Rozdíly mezi používáním dokumentů v prohlížeči a ve Wordu

Microsoft Word Web App umožňuje provádět základní úpravy a změny formátování dokumentů ve webovém prohlížeči. Pro pokročilejší funkce použijte v aplikaci Word Web App příkaz Otevřít v aplikaci Word. Pokud uložíte dokument ve Wordu, uloží se na web, kde jste ho otevřeli pomocí webové aplikace.

Dokument, který otevřete ve webové aplikaci Word Web App, je stejný jako dokument, který otevřete v desktopové aplikaci Word. Některé funkce ale pracují v těchto dvou prostředích odlišně.

V tomto článku

Formáty souborů podporované v aplikaci Word Web App

Podporované funkce pro prohlížení a tisk

Funkce, které se u prohlížeče a desktopové aplikace liší

Otvírání a ukládání

Úpravy a formátování

Revize

Objekty

Formáty souborů podporované v aplikaci Word Web App

Word Web App umožňuje otevírat dokumenty v těchto formátech:

 • Dokument Word (*.docx)

 • Šablona Word (*.dotx)

 • Dokument Word s podporou maker (*.docm) nebo Šablona Word s podporou maker (*.dotm)
  Dokument můžete otevřít, ale makra se nespustí.

 • Dokument Word 97-2003 (*.doc) nebo Šablona Word 97-2003 (*.dot)
  Word Web App dokumenty v těchto formátech zobrazuje, ale pokud chcete upravit dokument v prohlížeči, Word Web App uloží novou kopii dokumentu ve formátu DOCX nebo DOTX. Word Web App nemůže ukládat dokumenty ve formátech DOC ani DOT.

 • Formát ODT (OpenDocument Text) (*.odt)
  Tento formát je podporovaný pro dokumenty uložené v knihovně SharePointu.

Word Web App nemůže otvírat dokumenty v jiných formátech souborů. Nejsou podporované třeba tyto formáty: ODF (Open Document Format), RTF (Rich Text Format), HTML (Hypertext Markup Language), MHTML (Multipurpose Internet Mail Extensions HTML) a PDF (Portable Document Format). Formát ODT není podporovaný u dokumentů uložených ve službě OneDrive.

Začátek stránky

Podporované funkce pro prohlížení a tisk

Při zobrazení nebo tisku dokumentu ve webové aplikaci Word Web App vypadá dokument stejně jako v zobrazení Rozložení při tisku v desktopové aplikaci Word. Word Web App používá k tisku dokumentů program pro čtení souborů PDF (další informace najdete v seznamu podporovaných programů pro čtení souborů PDF). Pokud potřebujete funkce Wordu pro tisk (třeba úpravu okrajů stránky), klikněte na Otevřít v aplikaci Word a proveďte tisk v desktopové aplikaci Word.

Při zobrazování dokumentu fungují některé funkce jinak v prohlížeči než v desktopové aplikaci Word. Pokud chcete používat funkce, které nejsou dostupné ve webové aplikaci Word Web App, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Funkce

Funguje v aplikaci Word Web App takto

Zobrazení Rozložení při tisku

V zobrazení pro čtení zobrazí Word Web App dokument tak, jak vypadá v zobrazení Rozložení při tisku. Další zobrazení dostupná v desktopové aplikaci Word (Osnova, Koncept, Rozložení webové stránky a Čtení na celé obrazovce) nejsou ve webové aplikaci Word Web App dostupná. Stejně tak i funkce jako navigační podokno, zobrazení vedle sebe a rozdělení oken nejsou ve webové aplikaci Word Web App dostupné.

Pravítka a mřížka

Word Web App nezobrazuje pravítka a mřížky.

Začátek stránky

Funkce, které se u prohlížeče a desktopové aplikace liší

Při úpravách dokumentu ve webové aplikaci Word Web App se dokument znázorňuje v zobrazení pro úpravy tak, abyste mohli upravovat a formátovat text. Zobrazení pro úpravy nezobrazuje formátování stránky, jako jsou třeba okraje, konce stránek, titulní stránky nebo záhlaví a zápatí. Kromě toho se celá řada objektů zobrazuje jako zástupné symboly.

Následující tabulky popisují, jak Word Web App podporuje funkce, které můžete použít pro vaše dokumenty. Pokud chcete používat i jiné funkce než ty, které jsou dostupné ve webové aplikaci Word Web App, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Otvírání a ukládání

Funkce

Funguje v aplikaci Word Web App takto

Ochrana souboru: IRM nebo heslo

Word Web App nedokáže otvírat dokumenty, které jsou šifrované heslem nebo chráněné technologií IRM (Správa přístupových práv k informacím). Otevřete tyto dokumenty v desktopové aplikaci Word.

Oprávnění k úpravám

Dokument vyžadující heslo pro úpravy se otevře ve webové aplikaci Word Web App v zobrazení pro čtení, ale nedá se upravovat v prohlížeči. Omezení úprav odstraníte kliknutím na Otevřít v aplikaci Word.

Ukládání

Ve webové aplikaci Word Online ukládáte dokument ručně, není tady k dispozici žádná funkce automatického ukládání.

Správa verzí

Správa verzí se provádí na serveru, ne v aplikaci Word Web App. Pokud je dokument uložený ve službě OneDrive, použijte funkci Historie verzí v této službě. Pokud je dokument uložený v sharepointové knihovně, zjistěte, jestli je pro tuto knihovnu nakonfigurovaná funkce Historie verzí.

Úpravy a formátování

Funkce

Funguje v aplikaci Word Web App takto

Kopírování a vkládání

Můžete kopírovat a vkládat text. Text je naformátovaný tak, aby odpovídal textu kolem oblasti, kam jste ho v aplikaci Word Web App vložili.

Formátování písma

Můžete použít tučné písmo, kurzívu, podtržení, přeškrtnutí, dolní index, horní index, druh písma, velikost, barvu a zvýraznění. Formátování písma můžete taky zrušit.

Formátování odstavce

Odstavce můžete zarovnat doleva, doprava nebo na střed. Text může běžet zprava doleva nebo zleva doprava. Můžete zvětšit nebo zmenšit odsazení. Odstavce můžete formátovat jako seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam. Formátování můžete i odstranit. Ve webové aplikaci Word Web App nemůžete upravovat řádkování.

Číslování a odrážky

Použijte některý z několika předdefinovaných stylů odrážek nebo číslování.

Styly

Použijte jeden z galerie předdefinovaných stylů. Formátování můžete taky odstranit. Ve webové aplikaci Word Web App nemůžete vytvářet nové styly ani je upravovat.

Funkce Najít

Funkce Najít je k dispozici jenom v zobrazení pro čtení. Funkce Najít a nahradit není ve webové aplikaci Word Web App dostupná.

Lupa

Funkce Lupa je k dispozici pouze v zobrazení pro čtení. Zvětšení nebo zmenšení v zobrazení pro úpravy dosáhnete pomocí nastavení zobrazení v prohlížeči.

Okraje a orientace stránky

Rozložení stránky se zachová, ale nemůžete ho v aplikaci Word Web App upravovat.

Konce řádků a konce stránek

Konce řádků a konce stránek jsou zobrazené v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy jsou konce řádků znázorněné jako zástupné symboly a konce stránek nejsou označené.

Sloupce

Rozložení stránky se zachová, ale nemůžete ho ve webové aplikaci Word Online upravovat.

Motiv, barva stránky, vodoznaky

Motiv a pozadí stránky se v dokumentu zachovají, nemůžete je ale ve webové aplikaci Word Online upravovat.

Spoluvytváření

V aplikaci Word Web App může na dokumentech uložených ve službě OneDrive současně pracovat víc autorů. Spoluvytváření funguje ve Wordu 2010, Wordu for Mac 2011 a aplikaci Word Web App. U dokumentů uložených v sharepointové knihovně můžou spoluautoři použít Word 2010 nebo Word for Mac 2011, ale ne Word Web App.

Revize

Funkce

Funguje v aplikaci Word Web App takto

Nástroje kontroly pravopisu

Můžete provádět kontrolu pravopisu a nastavit jazyk kontroly pravopisu pomocí integrovaného slovníku. Word Web App nepodporuje používání vlastního slovníku a nezahrnuje kontrolu gramatiky, překlad ani tezaurus.

Komentáře

Komentáře se zobrazí v zobrazení pro čtení. Pokud chcete komentáře přidat nebo upravit dokument, ve kterém jsou komentáře, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Sledované změny

Sledované změny se zobrazí v zobrazení pro čtení. Pokud chcete sledovat změny nebo upravit dokument, ve kterém jsou sledované změny, klikněte na Otevřít v aplikaci Word. Platí to i v případě, že byla funkce sledování změn zapnutá při posledním uložení dokumentu ve Wordu. Funkce pro porovnání verzí není v aplikaci Word Web App dostupná.

Objekty

Funkce

Funguje v aplikaci Word Web App takto

Hypertextové odkazy

Můžete vkládat, upravovat a sledovat hypertextové odkazy. Záložky a křížové odkazy ve webové aplikaci Word Web App fungují a můžete upravovat jejich zobrazovaný text, ale ne jejich cíl.

Tabulky

Můžete vkládat tabulky. Výběr můžete provádět podle tabulky, sloupce, řádku nebo buňky. Můžete provádět odstranění podle tabulky, sloupce nebo řádku. Můžete vkládat řádky a sloupce, zarovnávat text buněk doleva, doprava nebo na střed. V dokumentu zůstanou zachované důmyslnější funkce tabulek, třeba styly tabulky, velikost buněk, směr textu a pořadí řazení, ve webové aplikaci Word Web App je ale nemůžete konfigurovat.

Obrázky a kliparty

Můžete vkládat obrázky uložené na počítači nebo kliparty dostupné na Office.com. Můžete měnit velikost obrázků a klipartů a můžete k nim přidávat alternativní text. Pokud chcete obrázek nebo klipart přesunout, vyjměte ho a vložte na požadované místo. Složitější funkce pro práci s obrázky (například používání efektů nebo ořezávání) ve webové aplikaci Word Web App dostupné nejsou. Snímky obrazovek se přímo v aplikaci Word Web App vytvářet nedají, ale pokud už v dokumentu jsou, bude je Word Web App zobrazovat jako obrázky.

Obrazce, grafy, textová pole, obrázky SmartArt, objekty WordArt

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale nemůžete je upravit. Ve webové aplikaci Word Web App je nemůžete přesouvat ani upravovat jejich velikost.

Rovnice, symboly a rukopis

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale nemůžete je upravit. Ve webové aplikaci Word Web App je nemůžete přesouvat ani upravovat jejich velikost.

Pole, ovládací prvky obsahu, titulní stránka

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale nemůžete je upravit nebo aktualizovat. Titulní stránka se zobrazí jako zástupný symbol pro ovládací prvek obsahu.

Záhlaví a zápatí

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. Záhlaví a zápatí, včetně čísel stránek, jsou v zobrazení pro úpravy skryté.

Poznámky pod čarou, vysvětlivky, bibliografie, obsah, rejstřík

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale nemůžete je upravit nebo aktualizovat.

Makra

Dokumenty, které obsahují makra, můžete zobrazit, upravit, vytisknout a sdílet, pokud ale chcete spustit makra, klikněte na Otevřít v aplikaci Word.

Ovládací prvky ActiveX, vložené objekty OLE, řádek podpisu

Tyto objekty se v dokumentu zobrazí podle očekávání v zobrazení pro čtení. V zobrazení pro úpravy se zobrazí jako zástupné symboly, které můžete odstranit, ale nemůžete je upravit. Ve webové aplikaci Word Web App je nemůžete přesouvat ani upravovat jejich velikost.

Propojené obrázky a vložené soubory

Tyto objekty jsou v dokumentu zachované, ale ve webové aplikaci Word Online se zobrazí jako zástupné symboly.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×