Rezervování a úpravy souboru

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Jestliže si rezervujete soubor v knihovně webu se službou Microsoft Windows SharePoint Services, zajistíte tím, že ostatní uživatelé nemohou v průběhu vašich úprav provádět změny souboru. Rezervovaný soubor můžete upravit a uložit, zavřít jej a opět otevřít. Ostatní uživatelé nemohou změnit soubor ani zobrazit změny, dokud soubor nevrátíte se změnami.

Pracujete-li v programu kompatibilním se službou Windows SharePoint Services 3.0, můžete pracovat se souborem na pevném disku a pracovat na něm i v případě, že nejste připojeni. Můžete si v kanceláři soubor rezervovat na notebook a poté na něm pracovat na služební cestě. Práce se soubory na pevném disku je často rychlejší než práce na serveru.

Přehled

Rezervováním souboru zamezíte současnému provádění změn více osobami, což napomáhá zamezit konfliktům a nejasnostem ve změnách. Rezervování souborů a jejich vrácení se změnami umožňuje lepší řízení sledování změn, protože verze bude vytvořena jen při vrácení souboru se změnami a nikoli při otevření a zavření souboru v průběhu práce.

Při placení souboru z některé programy, které jsou kompatibilní s Windows SharePoint Services 3.0 můžete pracujete se souborem na pevném disku, i když nejste připojeni. V kopii uložený ve složce Koncepty serveru, který je ve výchozím nastavení složku Koncepty SharePoint ve složce Dokumenty. Však můžete změnit umístění v některých aplikacích klienta. Práce se soubory na pevném disku je často rychlejší než práce se soubory na server a umožňuje snadno pokračovat v práci pracujete mimo kancelář.

Když je soubor rezervovaný, nikdo ho mohl(a) upravovat kromě člověka, který znázorňuje rezervaci. V knihovně změny označíte, že soubor je rezervován Obrázek ikony její ikonu. Když přejdete myší na ikonu rezervace, zobrazí se v podobě popisu jméno člověka, kterému je soubor rezervovaný. Změny, které někdo umožňuje souboru, když je rezervován nejsou viditelné pro ostatní uživatele, dokud souboru se změnami zpět. Je to bez ohledu na to, zda osoba pracuje na soubor na pevném disku nebo na serveru.

Knihovny lze konfigurovat tak, aby před úpravami vyžadovaly rezervování souboru. Jestliže knihovna vyžaduje rezervování, budete při provádění úprav souboru vyzváni k jeho rezervování. Pokud knihovna vyžaduje rezervování souboru, musíte nově vytvořený soubor vrátit se změnami nebo jej odeslat do knihovny. Soubor nebude až do vrácení se změnami dostupný ostatním uživatelům.

Po rezervování souboru jej obvykle uživatel upraví a poté vrátí se změnami.

Jestliže knihovna vyžaduje rezervování souborů, můžete si soubor rezervovat pro úpravy také při otevření. Jestliže je rezervování povinné, zobrazí se v případě, že soubor dosud rezervován nebyl, při úpravách souboru upozornění, že soubor byl také rezervován.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. Přejděte na název souboru, klepněte na zobrazenou šipku a potom na položku Rezervovat.

  V knihovně obrázků klepněte na soubor a potom v zobrazených vlastnostech klepněte na možnost Rezervovat.

 3. Jestliže je program použitý pro úpravu souboru kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, může se zobrazit zpráva s dotazem, zda chcete pracovat se souborem jako s místním konceptem. Chcete-li pracovat s kopií souboru na pevném disku, ponechejte zaškrtnuté políčko Použít místní složku konceptů. Chcete-li, aby byla kopie uložena na serveru v podobě konceptu v době, kdy je pro vás rezervována, zrušte zaškrtnutí políčka.

  Poznámky: 

  • Jestliže není příkaz Rezervovat k dispozici, můžete mít soubor již rezervován, nebo si jej rezervoval jiný uživatel.

  • Pokud se později rozhodnete, že chcete soubor vrátit bez uložení změn, můžete změny zrušit. Ztratíte všechny změny provedené v souboru v době, kdy byl soubor rezervován. Bude obnovena poslední verze souboru vrácená se změnami, přičemž se neukládá žádná historie verzí pro neuložené změny.

  • Soubor můžete vrátit se změnami, aby ostatní uživatelé měli k dispozici změny, které jste provedli, a ponechat soubor rezervovaný po dobu, kdy budete pokračovat v práci na souboru. Chcete-li to provést, můžete při vrácení souboru se změnami zaškrtnout políčko Chcete po vrácení změn uložených v dokumentu ponechat dokument rezervovaný.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×