Rovnoměrné rozdělení projektové práce mezi dostupné zdroje

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Při lidem z vašeho projektu pracující na přiřazených moc úkolů najednou, můžete vyřešit konflikty nebo přetížení vyrovnáním přiřazení automaticky tak, že přejdete na úroveň všech > zdroje. Vyrovnání funguje tak, že by se zpozdily úkoly nebo rozdělení je tak jsou už přetížené zdroje přiřazené k úkolům.

Resoure leveling graphic

Když je vyrovnání, Project nezmění, kteří každý úkol přiřazen. Projekt vyrovnání jenom pracovních zdrojů, Obecné zdroje a potvrzené zdrojů. Není to vyrovnání materiálové zdroje, nákladové zdroje nebo navržené zdroje.

Poznámka: Protože tyto změny úkolů můžete vyrovnání posunout datum dokončení některé úkoly a následně také projektu Datum dokončení.

Před vyrovnáním, můžete upravit některá nastavení.

 • Priorit úkolů, které označují důležitost úkolu a jeho dostupnost pro vyrovnání.

 • Priority projektů, které zjistit dostupnost projektu pro vyrovnání.

 • Vyrovnání možnosti, které vám pomůžou vyladit projektu určí, jakým vyrovnání úkoly, které s nimi a do jaké míry.

V tomto článku:

Rozdělení projektové práce pomocí vyrovnání

Změny nastavení funkce vyrovnání

Nastavení priorit úkolů

Nastavení priority projektů

Získejte další tipy pro vyrovnání

Rozdělení projektové práce pomocí vyrovnání

Na kartě zdroje ve skupině úroveň zvolte jednu z následujících možností.

Příkaz Vyrovnat zdroje

 • Výběr úrovně    Slouží k vyrovnat pouze úkoly, které jsou vybrány. Chcete-li vybrat více úkolů, které spolu sousedí, vyberte první úkol ve výběru a potom stiskněte klávesu SHIFT a vyberte poslední úkol ve výběru. Chcete-li vybrat více úkolů, které nejsou spolu sousedí, vyberte každý úkol podržením klávesy CTRL a výběrem úkolu.

  To je užitečná, když může být přijatelné pro zdroje přetížení na některé úkoly v plánu projektu, ale vedoucí projektů libovolný text do řešení přetížení u jiných konkrétních úkolů

 • Vyrovnat zdroje    Slouží k úrovni pouze úkoly s konkrétní zdroje přiřazené. Zvolte Vyrovnat zdroja potom vyberte zdroj, kterému jsou přiřazené úkoly. Chcete-li vybrat více zdrojů pomocí CTRL.

  Pokud vybraný zdroj pracuje na úkoly, které obsahují více zdrojů, nebude získat přesunout přiřazení.

 • Vyrovnat vše:    Slouží k úroveň všech zdrojů v všechny úkoly v plánu projektu.

 • Možnosti vyrovnání    Slouží k upravit nastavení, které slouží v aplikaci Project pro vyrovnání. V tomto článku najdete v části na vyrovnání změnit nastavení .

 • Zrušit vyrovnání:    Slouží k vrácení projevů předchozí vyrovnání.

 • Další přetížení    Slouží k přejděte k dalšímu úkolu přetížených zdrojů. Slouží k více snadno zorientujete v tom účinky vyrovnání na jednotlivé úlohy.

Změny nastavení funkce vyrovnání

Můžete upravit vyrovnání můžete využít k upřesnění projektu určí, jakým vyrovnání úkoly, které s nimi a do jaké míry.

 1. Na kartě zdroj ve skupině úroveň zvolte Možnosti vyrovnání.

 2. V dialogovém okně Vyrovnání zdrojů v části přepočítávatvyberte požadovaný způsob vyrovnání problémy.

  • Automaticky:    Pokud se rozhodnete automatické vyrovnání, zrušte zaškrtnutí políčka Vymazat hodnoty před vyrovnáním . Pokud toto políčko zaškrtnuté, projektu úrovně pouze nová a nevyrovnaná přiřazení. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté toto políčko, ale při automatickém vyrovnání jeho zaškrtnutí může výrazně zpomalit svojí práci na plánu protože vyrovnání všechny úkoly.

   V přetížení hledat zvolte časového období nebo základem citlivosti s kterou vyrovnání rozpozná přetížení. Denně je výchozí hodnota. Toto nastavení vytvoří bodu, pro niž chcete vyrovnání vstoupit: Pokud máte přetížení v jenom jednu minutu, jeden den, týden nebo měsíc.

  • Ručně:    Ruční vyrovnání (výchozí) nastane, jenom když vyberete Úroveň všech. Automatické vyrovnání nastane okamžitě při každé změně úkolu nebo zdroji. Použití automatické vyrovnání Pokud chcete naplánovat úlohy kdykoli je zdrojům přiřazeno více práce, než mají kapacitu k dokončení.

 3. Ve skupinovém rámečku Rozsah vyrovnánívyberte úroveň celý projekt nebo úroveň pouze úkoly, které spadají do určitého časového rozsahu.

 4. V dialogovém okně pořadí vyrovnání vyberte požadované pořadí vyrovnání:

  • Zaškrtněte políčko ID pouze na úroveň úkoly ve vzestupném pořadí podle jejich Identifikačních čísel před zohledněním jiných kritérií.

  • Vyberte Standardní nejdřív zkoumat Předchůdce závislosti Časová rezerva, kalendářní data, priority a omezení zjistit, zda a jak lze vyrovnávat úkoly. (Toto je výchozí nastavení).

  • Vyberte priority (priorita), Standard zkontrolovat priorit úkolů nejdřív a teprve potom prozkoumejte standardní kritéria.

 5. Zabránit zpoždění data dokončení projektu, zaškrtněte políčko úroveň pouze v rámci časové rezervy .

  Poznámka: Pokud vyberete toto políčko, může se chybové zprávy označující, že aplikace Project nemůže vyrovnat celý plán. Aplikace Project nemusí vyrovnat plánu, protože není dost časové rezervy do plánu pro změnu plánu přiřazení bez nedostatku časovou rezervu.

 6. Pokud chcete, aby vyrovnání k úpravě při zdroj pracuje na úkolu nezávisle na další prostředky, které pracují na stejném úkolu, zaškrtněte políčko vyrovnání může změnit jednotlivá přiřazení úkolu .

 7. Pokud chcete vyrovnání přerušit úkoly vytvářením rozdělení zbývající práci na úkolech nebo přiřazení zdrojů, zaškrtněte políčko vyrovnání můžete rozdělit zbývající práce . Pokud je zdroj přiřazen k úkolům souběžně za jaké zdroje zpracovat plán a pak úkol, který obsahuje pole zbývající práce můžete rozdělit a pracuje při plán zdroje vám umožní ho.

 8. Zahrnout navržené zdroje, úkoly úrovně s typem navržené rezervace zaškrtněte políčko.

 9. Umožňuje vyrovnání ručně naplánované úkoly změnit úroveň ručně naplánované úkoly zaškrtněte políčko.

 10. Pokud chcete vymazat výsledky předchozího vyrovnání před vyrovnáním akci, klikněte na Zrušit vyrovnání.

 11. Pokud jsou vyrovnání ručně, vyberte Úroveň Vše. Pokud vyrovnání automaticky kliknutím na OK.

  Poznámka: Pokud jste úroveň úkoly v projektů plánovaných od data dokončení, záporné hodnoty zpoždění použijí po skončení daného úkolu nebo přiřazení, způsobují datum dokončení úkolu nebo přiřazení objeví dříve.

Nastavení priorit úkolů

Nastavení priorit úkolů umožňují určit důležitost úkolu a jeho dostupnost pro vyrovnání. Priority (priorita), který zadáte hodnotu subjektivní hodnotu 1 až 1000, který umožňuje určit velikost ovládacího prvku, který máte nad vyrovnání filtrováním. Pokud nechcete, aby projekt úroveň konkrétní úkol, třeba nastavte úroveň priority (priorita) na 1 000. Ve výchozím nastavení je priorita nastavená na hodnotu 500, tedy na střední úroveň. Úkoly, které mají nižší prioritu jsou odložit nebo rozdělení před ty, které mají vyšší prioritu.

 1. Do pole Název úkolu poklikejte na název úkolu, jehož prioritu, který chcete změnit a klikněte na Informace o úkolu.

 2. Na kartě Obecné zadejte nebo vyberte v rozevíracím seznamu Priorita prioritu.

Nastavení priority projektů

Můžete nastavit celý projekt dostupnost pro vyrovnání nastavením priority projektu. Například, pokud jsou sdílení zdrojů pomocí jiného projektu, který slouží jako fond zdrojů a nechcete vyrovnávat úkoly v jednom ze sdílené soubory, nastavte, které sdílí úroveň priority souboru do 1 000.

 1. Na kartě projekt ve skupině Vlastnosti vyberte Informací o projektu.

 2. Zadejte nebo vyberte v rozevíracím seznamu Priorita prioritu.

Několik tipů, které můžete použít při vyrovnávání

Tip

Akce

Kontrola přetížené zdroje

Přetížené zdroje označené v červené barvě v zobrazení zdrojů, včetně Týmový plánovač. V Ganttově diagramu přetížené zdroje jsou označeny červené obrázek do sloupce ukazatele.

Odebrání vyrovnání vždy při vyrovnávání

Kdykoli vyrovnáváte projekt, zruší se předchozí výsledky vyrovnávání. Pokud chcete toto nastavení změnit, zvolte > Možnosti vyrovnánízdrojů .

Vymazání vyrovnání

Pokud chcete vymazat, vyrovnání bezprostředně před provedením všech akcí, vyberte Úroveň vrátit zpět. Pokud nemáte zrušení změny provedené funkcí vyrovnání, můžete také Vymazat vyrovnání chcete vymazat výsledky předchozího vyrovnání.

Zobrazení vyrovnaných úkolů

Pokud chcete zobrazit změny v úkolech způsobené vyrovnáním, použijte Ganttovo zobrazení. Zvolte zobrazení > jiných zobrazeních > Další zobrazení.

Vyrovnání v určitém časovém období

Vyberte zdroj > Možnosti vyrovnánía zadejte datum od a do .

Jak nevyrovnávat ručně naplánované úkoly

Obvykle se vyrovnávají všechny typy úkolů. Pokud chcete toto nastavení změnit, zvolte > Možnosti vyrovnánízdrojů .

Vyrovnání bez změny data ukončení projektu

Zvolte zdroje > Možnosti vyrovnánía vyberte pole úrovně pouze v rámci časové rezervy .

Poznámka: Pokud zaškrtnete toto políčko, pravděpodobně se zobrazí chybová zpráva, že Project nemůže vyrovnat celý projekt. Je možné, že v plánu není dostatečná časová rezerva pro posun přiřazení beze změny data ukončení projektu.

Ruční řešení přetížení

Pokud nechcete vyrovnávat, můžete zkusit jiné způsoby odstranění přetížení.

 • Jeden zdroj nahraďte jiným, který je dostupný pro práci v té době.

 • V rané fázi projektu nasaďte zkušenější zdroje na kritické úkoly. Zkušenější zdroj má větší šanci stejnou práci provést v kratší době.

 • Změňte vazbu mezi úkoly, tak aby některé úkoly začínaly ve stejnou dobu.

 • Zmenšete rozsah plánu odebráním úkolů.

 • Rozprostřete pracovní zátěž prodloužením trvání úkolů přetížených zdrojů.

 • Snižte pracovní zátěž snížením množství práce potřebné k dokončení úkolu.

 • Změňte pracovní hodiny zdroje, aby se zkrátila doba trvání úkolů.

 • Zkraťte trvání úkolů, hlavně Kritický úkol, které přímo ovlivňují datum ukončení projektu.

 • Zkontrolujte, že zdroje nepracují mimo pracovní dobu. Pokud zdroj pracuje během nepracovní doby, se zobrazí projektu je jako přetížený.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×