Propojte své účty LinkedIn a Microsoft

Tento článek vysvětluje, jak propojit účty LinkedIn a Microsoft, kde můžete najít informace o službě LinkedIn v aplikacích a službách Microsoft a jaký druh informací služby LinkedIn můžou být v aplikacích a službách Microsoft zobrazeny.

Poznámka: Pokud vám správce vypnul propojení s účtem LinkedIn, tak informace z LinkedInu popisované v tomto článku neuvidíte.

Ještě předtím, než propojíte své účty, můžou se vám zobrazit některé informace profilu LinkedIn, například fotky z linkedinového profilu osoby, její jméno, společnost a pracovní pozice, ve vašich aplikacích a službách Microsoft. Po propojení účtů můžete vidět další informace profilu LinkedIn. Například uvidíte, co máte s jinými uživateli společné, třeba že jste chodili do stejné školy. Při komunikaci s kolegou v Outlooku, se můžete snadno podívat, jestli jste mezi sebou propojení na LinkedInu. Vaše kontakty ze služby LinkedIn se také můžou zobrazit jako navrhované kontakty v Outlooku na webu nebo ve OneDrivu pro firmy. Časem můžete také očekávat, že se vaše možnosti sítě LinkedIn zlepší s informacemi z vašeho účtu Microsoft. Například LinkedIn může navrhnout propojení s některými vašimi kontakty z aplikací nebo služeb Microsoft.

Tady je příklad informace ze služby LinkedIn na kartě profilu v Outlooku:

Karta profilu

Důležité informace: Respektujeme vaše soukromí a budeme se řídit vašim nastavením viditelnosti veřejného profilu na LinkedInu.

Propojení pracovních nebo školních účtů LinkedIn a Microsoft

 1. Přejděte do aplikace nebo řešení Microsoft, například do aplikace Outlook na webu.

 2. Otevřete kartu profilu.

 3. Vyberte ikonu nebo oddíl LinkedIn. Tyto informace uvidíte jen v případě, že jste dostali aktualizaci, která obsahuje funkce služby LinkedIn.

 4. Vyberte Ano nebo Pokračovat na LinkedIn.

 5. Přihlaste se ke svému účtu LinkedIn.

 6. Vyberte Přijmout a váš účet LinkedIn se propojí s účtem Microsoft.

 7. Vyberte Přijmout a váš účet Microsoft se propojí s účtem LinkedIn.

 8. Vyberte OK a propojení se dokončí.

Sdílení dat mezi pracovními nebo školními účty LinkedIn a Microsoft

Při propojování účtu LinkedIn a vašeho pracovního nebo školního účtu Microsoft, povolíte službě LinkedIn poskytovat společnosti Microsoft data o profilu, zájmech, předplatném a připojení.

Při propojování účtů Microsoft a LinkedIn povolíte společnosti Microsoft poskytovat následující data společnosti LinkedIn:

 • Data profilu – obsahují například vaše jméno, příjmení, profilovou fotku, e-mailovou adresu, manažera a podřízené.

 • Data kalendáře – obsahují schůzky ve vašich kalendářích, jejich časy, umístění a kontaktní informace účastníků schůzky. Informace o schůzce jako program, obsah nebo název schůzky není součástí dat kalendáře.

 • Data předplatných – obsahují předplatné, které vám poskytla vaše organizace k aplikacím a službám Microsoft, například Office 365.

 • Data kontaktů – obsahují seznamy kontaktů v Outlooku, Skypu a dalších účtech služeb Microsoft, včetně kontaktních informací na uživatele, s kterými často komunikujete nebo spolupracujete. Kontakty jsou pravidelně importovány, ukládány a používány službou LinkedIn, třeba aby vám navrhl spojení, pomohl uspořádat kontakty a zobrazil aktualizace o kontaktech. Kontakty, které se importovali do služby LinkedIn z vašeho účtu Microsoft se ukládají a ve službě LinkedIn zůstanou dokud je neodeberete.

  Zjistěte další informace o tom, jaký typ dat je vložen po propojení účtu LinkedIn a pracovního nebo školního účtu Microsoft.

Propojení osobních účtů LinkedIn a Microsoft

 1. Přejděte do aplikace nebo řešení Microsoft, například do aplikace Outlook.com.

 2. Otevřete kartu profilu.

 3. Vyberte ikonu nebo oddíl LinkedIn. Tyto informace uvidíte jen v případě, že váš správce povolil propojení účtů. 

 4. Vyberte Ano nebo Pokračovat na LinkedIn.

 5. Přihlaste se ke svému účtu LinkedIn.

 6. Vyberte Přijmout. Nyní jsou vaše účty propojeny.

Sdílení dat mezi osobními účty LinkedIn a Microsoft

Při propojování účtu LinkedIn a vašeho osobního účtu Microsoft, povolíte službě LinkedIn poskytovat společnosti Microsoft data o profilu, zájmech, předplatném a připojení. Také povolíte službě Microsoft poskytovat společnosti LinkedIn data o profilu, kalendáři, zájmech, předplatném a připojení. Kontakty, které se importovali do služby LinkedIn z vašeho účtu Microsoft se ukládají a ve službě LinkedIn zůstanou dokud je neodeberete.

Zjistěte další informace o tom, jaký typ dat je vložen při používaní služby LinkedIn pomocí osobního účtu Microsoft.

Odpojení účtu LinkedIn od účtu Microsoft

Pokud chcete účty odpojit a odebrat oprávnění ke sdílení dat, přečtěte si článek Odpojení účtů LinkedIn a Microsoft.

Důležité informace: Pokud odpojíte účty, jsou kontakty, které byly importovány do LinkedIn z vašeho osobního, pracovního nebo školního účtu Microsoft, dál dostupné na LinkedInu. Zjistěte další informace o správě importovaných kontaktů na LinkedInu.

Způsob přístupu k vašim datům a jejich použití?

Když propojíte účty a sdílíte data mezi službami Microsoft a LinkedIn, jsou vaše data ve většině případů sdílená přes přístup k rozhraní pro programovaní aplikací (API) a nebudou dlouhodobě uložena ve službě LinkedIn. Kontakty, které se importovaly do služby LinkedIn z vašeho osobního, pracovního nebo školního účtu Microsoft, zůstanou ve službě LinkedIn, dokud je neodeberete.

Zjistěte další informace o správě importovaných kontaktů na LinkedInu.

Zjistěte další informace o službách LinkedIn, datovém přenosu a úložišti.

Zjistěte další informace o použití dat v zásadách ochrany osobních údajů ve službě LinkedIn.

Přístup k síti LinkedIn v Outlooku na webu

Když propojíte vaše účty, budete mít v Outlooku na webu snadný přístup k mnoha ze spojení LinkedIn 1. stupně. Můžete třeba poslat e-mailové zprávy spojením LinkedIn, aniž byste navštívili jejich profily nebo vyhledávali jejich e-mailové adresy.

Důležité informace: Tato funkce je dostupná pouze v novém Outlooku na webu. Není k dispozici v klasickém Outlooku na webu.

Vytvořte novou zprávu a začněte psát jméno v poli Komu. Pokud máte nějaká spojení LinkedIn, která odpovídají zadanému jménu, můžou se zobrazit v seznamu návrhů. Vedle navrhovaných kontaktů ve službě LinkedIn se zobrazí logo služby LinkedIn. Spojení LinkedIn, která si zvolila skrýt e-mailovou adresu v jejich síti LinkedIn, se nezobrazí jako navrhované kontakty LinkedIn.

Navrhovaný kontakt ze služby LinkedIn

Rychlé sdílení souborů s vašimi spojeními ve službě LinkedIn pomocí OneDrivu pro firmy

Když propojíte vaše účty, můžete sdílet soubory a složky s mnoha vašimi spojeními LinkedIn 1. stupně pomocí OneDrivu pro firmy, aniž byste znali jejich e-mailovou adresu. Pokud například zadáte jméno v dialogovém okně Sdílet na OneDrivu pro firmy, zobrazí se seznam návrhů odpovídající zadanému jménu. Pokud máte nějaká spojení LinkedIn, která odpovídají zadanému jménu, můžou se zobrazit v seznamu návrhů. Vedle navrhovaných spojení ve službě LinkedIn, se zobrazí logo služby LinkedIn. 

Dialogové okno Sdílet na OneDrivu s navrženým kontaktem ze služby LinkedIn

Podrobné kroky ke sdílení souborů najdete v článku Sdílení souborů a složek na OneDrivu.  

Spojení LinkedIn, která si zvolila skrýt e-mailovou adresu v jejich síti LinkedIn, se nezobrazí jako navrhované kontakty.

Odebrání navrhovaných kontaktů služby LinkedIn

Pokud nechcete, aby se vaše LinkedIn spojení zobrazovala jako navrhované kontakty v Outlooku na webu nebo OneDrivu pro firmy, musíte odpojit vaše účty. Všechna spojení LinkedIn, kterým jste odeslali e-mail z Outlooku na webu nebo jste s nimi sdíleli dokumenty z OneDrivu pro firmy před odpojením účtů, se můžou dál zobrazovat jako návrhy. Změny se můžou projevit až po 24 hodinách.

Časté otázky

Pro e-mailové adresy spojené s vaším účtem LinkedIn se nic nezmění. Váše pracovní, školní ani osobní e-mailová adresa Outlooku se po propojení účtů nepřidá do vašeho účtu LinkedIn.

Propojení účtů také nezmění, co se stane, když odešlete nebo přijmete zprávu na LinkedInu.

Důvody, proč nevidíte informace osoby ze služby LinkedIn, můžou být následující:

 • Osoba nemá profil LinkedIn.

 • Osoba změnila nastavení svého veřejného profilu LinkedIn.

Vaše informace v profilu LinkedIn nenahradí informace v profilu Microsoft ani naopak.

Řekněme třeba, že je název ve vašem profilu LinkedIn „Senior Researcher“ a v profilu Microsoft „Sr UX researcher“. V tomto případě se v názvu na vašem profilu LinkedIn bude zobrazovat „Senior Researcher“ a v profilu Microsoft bude stále „Sr UX researcher“.

Ano, pokud vaše pracovní nebo školní účty Microsoft jsou v různých organizacích. Řekněme například, že pracujete na plný úvazek ve společnosti Contoso a na poloviční úvazek ve společnosti Fabrikam. Svůj účet LinkedIn můžete propojit s oběma pracovními účty.

Když odcházíte z vaší aktuální práce nebo školy, doporučujeme vám odpojit účty. Zjistěte, co se stane s daty, když odpojíte účty.

Ve webových aplikacích a službách Microsoft jako Outlook.com nebo OneDrive pro firmy jsou informace a funkce služby LinkedIn plně integrované a nedají se vypnout. Vypnout můžete jenom informace LinkedIn pro aplikace Office 2016 na vašem místním počítači. Uděláte to takto:

 1. V aplikaci Outlook 2016, Word 2016, PowerPoint 2016 nebo Excel 2016 vyberte Soubor > Možnosti.

 2. V oddílu Obecné pod částí LinkedInFunkce zrušte zaškrtnutí políčka Povolit mi v aplikacích Office funkce LinkedInu.

 3. Kliknutím na OK uložte provedené změny.

Poznámka: Když vypnete informace služby LinkedIn v jedné aplikaci Office 2016, informace LinkedIn se nezobrazí v žádné aplikaci Office 2016, které máte v místním počítači. Možná budete muset restartovat vaši aplikaci Office 2016, aby se změna provedla. 

Ve webových aplikacích a službách Microsoft jako Outlook.com nebo OneDrive pro firmy jsou informace a funkce služby LinkedIn plně integrované a nedají se vypnout. Můžete ale určit, jak ostatní vidí vaše informace LinkedIn. Zjistěte, jak můžete upravit viditelnost vašeho veřejného profilu LinkedIn.

Ano, máte svůj účet pod kontrolou a můžete tedy určit zda, a případně jak ostatní uvidí vaše informace LinkedIn. Zjistěte, jak můžete upravit nastavení vašeho veřejného profilu LinkedIn.

Podívejte se na další články, které vám pomůžou povolit nebo zakázat LinkedIn ve službách a aplikacích Microsoft:

Propojení s účtem LinkedIn, souhlas uživatele a sdílení dat

Integrace LinkedInu se službou Azure Active Directory

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Sdílení dat mezi službami LinkedIn a Microsoft splňuje pravidla GDPR.

Informace o tom, jak Microsoft splňuje požadavky GDPR, najdete v článku Microsoft.com/GDPR a v článku Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů.

Informace o tom, jak LinkedIn splňuje požadavky GDPR, najdete v článku LinkedIn a GDPR.

Můžete požádat o kopii osobních údajů, které LinkedIn ukládá, tak, že přejdete na nastavení účtu ve vašem profilu LinkedIn. LinkedIn poskytne data ve snadno čitelném formátu, včetně jakýchkoliv dat importovaných z vašeho účtu Microsoft, například kontakty.

Zjistěte další informace o zobrazovaní dat v zásadách ochrany osobních údajů ve službě LinkedIn.

Viz také

Propojení s účtem LinkedIn, souhlas uživatele a sdílení dat

Integrace LinkedInu se službou Azure Active Directory

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×