Rezervace, vrácení se změnami nebo zahození změn souborů v knihovně

Rezervace, vrácení se změnami nebo zahození změn souborů v knihovně

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud chcete dělat změny v souboru na webu a zajistit, aby ho nikdo jiný nemohl měnit, rezervujte si ho. Když budete mít soubor rezervovaný, můžete ho upravovat online i offline a ukládat ho – v případě potřeby i opakovaně. V tomto tématu se dozvíte, jak soubory v sharepointových knihovnách rezervovat a vracet se změnami, případně jak provedené změny zahodit. Odpovědi na časté otázky najdete v tématu Nejčastější dotazy k rezervacím, vracení se změnami a verzím.

Skupina tlačítek v části Otevřít a rezervovat na kartě Soubory na pásu karet

Po dokončení svých úprav a po vrácení souboru se změnami do knihovny mohou ostatní uživatelé vidět vaše změny a soubor upravovat, pokud mají příslušná oprávnění. Když se rozhodnete v souboru neprovádět nebo neuchovávat změny, můžete rezervaci zrušit, abyste neovlivnili historii verzí.

Tip:  Pokud chcete upravovat dokument Office současně s ostatními (říkáme tomu spoluvytváření), nerezervujte si ho. Jenom ho otevřete a upravujte. Napřed ale doporučujeme u této knihovny zapnout správu verzí pro případ, že někdo později udělá chybu a vy budete potřebovat obnovit dřívější verzi tohoto dokumentu. Více informací o spoluvytváření najdete v článku Spolupráce na dokumentech a spoluvytváření.

Pokud si chcete rezervovat a pak upravovat dokument, ať už online nebo po jeho stažení, postupujte takto:

 • Rezervujte si dokument.

 • Stáhněte si dokument nebo ho otevřete v online aplikaci.

 • Upravte dokument.

 • Nahrajte dokument nebo ho uložte z online aplikace.

 • Vraťte dokument se změnami.

Některé knihovny jsou konfigurovány tak, že požadují rezervaci souborů. Pokud se rezervace vyžaduje, budete vyzváni k rezervování všech souborů, které chcete upravit. Po dokončení práce se souborem ho musíte vrátit se změnami nebo rezervaci zrušit.

Pokud knihovna rezervaci nepožaduje, nemusíte ho rezervovat, když vám nevadí, že ho ostatní uživatelé můžou upravovat současně s vámi.

Tip:  Pokud váš tým plánuje používat spoluvytváření, doporučujeme v knihovně zapnout aspoň správu hlavních verzí pro případ, že někdo udělá chybu a nahraje dokument se stejným názvem do knihovny, ve které všichni spoluvytvářejí. Když přijdete o změny, můžete díky tomu obnovit předchozí verzi tohoto dokumentu. Další informace najdete v tématu Povolení a konfigurace správy verzí pro seznam nebo knihovnu.

 1. Přejděte do knihovny, kde je váš soubor uložený. Pokud se díváte na zobrazení této knihovny na jiné stránce, možná budete muset napřed kliknout na název knihovny. Tak třeba budete muset kliknout napřed na Dokumenty, abyste se dostali do knihovny Dokumenty.

 2. Vyberte soubor nebo soubory, které chcete rezervovat, a potom klikněte na Soubory a pak na Rezervovat.

  Tlačítko Rezervovat s otevřeným popisem

  Poznámky: 

  • Když je soubor rezervovaný, je ikona vedle názvu souboru částečně překrytá zelenou šipkou směřující dolů Vzhled ikony . Všichni tak jasně vidí, že tento soubor je rezervovaný. Pokud přesunete ukazatel myši na ikonu libovolného rezervovaného souboru, zobrazí se popis s názvem dokumentu a jménem osoby, která ho rezervovala.

Když si soubor rezervujete, musíte ještě udělat další krok: otevřít ho, stáhnout si ho nebo ho začít upravovat online. Při rezervaci se dokument jen nastaví tak, abyste s ním mohli nějakým způsobem pracovat jen vy. Pokud ho chcete jenom zobrazit, otevřete ho v Office 365 poklikáním na jeho název.

Během nedoporučuje se, může teoreticky rezervovat soubor a volno, který je rezervovaný donekonečna udržovat tak, aby nikdo jiný můžete změnit. Existuje ale lepší způsoby, jak to udělat. Pokud chcete někomu zabránit v úpravách souboru, ale pořád s ním, udělit tato osoba nebo seskupení zobrazení pouze práva, které můžete dělat, když jste původně s ním. Další informace najdete v článku sdílení nápadů, webů a obsahu .

Když si soubor rezervujete, jen se označí jako rezervovaný. Dokud si ho skutečně nestáhnete nebo ho nezačnete upravovat online, nic dalšího se s ním nestane. Můžete ho upravovat v online aplikaci, třeba Excel nebo Word Online, nebo si ho stáhnout na svůj místní disk a pracovat offline.

Pokud chcete dokument otevřít online bez jeho stažení, postupujte takto:

Otevřete svůj zaškrtnutých dokumentu online v Office 365

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na dokument a pak klikněte na Otevřít ve Wordu Online (nebo v odpovídající online aplikaci Office 365: Excel, PowerPoint atd.).

  • Klikněte na tři tečky (...) vedle dokumentu a pak znovu na tři tečky (...) a nakonec na Otevřít ve Wordu Online (nebo v příslušné aplikaci Office 365).

 2. Až práci dokončíte, uložte soubor nebo zavřete aplikaci (aplikace Office 365 ukládají změny automaticky).

 3. Vraťte soubor se změnami.

Pokud si chcete soubory stáhnout, postupujte takto:

Stáhněte si vaše rezervovaný soubor

 1. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte pravým tlačítkem na dokument a pak klikněte na Stáhnout.

  • Vyberte soubor a potom klikněte na Stáhnout kopii na kartě Soubory na pásu karet.

  • Klikněte na tři tečky (...) a pak znovu na tři tečky (...) a nakonec na Stáhnout kopii.

 2. V dolní části prohlížeče klikněte na Uložit. Po stažení si soubor zobrazíte kliknutím na Otevřít nebo Otevřít složku. Ve výchozím nastavení se soubor stáhne do složky Stažené soubory.

Soubory a změny v nich provedené nebudou vašim kolegům k dispozici, dokud je nevrátíte se změnami zpět do knihovny.

Pokud jste si dokument stáhli, abyste mohli pracovat místně, budete ho muset před vrácením se změnami nahrát. Postup najdete v tématu Jak nahrát soubory do knihovny.

 1. Přejděte do knihovny, kde je váš soubor uložený. Pokud se díváte na zobrazení této knihovny na jiné stránce, možná budete muset napřed kliknout na název knihovny. Tak třeba budete muset kliknout napřed na Dokumenty, abyste se dostali do knihovny Dokumenty.

 2. Vyberte soubory, které chcete vrátit se změnami, a klikněte na Soubory a na Vrátit se změnami.

  Tlačítko pro vrácení dokumentu se změnami a popis
 3. Pokud chcete provést dočasné vrácení se změnami a potom pokračovat v práci se souborem, klikněte v oblasti Zachovat rezervaci na Ano – jinak nechejte vybranou možnost Ne.

  Dialogové okno vrácení se změnami

 4. V oblasti Komentář přidejte komentář popisující změny, které jste provedli. Tento krok není povinný, ale doporučujeme ho provést. Komentáře je k vráceným změnám dobré přidat hlavně v případě, že s jedním souborem pracuje několik uživatelů. Pokud navíc ve vaší organizaci sledujete verze, bude komentář součástí historie verzí. To může být pro vás v budoucnu důležité, když se z nějakého důvodu budete chtít vrátit k dřívější verzi souboru.

 5. Klikněte na OK. Po vrácení souboru se změnami zpět zmizí z ikony souboru zelená šipka.

Pokud si rezervujete soubor a neprovedete v něm žádné změny anebo provedete změny a nechcete je zachovat, je lepší rezervaci prostě zrušit, než soubor ukládat. Pokud vaše organizace sleduje verze, vytvoří se nová verze při každém vrácení souboru se změnami zpět do knihovny. Zrušením rezervace zabráníte vytvoření nových verzí, když jste v souboru neprovedli žádné změny.

 1. Přejděte do knihovny, kde je váš soubor uložený. (Pokud se díváte na zobrazení této knihovny na jiné stránce, možná budete muset napřed kliknout na název knihovny. Tak třeba budete muset kliknout napřed na Dokumenty, abyste se dostali do knihovny Dokumenty.)

 2. Vyberte soubor nebo soubory, u kterých chcete zahodit změny, a potom klikněte na Soubory a na Zrušit rezervaci.
  Tlačítko Zrušit rezervaci pro dokument ve službě SPO

 3. Kliknutím na OK dokončíte zrušení rezervace. Po vrácení souboru se změnami zmizí z ikony souboru zelená šipka.

Uživatelé vašeho SharePointu budou obvykle dokumenty rezervovat a vracet je se změnami zodpovědným způsobem. Pokud si ale někdo dokument rezervuje a pak společnost opustí nebo odjede na dovolenou, může to blokovat jiné uživatelé, kteří se souborem potřebují pracovat. Pokud máte oprávnění Úplné řízení, můžete se změnami vrátit soubor, který si rezervoval někdo jiný. Postupujte podle těchto pokynů:

 1. V případě, že máte oprávnění Úplné řízení, postupujte podle pokynů k vrácení souboru se změnami.

 2. Po kliknutí na OK v dialogu pro vrácení se změnami se vám zobrazí upozornění, že si soubor rezervoval jiný uživatel. Klikněte na OK, pokud chcete toto upozornění ignorovat a soubor vrátit se změnami.

  Snímek obrazovky s upozorněním, že se změnami vracíte soubor, který si rezervoval jiný uživatel

Pokud se potřebujete dostat k souboru, který je rezervovaný, můžete se podívat, který uživatel si ho rezervoval, abyste ho mohli kontaktovat. Uživatele zobrazíte tak, že myší najedete na ikonu dokumentu, čímž otevřete popis se jménem uživatele, který si ho rezervoval.

Automaticky otevírané okno při najetí myší na ikonu dokumentu

Soubory můžete se změnami vracet jeden po druhém nebo v dávce. Pokud vrátíte více souborů najednou, budou mít všechny stejné nastavení pro zachovávání rezervace, případně komentář. Postupujte takto:

 1. V knihovně dokumentů vyberte všechny soubory, které chcete vrátit se změnami, tím, že zaškrtnete políčko vlevo od jejich ikony.

  Tři vybrané rezervované soubory
 2. Klikněte na kartu Soubory a pak na Vrátit se změnami. Pokud jste vybrali nějaké soubory, které nejsou rezervované, zobrazí se upozornění.

  Tlačítko pro vrácení dokumentu se změnami a popis
 3. Pokud chcete provést dočasné vrácení se změnami a potom pokračovat v práci se souborem, klikněte v oblasti Zachovat rezervaci na Ano – jinak nechejte vybranou možnost Ne.

  Dialogové okno vrácení se změnami

 4. V oblasti Komentáře přidejte komentář popisující změny, které jste udělali. Tento komentář se použije u všech souborů, které budete vracet se změnami.

 5. Klikněte na OK. Po vrácení souboru se změnami zpět zmizí z ikony souboru zelená šipka.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×