Publikování šablony formuláře na server podporující službu Microsoft Windows SharePoint Services

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Šablonu formuláře lze publikovat do nové Knihovna dokumentů nebo ji publikovat jako nový typ obsahu webu na server podporující službu Windows SharePoint Services 3.0.

V tomto článku:

Základní informace

Než začnete

Publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

Publikování šablony formuláře jako nový typ obsahu webu

Přehled

Po publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů bude každý formulář, který je v dané knihovně dokumentů vytvořen, založen na této šabloně formuláře. Publikování šablony formuláře do knihovny dokumentů umožňuje rychle nasadit jednoúčelový formulář, například neformální průzkum preferencí týkajících se výběru restaurace pro týmový oběd.

Pokud publikování šablony formuláře na serveru, na kterém běží Windows SharePoint Services 3.0 můžete taky udělat takto:

Publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu     Po publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu umožňují uživatelům přiřadit více šablonách formulářů do jedné knihovny dokumentů nebo k přiřazení šablony formuláře do více knihoven v kolekci webů. Kolekce webů je sada webů na virtuálního serveru, které mají stejné vlastníka a sdílet nastavení správy. Jednotlivé kolekce webů obsahuje web nejvyšší úrovně a může obsahovat jedno nebo více podřízené weby. Může existovat více kolekcí webů na každém virtuálního serveru. Používejte typu obsahu webu se má široce znovu použít informace nebo povolte nebo zakažte shromažďování dat z více formulářů na jednom místě.

Povolení uživatelům upravovat pole pomocí zobrazení datového listu    Vaše uživatelům přidat ani upravit data pole pomocí zobrazení datového listu nebo úpravy vlastností formuláře v knihovně dokumentů. To umožňuje přidat nebo aktualizovat data jedné nebo více formulářů bez skutečně otevření formuláře.

Poznámka: Zobrazení Datový list jsou povoleny ve webovém prohlížeči pouze pro uživatele, kteří mají Microsoft Office Access 2007 nainstalovaný.

Poznámka: Podpora pro knihovny a typy obsahu webu se liší podle toho, jestli je spuštěný serveru Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 nebo Windows SharePoint Services 3.0. Proto požádejte správce serveru Pokud si nejste jisti, jakou verzi systému Windows SharePoint Services běží na serveru.

Pokud publikujete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem, použijte nástroj Kontrola návrhu k odhalení problémů s kompatibilitou před publikováním šablony do nové knihovny dokumentů. Nástroj Kontrola návrhu zajistí, že šablona formuláře bude na serveru podporujícím službu InfoPath Forms Services fungovat. Pokud nástroj Kontrola návrhu odhalí v šabloně formuláře chyby, je nutné tyto chyby před publikováním šablony na server podporující službu InfoPath Forms Services odstranit.

Jakmile jste připraveni k publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů, vytvořte pomocí průvodce publikováním novou knihovnu dokumentů, upravte šablonu formuláře pro použití v nové knihovně a uložte šablonu na server jako výchozí šablonu pro danou knihovnu dokumentů. Chcete-li publikovat šablonu dokumentů jako typ obsahu webu, upravte pomocí průvodce publikováním šablonu pro použití jako typ obsahu webu a jako typ obsahu webu ji uložte.

Publikování šablony formuláře není stejný jako uložení šablony formuláře. Po publikování šablony formuláře Publishing Wizard přidá umístění pro publikování a pokynů k šabloně formuláře pro zpracování, aby uživatelé mohli otevřít formuláře založené na této šabloně. Při uložení šablony formuláře chcete uložit kopii šablony formuláře, stejně jako při ukládání souboru s vaším počítačem. Vždy používejte Publishing Wizard mají být k dispozici pro uživatele vyplňovat uživatelé šablony formuláře.

Začátek stránky

Než začnete

Než začnete publikovat šablonu na server podporující službu Windows SharePoint Services 3.0, ověřte u správce serveru:

 • že máte na serveru dostatečná oprávnění vytvářet novou knihovnu dokumentů nebo publikovat nový typ obsahu webu,

 • že uživatelé mají dostatečná oprávnění používat knihovnu dokumentů na serveru.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře do nové knihovny dokumentů

 1. Pokud publikujete šablonu kompatibilní s prohlížečem, spusťte nejprve nástroj Kontrola návrhu, abyste mohli odhalit a opravit veškeré problémy s kompatibilitou.

  Postup

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Kontrola návrhu.

  2. Oprava chyb, které jsou uvedené v podokně úloh Kontrola návrhu a potom klikněte na Aktualizovat a zjistit, zda chyby stále existuje.

 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 3. V průvodci publikováním klepněte na možnost Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a klepněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte umístění serveru služby SharePoint nebo InfoPath Forms Services umístění serveru služby SharePoint a klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klepněte na možnost Knihovna dokumentů a poté na tlačítko Další.

 6. Na další stránce průvodce klepněte na položku Vytvořit novou knihovnu dokumentů a poté na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte název a popis nové knihovny dokumentů a klepněte na tlačítko Další.

 8. V šabloně formuláře vyberte pole, která chcete zobrazit jako sloupce ve výchozím zobrazení knihovny dokumentů.

  Postup

  1. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete v knihovně dokumentů přidat jako sloupec, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název sloupce do pole Název sloupce.

   • Vyberte sloupec webu v seznamu Skupina sloupců webu, vyberte název v seznamu Název sloupce a potom klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka: Jestliže jste k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolili opakující se pole, můžete klepnutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

  Další informace o zobrazování dat ve sloupcích v knihovně dokumentů naleznete v části Viz také.

 9. Klepněte na tlačítko Další.

 10. Na další straně průvodce ověřte, zda jsou uvedené informace správné a klepněte na tlačítko Publikovat.

  Pokud se podaří šablonu formuláře publikovat, obdržíte na poslední stránce průvodce potvrzení.

 11. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Chcete-li otevřít knihovnu dokumentů a vyzkoušet proces vyplnění formuláře založeného na této šabloně, zaškrtněte políčko Otevřít tuto knihovnu dokumentů a pak klepněte na tlačítko Zavřít. Knihovna dokumentů se otevře ve webovém prohlížeči. Klepnutím na tlačítko Nový na liště nástrojů se v aplikaci InfoPath otevře formulář založený na této šabloně formuláře.

   Tip: Chcete-li upozornit uživatele na možnost použití této šablony formuláře, pošlete zprávu e-mailem s odkazem na knihovnu dokumentů, do které jste šablonu formuláře publikovali.

  2. Chcete-li s formulářem a šablonou formuláře odeslat uživatelům e-mailovou zprávu, zaškrtněte políčko Odeslat formulář příjemcům e-mailu a potom klepněte na tlačítko Zavřít.

   Otevře se vám e-mailová zpráva s formulářem v textu zprávy. Tento formulář můžete vyplnit a poslat svým uživatelům. Pokud mají uživatelé aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, můžou formulář vyplnit po otevření e-mailové zprávy. Uživatelé s dřívějšími verzemi aplikace Outlook nebo jinými e-mailovými aplikacemi obdrží e-mailovou zprávu s formulářem a šablona formuláře bude v příloze. Uživatelé můžou otevřít přílohu se šablonou formuláře a nainstalovat si tak šablonu formuláře do svého počítače. Potom můžou přílohu formuláře otevřít a formulář vyplnit v InfoPathu.

   Tip: Do pole Úvod v e-mailové zprávě zadejte připomenutí, aby uživatelé otevírali přílohy pouze u e-mailových zpráv od důvěryhodného odesílatele.

Začátek stránky

Publikování šablony formuláře jako nový typ obsahu webu

 1. Pokud publikujete šablonu kompatibilní s prohlížečem, spusťte nejprve nástroj Kontrola návrhu, abyste mohli odhalit a opravit veškeré problémy s kompatibilitou.

  Postup

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Kontrola návrhu.

  2. Oprava chyb, které jsou uvedené v podokně úloh Kontrola návrhu a potom klikněte na Aktualizovat a zjistit, zda chyby stále existuje.

 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Publikovat.

 3. V průvodci publikováním klepněte na možnost Na server SharePoint s nebo bez služby InfoPath Forms Services a klepněte na tlačítko Další.

 4. Na další stránce průvodce zadejte do pole Zadejte umístění služby SharePoint nebo InfoPath Forms Services umístění webu služby SharePoint, na který chcete šablonu formuláře publikovat, a klepněte na tlačítko Další.

 5. Na další stránce průvodce klepněte na možnost Typ obsahu webu (Upřesnit) a pak poté na tlačítko Další.

 6. Na další stránce průvodce klepněte na možnost Vytvořit nový typ obsahu. V seznamu Založit typ obsahu na klepněte na možnost Formulář a poté na tlačítko Další.

 7. Na další stránce průvodce zadejte název a popis pro nový typ obsahu a klepněte na tlačítko Další.

 8. Na další stránce průvodce do pole Zadejte umístění a název souboru šablony formuláře zadejte umístění webu služby SharePoint a klepněte na tlačítko Procházet.

 9. Vyhledejte umístění na serveru, kam chcete publikovat šablonu formuláře v podobě typu obsahu webu. Do pole Název souboru zadejte název šablony formuláře a klepněte na tlačítko Uložit.

 10. Klepněte na tlačítko Další.

 11. V šabloně formuláře vyberte pole, která chcete zobrazit jako sloupce ve výchozím zobrazení knihovny dokumentů.

  Postup

  1. Klepněte na tlačítko Přidat.

  2. Vyberte pole, které chcete v knihovně dokumentů přidat jako sloupec, a potom proveďte jednu z následujících akcí:

   • Zadejte název sloupce do pole Název sloupce.

   • Vyberte sloupec webu v seznamu Skupina sloupců webu, vyberte název v seznamu Název sloupce a potom klepněte na tlačítko OK.

    Poznámka: Jestliže jste k zobrazení dat v knihovně dokumentů zvolili opakující se pole, můžete klepnutím na hodnotu v seznamu Funkce definovat, jakým způsobem chcete pole v knihovně dokumentů zobrazit. Je možné zvolit zobrazení první hodnoty v poli, poslední hodnoty v poli nebo počtu všech výskytů pole či zda mají být všechny hodnoty sloučeny.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

  Další informace o zobrazování dat ve sloupcích v knihovně dokumentů naleznete v části Viz také.

 12. Klepněte na tlačítko Další.

 13. Na další straně průvodce ověřte, zda jsou uvedené informace správné a klepněte na tlačítko Publikovat.

 14. Ověřte, že šablona formuláře je zobrazena na webu služby SharePoint jako typ obsahu.

  Postup

  1. Ve webovém prohlížeči otevřete web služby SharePoint.

  2. V nabídce Akce webu v pravém horním rohu webu klepněte na možnost Nastavení webu.

  3. V dialogovém okně Nastavení webu klepněte v oblasti Galerie na položku Typy obsahu webu.

   Šablona formuláře by měla být uvedena v seznamu Typy obsahu aplikace InfoPath v oblasti Galerie typů obsahu webu.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×