Rozdíly mezi formátem OpenDocument Spreadsheet (.ods) a formátem Excelu pro Windows (.xlsx)

Když pracujete se dvěma formáty souborů, například .xlsx a .ods, můžou být rozdíly ve formátování a ne všechny funkce musí být vždycky dostupné. Data a obsah sice budete moct převést, u jednotlivých formátů se ale může lišit to, co a jak se dá s obsahem dělat.

Nastavení jiného výchozího formátu souborů

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti.

 2. Klikněte na Uložit.

 3. V části Uložit sešity klikněte v seznamu Ukládat soubory v tomto formátu na formát souborů, který chcete používat jako výchozí.

Co bude podporované, když uložím excelovou tabulku ve formátu OpenDocument Spreadsheet?

Následující tabulka ukazuje, které funkce Excelu jsou ve formátu OpenDocument Spreadsheet (.ods) plně nebo částečně podporované a které podporované nejsou.

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument Spreadsheet. Nedojde ke ztrátě obsahu, formátování ani funkčnosti.

 • Částečně podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument Spreadsheet, může se ale změnit formátování a funkčnost. Nedojde ke ztrátě textu ani dat, může se ale lišit formátování a způsob práce s textem a grafikou.

 • Nepodporovaná funkce:     Funkce Excelu není ve formátu OpenDocument Spreadsheet podporovaná. Pokud budete chtít uložit list Excelu ve formátu OpenDocument Spreadsheet, neměli byste tuto funkci používat, jinak riskujete ztrátu obsahu, formátování a funkčnosti této části listu.

 • Nejde použít:    Funkce byla zavedená v pozdější verzi Excelu pro Windows.

Informace o grafických funkcích najdete v tabulce v části Grafické prvky na konci tohoto článku.

Oblast

Podoblast

Úroveň podpory

Úroveň podpory

Excel 2013

Excel 2016

Formátování

Výška řádků/šířka sloupců

Podporované

Vzhled by měl být stejný.

Podporované

Vzhled by měl být stejný.

Formátování

Buňka

Podporovaná funkce

Podporované

Hypertextové odkazy

Podporované

Se styly hypertextových odkazů můžou být problémy.

Podporované

Se styly hypertextových odkazů můžou být problémy.

Formátování

Styly buněk

Podporovaná funkce

Podporované

Kalendářní data

Kalendářní data před 1. 1. 1900

Nepodporovaná funkce

Pokud uložíte sešit s kalendářními daty před 1. 1. 1900 jako soubor ve formátu .ods, data před rokem 1900 se neuloží správně.

Nepodporovaná funkce

Pokud uložíte sešit s kalendářními daty před 1. 1. 1900 jako soubor ve formátu .ods, data před rokem 1900 se neuloží správně.

Tisk

Rozsah tisku

Podporovaná funkce

Podporované

Tisk

Opakování řádků/sloupců

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Tisk

Konce stránek

Podporovaná funkce

Podporované

Tisk

Záhlaví/zápatí

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované možnosti obrázku, první stránky a sudých a lichých stránek.

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované možnosti obrázku, první stránky a sudých a lichých stránek.

Vzorce

Podporovaná funkce

Podporované

Vzorce

Názvy

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované místní názvy, pojmenované výrazy a názvy nesouvislých oblastí.

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované místní názvy, pojmenované výrazy a názvy nesouvislých oblastí.

Vzorce

Regulární výrazy (RegEx)

Nepodporovaná funkce

Místo toho použijte rozšířené filtry.

Nepodporovaná funkce

Místo toho použijte rozšířené filtry.

Komentáře k buňkám (nebo poznámky)

Částečně podporovaná funkce

Komentáře s obsahem se přenášejí. Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nemusí být formátování komentářů podporované.

Částečně podporovaná funkce

Komentáře s obsahem se přenášejí. Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nemusí být formátování komentářů podporované.

Komentáře s vlákny v buňce

Nepodporovaná funkce

Při uložení souboru ve formátu. ODS a jeho opětovném otevření v Excelu se komentáře s vláknem převedou na starší komentáře.

Nepodporovaná funkce

Při uložení souboru ve formátu. ODS a jeho opětovném otevření v Excelu se komentáře s vláknem převedou na starší komentáře.

Datové nástroje

Přehled

Podporované

Podporované

Objekty OLE

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Nastavení

Nastavení okna

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Nastavení

Nastavení listu/sešitu

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Ochrana

Zámek listu

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, bude podporované použití zámku bez hesla. Soubory s listy chráněnými heslem ale není možné uložit ani otevřít.

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, bude podporované použití zámku bez hesla. Soubory s listy chráněnými heslem ale není možné uložit ani otevřít.

Ochrana

Správa přístupových práv k informacím (IRM):

Nepodporovaná funkce

Soubory se zapnutou správou přístupových práv k informacím není možné uložit.

Nepodporovaná funkce

Soubory se zapnutou správou přístupových práv k informacím není možné uložit.

Ochrana

Šifrování

Nepodporovaná funkce

Soubory s tímto typem ochrany není možné uložit.

Nepodporovaná funkce

Soubory s tímto typem ochrany není možné uložit.

Datové nástroje

Ověření dat

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebude možné uložit typ vzorce Ověření dat.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebude možné uložit typ vzorce Ověření dat.

Externí data

Webové dotazy

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Externí data

Tabulky dotazů

Částečně podporovaná funkce

Některá nastavení, například vložené sloupce, nejsou podporovaná.

Částečně podporovaná funkce

Některá nastavení, například vložené sloupce, nejsou podporovaná.

Tabulky

Řádky souhrnů

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Tabulky

Styly tabulky

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Datové nástroje

Řadit

Částečně podporovaná funkce

Některá upřesňující nastavení nejsou podporovaná.

Částečně podporovaná funkce

Některá upřesňující nastavení nejsou podporována.

Datové nástroje

Mezisoučet

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, budou samotné vzorce podporované, ale nastavení pro jejich opakované použití nebude podporované.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, budou samotné vzorce podporované, ale nastavení pro jejich opakované použití nebude podporované.

Datové nástroje

Filtr

Částečně podporovaná funkce

Základní filtrování je podporované, ale funkce filtru přidané v Excelu 2013 podporované nejsou.

Částečně podporovaná funkce

Základní filtrování je podporované, ale funkce filtru přidané v Excelu 2013 podporované nejsou.

PivotTable

Styly

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Kontingenční tabulka

Rozložení

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá rozložení (například kompaktní osa).

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá rozložení (například kompaktní osa).

PivotTable

Počítaná pole

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

PivotTable

Seskupení

Částečně podporovaná funkce

Částečně podporovaná funkce

Kontingenční tabulka

Kontingenční tabulky IMBI

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Kontingenční tabulky

Kontingenční tabulky OLAP

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Datové nástroje

Sloučení

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Sdílené sešity

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Popisky dat

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé popisky dat.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé popisky dat.

Grafy

Tabulky dat

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Spojnice trendu

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé spojnice trendů.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé spojnice trendů.

Grafy

Chybové úsečky

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé chybové úsečky.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé chybové úsečky.

Grafy

Vynášecíčáry

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Spojnice extrémů

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Vodící čáry u popisků dat

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Paprskové grafy s výplní

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Legendy

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá nastavení.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá nastavení.

Grafy

Kontingenční grafy

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Listy s grafem

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Výsečové grafy s dílčí výsečí nebo dílčími pruhy

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Krabicový graf

Nejde použít

Nepodporovaná funkce

Grafy

Histogram

Nejde použít

Nepodporovaná funkce

Grafy

Paretův graf

Nejde použít

Nepodporovaná funkce

Grafy

Vícevrstvý prstencový graf

Nejde použít

Nepodporovaná funkce

Grafy

Stromová mapa

Nejde použít

Nepodporovaná funkce

Grafy

Vodopádový graf

Nejde použít

Nepodporovaná funkce

Vzorce OLAP

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Obrazce v grafech

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafické prvky

Následující tabulka ukazuje, které grafické funkce Excelu jsou ve formátu OpenDocument (.ods) plně nebo částečně podporované a které podporované nejsou.

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument. Grafika využívající tuto funkci se obecně chová a vypadá stejně v obou formátech.

 • Částečně podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument, ale grafika může v těchto formátech vypadat různě. Obvykle nedojde ani v jednom z formátů ke ztrátě dat, ale formátování a způsob práce s grafikou se můžou lišit.

 • Nepodporovaná funkce:     Vzhledem k rozdílnostem funkcí a implementace u formátu Excelu a formátu OpenDocument není tato funkce ve formátu OpenDocument podporovaná. Pokud budete chtít uložit list ve formátu OpenDocument, nepoužívejte tyto funkce.

Základní obrazce

Úroveň podpory

Úroveň podpory

Excel 2013

Excel 2016

Obrazce

Podporované

Podporované

Textová pole

Podporovaná funkce

Podporované kromě objektů v textových polích. Když soubor ve formátu OpenDocument otevřete, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Podporovaná funkce

Podporované kromě objektů v textových polích. Když soubor ve formátu OpenDocument otevřete, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Objekty WordArt

Částečně podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti objektu WordArt v Excelu. V důsledku toho se objekt WordArt při uložení převede na textové pole. Text a základní barva textu jsou zachované, ale efekty WordArt a formátování jsou ztracené.

Částečně podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti objektu WordArt v Excelu. V důsledku toho se objekt WordArt při uložení převede na textové pole. Text a základní barva textu jsou zachované, ale efekty WordArt a formátování jsou ztracené.

Možnosti 3D obrazců

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Obrázky

Podporované

Podporované kromě možnosti vložení odkazu, která ve formátu OpenDocument není podporovaná.

Podporované

Podporované kromě možnosti vložení odkazu, která ve formátu OpenDocument není podporovaná.

Diagramy SmartArt

Podporované

Převádí se na skupiny obrazců.

Podporované

Převádí se na skupiny obrazců.

Ovládací prvky ActiveX

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Ovládací prvky formuláře aplikace Excel

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Objekty v grafech

Podporované

Převádí se na skupinu, která obsahuje graf a objekty.

Podporované

Převádí se na skupiny, ve kterých jsou grafy a objekty.

Objekt řádku podpisu

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Nástroj Kamera/vkládání propojení na obrázek

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Rukopisná poznámka

Podporované

Rukopisná poznámka se převede na obrázek ve formátu EMF (Enhanced Metafile).

Podporované

Rukopisná poznámka se převede na obrázek ve formátu EMF (Enhanced Metafile).

Skupina objektů

Podporované

Některé objekty není možné v Excelu 2013 seskupit, a proto se některé objekty při otevření souboru ve formátu OpenDocument oddělí. To se týká grafů, obrázků, obrazců a textových polí seskupených s objektem OLE.

Podporované

Některé objekty není možné v Excelu 2016 seskupit, a proto se některé objekty při otevření souboru ve formátu OpenDocument oddělí. To se týká grafů, obrázků, obrazců a textových polí seskupených s objektem OLE.

Viditelnost objektů

Nepodporovaná funkce

Neviditelné objekty se stanou viditelnými po uložení souboru ve formátu .ods a jeho opětovném otevření v Excelu 2013.

Nepodporovaná funkce

Neviditelné objekty se stanou viditelnými po uložení souboru ve formátu .ods a jeho opětovném otevření v Excelu 2016.

Ohraničení objektů

Podporované

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Podporované

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Výplně objektů

Podporované

Podporované kromě přechodových výplní s více než dvěma zarážkami, u kterých se ztratí všechny zarážky kromě prvních dvou.

Podporované

Podporované kromě přechodových výplní s více než dvěma zarážkami, u kterých se ztratí všechny zarážky kromě prvních dvou.

Formátování čar

Podporované

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Podporované

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Oříznutí obrázku

Podporovaná funkce

Běžné oříznutí obrázku je podporované. Oříznutí obrázku do určitého obrazce ale podporované není.

Podporovaná funkce

Běžné oříznutí obrázku je podporované. Oříznutí obrázku do určitého obrazce ale podporované není.

Přebarvení obrázku

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení se už ale nedá změnit ani odebrat.

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení už se ale nedá změnit ani odebrat.

Možnosti prostorového obrázku

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Styly obrázků

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Motivy

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Hypertextový odkaz na obrazci

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Nastavení jiného výchozího formátu souborů

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Obrázek tlačítka Možnosti aplikace Excel.

 2. Klikněte na Uložit.

 3. V části Uložit sešity klikněte v seznamu Ukládat soubory v tomto formátu na formát souborů, který chcete používat jako výchozí.

Co bude podporované, když uložím excelový list ve formátu OpenDocument Spreadsheet?

Následující tabulka ukazuje, které funkce Excelu jsou ve formátu OpenDocument Spreadsheet (.ods) plně nebo částečně podporované a které podporované nejsou.

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument Spreadsheet. Neztratíte žádný obsah ani formátování a nezmění se použitelnost.

 • Částečně podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument Spreadsheet, může se ale změnit formátování a použitelnost. Nedojde ke ztrátě textu ani dat, může se ale lišit formátování a způsob práce s textem a grafikou.

 • Nepodporovaná funkce:     Funkce Excelu není ve formátu OpenDocument Spreadsheet podporovaná. Pokud budete chtít uložit list Excelu ve formátu OpenDocument Spreadsheet, neměli byste tuto funkci používat, jinak riskujete ztrátu obsahu, formátování a použitelnosti této části listu.

Informace o grafických funkcích najdete v tématu grafické prvky na konci tohoto článku.

Poznámka: Pokud používáte Microsoft Excel Starter 2010, v Excelu Starter jsou podporované všechny funkce uvedené pro Excel 2010. 

Oblast

Podoblast

Úroveň podpory

Excel 2007

Excel 2010

Formátování

Výška řádků/šířka sloupců

Podporované

Vzhled by měl být stejný.

Podporované

Vzhled by měl být stejný.

Formátování

Buňka

Podporované

Podporované

Hypertextové odkazy

Podporované

Se styly hypertextových odkazů můžou být problémy.

Podporované

Se styly hypertextových odkazů můžou být problémy.

Formátování

Styly buněk

Podporované

Podporované

Kalendářní data

Kalendářní data před 1. 1. 1900

Nepodporovaná funkce

Pokud uložíte sešit s kalendářními daty před 1. 1. 1900 jako soubor ve formátu .ods, data před rokem 1900 se neuloží správně.

Nepodporovaná funkce

Pokud uložíte sešit s kalendářními daty před 1. 1. 1900 jako soubor ve formátu .ods, data před rokem 1900 se neuloží správně.

Tisk

Rozsah tisku

Podporované

Podporované

Tisk

Opakování řádků/sloupců

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Tisk

Konce stránek

Podporované

Podporované

Tisk

Záhlaví/zápatí

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované možnosti obrázku, první stránky a sudých a lichých stránek.

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované možnosti obrázku, první stránky a sudých a lichých stránek.

Vzorce

Podporované

Podporované

Vzorce

Názvy

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované místní názvy, pojmenované výrazy a názvy nesouvislých oblastí.

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované místní názvy, pojmenované výrazy a názvy nesouvislých oblastí.

Komentáře k buňkám

Částečně podporovaná funkce

Komentáře s obsahem se přenášejí. Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nemusí být formátování komentářů podporované.

Částečně podporovaná funkce

Komentáře s obsahem se přenášejí. Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nemusí být formátování komentářů podporované.

Datové nástroje

Přehled

Podporované

Podporované

Objekty OLE

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Nastavení

Nastavení okna

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Nastavení

Nastavení listu/sešitu

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Ochrana

Zámek listu

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, bude podporované použití zámku bez hesla. Soubory s listy chráněnými heslem ale není možné uložit ani otevřít.

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, bude podporované použití zámku bez hesla. Soubory s listy chráněnými heslem ale není možné uložit ani otevřít.

Ochrana

Správa přístupových práv k informacím (IRM):

Nepodporovaná funkce

Soubory se zapnutou správou přístupových práv k informacím není možné uložit.

Nepodporovaná funkce

Soubory se zapnutou správou přístupových práv k informacím není možné uložit.

Ochrana

Šifrování

Nepodporovaná funkce

Soubory s tímto typem ochrany není možné uložit.

Nepodporovaná funkce

Soubory s tímto typem ochrany není možné uložit.

Datové nástroje

Ověření dat

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebude možné uložit typ vzorce Ověření dat.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebude možné uložit typ vzorce Ověření dat.

Externí data

Webové dotazy

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Externí data

Tabulky dotazů

Částečně podporovaná funkce

Některá nastavení, například vložené sloupce, nejsou podporovaná.

Částečně podporovaná funkce

Některá nastavení, například vložené sloupce, nejsou podporovaná.

Tabulky

Řádky souhrnů

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Tabulky

Styly tabulky

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Datové nástroje

Řadit

Částečně podporovaná funkce

Některá upřesňující nastavení nejsou podporovaná.

Částečně podporovaná funkce

Některá upřesňující nastavení nejsou podporována.

Datové nástroje

Mezisoučet

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, budou samotné vzorce podporované, ale nastavení pro jejich opakované použití nebude podporované.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, budou samotné vzorce podporované, ale nastavení pro jejich opakované použití nebude podporované.

Datové nástroje

Filtr

Částečně podporovaná funkce

Základní filtrování je podporované, ale funkce filtru přidané v Excelu 2007 podporované nejsou.

Částečně podporovaná funkce

Základní filtrování je podporované, ale funkce filtru přidané v Excelu 2010 nejsou podporované.

PivotTable

Styly

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

PivotTable

Rozložení

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá rozložení (například kompaktní osa).

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá rozložení (například kompaktní osa).

PivotTable

Počítaná pole

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

PivotTable

Seskupení

Částečně podporovaná funkce

Částečně podporovaná funkce

Kontingenční tabulka

Kontingenční tabulky IMBI

Kontingenční tabulky

Kontingenční tabulky OLAP

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Datové nástroje

Sloučení

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Tlačítko Sdílet sešit (karta Revize)

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Popisky dat

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé popisky dat.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé popisky dat.

Grafy

Tabulky dat

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Spojnice trendu

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé spojnice trendů.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé spojnice trendů.

Grafy

Chybové úsečky

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé chybové úsečky.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporované některé chybové úsečky.

Grafy

Vynášecíčáry

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Spojnice extrémů

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Vodící čáry u popisků dat

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Paprskové grafy s výplní

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Legendy

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá nastavení.

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nebudou podporovaná některá nastavení.

Grafy

Kontingenční grafy

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Listy s grafem

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Výsečové grafy s dílčí výsečí nebo dílčími pruhy

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Vzorce OLAP

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafy

Obrazce v grafech

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Grafické prvky

Následující tabulka ukazuje, které grafické funkce Excelu jsou ve formátu OpenDocument (.ods) plně nebo částečně podporované a které podporované nejsou.

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument. Grafika využívající tuto funkci se obecně chová a vypadá stejně v obou formátech.

 • Částečně podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát Excelu i formát OpenDocument, ale grafika může v těchto formátech vypadat různě. Obvykle nedojde ani v jednom z formátů ke ztrátě dat, ale formátování a způsob práce s grafikou se můžou lišit.

 • Nepodporovaná funkce:     Vzhledem k rozdílnostem funkcí a implementace u formátu Excelu a formátu OpenDocument není tato funkce ve formátu OpenDocument podporovaná. Pokud budete chtít uložit list ve formátu OpenDocument, nepoužívejte tyto funkce.

Základní obrazce

Úroveň podpory

Excel 2007

Excel 2010

Obrazce

Podporované

Podporované

Textová pole

Podporovaná funkce

Podporované kromě objektů v textových polích. Když soubor ve formátu OpenDocument otevřete, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Podporovaná funkce

Podporované kromě objektů v textových polích. Když soubor ve formátu OpenDocument otevřete, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Objekty WordArt

Částečně podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti objektu WordArt v Excelu. V důsledku toho se objekt WordArt při uložení převede na textové pole. Text a základní barva textu jsou zachované, ale efekty WordArt a formátování jsou ztracené.

Částečně podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti objektu WordArt v Excelu. V důsledku toho se objekt WordArt při uložení převede na textové pole. Text a základní barva textu jsou zachované, ale efekty WordArt a formátování jsou ztracené.

Možnosti 3D obrazců

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Obrázky

Podporované

Podporované kromě možnosti vložení odkazu, která ve formátu OpenDocument není podporovaná.

Podporované

Podporované kromě možnosti vložení odkazu, která ve formátu OpenDocument není podporovaná.

Diagramy SmartArt

Podporované

Převádí se na skupiny obrazců.

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Ovládací prvky ActiveX

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Ovládací prvky formuláře aplikace Excel

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Objekty v grafech

Podporované

Převádí se na skupinu, která obsahuje graf a objekty.

Podporované

Převádí se na skupiny, ve kterých jsou grafy a objekty.

Objekt řádku podpisu

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Nástroj Kamera/vkládání propojení na obrázek

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Rukopisná poznámka

Podporované

Rukopisná poznámka se převede na volný tvar.

Podporované

Rukopisná poznámka se převede na obrázek ve formátu EMF (Enhanced Metafile).

Skupina objektů

Podporovaná funkce

Některé objekty není možné v Excelu 2007 seskupit, a proto se některé objekty při otevření souboru ve formátu OpenDocument oddělí. To se týká grafů, obrázků, obrazců a textových polí seskupených s objektem OLE.

Podporované

Některé objekty nelze seskupit v Excelu 2010, takže při otevření souboru ve formátu OpenDocument se objekty oddělí. To se týká grafů, obrázků, obrazců a textových polí seskupených s objektem OLE.

Viditelnost objektů

Nepodporovaná funkce

Neviditelné objekty se stanou viditelnými po uložení souboru ve formátu .ods a jeho opětovném otevření v Excelu 2007.

Nepodporovaná funkce

Neviditelné objekty se stanou viditelnými po uložení souboru ve formátu. ODS a dalším otevření v Excelu 2010.

Ohraničení objektů

Podporované

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Podporované

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Výplně objektů

Podporované

Podporované kromě přechodových výplní s více než dvěma zarážkami, u kterých se ztratí všechny zarážky kromě prvních dvou.

Podporovaná funkce

Podporované kromě přechodových výplní s více než dvěma zarážkami, u kterých se ztratí všechny zarážky kromě prvních dvou.

Formátování čar

Podporované

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Podporované

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Oříznutí obrázku

Podporované

Běžné oříznutí obrázku je podporované. Oříznutí obrázku do určitého obrazce ale podporované není.

Podporované

Běžné oříznutí obrázku je podporované. Oříznutí obrázku do určitého obrazce ale podporované není.

Přebarvení obrázku

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení se už ale nedá změnit ani odebrat.

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení už se ale nedá změnit ani odebrat.

Možnosti prostorového obrázku

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Styly obrázků

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Motivy

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Hypertextový odkaz na obrazci

Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Co se stane, když upravujem tabulku ve formátu OpenDocument Spreadsheet?

V následující tabulce vidíte, které funkce Excel pro web ve formátu OpenDocument Spreadsheet (. ODS) plně nebo částečně podporované.

 • Podporované    Tuto funkci podporují i Excel pro web i formát OpenDocument Spreadsheet. Neztratí se obsah, formátování ani použitelnost.

 • Částečně podporovaná funkce:    Tato funkce je možná jenom Excel pro web i ve formátu OpenDocument Spreadsheet, ale může to mít vliv na formátování a použitelnost. Text ani data se neztratí, ale může se lišit formátování a to, jak se bude pracovat s textem a grafikou.

 • Nepodporovaná funkce:    Funkce v Excel pro web není ve formátu OpenDocument Spreadsheet podporována. Ve formátu OpenDocument Spreadsheet můžete ztratit ztrátu obsahu, formátování a využitelnost této části tabulky.

 • Nejde použít: Funkce byla zavedená v pozdější verzi Excelu pro Windows.

Oblast

Podoblast

Úroveň podpory

Komentáře

Objekt řádku podpisu

Nepodporovaná funkce

Digitální podpis je odebrán hned po provedení úprav v souboru. Uložit kopii pro úpravy a podpis se odebere z zkopírovaného souboru

Formátování

Výška řádků/šířka sloupců

Podporované

Vzhled by měl být stejný.

Formátování

Buňka

Podporované

Formátování

Styly buněk

Podporované

Hypertextové odkazy

Podporované

Styly hypertextových odkazů se můžou změnit.

Vzorce

Podporovaná funkce

Vzorce

Názvy

Částečně podporovaná funkce

Když otevřete soubor ve formátu. ODS v Excel pro web, nebudou podporované místní názvy, pojmenované výrazy a názvy nesouvislých oblastí.

Vzorce

Regulární výrazy

Nepodporovaná funkce

Místo toho použijte Rozšířené filtry.

Kalendářní data

Kalendářní data před 1. 1. 1900

Nepodporovaná funkce

 Pokud uložíte sešit s kalendářními daty před 1. 1. 1900 jako soubor ve formátu .ods, data před rokem 1900 se neuloží správně.

Datové nástroje

Přehled

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, budou samotné vzorce podporované, ale nastavení pro jejich opakované použití nebude podporované.

Datové nástroje

Řadit

Částečně podporovaná funkce

Některá upřesňující nastavení nejsou podporována.

Datové nástroje

Filtr

Částečně podporovaná funkce

Základní filtrování je podporované, ale složitější filtry, například filtry kalendářních dat, se nepodporují.
 

Datové nástroje

Mezisoučet

Částečně podporovaná funkce

Pokud soubor uložíte ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, budou samotné vzorce podporované, ale nastavení pro jejich opakované použití nebude podporované.

Grafy

Spojnice trendu

Částečně podporovaná funkce

Když otevřete soubor ve formátu. ODS ve Excel pro web, nebudou podporované některé spojnice trendů.

Grafy

Legendy

Částečně podporovaná funkce

Když otevřete soubor ve formátu. ODS v Excel pro web, některá nastavení nejsou podporovaná.

Grafy

Chybové úsečky

Částečně podporovaná funkce

Když otevřete soubor ve formátu. ODS v Excel pro web, nejsou podporované některé chybové úsečky.

Grafy

Popisky dat

Nepodporovaná funkce

Když otevřete soubor ve formátu. ODS ve Excel pro web, nebudou podporované některé popisky dat.

Grafy

Tabulky dat

Nepodporovaná funkce

Grafy

Vynášecíčáry

Nepodporovaná funkce

Grafy

Spojnice extrémů

Podporované

Grafy

Vodící čáry u popisků dat

Nepodporovaná funkce

Grafy

Paprskové grafy s výplní

Podporované

Grafy

Kontingenční grafy

Nepodporovaná funkce

Grafy

Listy s grafem

Nepodporovaná funkce

Grafy

Výsečové grafy s dílčí výsečí nebo dílčími pruhy

Nepodporovaná funkce

Grafy

Krabicový graf

Nejde použít

Grafy

Histogram

Nejde použít

Grafy

Paretův graf

Nejde použít

Grafy

Vícevrstvý prstencový graf

Nejde použít

Grafy

Stromová mapa

Nejde použít

Grafy

Vodopádový graf

Nejde použít

Spolupráce

Spoluvytváření

Nepodporovaná funkce

Komentáře k buňkám

Částečně podporovaná funkce

Komentáře s obsahem se přenášejí. Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, nemusí být formátování komentářů podporované.

Ochrana

Zámek listu

Částečně podporovaná funkce

Pokud uložíte soubor ve formátu .ods a potom ho znovu otevřete v Excelu, bude podporované použití zámku bez hesla. Soubory s listy chráněnými heslem ale není možné uložit ani otevřít.

Tabulky

Styly tabulky

Nepodporovaná funkce

Styly tabulek se neukládají pro soubory otevřené ve formátu. ODS.

Tabulky

Total Row

Částečně podporovaná funkce

Řádky tabulky přidané do souborů ve formátu. ODS ve Excel pro web jsou po opětovném otevření převedeny na vzorce.

Tisk

Rozsah tisku

Podporovaná funkce

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×