Publikování šablony formuláře na server služby Microsoft Windows SharePoint Services

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Můžete publikovat šablony formuláře do nového Knihovna dokumentů nebo publikovat jako nový typ obsahu na serveru, na kterém běží Windows SharePoint Services 3.0.

V tomto článku

Základní informace

Než začnete

Publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

Publikování šablony formuláře jako nový typ obsahu webu

Základní informace

Po publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů se všechny formuláře, která se vytvoří v této knihovně dokumentů založený na této šabloně formuláře. Publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů můžete rychle nasadit jedno použití formuláře, například neformální průzkumu k zaznamenání restaurace předvoleb pro oběd týmu.

Pokud publikování šablony formuláře na serveru, na kterém běží Windows SharePoint Services 3.0 můžete taky udělat takto:

Publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu     Po publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu umožňují uživatelům přiřadit více šablonách formulářů do jedné knihovny dokumentů nebo k přiřazení šablony formuláře do více knihoven v kolekci webů. Kolekce webů je sada webů na virtuálního serveru, které mají stejné vlastníka a sdílet nastavení správy. Jednotlivé kolekce webů obsahuje web nejvyšší úrovně a může obsahovat jedno nebo více podřízené weby. Může existovat více kolekcí webů na každém virtuálního serveru. Když chcete široce znovu použít informace nebo povolení kolekce dat z více formulářů na jednom místě pomocí typu obsahu webu.

Povolení uživatelům upravovat pole pomocí zobrazení datového listu    Vaše uživatelům přidat ani upravit data pole pomocí zobrazení datového listu nebo úpravy vlastností formuláře v knihovně dokumentů. To umožňuje přidat nebo aktualizovat data jedné nebo více formulářů bez skutečně otevření formuláře.

Poznámka: Zobrazení Datový list jsou povoleny ve webovém prohlížeči pouze pro uživatele, kteří mají Microsoft Office Access 2007 nainstalovaný.

Poznámka: Podpora pro knihovny a typy obsahu webu se liší podle toho, jestli je spuštěný serveru Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 nebo Windows SharePoint Services 3.0. Proto požádejte správce serveru Pokud si nejste jisti, jakou verzi systému Windows SharePoint Services běží na serveru.

Pokud publikujete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem, použijte kontroly návrhu k identifikaci některé problémy s kompatibilitou v šabloně formuláře před publikováním na nová knihovna dokumentů. Kontrola návrhu zaručuje, že šablony formuláře budou pracovat na serveru, na kterém běží InfoPath Forms Services. Pokud kontrola návrhu identifikuje chyby v šabloně formuláře, budete muset vyřešit, musíte před publikováním šablony formuláře na serveru, na kterém běží InfoPath Forms Services.

Až budete připraveni publikovat šablony formulářů nová knihovna dokumentů, použijete Publishing Wizard k vytvoření knihovny dokumentů, můžete upravit šablonu formuláře pro použití v nová knihovna dokumentů a potom na serveru jako výchozí templat uložení šablony formuláře e pro tuto knihovnu dokumentů. Publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu, můžete Publishing Wizard změnou šablony formuláře jako typu obsahu webu a uložení šablony formuláře jako typu obsahu webu.

Publikování šablony formuláře není stejný jako uložení šablony formuláře. Po publikování šablony formuláře Publishing Wizard přidá umístění pro publikování a pokynů k šabloně formuláře pro zpracování, aby uživatelé mohli otevřít formuláře založené na této šabloně. Při uložení šablony formuláře chcete uložit kopii šablony formuláře, stejně jako při ukládání souboru s vaším počítačem. Vždy používejte Publishing Wizard mají být k dispozici pro uživatele vyplňovat uživatelé šablony formuláře.

Začátek stránky

Než začnete

Před publikování šablony formuláře na serveru, na kterém běží Windows SharePoint Services 3.0 ověřte následující u správce serveru:

 • Jestli máte potřebná oprávnění k vytvoření nové knihovny dokumentů nebo k publikování nového typu obsahu webu na serveru.

 • Že uživatelé mají dostatečná oprávnění používat knihovnu dokumentů na serveru.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

 1. Při publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem spustit kontroly návrhu a oprava některé problémy s kompatibilitou, které označuje.

  Jak na to?

  1. V nabídce Nástroje klikněte na Kontrola návrhu.

  2. Oprava chyb, které jsou uvedené v podokně úloh Kontrola návrhu a potom klikněte na Aktualizovat a zjistit, zda chyby stále existuje.

 2. V nabídce soubor klikněte na Publikovat.

 3. V Průvodci publikování klikněte na server SharePoint pomocí hesla nebo bez služby InfoPath Forms Services a klikněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce, do pole Zadejte umístění serveru služby SharePoint nebo služby InfoPath Forms Services zadejte umístění na Sharepointovém webu a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klikněte na Knihovna dokumentů a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na další stránce průvodce klikněte na vytvořit novou knihovnu dokumentů a klikněte na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte název a popis pro novou knihovnu dokumentů a klikněte na tlačítko Další.

 8. Vyberte pole v šabloně formuláře, který se má zobrazit jako sloupce v zobrazení výchozí knihovny dokumentů.

  Jak na to?

  1. Klikněte na Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete přidat jako sloupec v knihovně dokumentů a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Do pole název sloupce zadejte název sloupce.

   • Vybrat sloupce webu v seznamu skupiny sloupců webu, vyberte název v seznamu název sloupce a potom klikněte na OK.

    Poznámka: Pokud jste vybrali opakujícímu se poli pro zobrazení dat v knihovně dokumentů, můžete definovat, jak budete chtít zobrazit pole v knihovně dokumentů po kliknutí na hodnotu v seznamu (funkce). Můžete vybrat zda mají být zobrazena první hodnotu v poli, poslední hodnota v poli nebo počtu všechny výskyty tohoto pole nebo jestli chcete sloučit všechny hodnoty.

  3. Klikněte na OK.

  Odkazy na další informace o zobrazení dat ve sloupcích v knihovně dokumentů v části Viz také.

 9. Klikněte na tlačítko Další.

 10. Na další stránce průvodce zkontrolujte správnost údaji zobrazenému a potom klikněte na Publikovat.

  Pokud je publikován na šablonu formuláře, dostanete potvrzení na poslední stránce průvodce.

 11. Udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Otevřete knihovnu dokumentů a vyzkoušet proces vyplněním formuláře založené na této šabloně, zaškrtněte políčko Otevřít tuto knihovnu dokumentů a klikněte na tlačítko Zavřít. Knihovna dokumentů se otevře ve webovém prohlížeči. Po klepnutí na tlačítko Nový na panelu nástrojů seznamu formuláře založené na této šabloně formuláře se otevře v aplikaci InfoPath.

   Tip: Pokud chcete dát uživatelům vědět, že na šablonu formuláře vyplňovat uživatelé, odešlete je e-mailovou zprávu s odkazem knihovnu dokumentů, kam jste publikovali šablony formuláře.

  2. Pokud chcete poslat e-mailovou zprávu s formuláři a šablony formuláře uživatelům, zaškrtněte políčko Odeslat formulář příjemcům e-mailu a klikněte na tlačítko Zavřít.

   Otevře se e-mailovou zprávu s formuláři v těle zprávy vyplnit a odeslat uživatelům. Pokud vaši uživatelé mají Microsoft Office Outlook 2007, můžete vyplňování formuláře při otevření e-mailové zprávy. Uživatelé s předchozími verzemi aplikace Outlook nebo jiných e-mailových aplikací, dostanou e-mailovou zprávu s formuláři a šablony formuláře připojené. Uživatelé můžou otevřít šablony formuláře a formuláře šablonu nainstalovat ve svém počítači. Uživatele můžete pak otevřít soubor formuláře a vyplňování formuláře aplikace InfoPath.

   Tip: Do pole Úvod do e-mailu zadejte připomenutí uživatelům otevírat pouze přílohy z důvěryhodného odesílatele e-mailové zprávy.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře jako nový typ obsahu webu

 1. Publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem spustit kontroly návrhu a vyřešit některé problémy s kompatibilitou, které označuje.

  Jak na to?

  1. V nabídce Nástroje klikněte na Kontrola návrhu.

  2. Oprava chyb, které jsou uvedené v podokně úloh Kontrola návrhu a potom klikněte na Aktualizovat a zjistit, zda chyby stále existuje.

 2. V nabídce soubor klikněte na Publikovat.

 3. V Průvodci publikování klikněte na server SharePoint pomocí hesla nebo bez služby InfoPath Forms Services a klikněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce, do pole Zadejte umístění serveru služby SharePoint nebo služby InfoPath Forms Services zadejte umístění webu služby SharePoint, ve které chcete publikovat šablony formuláře a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klikněte na Typ obsahu webu (Upřesnit) a potom na tlačítko Další.

 6. Na další stránce průvodce klikněte na vytvořit nový typ obsahu. V seznamu Založit typ obsahu na klikněte na formulář a potom na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte název a popis pro nový typ obsahu a klikněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce v dialogovém okně Zadejte umístění a název souboru pro šablonu formuláře zadejte umístění webu služby SharePoint a potom klikněte na Procházet.

 9. Přejděte do umístění na serveru, ve které chcete publikovat šablony formuláře jako typu obsahu webu. Do pole název souboru zadejte název šablony formuláře a potom klikněte na Uložit.

 10. Klikněte na tlačítko Další.

 11. Vyberte pole v šabloně formuláře, který se má zobrazit jako sloupce v zobrazení výchozí knihovny dokumentů.

  Jak na to?

  1. Klikněte na Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete přidat jako sloupec v knihovně dokumentů a pak udělejte jednu z těchto věcí:

   • Do pole název sloupce zadejte název sloupce.

   • Vybrat sloupce webu v seznamu skupiny sloupců webu, vyberte název v seznamu název sloupce a potom klikněte na OK.

    Poznámka: Pokud jste vybrali opakujícímu se poli pro zobrazení dat v knihovně dokumentů, můžete definovat, jak budete chtít zobrazit pole v knihovně dokumentů po kliknutí na hodnotu v seznamu (funkce). Můžete vybrat zda mají být zobrazena první hodnotu v poli, poslední hodnota v poli nebo počtu všechny výskyty tohoto pole nebo jestli chcete sloučit všechny hodnoty.

  3. Klikněte na OK.

  Odkazy na další informace o zobrazení dat ve sloupcích v knihovně dokumentů v části Viz také.

 12. Klikněte na tlačítko Další.

 13. Na další stránce průvodce zkontrolujte správnost údaji zobrazenému a potom klikněte na Publikovat.

 14. Ověřte, zda šablona formuláře typu obsahu na webu služby SharePoint.

  Jak na to?

  1. Otevření Sharepointového webu ve webovém prohlížeči.

  2. V nabídce Akce webu v pravém horním rohu webu klikněte na Nastavení webu.

  3. Ve skupinovém rámečku Nastavení webu klikněte v části Galerie na typy obsahu webu.

   Šablona formuláře by měl uvedené v části Typy obsahu aplikace InfoPath v Galerii typů obsahu webu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×