Publikování formuláře

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Po dokončení návrhem šablony formuláře publikujte ho tak, aby uživatelé mohli vyplňovat formuláře založené na šabloně formuláře. Uživatelé musí mít přístup do umístění, kde je publikován formulář. Toto téma popisuje různé možnosti publikovat formuláře aplikace InfoPath 2010.

V tomto článku

Publikování a uložení

Možnosti publikování

Knihovna nebo seznam SharePoint?

Publikovat do knihovny služby SharePoint

Publikování na e-mailu

Publikování na umístění v síti

Pokročilých konceptů

Typ obsahu webu

Kódu v izolovaném prostoru ve formulářích aplikace InfoPath

Šablony formuláře schválená správcem (formuláře s úplnou důvěryhodností)

Publikování a uložení

Publikování šablony formuláře není stejný jako uložení šablony formuláře. Uložení šablony formuláře ukládáte poprvé svou práci, stejně jako při ukládání souboru na počítači. Procesu publikování upraví šablonu formuláře pro rozdělení přidáním umístění pro publikování a zpracování pokyny oddílů, aby uživatelé mohli otevřít formuláře založené na této šabloně. Pokyny pro zpracování umožňují formuláře založené na této šabloně automaticky aktualizován Pokud uděláte změny do šablony formuláře po jejím publikování.

Začátek stránky

Možnosti publikování

Existuje několik způsobů, jak publikovat formulářů aplikace InfoPath. Publikování formuláře, klikněte na kartu soubor a potom klikněte na Publikovat chcete nabídnuta následujících možností:

 • Rychlé publikování    Publikování formuláře do aktuálního umístění

Pokud aktualizujete formuláře, které byly publikované nebo jsou publikování formulářů Sharepointového seznamu nebo pracovního postupu poprvé, můžete použít rychlé publikování publikovat formuláře bez nutnosti označíte, jak a kam se publikovat. Po klepnutí na tlačítko Rychlé publikovat InfoPath 2010 automaticky znovu publikuje nebo publikuje formuláře na předchozí nebo určené místo.

Poznámka: Pokud nebyla zadána umístění pro publikování, Snadné publikovat k dispozici.

 • Služba SharePoint serveru    Publikování formuláře do knihovny služby SharePoint

Pokud chcete publikovat formuláře Infopathu ve službě SharePoint tak, aby uživatelé mohli vyplňovat ve webovém prohlížeči nebo v aplikaci InfoPath filler můžete ho publikovat do Sharepointové knihovny. Uživatelé pak bude mít přístup k formuláři online, ji vyplňovat a výsledky uložit jako dokument aplikace InfoPath v knihovně.

 • E-mailu    Publikování formuláře do seznamu příjemců e-mailu

Můžete vytvořit novou zprávu, která obsahuje formulář aplikace InfoPath. Tato možnost je užitečná, když příjemce nemají přístup k webu služby SharePoint.

Poznámka: InfoPath Filler je nutný pro formulářů, které jste publikovali v e-mailové zprávy.

 • Umístění v síti    Publikování formuláře do sdílené síťové umístění nebo souboru

To publikuje formuláře do sdílené síťové umístění nebo soubor složky což umožňuje uživatelům povolit provádění přejděte na příkaz sdílet (například //MyShare/Path/FormLocation) a vyplňování formuláře v InfoPath Filler.

Poznámka: InfoPath Filler je nutný pro formulářů, které jste publikovali umístění v síti.

Knihovna nebo seznam SharePoint?

V předchozích verzích aplikace InfoPath může publikování formuláře do knihovny služby SharePoint a, když uživatelé vyplnit formulář, by uložit mají u odpovědí jako dokumentů, které tvoří danou knihovnou. Během můžete pořád to uděláte, teď můžete aplikaci InfoPath 2010 přizpůsobit formulář lze vytvořit, číst a upravovat položky v seznamu služby SharePoint, takže odpovědi se uloží jako položky seznamu. Klikněte na možnost Přizpůsobit formuláře ve službě SharePoint nebo vytvoření nového seznamu služby SharePoint z aplikace InfoPath.

Existují některé výhody pomocí seznam služby SharePoint místo knihovny dokumentů takto:

 • Správa odpovědí stejným způsobem, který se všechny položky v seznamu služby SharePoint.

 • Nemáte, můžete určit, jak se připojit k serveru SharePoint server při publikování formuláře, protože to je budou se automaticky.

 • Po dokončení úprav seznamu formulářů, je nutné pouze klepněte na tlačítko publikovat formuláře Rychlé publikovat.

Začátek stránky

Publikovat do knihovny služby SharePoint

Formulář aplikace InfoPath publikovat do Sharepointové knihovny, proveďte následující kroky:

 1. Klikněte na Soubor.

 2. Klikněte na Publikovat.

 3. Klikněte na SharePoint serveru.

InfoPath 2010 - Publish a Form

 1. Do textového pole zadejte webovou adresu webu služby SharePoint.

InfoPath 2010 - Publish a Form

 1. Klikněte na Další.

 2. Vyberte, jak publikovat formuláře. Pro většinu scénáře vyberte Knihovnu formulářů. Další informace o Typu obsahu webu nebo Šablona formuláře schválená správcem možnosti naleznete v části Upřesnit koncepty .

InfoPath 2010 - Publish a Form

 1. Klikněte na Další.

 2. Pokud byl byl vytvořen, klikněte na stávajícím knihovna formulářů pro formulář aplikace InfoPath nebo kliknutím na vytvořit novou knihovnu formulářů vytvořte nový účet.

InfoPath 2010 - Publish a Form

 1. Klikněte na Další.

 2. Pokud vytváříte novou knihovnu služby SharePoint, zadejte název knihovny do textového pole název a popis knihovny v textovém poli Popis.

InfoPath 2010 - Publish a Form

 1. Klikněte na Další.

 2. Zobrazení dat z formuláře jako sloupce v knihovně formulářů, použijte propagace vlastností. K tomuto účelu klikněte na tlačítko Přidat, vyberte požadovaná pole a do pole název sloupce zadejte název sloupce.

 3. Pokud jste vybrali opakujícímu se poli, klepněte na hodnotu v seznamu (funkce) a určit, jak zobrazíte pole v knihovně formulářů a klikněte na OK.

Poznámka: Můžete vybrat zda mají být zobrazena první hodnotu v poli, poslední hodnotu nebo počet všechny výskyty pole nebo jestli chcete sloučit všechny hodnoty.

InfoPath 2010 - Publish a Form

 1. Opakujte kroky 12 a 13 podle potřeby pro každé pole ve formuláři, který chcete přidat jako sloupec SharePoint a potom na tlačítko Další.

 2. Klikněte na tlačítko Další.

 3. Klikněte na Publikovat.

Začátek stránky

Publikování na e-mailu

Pokud chcete publikovat formuláře aplikace InfoPath do seznamu příjemců e-mailu, proveďte následující kroky:

 1. Klikněte na Soubor.

 2. Klikněte na Publikovat.

 3. Klikněte na e-mailu.

 4. Pokud jste ještě neuložili formuláře, klikněte na OK uložte formulář.

 5. Zadejte název formuláře do textového pole název šablony formuláře a klikněte na tlačítko Další.

InfoPath 2010 - Publish a Form

 1. Zobrazit data z formuláře jako sloupec ve složce položku formulář aplikace InfoPath, mohli byste použijte propagace vlastností. To uděláte, klikněte na Přidat a vyberte požadované pole klikněte do pole název sloupce zadejte název sloupce.

 2. Pokud jste vybrali opakujícímu se poli, klepněte na hodnotu v seznamu (funkce) a určit, jak zobrazíte pole v knihovně formulářů a klikněte na OK.

Poznámka: Můžete vybrat zda mají být zobrazena první hodnotu v poli, poslední hodnotu nebo počet všechny výskyty pole nebo jestli chcete sloučit všechny hodnoty.

 1. Opakujte kroky 6 a 7 podle potřeby pro každé pole ve formuláři, který chcete přidat jako sloupec v aplikaci Outlook a klikněte na tlačítko Další.

InfoPath 2010 - Publish a Form

 1. Až budete hotovi, aby se otevřel formulář jako-mailovou zprávu, klikněte na Publikovat.

InfoPath 2010 - Publish a Form

 1. Zadejte příjemce do polí Komu, kopie a Skrytá.

InfoPath 2010 - Publish a Form

 1. Přizpůsobte obsah pole Předmět.

 2. Úvod textové pole obsahuje místo formuláře pokyny a vysvětlení uživatelům proč dostal formulář.

 3. Klikněte na Odeslat.

Začátek stránky

Publikování na umístění v síti

Formulář aplikace InfoPath publikujete UNC nebo -SharePoint serveru v síti, proveďte následující kroky:

 1. Klikněte na Soubor.

 2. Klikněte na Publikovat.

 3. Klikněte na umístění v síti.

 4. Zadejte požadovanou cestu a název formuláře na první textové pole.

  Poznámka: Může to být místo na pevném disku nebo sdílené složky, například \\private\example\exampleform.xsn. Může to být také umístění ve vašem počítači, který by vypadal takto: C:\examplefolder\exampleform.xsn.

InfoPath 2010 - Publish a Form

 1. Zadejte název šablony v textu název šablony formuláře a klikněte na tlačítko Další.

Poznámka: Název formuláře, který se používá k identifikaci formuláře v případě jeho aktualizace nebo ji znovu publikovat, je viditelná pro uživatele taky při vyplňování formuláře.

 1. Uživatelsky přístupné cestu a název zadejte do textového pole.

Poznámka: Ve většině případů, umístění pro publikování a alternativních adres cesta bude mít stejný. V ostatních případech, třeba když uložení souboru na disk C by pak nebyl. Třeba při uložení formuláře do C:\examplefolder\exampleform.xsnpotom přístupných osobám s postižením cesta uživatele může vypadat \\mycomputer\examplepath\exampleform.xsn. Pokud předchozí cestu přístupných osobám s postižením cestu uživatele, například \\private\example\form\exampleform.xsna vy i uživatelé k němu přístup, žádná akce je třeba brát pro tento krok.

InfoPath 2010 - Publish a Form

 1. Znovu na tlačítko Další.

 2. Klikněte na Publikovat.

Začátek stránky

Pokročilých konceptů

Typ obsahu webu

Typ obsahu definuje šablony formuláře, sadu sloupců a nastavení správy dokumentů na serveru, jako je pracovní postup nebo nastavení zásad.

Vytvořením typy obsahu můžete znovu použít nastavení a šablon formulářů mezi webem publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu. Když aktualizujete typ obsahu, uložte změnu automaticky používají všude, kde je použit tento typ obsahu.

Můžete přiřadit jednoho typu obsahu do více knihoven na webu nebo přiřazení více typů obsahu do jedné knihovny. Můžete například přidat typu obsahu pro formuláře, sestavy stavu u všech knihoven, které používají oddělení prodeje ve vaší firmě, aby shromažďování a vytváření sestav funkce stejný druh informací ke správě každou prodejní tým. Můžete taky Předpokládejme, že vaše oddělení používá různé šablony formulářů pro cestovního příkazu ze služební cesty sestavy a formuláře vyúčtování výdajů. Můžete publikovat šablony formulářů tři jako typy obsahu webu a přidat do jedné knihovny pro ukládání informací souvisejících s cestami týmu. Když uživatelé vytvářejí nové formuláře z knihovny, budou si vybrat, kterou z těchto šablon formulářů chtějí používat.

Kódu v izolovaném prostoru ve formulářích aplikace InfoPath

S aplikací InfoPath 2010 můžete publikovat formuláře knihoven formulářů s kódem přímo z aplikace InfoPath Designer tak dlouho, dokud formulář není plně důvěryhodného formuláře a jste správce kolekce webů pomocí službu kódu v izolovaném prostoru v Sharepointu. Publikování formulářů s kódu v izolovaném prostoru používá stejným způsobem jako publikování formuláře do knihovny formulářů nebo typu obsahu webu.

Šablony formuláře schválená správcem (formuláře s úplnou důvěryhodností)

Šablony formuláře schválená správcem jsou dostupné pro všechny kolekce webů na Sharepointovém webu a může obsahovat kód vyžadující plnou důvěryhodnost. Jsou jednotlivě ověřené, nahrát a aktivovat správce webu služby SharePoint. Šablony formuláře schválená správcem zachovány v knihovně dokumentů jinak, který k nim získat přístup jenom správci. Informace o šablony formuláře schválená správcem označovat následující odkazy:

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×