ROK360 (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ROK360 v Microsoft Excelu.

Popis

Funkce ROK360 vrátí počet dnů mezi dvěma daty na základě roku s 360 dny (dvanáct měsíců po 30 dnech), který se používá při některých výpočtech v účetnictví. Pomocí této funkce můžete v případě, že je váš systém pro účetnictví založen na dvanácti měsících s 30 dny, počítat splátky.

Syntaxe

ROK360(start, konec,[metoda])

Syntaxe funkce ROK360 má následující argumenty:

  • Start; konec:    Povinné argumenty. Jde o dvě kalendářní data, mezi nimiž chcete zjistit počet dnů. Pokud je argument start pozdější datum než argument konec, vrátí funkce ROK360 záporné číslo. Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo odvozena z výsledků jiných vzorců nebo funkcí. Například pro 23. květen roku 2008 použijte vzorec DATUM(2008;5;23). Zadáte-li kalendářní data jako text, může dojít k problémům.

  • Metoda:    Nepovinný argument. Jde o logickou hodnotu, která určuje, zda má být při výpočtu použita metoda pro USA nebo evropská metoda.

Metoda

Definice

NEPRAVDA nebo vynechaný údaj

Metoda pro USA (NASD). Pokud je počáteční datum posledním dnem měsíce, bude tento den považován za 30. den téhož měsíce. Jestliže je koncové datum posledním dnem měsíce a počáteční datum je dřívější než 30. den téhož měsíce, bude koncové datum považováno za 1. den měsíce následujícího, v opačném případě se za koncové datum považuje 30. den téhož měsíce.

PRAVDA

Evropská metoda. Počáteční nebo koncové datum, které je 31. dnem měsíce, se považuje za 30. den téhož měsíce.

Poznámka: Aplikace Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 představuje ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 představuje pořadové číslo 39448, protože se jedná o 39 447. den po 1. lednu roku 1900.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

01.01.11

30.01.11

01.02.11

31.12.11

Vzorec

Popis

Výsledek

=ROK360(A3;A4)

Počet dnů mezi daty 30. 1. 2011 a 1. 2. 2011 na základě roku s 360 dny.

1

=ROK360(A2;A5)

Počet dnů mezi daty 1. 1. 2011 a 31. 12. 2011 na základě roku s 360 dny.

360

=ROK360(A2;A4)

Počet dnů mezi daty 1. 1. 2011 a 1. 2. 2011 na základě roku s 360 dny.

30

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×