Rozdíly mezi používáním sešitu v prohlížeči a v aplikaci Excel

Rozdíly mezi používáním sešitu v prohlížeči a v aplikaci Excel

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí Excelu Online ve webovém prohlížeči vypadá mnohem v desktopové aplikaci Excel. Můžou ale nastat některé rozdíly je potřeba vědět. Například Ne všechny formáty souborů podporovaných a některé funkce můžou fungovat jinak než v desktopové aplikaci. Tento článek vysvětluje tyto rozdíly.

Poznámka: Pokud používáte Excel Web App nebo Excel Services v SharePoint Server 2010, přečtěte si tuto verzi rozdíly mezi používáním sešitu v prohlížeči a v Excelu.

Formáty souborů podporované v Excelu Online

 • Excelové sešity (.xlsx)

 • Soubory sešit Excelu 97 – 2003 (.xls).
  Poznámka: při otevření v tomto formátu souborů aplikace Excel Online převede na novější XLSX. Původní si můžete stáhnout vždy tak, že přejdete na soubor > informace > předchozí verze.

 • Binární sešit Excelu (.xlsb)

 • Formát ODS (OpenDocument Spreadsheet) (.ods)

 • Sešit Excelu s podporou maker (.xlsm)
  Sešit v tomto formátu jde otevřít, ale v okně prohlížeče není možné spustit makra.

V jiných formátech, třeba .csv, obecně nepodporují sešity Excelu Online.

Další informace o formátech souborů Excelu najdete v tématu uložení sešitu v jiném formátu souboru.

Poznámka: Existují datové limity velikosti souborů, které můžete zobrazit v Sharepointu Online a služba Power BI. Přečtěte si další informace o limitech velikosti souborů pro sešity v Sharepointu Online.

Funkce podporované pro zobrazení v Excelu Online

Když zobrazíte sešit v okně prohlížeče nebo ho z něho vytisknete, můžou některé funkce fungovat jinak. Souhrn rozdílů můžete vidět v následující tabulce.

Funkce

Funguje v okně prohlížeče takto

Výpočty

Výpočty a jejich nastavení, včetně nastavení automatických výpočtů, ručních a iterativních výpočtů pro oblasti nebo listy, fungují v okně prohlížeče podobně jako v Excelu.

Buňky

Buňky, včetně hodnot buněk, sloučených buněk a přehledu obsahu buňky, se zobrazují v okně prohlížeče podobně jako v Excelu.

Grafy a tabulky, včetně kontingenčních grafů a kontingenčních tabulek

Obecně grafy, tabulky, kontingenční grafy a sestavy kontingenčních tabulek zobrazují v okně prohlížeče podobně jako zobrazují v aplikaci Excel. Zahrnout výjimky

 • Grafy, které jsou součástí skupiny grafů

 • Grafy, které závisí na externích odkazech

 • Grafy používající určité typy zdrojů dat, které nejsou u sešitů zobrazovaných v okně prohlížeče podporované

Pokud používáte Excel Services nebo Excel Web App místně (ale ne v cloudu), závisí na tom, jestli se k zobrazení sešitu používají služby Excel Services nebo Excel Web App možnost zobrazit určitého obsahu v okně prohlížeče. Další informace najdete v článku Porovnání služeb Excel Services v Sharepointu s Excel Web App.

Datová připojení

V závislosti na konfiguraci vašeho prostředí podporují některé druhy datových připojení pro sešity v okně prohlížeče, která umožňuje aktualizovat data. Další informace najdete v tématu aktualizací dat v sešitu v okně prohlížeče.

Kalendářní data

Kalendářní data se v okně prohlížeče zobrazují podobně jako v Excelu.

Externí odkazy

V okně prohlížeče se zobrazí poslední známá hodnota externího odkazu. Externí odkazy se musí aktualizovat v Excelu.

Seznam polí kontingenčního grafu nebo kontingenční tabulky

Obecně platí, že seznamy polí kontingenčního grafu nebo kontingenční tabulky fungují v okně prohlížeče podobně jako v Excelu. To znamená, že uživatelé můžou pomocí seznamů polí procházet informace a měnit data zobrazená v kontingenčním grafu nebo kontingenční tabulce.

Filtry, průřezy a ovládací prvky časové osy

Filtrů a výřezů obecně pracovat v okně prohlížeče podobně jako funkce v aplikaci Excel. Ovládací prvky časové osy obecně pracovat v okně prohlížeče podobně jako funkce v aplikaci Excel.

Pokud používáte Excel Services nebo Excel Web App místně (ale ne v cloudu), závisí na tom, jestli se k zobrazení sešitu používají služby Excel Services nebo Excel Web App možnost zobrazit určitého obsahu v okně prohlížeče. Další informace najdete v článku Porovnání služeb Excel Services v Sharepointu sExcel Web App.

Formátování

Formátování buněk a oblastí buněk a číselné formáty se v okně prohlížeče zobrazují podobně jako v Excelu.

Funkce

Většina funkcí aplikace Excel funguje v okně prohlížeče, jako v aplikaci Excel. Výjimky jsou uvedené v části funkce sešitu v tomto článku.

Čárová ohraničení

Většina čárových ohraničení (ne ale všechna) se v okně prohlížeče zobrazí podobně jako v Excelu. Podporované jsou barvy čar, jednoduché a dvojité styly, nepřerušované a čárkované čáry a tenké, střední a tlusté čáry.

Pojmenované položky

Pojmenované položky, třeba oblasti, tabulky, grafy, kontingenční graf sestav, kontingenční tabulky sestav, průřezy a ovládací prvky časové osy obecně zobrazují v okně prohlížeče podobně jako zobrazují v aplikaci Excel.

Pokud používáte Excel Services nebo Excel Web App místně (ale ne v cloudu), závisí na tom, jestli se k zobrazení sešitu používají služby Excel Services nebo Excel Web App možnost zobrazit určitého obsahu v okně prohlížeče. Další informace najdete v článku Porovnání služeb Excel Services v Sharepointu sExcel Web App.

Minigrafy

Minigrafy se v okně prohlížeče zobrazují podobně jako v Excelu.

Tabulky

Excelové tabulky, včetně dat, záhlaví sloupců a řádků souhrnů, se v okně prohlížeče zobrazují podobně jako v Excelu.

Funkce, které se můžou u prohlížeče a desktopové aplikace lišit

Některé funkce fungují v okně prohlížeče jinak než v Excelu. Kromě toho můžou některé funkce sešitu způsobit, že sešit nepůjde zobrazit v okně prohlížeče.

Tip: Pokud sešit nemůžete zobrazit v okně prohlížeče, protože obsahuje nepodporované funkce, zkuste ho otevřít v Excelu na stolním počítači.

Funkce

Funguje v okně prohlížeče takto

Ovládací prvky

Ovládací prvky, třeba ovládací prvky ActiveX a ovládací prvky na panelu nástrojů Formulář, nedovolí zobrazení sešitu v okně prohlížeče.

Datová připojení

V závislosti na konfiguraci vašeho prostředí můžete některé druhy datových připojení zabránit zobrazení v okně prohlížeče sešitu. Další informace najdete v tématu aktualizací dat v sešitu v okně prohlížeče.

Ověření dat

Sešity, které používají ověřování dat, můžete upravit v okně prohlížeče. Ověření dat ale v prohlížeči nastavit nemůžete.

Digitální podpisy

Sešity , které používají viditelné nebo neviditelné digitální podpisy, nejde zobrazit v okně prohlížeče.

Písma

Písma mají v prohlížeči obvykle stejný styl a velikost jako v Excelu. Pokud sešit používá konkrétní písmo, které není dostupné na vašem zařízení, může ho při zobrazení sešitu v okně prohlížeče nahradit jiné písmo.

Funkce

Některé druhy funkcí se můžou v okně prohlížeče chovat jinak než v Excelu. Další informace najdete v části Funkce dále v tomto článku.

Starší verze jazyků maker

Sešity, které obsahují starší funkce maker, třeba funkce maker Microsoft Excelu 4.0 a listy dialogů Microsoft Excelu 5.0, nejde zobrazit v okně prohlížeče.

Ukládání

Když upravujete vy nebo někdo jiný sešit v okně prohlížeče, ukládají se změny automaticky.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Sešity s nastavením Správy přístupových práv k informacím (IRM) použitým na úrovni sešitu nejdou v okně prohlížeče zobrazit.

Pokud vaše organizace používá k zobrazování sešitů Excel Web App (místně) nebo Excel Online (v cloudu), pak jsou sešity uložené v knihovnách dokumentů chráněných technologií IRM podporované a dají se v okně prohlížeče zobrazit.

Sešity, které jsou v Outlook Web Appu odeslané jako přílohy chráněné technologií IRM, jsou taky podporované a dají se v okně prohlížeče zobrazit.

Ale pokud vaše organizace používá k zobrazování sešitů Excel Services na SharePoint serveru (místní nasazení), sešity v knihovnách chráněných technologií IRM nejsou podporované a musí se otevírat v aplikaci Excel.

Technologie IRM se nedá v prohlížeči používat.

Vrácení a opakování akce

Pokud sešit upravuje víc lidí najednou, nejsou příkazy Zpět a Znovu v okně prohlížeče dostupné, jakmile jiný uživatel udělá nějakou změnu.

Zámek listu nebo sešitu

Zamknuté sešity (chráněné heslem) se nedají v okně prohlížeče zobrazit.

Zamknuté listy (ne celé sešity) můžete zobrazit v okně prohlížeče v Excelu Online.

V místním prostředí, kde používáte Excel Services nebo Excel Web App nemůže být zamknuté listy zobrazit v okně prohlížeče.

Ochranu odebrat, otevřete sešit v Excelu na stolním počítači.

XML

Mapování XML, vložené inteligentní značky XML a rozšiřující balíky XML nedovolí zobrazení sešitu v okně prohlížeče.

Funkce v Excelu a v Excelu Online

Některé funkce sešitu se chovají v okně prohlížeče jinak než v Excelu. Následující tabulka shrnuje, jak některé funkce fungují v Excelu a v sešitu zobrazeném v okně prohlížeče.

Funkce

Funguje takto v Excelu

Funguje takto v Excelu Online

ZNAK

Vrátí znak určený číslem. V případě znaků, které se nedají tisknout, vrátí symbol bloku.

Vrátí znak určený číslem. V případě netisknutelných znaků vrátí prázdné hodnoty.

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Vrátí aktivní odkaz, na který jde přejít kliknutím.

V závislosti na nastaveních Interakce sešitu a Navigace v sešitu zadaných u sešitu může funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ vrátit aktivní odkaz nebo neaktivní textový řetězec odkazu.

O.PROSTŘEDÍ

Vrátí cestu k aktuálnímu adresáři nebo složce v počítači.

Vrátí chybu #HODNOTA!.

NYNÍ

Vrátí datum a čas na počítači.

Vrátí datum a čas na serveru.

NÁHČÍSLO, RANDBETWEEN

Vrátí náhodné číslo při každém použití.

Vrátí náhodné číslo při každém použití.

RTD

Vrátí data v reálném čase z aplikace, která podporuje automatizaci COM.

Pokud jsou hodnoty, které funkce RTD vrátila, uložené v sešitu, zobrazí se tyto hodnoty. Když v sešitu žádné hodnoty uložené nejsou, vrátí chybu #NENÍ_K_DISPOZICI.

DNES

Vrátí datum na počítači.

Vrátí datum na serveru.

Excel Online, Excel Web App (místní nasazení) a Excel Services (místní nasazení)

Sešit se dá v okně prohlížeče zobrazit pomocí různých aplikací. V závislosti na konfiguraci vašeho prostředí můžete k zobrazení sešitu v okně prohlížeče používat Excel Online (součást Office Online), Excel Web App (součást místního nasazení Office Web Apps) nebo Excel Services na SharePoint Serveru (místní nasazení).

Rozhoduje o tom správce IT a toto rozhodnutí má vliv na to, které funkce budou při zobrazení sešitu v okně prohlížeče podporované. Další informace najdete v těchto článcích:

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×