Prozkoumejte multidimenzionální model Adventure Works pomocí Power View

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Informace a úkoly v tomto článku odkazují na ukázkový model AdventureWorksDWMultidimensional jako zdroj dat a popisují jeho použití. Pokud multidimenzionální model Adventure Works nainstalovaný nemáte, můžete si i tak přečíst tento článek, díky kterému si uděláte dobrou představu o tom, jak Power View pracuje s multidimenzionálními modely.

Požadavky

Co je potřeba k provedení těchto úkolů:

Poznámka: Tato funkce se nevztahuje na Power View v Excelu 2013.

  • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services spuštěný multidimenzionální režim s Service Pack 1 kumulativní aktualizací (CU) 4 použité nebo novější.

  • Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services v integrovaném režimu Sharepointu s Service Pack 1 kumulativní aktualizací (CU) 4 použité nebo novější.

  • Microsoft SharePoint Server 2010 nebo 2013 Enterprise Edition nebo novější. Pro SharePoint Server 2010 je vhodné Service Pack 1.

  • Pro multidimenzionální model Adventure Works se jako zdroj dat vyžaduje ukázková databáze AdventureWorksDW2012.

  • Multidimenzionální model Adventure Works pro SQL Server 2012 nasazený v instanci služby Analysis Services

Co byste už měli znát:

  • Je třeba vědět, jak vytvářet sestavy a návrhové zobrazení v nástroji Power View. Podrobné informace a návod Power View najdete v tématu Power View: zkoumání, vizualizace a prezentace dat.

  • Měli byste vědět, jak vytvářet a ukládat dokumenty v knihovně služby SharePoint.

Zkoumání a analýza dat v multidimenzionálním modelu AdventureWorksDW2012 pomocí Power View

Pokud máte potřebné předpoklady nainstalovaný, můžete provést následující úkoly, čímž vytvoříte připojení ke zdroji sdílené dat multidimenzionálního modelu a vytvoření sestavy Power View pomocí různých vizualizacích, které můžete prozkoumat Adventure Works data. Myslete na to, kterou vytváříte sestavy Power View založené na multidimenzionálních modelů vystavit jako tabulkového modelu. Některé objekty a některé chování se může zobrazit liší od tradiční tabulkových modelů, které se seznámíte s. Další informace najdete v tématu Principy multidimenzionální Model objektů v nástroji Power View.

Ukázková sestava

Výkaz o prodeji prodejce

Vytvoření sdíleného zdroje dat pro datový model

Tento úkol možná bude muset udělat správce.

Vytvoření souboru .rsds – souboru sdíleného zdroje dat Adventure Works Reseller Sales (Prodej prodejců Adventure Works)

1. V knihovně služby SharePoint s povolenými typy dokladů zdrojů dat sestav klikněte na Documents (Doklady) > New Document (Nový doklad) > Report Data Source (Zdroj dat sestavy).

2. Na stránce Vlastnosti zdroje dat do pole Název zadejte Adventure Works Reseller Sales (Prodej prodejců Adventure Works).

3. V poli Typ zdroje dat vyberte Sémantický model Microsoft BI pro Power View.

4. Do pole Připojovací řetězec zadejte následující připojovací řetězec. <Název_instance > nahraďte názvem vaší instance služby Analysis Server.

data source=<InstanceName>;initial catalog=Adventure Works DW Multidimensional;cube='Adventure Works' 

Tip:  Multidimenzionální model AdventureWorksDW obsahuje dvě datové krychle, Adventure Works a dolovaná data o zákaznících. Pokud máte víc datových krychlí, jako u tohoto modelu, musíte do připojovacího řetězce uvést název datové krychle. Pokud je jenom jedna datová krychle, pak název datové krychle zadávat nemusíte; přesto doporučujeme, abyste název datové krychle v připojovacím řetězci uváděli vždycky. Docílíte tím konzistence v případě, že máte víc připojení zdroje dat k různým multidimenzionálním modelům.

5. V poli Přihlašovací údaje vyberte Ověřování systému Windows (integrované).

6. Zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Povolit tento zdroj dat.

Vaše připojení zdroje dat by teď mělo vypadat takto:

Připojení ke zdroji dat

7. Klikněte na Testovat připojení, abyste připojení ověřili, a potom klikněte na Zavřít.

Vytvoření nové sestavy Power View

V tomto úkolu vytvoříte novou sestavu Power View pomocí sdíleného zdroje dat Adventure Works Reseller Sales.

Vytvoření sestavy Power View Adventure Works Reseller Sales (Prodej prodejců Adventure Works)

  • V SharePointu klikněte na šipku dolů vedle sdíleného zdroje dat Adventure Works Reseller Sales (Prodej prodejců Adventure Works) > Vytvořit sestavu nástroje Power View.

    Power View se otevře v režimu úprav s prázdným zobrazením v návrháři, pásem karet nahoře a seznamem polí na pravé straně.

Vytvoření a prozkoumání dynamických zobrazení

Teď, když máte před sebou prázdné zobrazení, přidejte do něj pár polí.

Přidání vizualizací Země, Kraj a Město

1. Nejdřív přidejte název zobrazení. V návrháři klikněte na Kliknutím sem přidejte název a potom zadejte Adventure Works Reseller Sales (Prodej prodejců Adventure Works).
 
2. V Seznamu polí rozbalte tabulku Zeměpisná oblast.

I když je Zeměpisná oblast v multidimenzionálním modelu AdventureWorksDW tvořená rozměry, nezapomeňte, že Power View pracuje s tabulkami, a proto Seznam polí zobrazí rozměry jako tabulky.

Klikněte na položku Země a přetáhněte ji do oblasti POLE v části Rozložení. V návrháři zobrazení uvidíte novou vizualizaci tabulky Země. V případě potřeby přesuňte vizualizaci Země do levé horní části zobrazení.

3. Na pásu karet Návrh klikněte na Průřez. Data v této vizualizaci teď můžou pracovat s dalšími datovými poli, která do zobrazení přidáte.

4.  Kliknutím do prázdného místa v zobrazení přidejte novou vizualizaci. Klikněte na položku Kraj v tabulce Zeměpisná oblast a přetáhněte ji do oblasti POLE.

5. Na pásu karet Návrh klikněte na Průřez a pak přesuňte novou vizualizaci Kraj přímo pod vizualizací Země.

6. Kliknutím do prázdného místa v zobrazení přidejte novou vizualizaci. Klikněte na položku Město v tabulce Zeměpisná oblast a přetáhněte ji do oblasti POLE. Vytvořte z ní průřez a přesuňte ji pod vizualizaci Kraj.

Teď byste měli mít na levé straně zobrazení vizualizace Země, Kraj a Město. Zarovnejte jednotlivé vizualizace na stejnou velikost. Každá z těchto vizualizací bude sloužit jako výsečový filtr, který vám umožní procházet k podrobnostem dat o prodejích prodejců podle zeměpisných oblastí.

Vytvoření vizualizace mapy Reseller Sales Amount (Částka prodeje prodejců)

1. Kliknutím do prázdného místa v zobrazení přidejte novou vizualizaci. V Seznamu polí rozbalte tabulku měr Reseller Sales (Prodej prodejců) a potom klikněte na zaškrtávací políčko vedle Reseller Sales Amount (Částka prodeje prodejců).

2. Na pásu karet ve skupině Vizualizace vyberte Mapa.

Vzhledem k tomu, že jste vizualizaci změnili na Mapa, přesune se míra Reseller Sales Amount (Částka prodeje prodejců) automaticky do oblasti VELIKOST v části Rozložení.

3. V Seznamu polí v tabulce Zeměpisná oblast klikněte postupně na položky Země, Kraj a Město (v tomto pořadí) a přetáhněte je do oblasti UMÍSTĚNÍ v části Rozložení. Ikona zeměkoule u těchto položek v Seznamu polí označuje, že jsou to zeměpisné atributy, které se dají použít jako vizualizace mapy.

4. Můžete změnit velikost nové mapy Reseller Sales Amount (Částka prodeje prodejců) a zarovnat ji, aby byla umístěná hned pod nadpisem a měla stejnou šířku.

Vytvoření vizualizace Reseller Sales Amount by Calendar Year (Částka prodeje prodejců podle kalendářního roku)

1. Kliknutím do prázdného místa v zobrazení přidejte novou vizualizaci. V Seznamu polí rozbalte tabulku měr Souhrn prodeje a potom klikněte na zaškrtávací políčko vedle Sales Amount (Částka prodeje).

2. Na pásu karet ve skupině Vizualizace vyberte Seskupený.

Vzhledem k tomu, že jste vizualizaci změnili na Skupinový sloupcový, přesune se míra Sales Amount (Částka prodeje) automaticky do oblasti HODNOTY v části Rozložení.

3. V Seznamu polí klikněte v tabulce Datum na položku Kalendářní rok a přetáhněte ji do oblasti OSA v části Rozložení.

4. Změňte velikost vizualizace Sales Amount by Calendar Year (Částka prodeje podle kalendářního roku) a zarovnejte ji napravo od vizualizace mapy Reseller Sales Amount by Country (Částka prodeje prodejců podle země).

Vytvoření vizualizace Reseller Sales Amount by Calendar Year (Částka prodeje prodejců podle kalendářního roku) a pole Kategorie

1. Kliknutím do prázdného místa v zobrazení přidejte novou vizualizaci. V Seznamu polí rozbalte tabulku měr Reseller Sales (Prodej prodejců) a klikněte na zaškrtávací políčko vedle Reseller Sales Amount (Částka prodeje prodejců).

2. Na pásu karet ve skupině Vizualizace vyberte Čára.

Vzhledem k tomu, že jste vizualizaci změnili na Čára, přesune se míra Reseller Sales Amount (Částka prodeje prodejců) automaticky do oblasti HODNOTY v části Rozložení.

3. V Seznamu polí klikněte v tabulce Datum na položku Kalendářní rok a přetáhněte ji do oblasti VODOROVNÉ NÁSOBKY v části Rozložení.

4. V Seznamu polí klikněte v tabulce Produkt postupně na položky Kategorie, Podkategorie a Produkt (v tomto pořadí) a přetáhněte je do oblasti OSA v části Rozložení.

5. Změňte velikost nové vizualizace a zarovnejte ji pod mapu Reseller Sales Amount by Country (Částka prodeje prodejců podle země) a vizualizaci Sales Amount by Calendar Year (Částka prodeje podle kalendářního roku).

Vaše zobrazení by teď mělo vypadat takto:

Dokončená sestava Power View

6. Uložte novou sestavu Power View jako Adventure Works Reseller Sales (Prodej prodejců Adventure Works).

Teď, když máte zobrazení s několika různými poli, zaměřte se na chvíli na prozkoumávání a vizualizaci dat multidimenzionálního modelu AdventureWorksDW.

Poznámka:  Power View zobrazuje jenom vizuální součty. Multidimenzionální modely podporují dotazy na celkové součty nebo vizuální součty v závislosti na nastavení zabezpečení dimenze. Součty v Power View jsou omezené jenom na hodnoty definované podle kontextu filtru, stejně jako hodnoty, které jsou definované v zabezpečení dimenze.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×