Rozšíření dat o datové symboly

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Přidáním datových symbolů do diagramů můžete informace vyjádřit působivěji a výstižněji. Aplikace Microsoft Office Visio Professional 2007 obsahuje sadu datových symbolů, ze kterých můžete vybírat a měnit je. Můžete také vytvářet vlastní symboly.

V tomto článku:

Co je datový symbol?

Zobrazení dat v obrazcích

Změna datového symbolu

Vytvořit nový datový symbol

Rozšíření datového symbolu

Co je datový symbol?

Datový symbol je sada rozšíření, kterou můžete použít pro obrazce k zobrazení dat, která obsahují. Datový symbol prezentuje vaše data jako kombinaci textových a vizuálních prvků, například příznaků a indikátorů průběhu.

Předpokládejme například, že váš obrazec obsahuje informace o prodeji a že tyto informace chcete zobrazit následujícím způsobem:

 • oblast jako text zobrazující pouze hodnotu (Západ) místo popisku (Prodejní oblast),

 • prodej jako text zobrazující popisek i hodnotu,

 • opět prodej, tentokrát však jako ukazatel průběhu týkající se aktuálního prodeje s promítnutým prodejem za rok,

 • porovnání s minulým rokem zobrazující popisek i hodnotu,

 • opět porovnání s minulým rokem, tentokrát však jako ikona zobrazující příznak indikující stav.

Následující datový symbol jasně vyjadřuje tyto informace.

Obrazec s daty prodeje

Jakmile vytvoříte datový symbol, můžete:

 • Použít jej pro další obrazce obsahující stejná data.

 • Upravit datový symbol tak, aby automaticky změnil všechny obrazce obsahující daný datový symbol.

Jakmile datový symbol použijete pro více obrazců a změníte datový symbol, budou tyto změny použity pro všechny obrazce, u kterých je daný datový symbol použit.

Můžete vytvořit tolik datových symbolů, kolik pro své obrazce potřebujete. Můžete například vytvořit jeden datový symbol pro zobrazení dat zaměstnanců a použít jej pro všechny obrazce zaměstnanců. Můžete vytvořit druhý datový symbol pro zobrazení dat vybavení a použít jej pro všechny obrazce vybavení.

Odkud pocházejí data?

Data, která můžete zobrazit pomocí datového symbolu je uvedený v dialogovém okně Data obrazce jednotlivé obrazce. (V dřívějších verzích aplikace Microsoft Office Visio tato data zobrazovala v seznamu vlastních vlastností u všech obrazců.) Zadáním dat do dialogového okna Data obrazce u všech obrazců jednotlivě, nebo můžete propojit Data s obrazci průvodce. Při importu dat pomocí propojit Data s obrazci průvodce můžete způsobu aplikaci Visio můžete zobrazit data za vás. Další informace o Průvodci najdete v tématu Import dat z Excelu, SQL Server, webů služby SharePoint a jiných externích zdrojů.

Začátek stránky

Zobrazení dat pomocí obrazců

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec, přejděte na příkaz Data a vyberte příkaz Upravit datový symbol.

 2. V dialogovém okně Upravit datový symbol vyberte prvky, které chcete použít v datovém symbolu. Informace o různých vylepšení, které můžete si vybrat, včetně textu, datové pruhy, ikony a barevné označení najdete v článku Rozšíření datového symbolu .

Začátek stránky

Změna datového symbolu

Pokud existující datové symboly nevyjadřují to, co potřebujete, můžete je místo vytvoření nových symbolů přizpůsobit. Změny jsou použity u všech obrazců obsahujících daný datový symbol.

 1. Na obrazec, jehož datový symbol chcete změnit, klepněte pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na příkaz Data a potom klepněte na příkaz Upravit datový symbol.

 2. Umožňuje Upravit datový symbol a dialogových oken Editcallout typ upravit datový symbol. Informace o vylepšení, které můžete vybírat z najdete v článku Rozšíření datového symbolu .

Jakmile v dialogovém okně Upravit datový symbol klepnete na tlačítko OK, budou změny použity u všech obrazců obsahujících daný datový symbol stejně jako u vlastního datového symbolu.

Začátek stránky

Vytvoření nového datového symbolu

 1. Klepněte na nabídku Data a potom na příkaz Zobrazit data obrazců.

 2. V podokně úloh Datové symboly ve skupinovém rámečku Vytvořit nový datový symbol klepněte na možnost Nový datový symbol.

 3. Umožňuje Nový datový symbol a dialogových oken Newcallout typ upravit datový symbol. Informace o různých vylepšení, které můžete vybírat z najdete v článku Rozšíření datového symbolu .

Začátek stránky

Rozšíření datového symbolu

Chcete-li datový symbol rozšířit, můžete přidat čtyři typy prvků: text, datové čáry, ikony a barevné kódování. V následujících částech je popsán způsob přidání každého typu prvku.

Přidání textu do datového symbolu

Přidání datovou čarou datového symbolu

Přidání ikony nastavení datového symbolu

Přidání barvy podle hodnot

Přidání textu do datového symbolu

Existuje několik stylů textových polí, ze kterých můžete vybírat. Některé styly jsou textové popisky obsahující název sloupce i jeho hodnotu. Jiné styly jsou záhlaví zobrazující pouze hodnotu dat.

Následující obrázek obsahuje záhlaví, textové popisky a hodnoty.

Části textové položky datového symbolu

1. Záhlaví zobrazují pouze hodnoty.

2. ve srovnání s Loni je popisek popisku.

3. + 13 % je hodnota pro tento popisek.

 1. V nabídce Data klepněte na příkaz Zobrazit data obrazců.

 2. V podokně úloh Datový symbol klepněte pravým tlačítkem myši na datový symbol, ke kterému chcete přidat text, a potom klepněte na příkaz Upravit.

 3. V dialogovém okně Upravit datový symbol klepněte na tlačítko Nová položka a potom klepněte na možnost Text.

 4. V dialogovém okně Nový text klepněte na možnost Datové pole a vyberte ze seznamu požadovanou položku.

 5. Klepněte na možnost Popisek a vyberte ze seznamu požadovaný styl sady ikon.

 6. Umístění popisku vyberte jedním z následujících způsobů:

  • Ve skupinovém rámečku Pozice popisku zaškrtněte políčko Použít výchozí pozici.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí pozici, klepněte na textová pole Vodorovně a Svisle a ze seznamů vyberte umístění.

 7. Ve skupinovém rámečku Podrobnosti vyberte možnosti pro výběr způsobu zobrazení popisku nebo záhlaví.

Přidání datové čáry do datového symbolu

Datové čáry zobrazují data dynamicky v miniaturních schématech a grafech, jako jsou například ukazatele průběhu, hvězdičková hodnocení, teploměry a rychloměry.

 1. V nabídce Data klepněte na příkaz Zobrazit data obrazců.

 2. V podokně úloh Datový symbol klepněte pravým tlačítkem myši na datový symbol, ke kterému chcete přidat datovou čáru, a potom klepněte na příkaz Upravit.

 3. V dialogovém okně Upravit datový symbol klepněte na tlačítko Nová položka a potom klepněte na možnost Datová čára.

 4. V dialogovém okně Nová datová čára klepněte na možnost Datové pole a vyberte ze seznamu požadovanou položku.

 5. Klepněte na možnost Popisek a vyberte ze seznamu požadovaný styl sady ikon.

 6. Chcete-li vybrat umístění popisku, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ve skupinovém rámečku Pozice popisku zaškrtněte políčko Použít výchozí pozici.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí pozici, klepněte na textová pole Vodorovně a Svisle a ze seznamů vyberte umístění.

 7. Ve skupinovém rámečku Podrobnosti vyberte možnosti pro výběr způsobu zobrazení datové čáry.

Přidání sady ikon do datového symbolu

Data můžete zobrazit pomocí sad ikon, jako jsou příznaky, světelné signály a šipky trendů. Můžete například použít příznaky pro označení porovnání aktuálního prodeje s prodejem v předchozím roce. Jak je znázorněno v následujícím příkladu, můžete nastavit hodnoty příznaku tak, že modrý příznak znamená, že prodej byl výrazně vyšší, žlutý příznak znamená, že prodej byl mírně vyšší a červený příznak znamená, že prodej byl za daný rok nižší.

Obrazce zobrazují jiné sady dat.

 1. V nabídce Data klepněte na příkaz Zobrazit data obrazců.

 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na datový symbol, ke kterému chcete přidat ikonu, a potom klepněte na tlačítko Upravit.

 3. V dialogovém okně Upravit datový symbol klepněte na tlačítko Nová položka a potom klepněte na možnost Sada ikon.

 4. V dialogovém okně Nová sada ikon klepněte na možnost Datové pole a vyberte ze seznamu požadovanou položku.

 5. Klepněte na možnost Popisek a vyberte ze seznamu požadovaný styl sady ikon.

 6. Chcete-li vybrat umístění popisku, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Ve skupinovém rámečku Pozice popisku zaškrtněte políčko Použít výchozí pozici.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí pozici, klepněte na textová pole Vodorovně a Svisle a ze seznamů vyberte umístění.

 7. Ve skupinovém rámečku Pravidla pro zobrazování jednotlivých ikon vyberte hodnoty, které bude každá ikona reprezentovat. Při použití předchozího příkladu by dialogové okno Upravit sadu ikon vypadalo stejně jako na následujícím obrázku.

Dialogové okno Upravit sadu ikon s použitými pravidly pro příznaky ikon

Přidání vybarvení podle hodnoty

Pomocí možnosti Vybarvit podle hodnoty můžete použít barvu k označení jedinečných hodnot nebo rozsahů hodnot.

Každá barva představuje jedinečnou hodnotu:     Pro všechny obrazce se stejnou hodnotou můžete použít stejnou barvu. Můžete například žlutou barvou označit všechny obrazce zaměstnanců z oddělení prodeje a všechny obrazce zaměstnanců z účetního oddělení označit červenou barvou.

Obrazce zaměstnanců s barvou označující oddělení

Každá barva představuje rozsah hodnot:     K označení rozsahu hodnot můžete použít rozsah barev od nejjasnější po nejtlumenější. Můžete například použít rozsah barev, které jsou zesvětleny od červené po růžovou tak, aby odpovídaly oblastem s vysokým, středním a nízkým růstem prodeje.

Obrazce zobrazující prodeje barevně odlišené pro znázornění relativních výnosů

 1. V nabídce Data klepněte na příkaz Zobrazit data obrazců.

 2. V podokně úloh Datový symbol klepněte pravým tlačítkem myši na datový symbol, který chcete barevně kódovat, a potom klepněte na příkaz Upravit.

 3. V dialogovém okně Upravit datový symbol klepněte na tlačítko Nová položka a potom klepněte na možnost Vybarvit podle hodnoty.

 4. V dialogovém okně Nová barva podle hodnoty ve skupinovém rámečku Zobrazení vyberte položku ze seznamu Datové pole.

 5. Ve skupinovém rámečku Metoda vybarvení proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li pro všechny obrazce se stejnou hodnotou použít stejnou barvu, vyberte možnost Každá barva představuje jedinečnou hodnotu.

   Seznam Přiřazení barev obsahuje všechny dostupné hodnoty a přiřazuje každé hodnotě barvu výplně a barvu textu. Chcete-li vybrat jinou barvu výplně nebo textu, klepněte na šipku Barva výplně nebo Barva textu.

  • Chcete-li k označení rozsahu hodnot použít rozsah barev od nejjasnější po nejtlumenější, vyberte možnost Každá barva představuje rozsah hodnot.

   Seznam Přiřazení barev obsahuje seznam možných hodnot rozsahů a přiřazuje každému rozsahu barvu výplně a barvu textu. Chcete-li vytvořit vlastní rozsahy, zadejte do polí 1. hodnota a 2. hodnota odlišné hodnoty. Chcete-li pro každou hodnotu vybrat jinou barvu výplně a textu, můžete klepnout na šipku Barva výplně nebo Barva textu. Chcete-li však zachovat efekt barevných sad od nejjasnější po nejtlumenější barvu, doporučujeme vybrat jinou barvu pouze pro první položku v seznamu Přiřazení barev.

 6. Chcete-li použít nastavení pro obrazce na výkresu, klepněte nejprve na tlačítko OK v dialogovém okně Nová barva podle hodnoty a potom v dialogovém okně Upravit datový symbol.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×