).

Obousměrný text   

Je plně podporován, pokud je zobrazena sada znaků z jednoho jazyka.

Podmíněné formátování   

Podmíněné formátování služby Microsoft SQL Server Analysis Services je omezeno na barvu písma, barvu výplně, příznaky písma (tučné, kurzíva, podtržené nebo přeškrtnuté) a řetězce formátování, jako jsou například formáty čísel.

Pohyb mezi listy sešitu   

Počet řádků a sloupců, které se budou posunovat na listu se omezí na maximální velikosti doručovaných 500. Chcete-li zobrazit další skupiny řádky a sloupci nad aktuální limit pomocí navigačních tlačítek. Další informace najdete v tématu Navigovat sešitu ve službě Excel Services.

Nepodporované funkce

Nejsou podporované tyto funkce:

Funkce

Komentáře

Hypertextové odkazy v grafech   

Kliknutí na hypertextové odkazy v grafech a jejich otevření

Tabulky   

Nahrazení záhlaví sloupců na listech záhlavími tabulek aplikace Excel při posouvání záhlaví mimo zobrazení v oblasti posouvání

Vzorky výplně buněk   

Všechny vzorky výplně

Směry přechodů barev   

Směry přechodů barev šikmo nahoru, šikmo dolů a z rohu na střed

Otočení textu   

Výplň ani vzorek buňky se s textem neotáčí, šikmé ohraničení se zobrazuje, jako by text nebyl otočen, a vodorovné a svislé zarovnání je omezeno na zarovnání vlevo u kladného otáčení (+) a na zarovnání vpravo u záporného otáčení (-).

Obousměrný text   

Míchání zprava doleva nebo zleva doprava obousměrný text znaků, které mají různé symbolu (neboli tvaru znaku) orientaci, například ((levá závorka) a) (pravá závorka), není podporována ve svislém textovém.

Čárová ohraničení   

Následující Čárová ohraničení nejsou částečně podporované: třikrát a dvojité styly čar; a plnou, kosočtverec, Čtvereček tečkované, přerušované čáry krátký pomlčku, řádky dlouhé krátká pomlčka a pomlčku krátký pomlčku krátký-přerušované čáry.

Grafy    

Office 2007 3D grafické efekty, například stínů, záře, deformace, zkosení, měkké okraje, přebarvit a odraz. Tyto efekty jsou odebrány nebo převedeny na jiný efekt.

Nejsou podporovány následující 3D grafy:

 • Prostorový povrchový:

 • Prostorový drátěný povrchový:

 • Obrysový

 • Drátěný obrysový

Formátovaný text v objekt, například odrážky a různá písma nebo velikosti písma, která se převede na prostý text.

Svislé zarovnání textu.

Poznámka: I když vložené grafy v listech a původní grafy na listech s grafem jsou podporované pro zobrazení ve službě Excel Services, vložený graf, který se zobrazí autorovi sešitu zkopíroval nebo přesouvána z listu do listu s grafem nepodporuje zobrazení.

Záhlaví řádků a sloupců   

Následující formátování v záhlaví řádků a sloupců: poklikejte účetní dvojitého podtržení, horní index a dolní index.

Netisknutelné znaky   

Text se 7bitovou hodnotou ASCII (podsada znakové sady ANSI) 0 až 32 a všechny znaky nepodporované jazykem XML verze 1.0

Tisk   

Rozložení a stránky záhlaví a zápatí stránky.

Popisy tlačítek   

Popisy vlastností členů služby Microsoft SQL Server Analysis Services

XML   

Rozšiřující balíky XML

Začátek stránky

Podporované a nepodporované funkce když práce se sešitem

Po načtení sešitu ve službě Excel Services můžete pracovat s různými způsoby, ale existují některé interakce, které nejsou podporované.

Poznámka: Dalším způsobem můžete komunikovat, které jsou jedinečné pro služby Excel Services je můžete vytvořit a změnit parametrů, které dočasně změny hodnoty buněk v sešitu pomocí podokna úloh parametrů nebo předávání dat do webové části Excel Web Access z připojené webové části , jako jsou webové části Filtr. Další informace najdete v tématu Změna parametrů sešitu ve službě Excel Services.

Podporované funkce

Tyto funkce jsou podporovány, ale může chovat odlišně.

Funkce

Komentáře

Sestavy kontingenčních tabulek   

Sestava filtry, výběr členů, rozbalování (přechod dolů) a sbalování (Přechod k obecnějším informacím) úrovní dat, řazení, filtrování a zobrazení a skrytí mezisoučtů.

Najít    Obrázek tlačítka  

Hledání textu, čísel a dat podle přesné shody včetně malých a velkých písmen a hledání podle části obsahu buňky

Jednoduchý výběr   

Výběr jedné buňky, řádku nebo sloupce.

Filtrování a řazení   

Použití nabídky filtru filtrování podle textu, čísel, kalendářních dat a časů určení více kritérií a řazení. Další informace najdete v tématu filtrování dat ve službě Excel Services a řazení dat ve službě Excel Services.

Vytváření osnov   

Vytvoření přehledu včetně zobrazení a skrytí podrobností. Další informace najdete v tématu Vytvoření přehledu dat ve službě Excel Services.

Scénáře   

Provádění předdefinovaného scénáře.

Aktualizace   

Aktualizace externích zdrojů dat, včetně všech zdrojů dat v aktuálním sešitě, konkrétního zdroje dat, pravidelná aktualizace, ruční aktualizace a aktualizace při načtení sešitu. Další informace najdete v tématu aktualizace externích dat ve službě Excel Services.

Výpočet   

A opakovaně dělá sám ručního výpočtu. Další informace najdete v článku Výpočet a přepočet dat ve službě Excel Services.

Poznámka: Přestože služby Excel Services podporuje načítání sešit, ve kterém cyklické odkazy, se chová odlišně zjišťování cyklické odkazy při načítání nebo přepočítání sešitu. Pokud služby Excel Services nerozpoznává cyklického odkazu, za určitých okolností zobrazí zpráva s upozorněním, že je cyklický odkaz. Hodnoty, které jsou počítané shodovaly hodnoty, které byste dostali zrušení operace v Excelovém klientovi. Ve skutečnosti služby Excel Services automaticky zruší cyklický odkaz nechcete, aby výpočtu z snížení výkonu serveru.

Nepodporované funkce

Tyto funkce nejsou podporované.

Funkce

Komentáře

Sestavy kontingenčních tabulek   

Možnosti Skupina podrobností a Zobrazit podrobnosti (také nazývané přecházení) u dat OLAP, vyhledávání členů, akce služby Microsoft SQL Server Analysis Services nebo použití seznamu polí k přidání, novému uspořádání či odebrání polí

Sestavy kontingenčního grafu   

Přímá práce s kontingenčním grafem (protože se jedná o statický obrázek)

Asynchronní vyhodnocování funkcí pro práci s datovými krychlemi   

Asynchronní načítání dat při vyhodnocení funkce pro datovou krychli a zobrazení zprávy #NAČÍTÁNÍ_DAT před načtením všech dat. Všechna data jsou načtena synchronně před zobrazením nebo opakovaným zobrazením.

Najít    Obrázek tlačítka  

Hledání podle podkladových dat (v protikladu k hledání formátovaných dat a shody včetně malých a velkých písmen)

Nahrazení   

Nahrazení textu a hodnot po použití Najít Obrázek tlačítka .

Řádku a změna velikosti sloupce   

Změny šířky a výšky řádku a sloupce.

Rozšířený výběr   

Výběr sousedících a nesousedících oblastí buněk nebo celého listu

Výpočet   

Změna nastavení výpočtu v sešitu po načtení. Další informace najdete v článku Výpočet a přepočet dat ve službě Excel Services.

Filtrování a řazení   

Řazení a filtrování podle barvy a uložení filtru či řazení do sešitu ve službě Excel Services. Další informace najdete v tématu filtrování dat ve službě Excel Services a řazení dat ve službě Excel Services.

Přejít na   

Všechny operace typu Přejít na

Správa příček   

Rozdělení a ukotvením příček.

Zvětšení   

Úprava zobrazení listu podle procenta skutečné velikosti

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×