Publikování formuláře

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Až budete s návrhem šablony formuláře hotovi, je nutné šablonu publikovat, aby uživatelé mohli na základě šablony vyplňovat formuláře. Uživatelé musí mít přístup k umístění, kde je formulář publikován. Toto téma popisuje různé možnosti publikování formuláře InfoPathu 2010.

V tomto článku

Publikování versus uložení

Možnosti publikování

Knihovna nebo seznam SharePointu?

Publikování do knihovny SharePointu

Publikování do e-mailu

Publikování do síťového umístění

Pokročilé koncepty

Typ obsahu webu

Kód v izolovaném prostoru (sandboxu) ve formulářích InfoPath

Šablony formulářů schválené správcem (formuláře s úplným vztahem důvěrnosti)

Publikování versus uložení

Publikování šablony formuláře není to samé jako její uložení. Šablonu formuláře ukládáte, abyste uchovali svou práci, podobně jako když ukládáte soubory na svém počítači. Proces publikování upraví šablonu formuláře pro distribuci tím, že přidá umístění publikace a části s instrukcemi pro zpracování, aby uživatelé mohli otevírat formuláře na základě této šablony. Instrukce pro zpracování umožňují, aby se formuláře založené na této šabloně po publikování v případě změn automaticky aktualizovaly.

Začátek stránky

Možnosti publikování

Formuláře InfoPath můžete publikovat několika různými způsoby. Pokud chcete publikovat formulář, klikněte na kartu Soubor a pak na Publikovat, kde se zobrazí následující možnosti:

 • Rychlé publikování    Publikovat formulář do aktuálního umístění

Pokud aktualizujete formulář, který už byl publikován, nebo poprvé publikujete formulář seznamu nebo pracovního postupu SharePointu, můžete formulář publikovat rychle, a není nutné určovat, jak a kam se má publikovat. Po kliknutí na Rychlé publikování InfoPath 2010 formulář automaticky znovu publikuje nebo publikuje do předchozího či určeného umístění.

Poznámka:  Pokud umístění publikace není zadané, možnost Rychlé publikování bude vypnutá.

 • Server SharePoint    Publikovat formulář do knihovny služby SharePoint

Pokud formulář InfoPathu chcete publikovat do SharePointu, aby jej uživatelé mohli vyplňovat ve webovém prohlížeči nebo v InfoPath Filleru, můžete ho publikovat do knihovny SharePointu. Uživatelé pak budou mít přístup k formuláři na internetu, kde ho můžou vyplnit a uložit výsledky jako dokument InfoPathu v knihovně.

 • E-mail    Publikovat formulář do seznamu příjemců e-mailů

Můžete vytvořit novou e-mailovou zprávu, která obsahuje formulář InfoPathu. Tato možnost je užitečná, když příjemci nemají přístup na web SharePointu.

Poznámka:  Pro formuláře, které jsou publikovány v e-mailových zprávách, je nutný InfoPath Filler.

 • Síťové umístění    Publikovat formulář do síťového umístění nebo sdílené složky

Tato možnost publikuje formulář do síťového umístění nebo sdílené složky, což uživatelům umožní přejít ke sdílené složce (například //MyShare/Path/FormLocation) a vyplnit formulář v InfoPath Filleru.

Poznámka:  Pro formuláře, které jsou publikovány v síťovém umístění, je nutný InfoPath Filler.

Knihovna nebo seznam SharePointu?

V předchozích verzích InfoPathu bylo možné publikovat formulář do knihovny SharePointu, a když ho uživatelé vyplnili, uložily se jejich odpovědi v knihovně jako dokumenty. I když je tato možnost dostupná pořád, teď můžete v InfoPathu 2010 přizpůsobit formulář tak, aby sloužil k vytváření, čtení a úpravě položek v seznamu SharePointu, a odpovědi se tak uložily jako položky seznamu. Pokud to chcete provést, klikněte v SharePointu na Přizpůsobit formulář, nebo vytvořte nový seznam SharePointu z InfoPathu.

Použití seznamu SharePointu místo knihovny dokumentů přináší důležité výhody:

 • Odpovědi můžete spravovat stejným způsobem, jakým v seznamu SharePointu spravujete všechny položky.

 • Při publikování formuláře není nutné zadávat postup k připojení k serveru SharePointu, protože se tak děje automaticky.

 • Po dokončení úprav formuláře v seznamu stačí kliknout na možnost Rychlé publikování a formulář se publikuje.

Začátek stránky

Publikování do knihovny SharePointu

Pokud formulář InfoPathu chcete publikovat do knihovny SharePointu, proveďte následující kroky:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klepněte na tlačítko Publikovat.

 3. Klikněte na SharePoint Server.

Aplikace InfoPath 2010 – publikování formuláře

 1. Do textového pole zadejte webovou adresu webu SharePointu.

Aplikace InfoPath 2010 – publikování formuláře

 1. Klikněte na tlačítko Další.

 2. Vyberte, způsob publikace formuláře. U většiny scénářů vyberte Knihovna formulářů. Další informace týkající se možností Typ obsahu webu nebo Šablony formuláře schválené správcem najdete v části Pokročilé koncepty.

Aplikace InfoPath 2010 – publikování formuláře

 1. Klikněte na tlačítko Další.

 2. Klikněte na předem vytvořenou knihovnu formulářů pro formulář InfoPathu, pokud již byla vytvořena, nebo klikněte na Vytvořit novou knihovnu formulářů a vytvořte novou.

Aplikace InfoPath 2010 – publikování formuláře

 1. Klikněte na tlačítko Další.

 2. Pokud vytváříte novou knihovnu SharePointu, zadejte název knihovny v textovém poli Název a popis knihovny v textovém poli Popis.

Aplikace InfoPath 2010 – publikování formuláře

 1. Klikněte na tlačítko Další.

 2. Pokud chcete zobrazit data z formuláře jako sloupec v knihovně formulářů, použijte šíření vlastností. Uděláte to tak, že kliknete na tlačítko Přidat, vyberete požadované pole a potom zadáte název pro sloupec v poli Název sloupce.

 3. Pokud jste vybrali opakující se pole, klikněte na hodnotu v seznamu Funkce, určete způsob zobrazení pole v knihovně formulářů a potom klikněte na OK.

Poznámka:  Můžete zvolit, zda se má zobrazit první hodnota v poli, poslední hodnota či počet všech výskytů pole nebo jestli se mají všechny hodnoty sloučit dohromady.

Aplikace InfoPath 2010 – publikování formuláře

 1. Podle potřeby opakujte kroky 12 a 13 u každého pole ve formuláři, které chcete přidat jako sloupec SharePointu, a potom klikněte na tlačítko Další.

 2. Klepněte na tlačítko Další.

 3. Klepněte na tlačítko Publikovat.

Začátek stránky

Publikování do e-mailu

Pokud formulář InfoPathu chcete publikovat do seznamu příjemců e-mailů, proveďte následující kroky:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klepněte na tlačítko Publikovat.

 3. Klikněte na tlačítko E-mail.

 4. Pokud jste formulář ještě neuložili, klikněte na OK a uložte jej.

 5. Do textového pole Název šablony formuláře zadejte název formuláře a potom klikněte na Další.

Aplikace InfoPath 2010 – publikování formuláře

 1. Pokud chcete zobrazit data z formuláře jako sloupec ve složce položek formulářů InfoPathu, použijte šíření vlastností. Uděláte to tak, že kliknete na tlačítko Přidat, vyberete požadované pole a potom zadáte název pro sloupec v poli Název sloupce.

 2. Pokud jste vybrali opakující se pole, klikněte na hodnotu v seznamu Funkce, určete způsob zobrazení pole v knihovně formulářů a potom klikněte na OK.

Poznámka:  Můžete zvolit, zda se má zobrazit první hodnota v poli, poslední hodnota či počet všech výskytů pole nebo jestli se mají všechny hodnoty sloučit dohromady.

 1. Podle potřeby opakujte kroky 6 a 7 u každého pole ve formuláři, které chcete přidat jako sloupec v Outlooku, a potom klikněte na tlačítko Další.

Aplikace InfoPath 2010 – publikování formuláře

 1. Po dokončení klikněte na tlačítko Publikovat a formulář se otevře jako e-mailová zpráva.

Aplikace InfoPath 2010 – publikování formuláře

 1. Zadejte příjemce do polí Komu, Kopie a Skrytá kopie.

Aplikace InfoPath 2010 – publikování formuláře

 1. Přizpůsobení obsahu pole Předmět.

 2. Textové pole Úvod poskytuje místo pro instrukce k formuláři a vysvětlení důvodu, proč uživatelé formulář obdrží.

 3. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Publikování do síťového umístění

Pokud formulář InfoPathu chcete publikovat do UNC mimo server SharePointu, proveďte následující kroky:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klepněte na tlačítko Publikovat.

 3. Klikněte na tlačítko Síťové umístění.

 4. Do prvního textového pole zadejte požadovanou cestu a název souboru formuláře.

  Poznámka:  Může to být místo na pevném disku nebo sdílená složka, jako například \\soukromé\příklad\příkladformuláře.xsn. Může to být taky umístění ve vašem počítači, které bude vypadat takhle: C:\příkladsložky\příkladformuláře.xsn.

Aplikace InfoPath 2010 – publikování formuláře

 1. Do pole Název šablony formuláře zadejte název šablony formuláře a klikněte na tlačítko Další.

Poznámka:  Název formuláře, který slouží k identifikaci formuláře v případě jeho aktualizace nebo opětovné publikace, je také viditelný pro uživatele při vyplňování formuláře.

 1. Do textového pole zadejte cestu a název souboru, ke kterým uživatel bude mít přístup.

Poznámka:  Ve většině případů budou umístění pro publikování a alternativní přístupová cesta stejné. V ostatních případech, například pokud byl soubor uložen na disk C, tomu tak nebude. Pokud jste uložili formulář například do C:\příkladsložky\příkladformuláře.xsn, bude cesta pro uživatele vypadat asi takhle \\můjpočítač\příkladcesty\příkladformuláře.xsn. Pokud předchozí cesta byla pro uživatele přístupná, například \\soukromé\příklad\formulář\příkladformuláře.xsn, a máte k ní přístup vy i uživatelé, není v tomto kroku potřeba podnikat žádné akce.

Aplikace InfoPath 2010 – publikování formuláře

 1. Znovu klikněte na tlačítko Další.

 2. Klepněte na tlačítko Publikovat.

Začátek stránky

Pokročilé koncepty

Typ obsahu webu

Typ obsahu definuje šablonu formuláře, sadu sloupců a nastavení správy dokumentů na serveru, jako je pracovní postup nebo nastavení zásad.

Po vytvoření typů obsahu můžete znovu použít šablony formulářů a nastavení na webu tím, že šablonu formuláře publikujete jako typ obsahu webu. Při aktualizaci typu obsahu se změna automaticky použije při každém použití daného typu obsahu.

Jeden typ obsahu můžete přiřadit do více knihoven na webu nebo můžete přiřadit víc typů obsahu do jedné knihovny. Můžete například přidat typ obsahu pro formuláře zpráv o stavu do všech knihoven, které ve vaší společnosti používá oddělení prodejů, aby každý prodejní tým pro management shromažďoval a vykazovat stejný typ informací. Anebo předpokládejme, že vaše oddělení používá různé šablony formulářů pro žádost o cestu, výkaz o služební cestě a vyúčtování výdajů. Můžete publikovat tři šablony formulářů jako typy obsahu webu a přidat je do jediné knihovny, která slouží k ukládání informací souvisejících s cestami týmu. Když uživatelé budou vytvářet nový formulář z knihovny, mohou si vybrat, kterou z těchto šablon formulářů budou používat.

Kód v izolovaném prostoru (sandboxu) ve formulářích InfoPathu

S InfoPathem 2010 můžete publikovat formuláře v knihovně formulářů s kódem přímo z InfoPath Designeru, pokud formulář není plně důvěryhodný a vy jste správce kolekce webů pomocí služby kódu, v izolovaném prostoru (sandboxu) v SharePointu. Při publikování formulářů pomocí kódu v izolovaném prostoru se postupuje stejně jako při publikování formuláře do knihovny formulářů nebo jako typu obsahu webu.

Šablony formulářů schválené správcem (formuláře s úplným vztahem důvěrnosti)

Šablony formulářů schválené správcem jsou k dispozici pro všechny kolekce webů na webu SharePointu a mohou obsahovat kód, který vyžaduje úplný vztah důvěryhodnosti. Jsou jednotlivě ověřovány, nahrávány a aktivovány správcem webu SharePointu. Šablony formulářů schválené správcem se uchovávají ve speciální knihovně dokumentů, která je přístupná jenom správci. Informace týkající se šablon formulářů schválených správcem najdete po kliknutí na následující odkazy:

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×