Rozdíly mezi používáním sešitu v prohlížeči a v aplikaci Excel

Rozdíly mezi používáním sešitu v prohlížeči a v aplikaci Excel

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pomocí Excelu Online ve webovém prohlížeči vypadá mnohem v desktopové aplikaci Excel. Můžou ale nastat některé rozdíly je potřeba vědět. Například Ne všechny formáty souborů podporovaných a některé funkce můžou fungovat jinak než v desktopové aplikaci. Tento článek vysvětluje tyto rozdíly.

Poznámka: Pokud používáte Excel Web App nebo Excel Services v SharePoint Server 2010, přečtěte si tuto verzi rozdíly mezi používáním sešitu v prohlížeči a v Excelu.

Formáty souborů podporované v Excelu Online

 • Excelové sešity (.xlsx)

 • Soubory sešit Excelu 97 – 2003 (.xls).
  Poznámka: při otevření v tomto formátu souborů aplikace Excel Online převede na novější XLSX. Původní si můžete stáhnout vždy tak, že přejdete na soubor > informace > předchozí verze.

 • Binární sešit Excelu (.xlsb)

 • Formát ODS (OpenDocument Spreadsheet) (.ods)

 • Sešit Excelu s podporou maker (.xlsm)
  Sešit v tomto formátu jde otevřít, ale v okně prohlížeče není možné spustit makra.

V jiných formátech, třeba .csv, obecně nepodporují sešity Excelu Online.

Další informace o formátech souborů Excelu najdete v tématu uložení sešitu v jiném formátu souboru.

Poznámka: Existují datové limity velikosti souborů, které můžete zobrazit v Sharepointu Online a služba Power BI. Přečtěte si další informace o limitech velikosti souborů pro sešity v Sharepointu Online.

Funkce podporované pro zobrazení v Excelu Online

Když zobrazíte sešit v okně prohlížeče nebo ho z něho vytisknete, můžou některé funkce fungovat jinak. Souhrn rozdílů můžete vidět v následující tabulce.

Funkce

Funguje v okně prohlížeče takto

Výpočty

Výpočty a jejich nastavení, včetně nastavení automatických výpočtů, ručních a iterativních výpočtů pro oblasti nebo listy, fungují v okně prohlížeče podobně jako v Excelu.

Buňky

Buňky, včetně hodnot buněk, sloučených buněk a přehledu obsahu buňky, se zobrazují v okně prohlížeče podobně jako v Excelu.

Grafy a tabulky, včetně kontingenčních grafů a kontingenčních tabulek

Obecně grafy, tabulky, kontingenční grafy a sestavy kontingenčních tabulek zobrazují v okně prohlížeče podobně jako zobrazují v aplikaci Excel. Zahrnout výjimky

 • Grafy, které jsou součástí skupiny grafů

 • Grafy, které závisí na externích odkazech

 • Grafy používající určité typy zdrojů dat, které nejsou u sešitů zobrazovaných v okně prohlížeče podporované

Pokud používáte Excel Services nebo Excel Web App místně (ale ne v cloudu), závisí na tom, jestli se k zobrazení sešitu používají služby Excel Services nebo Excel Web App možnost zobrazit určitého obsahu v okně prohlížeče. Další informace najdete v článku Porovnání služeb Excel Services v Sharepointu s Excel Web App.

Datová připojení

V závislosti na konfiguraci vašeho prostředí podporují některé druhy datových připojení pro sešity v okně prohlížeče, která umožňuje aktualizovat data. Další informace najdete v tématu aktualizací dat v sešitu v okně prohlížeče.

Kalendářní data

Kalendářní data se v okně prohlížeče zobrazují podobně jako v Excelu.

Externí odkazy

V okně prohlížeče se zobrazí poslední známá hodnota externího odkazu. Externí odkazy se musí aktualizovat v Excelu.

Seznam polí kontingenčního grafu nebo kontingenční tabulky

Obecně platí, že seznamy polí kontingenčního grafu nebo kontingenční tabulky fungují v okně prohlížeče podobně jako v Excelu. To znamená, že uživatelé můžou pomocí seznamů polí procházet informace a měnit data zobrazená v kontingenčním grafu nebo kontingenční tabulce.

Filtry, průřezy a ovládací prvky časové osy

Filtrů a výřezů obecně pracovat v okně prohlížeče podobně jako funkce v aplikaci Excel. Ovládací prvky časové osy obecně pracovat v okně prohlížeče podobně jako funkce v aplikaci Excel.

Pokud používáte Excel Services nebo Excel Web App místně (ale ne v cloudu), závisí na tom, jestli se k zobrazení sešitu používají služby Excel Services nebo Excel Web App možnost zobrazit určitého obsahu v okně prohlížeče. Další informace najdete v článku Porovnání služeb Excel Services v Sharepointu sExcel Web App.

Formátování

Formátování buněk a oblastí buněk a číselné formáty se v okně prohlížeče zobrazují podobně jako v Excelu.

Funkce

Většina funkcí aplikace Excel funguje v okně prohlížeče, jako v aplikaci Excel. Výjimky jsou uvedené v části funkce sešitu v tomto článku.

Čárová ohraničení

Většina čárových ohraničení (ne ale všechna) se v okně prohlížeče zobrazí podobně jako v Excelu. Podporované jsou barvy čar, jednoduché a dvojité styly, nepřerušované a čárkované čáry a tenké, střední a tlusté čáry.

Pojmenované položky

Pojmenované položky, třeba oblasti, tabulky, grafy, kontingenční graf sestav, kontingenční tabulky sestav, průřezy a ovládací prvky časové osy obecně zobrazují v okně prohlížeče podobně jako zobrazují v aplikaci Excel.

Pokud používáte Excel Services nebo Excel Web App místně (ale ne v cloudu), závisí na tom, jestli se k zobrazení sešitu používají služby Excel Services nebo Excel Web App možnost zobrazit určitého obsahu v okně prohlížeče. Další informace najdete v článku Porovnání služeb Excel Services v Sharepointu sExcel Web App.

Minigrafy

Minigrafy se v okně prohlížeče zobrazují podobně jako v Excelu.

Tabulky

Excelové tabulky, včetně dat, záhlaví sloupců a řádků souhrnů, se v okně prohlížeče zobrazují podobně jako v Excelu.

Funkce, které se můžou u prohlížeče a desktopové aplikace lišit

Některé funkce fungují v okně prohlížeče jinak než v Excelu. Kromě toho můžou některé funkce sešitu způsobit, že sešit nepůjde zobrazit v okně prohlížeče.

Tip: Pokud sešit nemůžete zobrazit v okně prohlížeče, protože obsahuje nepodporované funkce, zkuste ho otevřít v Excelu na stolním počítači.

Funkce

Funguje v okně prohlížeče takto

Ovládací prvky

Ovládací prvky, třeba ovládací prvky ActiveX a ovládací prvky na panelu nástrojů Formulář, nedovolí zobrazení sešitu v okně prohlížeče.

Datová připojení

V závislosti na konfiguraci vašeho prostředí můžete některé druhy datových připojení zabránit zobrazení v okně prohlížeče sešitu. Další informace najdete v tématu aktualizací dat v sešitu v okně prohlížeče.

Ověření dat

Sešity, které používají ověřování dat, můžete upravit v okně prohlížeče. Ověření dat ale v prohlížeči nastavit nemůžete.

Digitální podpisy

Sešity , které používají viditelné nebo neviditelné digitální podpisy, nejde zobrazit v okně prohlížeče.

Písma

Písma mají v prohlížeči obvykle stejný styl a velikost jako v Excelu. Pokud sešit používá konkrétní písmo, které není dostupné na vašem zařízení, může ho při zobrazení sešitu v okně prohlížeče nahradit jiné písmo.

Funkce

Některé druhy funkcí se můžou v okně prohlížeče chovat jinak než v Excelu. Další informace najdete v části Funkce dále v tomto článku.

Starší verze jazyků maker

Sešity, které obsahují starší funkce maker, třeba funkce maker Microsoft Excelu 4.0 a listy dialogů Microsoft Excelu 5.0, nejde zobrazit v okně prohlížeče.

Ukládání

Když upravujete vy nebo někdo jiný sešit v okně prohlížeče, ukládají se změny automaticky.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Sešity s nastavením Správy přístupových práv k informacím (IRM) použitým na úrovni sešitu nejdou v okně prohlížeče zobrazit.

Pokud vaše organizace používá k zobrazování sešitů Excel Web App (místně) nebo Excel Online (v cloudu), pak jsou sešity uložené v knihovnách dokumentů chráněných technologií IRM podporované a dají se v okně prohlížeče zobrazit.

Sešity, které jsou v Outlook Web Appu odeslané jako přílohy chráněné technologií IRM, jsou taky podporované a dají se v okně prohlížeče zobrazit.

Ale pokud vaše organizace používá k zobrazování sešitů Excel Services na SharePoint serveru (místní nasazení), sešity v knihovnách chráněných technologií IRM nejsou podporované a musí se otevírat v aplikaci Excel.

Technologie IRM se nedá v prohlížeči používat.

Vrácení a opakování akce

Pokud sešit upravuje víc lidí najednou, nejsou příkazy Zpět a Znovu v okně prohlížeče dostupné, jakmile jiný uživatel udělá nějakou změnu.

Zámek listu nebo sešitu

Zamknuté sešity (chráněné heslem) se nedají v okně prohlížeče zobrazit.

Zamknuté listy (ne celé sešity) můžete zobrazit v okně prohlížeče v Excelu Online.

V místním prostředí, kde používáte Excel Services nebo Excel Web App nemůže být zamknuté listy zobrazit v okně prohlížeče.

Ochranu odebrat, otevřete sešit v Excelu na stolním počítači.

XML

Mapování XML, vložené inteligentní značky XML a rozšiřující balíky XML nedovolí zobrazení sešitu v okně prohlížeče.

Funkce v Excelu a v Excelu Online

Některé funkce sešitu se chovají v okně prohlížeče jinak než v Excelu. Následující tabulka shrnuje, jak některé funkce fungují v Excelu a v sešitu zobrazeném v okně prohlížeče.

Funkce

Funguje takto v Excelu

Funguje takto v Excelu Online

ZNAK

Vrátí znak určený číslem. V případě znaků, které se nedají tisknout, vrátí symbol bloku.

Vrátí znak určený číslem. V případě netisknutelných znaků vrátí prázdné hodnoty.

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Vrátí aktivní odkaz, na který jde přejít kliknutím.

V závislosti na nastaveních Interakce sešitu a Navigace v sešitu zadaných u sešitu může funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ vrátit aktivní odkaz nebo neaktivní textový řetězec odkazu.

O.PROSTŘEDÍ

Vrátí cestu k aktuálnímu adresáři nebo složce v počítači.

Vrátí chybu #HODNOTA!.

NYNÍ

Vrátí datum a čas na počítači.

Vrátí datum a čas na serveru.

NÁHČÍSLO, RANDBETWEEN

Vrátí náhodné číslo při každém použití.

Vrátí náhodné číslo při každém použití.

RTD

Vrátí data v reálném čase z aplikace, která podporuje automatizaci COM.

Pokud jsou hodnoty, které funkce RTD vrátila, uložené v sešitu, zobrazí se tyto hodnoty. Když v sešitu žádné hodnoty uložené nejsou, vrátí chybu #NENÍ_K_DISPOZICI.

DNES

Vrátí datum na počítači.

Vrátí datum na serveru.

Excel Online, Excel Web App (místní nasazení) a Excel Services (místní nasazení)

Sešit se dá v okně prohlížeče zobrazit pomocí různých aplikací. V závislosti na konfiguraci vašeho prostředí můžete k zobrazení sešitu v okně prohlížeče používat Excel Online (součást Office Online), Excel Web App (součást místního nasazení Office Web Apps) nebo Excel Services na SharePoint Serveru (místní nasazení).

Rozhoduje o tom správce IT a toto rozhodnutí má vliv na to, které funkce budou při zobrazení sešitu v okně prohlížeče podporované. Další informace najdete v těchto článcích:

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×