Rovnoměrné rozdělení projektové práce mezi dostupné zdroje

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Mají některé z vaší pracovní zdroje příliš mnoho přiřazená práce? Použití funkce vyrovnání zdrojů v projektu můžete vyřešit konflikty nebo přetížení zdrojů. Vyrovnání funguje tak, že by se zpozdily úkoly nebo rozdělení je tak, že jsou už přetížené zdroje přiřazené k úkolům.

Resoure leveling graphic

Když je vyrovnání, Project nezmění, kteří každý úkol přiřazen. Projekt vyrovnání jenom pracovních zdrojů, Obecné zdroje a potvrzené zdrojů. Není to vyrovnání materiálové zdroje, nákladové zdroje nebo navržené zdroje.

Poznámka: Protože tyto změny úkolů můžete vyrovnání posunout datum dokončení některé úkoly a následně také projektu Datum dokončení.

Tip: Přetížené zdroje označené v červené barvě v zobrazení zdrojů, včetně Týmový plánovač. V Ganttově diagramu přetížené zdroje jsou označeny červené obrázek do sloupce ukazatele.

Před vyrovnáním může být vhodné změnit některá nastavení.

 • Priorit úkolů,    které označují důležitost úkolu a jeho dostupnost pro vyrovnání.

 • Priority projektů    zjistit dostupnost projektu pro vyrovnání.

 • Vyrovnání možnosti,    které vám pomůžou vyladit projektu určí, jakým vyrovnání úkoly, které s nimi a do jaké míry.

Co chcete udělat?

Rozdělení projektové práce pomocí vyrovnání

Změny nastavení funkce vyrovnání

Nastavení priorit úkolů

Nastavení priority projektů

Rozdělení práce v projektu pomocí vyrovnání

 1. Klikněte na kartu Zdroje.

 2. Ve skupinovém rámečku úroveň klikněte na jednu z následujících možností.

  Level group graphic

 3. Výběr úrovně    Slouží k vyrovnat pouze úkoly, které jsou vybrány. Chcete-li vybrat více úkolů, které spolu sousedí, vyberte první úkol ve výběru a potom stiskněte klávesu SHIFT a vyberte poslední úkol ve výběru. Chcete-li vybrat více úkolů, které nejsou spolu sousedí, vyberte každý úkol podržením klávesy CTRL a výběrem úkolu.

  To je užitečná, když může být přijatelné pro zdroje přetížení na některé úkoly v plánu projektu, ale vedoucí projektů libovolný text do řešení přetížení u jiných konkrétních úkolů

 4. Vyrovnat zdroje    Slouží k úrovni pouze úkoly s konkrétní zdroje přiřazené. Klikněte na Vyrovnat zdroj a potom vyberte zdroj, kterému jsou přiřazené úkoly. Chcete-li vybrat více zdrojů pomocí CTRL.
  Pokud vybraný zdroj pracuje na úkoly, které obsahují více zdrojů, nebude získat přesunutý další přiřazení.

 5. Všechny úrovně    Slouží k úroveň všech zdrojů v všechny úkoly v plánu projektu.

 6. Možnosti vyrovnání    Slouží k upravit nastavení, které slouží v aplikaci Project pro vyrovnání. V tomto článku najdete v části na vyrovnání změnit nastavení .

 7. Vymazat vyrovnání    Slouží k vrácení projevů předchozí vyrovnání.

 8. Další přetížení    Slouží k přejděte k dalšímu úkolu přetížených zdrojů. Slouží k více snadno zorientujete v tom účinky vyrovnání na jednotlivé úlohy.

Začátek stránky

Změna nastavení vyrovnávání

Změny vyrovnávání vám umožňují upřesnit způsob, jakým aplikace Project určuje úkoly pro vyrovnání a rozsah tohoto vyrovnání.

 1. Klikněte na kartu zdroje. Ve skupinovém rámečku úroveň klikněte na Možnosti vyrovnání.

  Level group graphic

 2. V dialogovém okně vyrovnání zdrojů v části vyrovnání výpočty, vyberte požadovaný způsob vyrovnání problémy.

  Automatické    Pokud se rozhodnete automatické vyrovnání, zrušte zaškrtnutí políčka Vymazat hodnoty před vyrovnáním. Pokud toto políčko zaškrtnuté, projektu úrovně pouze nová a nevyrovnaná přiřazení. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté toto políčko, ale při automatickém vyrovnání jeho zaškrtnutí může výrazně zpomalit svojí práci na plánu protože vyrovnání všechny úkoly.

  v přetížení hledat pole, klikněte na časové období nebo základem citlivosti s kterou vyrovnání rozpozná přetížení. Denně je výchozí hodnota. Toto nastavení vytvoří bodu, pro niž chcete vyrovnání vstoupit: Pokud máte přetížení v jenom jednu minutu, jeden den, týden nebo měsíc.

  Ruční    Ruční vyrovnání (výchozí) nastane, jenom když kliknete na Úroveň všech. Automatické vyrovnání nastane okamžitě při každé změně úkolu nebo zdroji. Použití automatické vyrovnání Pokud chcete naplánovat úlohy kdykoli je zdrojům přiřazeno více práce, než mají kapacitu k dokončení.

 3. Ve skupinovém rámečku Rozsah vyrovnání pro zvolte vyrovnání celého projektu nebo pouze úkolů spadajících do určitého časového rozmezí.

 4. V seznamu Pořadí vyrovnání vyberte požadované pořadí vyrovnání:

  • Zaškrtněte políčko ID pouze na úroveň úkoly ve vzestupném pořadí podle jejich Identifikačních čísel před zohledněním jiných kritérií.

  • Vyberte Standardní nejdřív zkoumat Předchůdce závislosti Časová rezerva, kalendářní data, priority a omezení zjistit, zda a jak lze vyrovnávat úkoly. (Toto je výchozí nastavení).

  • Zvolíte-li možnost Priorita, Standardní, budou nejprve zkontrolovány priority úkolů a teprve potom standardní kritéria.

 5. Chcete-li předejít zpoždění data ukončení projektu, zaškrtněte políčko Vyrovnat pouze v rámci časové rezervy.

  Poznámka: Pokud zaškrtnete toto políčko, pravděpodobně se zobrazí hlášení o chybách, která budou oznamovat, že aplikace Project nemůže vyrovnat celý plán. Aplikace Project nebude schopna vyrovnat plán, protože v plánu není dostatek časových rezerv pro změnu plánu přiřazení bez překročení doby časových rezerv.

 6. Chcete-li funkci vyrovnání umožnit provedení úprav v době, kdy zdroj pracuje na úkolu nezávisle na ostatních zdrojích, které pracují na stejném úkolu, zaškrtněte políčko Vyrovnání může změnit jednotlivá přiřazení úkolu.

 7. Pokud má vyrovnání přerušit úkoly vytvářením rozdělení ve zbývající práci na úkolech nebo přiřazeních zdrojů, zaškrtněte políčko Vyrovnání může rozdělit zbývající práci. Je-li zdroj přiřazen souběžně k úkolům mimo oblast, kterou je plán zdroje schopen zvládnout, pak úkol, na kterém zbývá práce, může být rozdělen a začne se na něm pracovat, jakmile to plán zdroje dovolí.

 8. Zahrnout navržené zdroje, úkoly úrovně s typem navržené rezervace zaškrtněte políčko.

 9. Chcete-li funkci vyrovnání umožnit změnu ručně naplánovaných úkolů, zaškrtněte políčko Vyrovnat ručně naplánované úkoly.

 10. Pokud před dalším vyrovnáním chcete vymazat předchozí výsledky vyrovnání, klikněte na tlačítko Zrušit vyrovnání.

 11. Jestliže vyrovnáváte ručně, klikněte na tlačítko Vyrovnat vše. Pokud vyrovnáváte automaticky, klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: 

 • Chcete-li vymazat vyrovnání bezprostředně před provedením nějaké jiné akce, klepněte na tlačítko Zrušit vyrovnání. Pokud nezrušíte vyrovnání, můžete rovněž klepnout na tlačítko Zrušit vyrovnání a tím vymazat výsledky předchozího vyrovnání.

 • Vyrovnáte-li úkoly v projektech, které jsou naplánovány od data ukončení, pak se záporné hodnoty zpoždění aplikují od konce úkolu nebo přiřazení a způsobují, že se datum ukončení úkolu nebo přiřazení zdroje objeví dříve.

 • Chcete-li zobrazit změny provedené k úkolům vyrovnání na kartě zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů klikněte na dolní část tlačítko Ganttův diagram a potom klikněte na Další zobrazení. Klikněte na Vyrovnání Ganttova diagramu a potom klikněte na použít.

Začátek stránky

Nastavení priorit úkolů

Nastavení priorit úkolů umožňují určit důležitost úkolu a jeho dostupnost pro vyrovnání. Priority (priorita), který zadáte hodnotu subjektivní hodnotu 1 až 1000, který umožňuje určit velikost ovládacího prvku, který máte nad vyrovnání filtrováním. Pokud nechcete, aby projekt úroveň konkrétní úkol, třeba nastavte úroveň priority (priorita) na 1 000. Ve výchozím nastavení jsou hodnoty priority rozmístěné po 500 nebo střední úroveň ovládacího prvku. Úkoly, které mají nižší prioritu jsou odložit nebo rozdělení před ty, které mají vyšší prioritu.

 1. V poli Název úkolu dvakrát klikněte na název úkolu, jehož prioritu chcete změnit, a potom klikněte na možnost Informace o úkolu.

 2. Klikněte na kartu Obecné a potom zadejte nebo vyberte prioritu v číselníku Priorita.

Začátek stránky

Nastavení priorit projektů

Můžete nastavit celý projekt dostupnost pro vyrovnání nastavením priority projektu. Například, pokud jsou sdílení zdrojů pomocí jiného projektu, který slouží jako fond zdrojů a nechcete vyrovnávat úkoly v jednom ze sdílené soubory, nastavte, které sdílí úroveň priority souboru do 1 000.

 1. Klikněte na kartu Projekt. Ve skupině Vlastnosti klikněte na možnost Informace o projektu.

 2. Zadejte nebo vyberte prioritu v číselníku Priorita.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×