Publikování databáze na web služby SharePoint

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

S databází aplikace Microsoft Office Access 2007 publikovanou na web služby Windows SharePoint Services 3.0 mohou pracovat i ostatní členové organizace.

V tomto článku:

Základní informace

Publikování databáze na Sharepointovém webu

Publikování databáze na web služby SharePoint

Přehled

Pokud databázi publikujete na web služby SharePoint, můžete data sdílet s jinými uživateli, kteří web služby SharePoint používají, a nadále používat aplikaci Access jako aplikaci front-end pro formuláře, sestavy a dotazy databáze.

S publikovanou databází lze pracovat dvěma způsoby. Návrháři databáze mohou vytvářet dotazy, formuláře a sestavy, které využívají data z webu služby SharePoint. Uživatelé databáze mohou data na webu služby SharePoint zadávat, zobrazovat a analyzovat pomocí aplikace Access.

Je možné publikovat právě vytvořenou databázi nebo databázi vytvořit z jedné nebo více tabulek, které jsou propojeny se seznamy či knihovnami služby SharePoint. Jakmile jsou data ze seznamu či knihovny služby SharePoint propojena s tabulkou aplikace Access, můžete pro tyto seznamy či knihovny vytvořit zobrazení založená na formulářích, dotazech a sestavách aplikace Access. Tímto způsobem lze vytvořit aplikaci Access, která sleduje data na webu služby SharePoint.

Například pokud webu služby SharePoint obsahuje seznamy, které sledování problémů zákaznické služby a informací o zaměstnancích, můžete vytvořit databáze aplikace Access jako front-end pro tyto seznamy. Je možné vytvářet dotazů aplikace Access můžete tyto problémy analyzovat a sestav aplikace Access můžete naformátovat a publikovat ručně psaných zpráv pro týmovou schůzku stav. Pokud uživatelé měli přístup ve svém počítači, Accessových dotazech a sestavách dostupné v nabídce zobrazení Nabídka Zobrazení pro seznam služby SharePoint. Když lidé zobrazíte seznam na Sharepointovém webu, budou vyhledejte a otevřete dotazy, sestavy a jiné objekty aplikace Access po kliknutí na kartě zobrazení.

+++Při prvním publikování databáze na web služby SharePoint poskytne aplikace Access seznam webových serverů, který umožňuje snadný přechod do umístění, kam má být databáze publikována, například do knihovny dokumentů. Po publikování databáze si aplikace Access toto umístění zapamatuje, takže při publikování změn nebude nutné server znovu vyhledávat.

Publikování databáze na web služby SharePoint je k dispozici pouze u databázových souborů uložených ve formátu aplikace Office Access 2007.

Práce s daty na webu služby SharePoint

Pokud chcete vytvořit databázi, která je založeno na seznamu služby SharePoint, můžete začít úplně od seznamu služby SharePoint. Můžete na tlačítko Otevřít v aplikaci Microsoft Access v nabídce Akce Obrázek nabídky pro seznam služby SharePoint a zvolte, jestli chcete vytvořit propojení s daty na webu služby SharePoint. Můžete pak vytvořit formulářů, sestav a dotazů pro data, jakož i další seznamy, které přidáte do databáze.

Při publikování databáze do knihovny na webu služby SharePoint jsou objekty vytvořené v aplikaci Access dostupné ostatním prostřednictvím nabídky Zobrazení u seznamu služby SharePoint. Při otevření těchto zobrazení jsou objekty aplikace Access k dispozici pouze pro čtení. Pokud chcete tato zobrazení aktualizovat, můžete odpovídající objekty aktualizovat úpravou publikované databáze.

Při práci s publikovanou databází jsou uživatelé vyzváni k uložení místní kopie. Do doby publikování jsou změny ukládány místně. Tento způsob obvykle umožňuje dosáhnout vyšší rychlosti a usnadňuje obnovení dat při výskytu chyb v síti. Pokud provedete změny dat nebo objektů, je databázi nutné opětovně publikovat, aby se změny projevily ostatním uživatelům.

Aplikace Access obsahuje několik tlačítek, která usnadňují práci s daty v seznamech služby SharePoint, například vytvoření oznámení a změnu sloupců v seznamech. Pokud aplikaci Access používáte k úpravě tabulek propojených se seznamy služby SharePoint v publikované databázi, jsou tlačítka k dispozici ve skupině Seznam SharePoint na kartě Datový list.

Při publikování na web služby SharePoint se databáze zpřístupní uživatelům, kteří mají oprávnění k práci s tímto webem. Pokud mají uživatelé oprávnění ke změně seznamů v umístění, kam je databáze publikována (například v knihovně dokumentů), mohou databázi aktualizovat. Jestliže mají oprávnění k přispívání do seznamů na webu služby SharePoint, mohou do databáze přidávat data. Mají-li oprávnění k zobrazení seznamů, mohou prohlížet data v databázi.

Opětovné publikování databáze

Pokud databázi publikujete na web služby SharePoint a pak změníte data, měli byste opětovným publikováním databáze uložit nejnovější změny. Jestliže databázi opětovně publikujete, při příštím spuštění aplikace Access je databáze uvedena mezi dostupnými databázemi.

Začátek stránky

Publikování databáze na web služby SharePoint

Při publikování databáze můžete začít s existující databází nebo vytvořit novou databázi pomocí seznamů na webu služby SharePoint.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Publikovat a potom klikněte na Serveru správy dokumentů.

 2. Zadejte adresu URL webu služby SharePoint, kam chcete databázi publikovat.

  Pokud jste při poslední práci v aplikaci Access použili stejné umístění, bude databáze uvedena v dialogovém okně Publikovat na webový server.

  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že je databáze uložena ve formátu aplikace Office Access 2007.

 3. Vyberte knihovnu (například knihovnu dokumentů), kam má být databáze publikována, a klepněte na tlačítko Otevřít.

 4. Do pole Název zadejte název souboru databáze.

 5. Klepněte na tlačítko Publikovat.

Poznámka: Při otevření databáze z webu služby SharePoint budete vyzváni k uložení místní kopie.

Začátek stránky

Opětovné publikování databáze na web služby SharePoint

Jakmile změníte data nebo návrh databáze, měli byste databázi znovu publikovat na web služby SharePoint. Při opětovném publikování si aplikace Access zapamatuje umístění, takže na něj nemusíte znovu přecházet.

Pokud pro účely úprav otevřete databázi, která byla publikována na web služby SharePoint, zobrazí se v horní části databáze panel zpráv s tlačítkem Publikovat na web služby SharePoint. Není-li panel zpráv z nějakého důvodu dostupný (například pokud jste ho při práci zavřeli), můžete použít příkazy pro publikování v nabídce tlačítka Microsoft Office.

 1. Klepněte na tlačítko Publikovat na web služby SharePoint na panelu zpráv.

  Poznámka: Pokud není panel zpráv s tlačítkem Publikovat na webu služby SharePoint, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Publikovat a potom klikněte na Serveru správy dokumentů.

 2. V dialogovém okně Publikovat na webový server potvrďte, zda databázi chcete opětovně publikovat do zobrazené knihovny.

 3. Klepněte na tlačítko Publikovat.

 4. Jakmile se zobrazí výzva k nahrazení kopie databáze na webu, klepněte na tlačítko Ano.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×