Rozdíly mezi použitím sešitu v aplikaci Excel a službě Excel Services

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Excel Services primárně slouží jako založené na webu průzkum dat a vytváření sestav systém Excelových sešitů a podporuje podmnožinu funkcí v Microsoft Office Excel 2007. V následujících částech Souhrn funkcí, které Office Excel 2007 jsou podporované a ne ve službě Excel Services.

Důležité informace: Možnost publikovat sešit aplikace Excel na serveru do služby Excel Services je k dispozici pouze ve verzích Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 a Microsoft Office Excel 2007.

V tomto článku:

Podporované a nepodporované funkce při načítání sešitu

Podporované a nepodporované funkce listu

Podporované a nepodporované funkce prohlížení sešitu

Podporované a nepodporované funkce při práci se sešitem

Podporované a nepodporované funkce při načítání sešitu

Načtení sešitu ve službě Excel Services, který je v Office Excel 2007 sešitu (XLSX) nebo formátu soubor binárního sešitu (.xlsb) jako jen pro čtení sešitu třemi způsoby:

 • Zadáním adresy URL nebo cesty UNC ve vlastnosti Sešit ve webové části aplikace Excel Web Access.

 • Připojením webové části Seznam knihovny dokumentů k webové části aplikace Excel Web Access a potom předáním adresy URL sešitu uloženého v knihovně dokumentů pro zobrazení v aplikaci Microsoft Office Excel Web Access.

 • Zobrazením sešitu uloženého v knihovně dokumentů v prohlížeči. (Přejděte na položku, klepněte na šipku vedle a potom klepněte na položku Zobrazit ve webovém prohlížeči.)

Žádné další formáty souborů aplikace Microsoft Office Excel nejsou podporovány, například sešity s podporou maker aplikace Office Excel 2007 nebo sešity aplikace Office Excel 2007 97-2003.

Poznámka: Příslušná oprávnění můžete otevřít taky sešitu v Office Excel 2007 ve vašem klientském počítači otevřete nabídce na panelu nástrojů Office Excel Web Access jako úplný sešit (pro čtení i zápis) nebo jako snímek jen pro čtení. Další informace najdete v tématu otevření sešitu nebo snímku v aplikaci Excel ve službě Excel Services v Excel Web Access Help.

Podporované funkce

Při načítání sešitu jsou podporovány následující funkce:

Funkce

Komentáře

Funkce   

Kromě několika výjimek jsou podporovány všechny funkce listu aplikace Excel. Další informace naleznete v následující části, Podporované a nepodporované funkce listu.

Kalendářní data   

Systém kalendářních dat v systémech Windows a Macintosh.

Tabulky aplikace Excel   

Data v tabulkách, záhlaví sloupců, vypočítané sloupce, součty řádků, strukturované odkazy a styly aplikace Excel.

Buňky   

Hodnoty buněk včetně sloučených buněk a přetečení obsahu buněk.

Názvy   

Definované názvy a pojmenované oblasti.

Výpočet   

Nastavení výpočtů a přepočtů výpočtů, včetně nastavení automatických výpočtů, automatických výpočtů kromě tabulek, ručních a iterativních výpočtů pro oblasti nebo celé listy. Další informace naleznete v části Výpočet a přepočet dat ve službě Excel Services nápovědy aplikace Excel Web Access

Grafy    

Grafy, oblasti grafů a kontingenční grafy. Další informace naleznete v tématu nápovědy aplikace Excel Web Access Použití grafů a kontingenčních grafů ve službě Excel Services.

Formátování   

Formátování buněk a oblastí buněk, podmíněné formátování v sešitech (mimo formátování pomocí datových čar a ikon) a formáty čísel.

Připojení   

Připojení ke zdrojům externích dat včetně kontingenčních tabulek OLAP.

Citlivostní analýzy   

Výsledky nástrojů citlivostních analýz včetně hledání řešení, tabulek dat, scénářů, řešitele a řad.

Sloučení   

Sloučená data v oblastech

Zdroje dat   

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, zprostředkovatelé OLEDB a ovladače ODBC

Nepodporované funkce

Sešity, které obsahují následující nepodporované funkce nenačte ani nezobrazí ve službě Excel Services. Nejlepších výsledků dosáhnete vždy uložení sešitu z Office Excel 2007 pomocí příkazu Služby Excel Services . (Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na šipku vedle tlačítka Publikovat a klikněte v části distribuovat dokument ostatním uživatelůmSlužby Excel Services.) Můžete ověřit, zda funkce je podporována kliknutím zaškrtněte políčko Tento sešit v prohlížeči po uložení otevřít v dialogovém okně Uložit v Excel Services a zkuste zobrazit v prohlížeči. Pokud funkce není podporována, služeb Excel Services zobrazí upozornění.

Následující funkce nejsou podporovány a zabrání v načtení sešitu:

Funkce

Komentáře

VBA   

Kód, makra, doplňky a uživatelem definované funkce aplikace VBA (Visual Basic for Applications).

Poznámka: Programátor může upravit služby Excel Services v mnoha různými způsoby, včetně vystavením funkce definované uživatelem (UDF). Další informace najdete v tématu Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software Development Kit (SDK).

Starší jazyky maker   

Makra aplikace Microsoft Excel 4.0 a listy dialogů aplikace Microsoft 5.0.

Ovládací prvky   

Ovládací prvky panelu nástrojů Formulář, ovládací prvky soupravy nástrojů a všechny ovládací prvky ActiveX.

XML   

Mapování XML a vložené inteligentní značky

Zabezpečení a ochrana osobních údajů   

Sešity, listy nebo oblasti s ochranou a sešity, které obsahují službu Správa informačních práv.

Poznámka: Můžete chránit sešity ve službě Excel Services, použijte Microsoft Windows SharePoint Services práva a oprávnění.

Obrázky a objekty   

Propojené nebo vložené objekty a obrázky, automatické tvary, WordArt a diagramy, například organizační grafy.

Rukopis   

Všechny funkce rukopisu včetně kreslení, psaní a poznámek.

Technologie OLE a DDE   

Objekty OLE (Object Linking and Embedding) a propojení DDE (Dynamic Data Exchange).

Zobrazené vzorce   

Sešity uložené se zobrazenými vzorci

Ověření dat:   

Ochrana před zadáním neplatných dat a vytváření rozevíracích seznamů.

Zdroje dat   

Služby načítání dat pro aplikaci Microsoft Business Solutions, seznamy služby Windows SharePoint Services, systém Microsoft SQL Server, oblasti externích dat (označované také jako tabulky dotazů) a tabulky propojené se seznamy služby Windows SharePoint Services

Dotazy   

Webové a textové dotazy.

Externí odkazy na propojené sešity   

Vytváření externích odkazů (také nazývaných propojení) na určitou oblast buněk, na definovaný název určité oblasti buněk nebo jako součást definice názvu

Komentáře   

Zobrazení a úprava komentářů.

Sloučení   

Sloučená data v kontingenčních tabulkách.

Sdílené sešity   

Sdílení sešitů a řešení konfliktních změn

Digitální podpisy   

Viditelné a neviditelné digitální podpisy v sešitu

Připojené panely nástrojů   

Vlastní panely nástrojů připojené k sešitu pomocí aplikace Office Excel 2003 dříve, než byl sešit převeden na formát aplikace Excel 2007

Začátek stránky

Podporované a nepodporované funkce listu

Při načtení a přepočtu sešitu jsou plně podporovány všechny funkce s výjimkou funkcí HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, RTD a SQL.Request. Tyto funkce mají omezenou podporu.

Funkce:

Aplikace Excel vrátí:

A služby Excel Services vrátí:

HYPERTEXTOVÝ ODKAZ   

Aktivní hypertextový odkaz, na který můžete klepnout a otevřít.

Jedna z následujících možností:

 • Aktivní hypertextový odkaz, na který lze přejít, pokud se nastaví vlastnosti Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu.

 • Aktivní hypertextový odkaz na jinou webovou stránku nebo dokument, kterou můžete přejít kliknutím, ale ne na umístění v sešitu, pokud je nastavena vlastnost Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu vlastnost není nastavená.

 • Textový řetězec Neaktivní hypertextový odkaz, který nelze přejít, pokud nejsou nastavit vlastnosti Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu .

RTD   

Data reálného času z programu, který podporuje automatizaci modelu COM.

Následující:

 • Zobrazí se všechny hodnoty vrácené funkcí RTD, které jsou aktuálně uloženy v sešitu.

 • Pokud nejsou aktuálně vráceny žádné hodnoty, je vrácena chyba #N/A.

 • Pokud služby Excel Services přepočítá sešit a pokusí se spustit funkce RTD nebo SQL. Žádost o funkci, je vrácena chyba #N/A.

K otestování vrácené hodnoty můžete také použít funkce JE.CHYBHODN nebo IFERROR.

SQL.Request   

Výsledky dotazu, který je připojen k externímu zdroji dat.

Následující:

 • Zobrazí se všechny hodnoty vrácené funkcí SQL.Request, které jsou aktuálně uloženy v sešitu.

 • Pokud nejsou aktuálně vráceny žádné hodnoty, je vrácena chyba #N/A.

 • Pokud služby Excel Services přepočítá sešit a pokusí se spustit funkce RTD nebo SQL. Žádost o funkci, je vrácena chyba #N/A.

K otestování vrácené hodnoty můžete také použít funkce JE.CHYBHODN nebo IFERROR.

Funkce ZNAK   

Znak definovaný číslem a symbol bloku pro znaky, které se netisknou

Znak definovaný číslem a prázdná hodnota pro znaky, které se netisknou

BUŇKY   

Informace o formátu, poloze nebo obsahu levé horní buňky oblasti.

Chyba #HODNOTA!.

INFORMACE O   

Cesta aktuálního adresáře nebo složky v klientském počítači.

Chyba #HODNOTA!.

Následující stále přepočítávané funkce mohou vrátit odlišné hodnoty, když se počítají ve službě Excel Services na serveru než při jejich výpočtu v aplikaci Excel v klientském počítači.

Funkce:

Aplikace Excel vrátí:

A služby Excel Services vrátí:

NYNÍ   

Datum a čas klientského počítače.

Datum a čas serverového počítače.

DNES   

Datum klientského počítače.

Datum serverového počítače.

NÁHČÍSLO, RANDBETWEEN   

Náhodné, a proto při každém spuštění jiné číslo

Náhodné, a proto při každém spuštění jiné číslo

Začátek stránky

Podporované a nepodporované funkce prohlížení sešitu

Zobrazení sešitu ve službě Excel Services na serveru je velmi podobný prohlížení sešitu v Excelu v klientském počítači, ale jsou rozdíly. Poznámka: jestli tyto funkce jsou podporované nebo nepodporované nebrání sešit načítání a tyto funkce jsou zachovány v sešitu tak, aby zůstávaly fungovaly očekávaným v aplikaci Excel.

Podporované funkce

Následující funkce jsou podporovány, mohou se však na serveru zobrazovat odlišně:

Funkce

Komentáře

Hypertextové odkazy   

Podporované, ale řízeny Office Excel Web Access vlastnosti následujícím způsobem:

 • Aktivní hypertextový odkaz, na který lze přejít, pokud se nastaví vlastnosti Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu.

 • Aktivní hypertextový odkaz na jinou webovou stránku nebo dokument, můžete kliknout a sledovat, ale ne umístění v sešitu, pokud je nastavena vlastnost Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu vlastnost není nastavená.

 • Textový řetězec Neaktivní hypertextový odkaz, který nelze přejít, pokud nejsou nastavit vlastnosti Office Excel Web Access Všechny interakce sešitu a Navigace v sešitu .

Písma   

Písma mají obvykle stejný styl a velikost na serveru jako v klientském počítači. Pokud však není na serveru dostupné konkrétní písmo, může být použito náhradní písmo. Uživatel také může styly a velikosti písma ignorovat v prohlížeči, například v aplikaci Internet Explorer.

Grafy a sestavy kontingenčního grafu   

Grafy a kontingenční grafy jsou statické obrázky a aktualizují se a opakovaně zobrazují při práci (filtrování, třídění atd.) s daty, na nichž je daný graf založen, nebo s daty v připojené kontingenční tabulce. Další informace naleznete v tématu nápovědy aplikace Excel Web Access Použití grafů a kontingenčních grafů ve službě Excel Services.

Čárová ohraničení   

Následující čárové okraje jsou plně podporovány: všechny barvy čar, styly nepřerušovaných a dvojitých čar, plné, kosočtvercové a přerušované čáry, tenké, střední a tlusté čáry.

Poznámka: Následující čárové okraje jsou částečně podporovány: styly trojitých a dvojitých čar, plné, kosočtvercové a čtverečkované čáry a krátce a dlouze přerušované čáry.

Směry přechodů barev   

Vodorovné a svislé směry přechodů barev.

Barva výplně buňky   

Všechny barvy výplně.

Zarovnání buněk   

Jsou podporovány všechna zarovnání buněk s výjimkou zarovnání svisle do bloku a svisle distribuovaně, která jsou nahrazena zarovnáním svisle na střed.

Otočení textu   

Otočení textu je podporováno spolu s přetečením obsahu buněk a záhlaví sloupců. Vodorovné a svislé zarovnání je omezeno na zarovnání vlevo u kladného otočení (+) a na zarovnání vpravo u záporného otočení (-).

Obousměrný text   

Je plně podporován, pokud je zobrazena sada znaků z jednoho jazyka.

Podmíněné formátování   

Podmíněné formátování služby pro analýzu serveru Microsoft SQL Server je omezeno na barvu písma, barvu výplně, příznaky písma (tučné, kurzíva, podtržené nebo přeškrtnuté) a řetězce formátování jako jsou formáty čísel.

Posunování listu   

Počet řádků a sloupců, které je možné na listu posunout, je omezen na maximální počet 500. Pro zobrazení další sady řádků a sloupců mimo aktuální omezení můžete použít navigační tlačítka. Další informace naleznete v tématu nápovědy aplikace Excel Web Access Navigace v sešitu ve službě Excel Services.

Nepodporované funkce

Následující funkce nejsou podporovány:

Funkce

Komentáře

Hypertextové odkazy v grafech   

Klepnutí na hypertextové odkazy a jejich otevření v grafech.

Tabulky   

Nahrazení záhlaví sloupců na listech záhlavími tabulek aplikace Excel při posunování záhlaví mimo zobrazení v oblasti posunování.

Vzory výplní buněk   

Všechny vzorky výplně.

Směry přechodů barev   

Šikmo nahoru, šikmo dolů a z rohu na střed.

Otočení textu   

Výplň ani vzor buňky se s textem neotáčí, šikmé ohraničení se zobrazuje jakoby text nebyl otočen a vodorovné a svislé zarovnání je omezeno na zarovnání vlevo u kladného otáčení (+) a na zarovnání vpravo u záporného otáčení (-).

Obousměrný text   

Ve svislém textu není podporováno míchání textových znaků psaných oběma směry, které mají odlišnou orientaci symbolu (neboli tvaru znaku). Ve svislém textu nejsou například podporovány znaky ( (levá závorka) a ) (pravá závorka).

Čárová ohraničení   

Následující čárové okraje nejsou částečně podporovány: styly trojitých a dvojitých čar, plné, kosočtvercové a čtverečkované čáry a krátce a dlouze přerušované čáry.

Grafy    

Prostorové efekty pro grafiku sady Office 2007, například efekt stínu, záře, deformace, zkosení hran, rozostření okrajů, změny barvy a odrazu. Tyto efekty byly odstraněny nebo byly převedeny na jiné efekty.

Následující prostorové grafy nejsou podporovány:

 • Prostorový povrchový

 • Prostorový drátěný povrchový

 • Obrysový

 • Drátěný obrysový

Formátovaný text v objektu, například odrážky a různá písma nebo velikosti písma, který je převeden na prostý text.

Svislé zarovnání textu

Poznámka: I když vložené grafy v listech a původní grafy na listech s grafem jsou podporované pro zobrazení ve službě Excel Services, vložený graf, který se zobrazí autorovi sešitu zkopíroval nebo přesouvána z listu do listu s grafem nepodporuje zobrazení.

Záhlaví řádků a sloupců   

Následující formátování v záhlaví řádků a sloupců: dvojité účetnické, dvojitě podtržené, horní a dolní index

Netisknutelné znaky   

Text se 7bitovou hodnotou ASCII (dílčí sada znakové sady ANSI) 0 až 32 a jakékoli znaky nepodporované jazykem XML verze 1.0.

Tisk   

Rozložení stránky a záhlaví a zápatí stránky.

Popisy tlačítek   

Popisy vlastností členů Služby pro analýzu serveru Microsoft SQL Server.

XML   

Rozšiřovací balíky XML

Začátek stránky

Podporované a nepodporované funkce při práci se sešitem

Po načtení sešitu ve službě Excel Services můžete pracovat s různými způsoby, ale existují některé interakce, které nejsou podporované.

Poznámka: Jiný způsob, jak chcete provést interakci, která je jedinečný služby Excel Services je, pokud chcete vytvořit a změnit parametr, který dočasně změnit hodnoty buněk v sešitu pomocí podokna úloh parametrů ve službě Excel Services nebo předávání dat do webové části Excel Web Access z připojené webové části, jako jsou webové části Filtr. Další informace najdete v tématu Změna parametrů sešitu ve službě Excel Services v Excel Web Access Help.

Podporované funkce

Následující funkce jsou podporovány, mohou se však chovat odlišně.

Funkce

Komentáře

Sestavy kontingenčních tabulek   

Filtrování sestav, výběr členů, rozbalování (přechod k podrobnějším informacím) a sbalování (přechod k obecnějším informacím) úrovní dat, řazení, filtrování a zobrazení a skrytí mezisoučtů.

Najít    Obrázek tlačítka  

Hledání textu, čísel a dat podle přesné shody včetně malých a velkých písmen a hledání podle části obsahu buňky.

Jednoduchý výběr   

Výběr jedné buňky, řádku nebo sloupce.

Filtrování a řazení   

Použití nabídky Filtr, filtrování podle textu, čísel, dat a časů, zadání více kritérií a řazení. Další informace naleznete v části Filtrování dat ve službě Excel Services a Řazení dat ve službě Excel Services v nápovědě aplikace Excel Web Access.

Vytváření osnovy   

Vytváření osnov, včetně zobrazení a skrytí podrobností. Další informace naleznete v tématu Vytváření datových osnov ve službě Excel Services v nápovědě aplikace Excel Web Access.

Scénáře   

Provádění předdefinovaného scénáře.

Aktualizace   

Aktualizace externích zdrojů dat včetně všech zdrojů dat v aktuálním sešitu, konkrétních zdrojů dat, pravidelná aktualizace, ruční aktualizace a aktualizace při načtení sešitu. Další informace naleznete v tématu Aktualizace externích dat ve službě Excel Services v nápovědě aplikace Excel Web Access.

Výpočet   

Automatický a ruční výpočet. Další informace naleznete v tématu nápovědy aplikace Excel Web Access Počítání a přepočítání dat ve službě Excel Services.

Poznámka: Přestože služby Excel Services podporuje načítání sešit, ve kterém cyklické odkazy, se chová odlišně zjišťování cyklické odkazy při načítání nebo přepočítání sešitu. Pokud služby Excel Services nerozpoznává cyklického odkazu, za určitých okolností zobrazí zpráva s upozorněním, že je cyklický odkaz. Hodnoty, které jsou počítané shodovaly hodnoty, které byste dostali zrušení operace v Excelovém klientovi. Ve skutečnosti služby Excel Services automaticky zruší cyklický odkaz nechcete, aby výpočtu z snížení výkonu serveru.

Nepodporované funkce

Následující funkce nejsou podporovány:

Funkce

Komentáře

Sestavy kontingenčních tabulek   

Možnosti Skupina podrobností a Zobrazit podrobnosti (také nazývané přecházení) u dat OLAP, hledání členů, akce Služby pro analýzu serveru Microsoft SQL Server nebo použití seznamu polí k přidání, novému uspořádání či odebrání polí.

Sestavy kontingenčního grafu   

Přímá práce s kontingenčním grafem (protože se jedná o statický obrázek).

Asynchronní vyhodnocování funkcí pro datovou krychli   

Asynchronní načítání dat při vyhodnocení funkce pro datovou krychli a zobrazení zprávy #GETTINGDATA před načtením všech dat. Všechna data jsou načtena synchronně před zobrazením nebo opakovaným zobrazením.

Najít    Obrázek tlačítka  

Hledání podle podkladových dat (v protikladu k hledání formátovaných dat a shody včetně malých a velkých písmen).

Nahrazení   

Nahrazení textu a hodnot po použití funkce Najít Obrázek tlačítka .

Změna velikosti řádků a sloupců   

Změny šířky a výšky řádků a sloupců.

Rozšířený výběr   

Výběr sousedících a nesousedících oblastí buněk nebo celého listu.

Výpočet   

Změna nastavení výpočtu sešitu po jeho načtení. Další informace naleznete v tématu Výpočet a přepočet dat ve službě Excel Services v nápovědě aplikace Excel Web Access.

Filtrování a řazení   

Řazení a filtrování podle barvy a uložení filtru či řazení do sešitu ve službě Excel Services. Další informace najdete v tématu filtrování dat ve službě Excel Services a řazení dat ve službě Excel Services v Excel Web Access Help.

Přejít na   

Všechny operace typu Přejít na.

Správa příček   

Uvolnění a ukotvení příček.

Zvětšení   

Úprava zobrazení listu podle procenta skutečné velikosti.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×