Rozdíly mezi používáním dokumentů v prohlížeči a ve Wordu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Microsoft Word Web App umožňuje provádět základní úpravy a formátování změny do dokumentu ve webovém prohlížeči. Další rozšířené funkce příkazem Word Web Appna Otevřít v aplikaci Word. Když uložíte dokument ve Wordu, uloží se na webu, kde jste ho otevřeli ve web appu.

Dokument otevřete v aplikaci TE102825657 je stejná jako dokument otevřete v desktopové aplikaci Word, ale některé funkce v každém z obou prostředí fungovat jinak.

V tomto článku

Formáty souborů podporované v aplikaci Word Web App

Funkce podporované pro prohlížení a tisk

Funkce, které prohlížeče a desktopové aplikace liší

Otvírání a ukládání

Úpravy a formátování

Revize

Objekty

Formáty souborů podporované v aplikaci TE102825657

Word Web App otevírat dokumenty v těchto formátech:

 • Dokument Word (*.docx)

 • Šablona Word (*.dotx)

 • Dokument Word s podporou maker (*.docm) nebo Šablona Word s podporou maker (*.dotm)
  Dokument můžete otevřít, ale makra se nespustí.

 • Dokument aplikace Word 97 – 2003 (.doc) nebo Šablona Word 97 – 2003 (.dot)
  Word Web App zobrazuje dokumenty v těchto formátech, ale k úpravám dokumentu v prohlížeči, Word Web App uloží novou kopii dokumentu. DOCX nebo .dotx formát. Word Web App nelze ukládat dokumenty ve formátech .doc a .dot.

 • Formát ODT (OpenDocument Text) (*.odt)
  Tento formát je podporovaný pro dokumenty uložené v knihovně SharePointu.

Word Web App nemůže otevřít dokumenty v jiných formátech souborů. Například nejsou podporovány tyto formáty: otevření dokumentu formát (ODF), textový formát RTF (RICH), Hypertext Markup Language (HTML), Multipurpose Internet Mail Extensions HTML (MHTML) a formát PDF (Portable Document).

Začátek stránky

Podporované funkce pro prohlížení a tisk

Při zobrazení nebo tisk dokumentu v aplikaci TE102825657, dokumentu vypadá stejně podle ho v rozložení při tisku zobrazení ve Wordu plochy app. Word Web App pomocí čtečky PDF vytisknout dokumenty (podívejte se na seznam podporované PDF čtenáři). Pokud chcete funkce aplikace Word pro tisk (třeba úpravy okraje stránky), klikněte na tlačítko Otevřít v aplikaci Word a vytisknout v desktopové aplikaci Word.

Když si prohlížíte dokumentu, některé funkce fungovat jinak v prohlížeče než v desktopové aplikaci Word. Použití funkce, které nejsou k dispozici v aplikaci TE102825657, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Funkce

Funguje takto v aplikaci TE102825657

Zobrazení Rozložení při tisku

V zobrazení pro čtení Word Web App zobrazí dokument, jak to vypadá v zobrazení rozložení při tisku. Další dostupná v desktopové aplikaci Word (osnovy návrh, rozložení webové stránky a čtení na celé obrazovce) zobrazení nejsou dostupné v aplikaci TE102825657. Navigační podokno, zobrazení vedle sebe a rozdělení windows podobně nejsou k dispozici v aplikaci TE102825657.

Pravítka a mřížka

Word Web App nezobrazuje pravítka a mřížky.

Začátek stránky

Funkce, které se u prohlížeče a desktopové aplikace liší

Při úpravě dokumentu v aplikaci TE102825657 dokumentu jsou uvedeny v zobrazení pro úpravy, můžete upravovat a formátovat text. Zobrazení pro úpravy se nezobrazují formátování stránky, třeba okraje nebo konce stránek, titulní stránky nebo záhlaví a zápatí. Různé druhy objekty navíc zobrazují jako zástupné symboly.

Následující tabulka popisuje, jak Word Web App podporuje funkce, které mohou být platná pro vaše dokumenty. Použití funkcí rámec toho, co je k dispozici v aplikaci TE102825657, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Otvírání a ukládání

Funkce

Funguje takto v aplikaci TE102825657

Ochrana souboru: IRM nebo heslo

Word Web App nemůže otevřít dokumenty, které jsou šifrované heslem nebo chránit pomocí Správa přístupových práv k informacím. Otevřete tyto dokumenty v desktopové aplikaci Word.

Oprávnění k úpravám

Dokument, který vyžaduje hesla pro úpravy ho otevře v aplikaci TE102825657 v zobrazení pro čtení, ale dokumentu nejde upravovat v prohlížeči. Klikněte na Otevřít v aplikaci Word omezení úprav odebrat.

Uložení

Ukládáte dokument ručně Word Web App; neexistuje žádná funkce automatického ukládání.

Správa verzí

Správa verzí se provádí na serveru, ne ve Word Web Appu. V sharepointové knihovně zjistěte, jestli je nakonfigurovaná funkce Historie verzí pro tuto knihovnu.

Úpravy a formátování

Funkce

Funguje takto v aplikaci TE102825657

Kopírování a vložení

Kopírování a vkládání textu. Text je přizpůsobený tak, aby odpovídaly okolní, kde je vložený do Word Web App text.

Formátování písma

Můžete použít tučné písmo, kurzívu, podtržení, přeškrtnutí, dolní index, horní index, druh písma, velikost, barvu a zvýraznění. Formátování písma můžete taky zrušit.

Formátování odstavce

Odstavce můžete zarovnat vlevo, vpravo nebo na střed; spuštění textu zprava doleva nebo zleva doprava; zvětšit nebo zmenšit odsazení; naformátovat odstavce jako seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam. Můžete také vymazat formátování. Řádkování v aplikaci TE102825657 nelze upravit.

Číslování a odrážky

Použijte některý z několika předdefinovaných stylů odrážek nebo číslování.

Styly

Použijte jeden z Galerie předdefinované styly. Můžete také vymazat formátování. Nemůžete vytvářet nové styly ani upravovat styly v aplikaci TE102825657.

Najít

Vyhledání je k dispozici pouze v zobrazení pro čtení. Najít a nahradit není k dispozici v aplikaci TE102825657.

Lupa

Funkce Lupa je k dispozici pouze v zobrazení pro čtení. Zvětšení nebo zmenšení v zobrazení pro úpravy dosáhnete pomocí nastavení zobrazení v prohlížeči.

Okraje a orientace stránky

Rozložení stránky se zachová, ale nedají upravit v aplikaci TE102825657.

Konce řádků a konce stránek

Konce řádků a konce stránek jsou zobrazené v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy jsou konce řádků znázorněné jako zástupné symboly a konce stránek nejsou označené.

Sloupce

Rozložení stránky se zachová, ale nedají upravit v aplikaci TE102825657.

Motiv, barva stránky, vodoznaky

Motiv a pozadí stránky se v dokumentu zachovají, ale nedají upravit v aplikaci TE102825657.

Spoluvytváření

U dokumentů uložených v Sharepointové knihovně spoluautoři můžete použít Word 2010 nebo Word for Mac 2011, ale ne Word Web App.

Revize

Funkce

Funguje takto v aplikaci TE102825657

Nástroje kontroly pravopisu:

Kontrola pravopisu a nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu, pomocí integrovaného slovníku. Word Web App nepoužívá do vlastního slovníku a nezahrnuje gramatiky překladu a tezaurus.

Komentáře

Komentáře se zobrazí v zobrazení pro čtení. Pokud chcete komentáře přidat nebo upravit dokument, ve kterém jsou komentáře, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Sledované změny

Sledované změny se zobrazí v zobrazení pro čtení. Můžete sledovat změny nebo upravit dokument se sledovanými změnami, klikněte na Otevřít v aplikaci Word. To se týká rovněž Pokud byla funkce sledování změn zapnuta při posledním uložení dokumentu ve Wordu. Funkce porovnávání verzí není k dispozici v aplikaci TE102825657.

Objekty

Funkce

Funguje takto v aplikaci TE102825657

Hypertextové odkazy

Vložení, upravit a hypertextový odkaz klepnutím myši. Záložka a křížový odkaz odkazy funkční a můžete upravit jeho zobrazovaného textu, ale ne cí v aplikaci TE102825657.

Tabulky

Vložení tabulky. Vyberte tabulku, sloupec, řádek nebo buňku; Odstraňte tabulku, sloupec nebo řádek. Vložení řádků a sloupců. zarovnání textu buňky vlevo, vpravo nebo na střed. Složitější funkce tabulky – třeba styly tabulky, velikost buňky, směr textu a pořadí řazení – jsou v dokumentu zachovají, ale v aplikaci TE102825657 se nedají konfigurovat.

Obrázky

Vložení obrázků nebo klipartů uložený ve vašem počítači nebo z Bingu. Můžete změnit velikost obrázků a přidání alternativního textu k nim. Pokud chcete přesunout obrázek, vyjmout a vložit ho. Složitější funkce pro práci s obrázky, jako je použití efektů a oříznutí, nejsou k dispozici v aplikaci TE102825657. Snímky obrazovek nelze vytvořit přímo v aplikaci TE102825657, ale snímky obrazovek v zobrazení dokumentu jako obrázky v aplikaci TE102825657.

Při používání obrázků nebo klipartů z Bingu zodpovídáte za dodržování autorských práv. K výběru obrázků, které můžete použít, slouží filtr licencí v Bingu.

Obrazce, grafy, textová pole, obrázky SmartArt, objekty WordArt

Tyto zobrazit v dokumentu podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale neupravují. Se nedaly přesunout a změnit jeho velikost v aplikaci TE102825657.

Rovnice, symboly a rukopis

Tyto zobrazit v dokumentu podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale neupravují. Se nedaly přesunout a změnit jeho velikost v aplikaci TE102825657.

Pole, ovládací prvky obsahu, titulní stránka

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale nemůžete je upravit nebo aktualizovat. Titulní stránka se zobrazí jako zástupný symbol pro ovládací prvek obsahu.

Záhlaví a zápatí

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. Záhlaví a zápatí, včetně čísel stránek, jsou v zobrazení pro úpravy skryté.

Poznámky pod čarou, vysvětlivky, bibliografie, obsah, rejstřík

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale nemůžete je upravit nebo aktualizovat.

Makra

Dokumenty, které obsahují makra, můžete zobrazit, upravit, vytisknout a sdílet, pokud ale chcete spustit makra, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Ovládací prvky ActiveX, vložené objekty OLE, řádek podpisu

Tyto zobrazit v dokumentu podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale neupravují. Se nedaly přesunout a změnit jeho velikost v aplikaci TE102825657.

Propojené obrázky a vložené soubory

Tyto objekty jsou v dokumentu zachované, ale zobrazují jako zástupné symboly v aplikaci TE102825657.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×