Propojování úkolů v projektu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Po vytvoření úkolů v projektu, budete muset vzájemným propojením k zobrazení vztahů mezi nimi. Propojování úkolů vytváří Závislosti mezi úkoly.

Tip: Je rovněž možné naznačit vztahy mezi více projekty propojením úkolů z různých projektů nebo vytvořením meziprojektových závislostí.

V tomto článku

Propojení úkolů v zobrazení Ganttův diagram

Propojení úkolů v zobrazení Síťový Diagram

Propojení úkolů v zobrazení Kalendář

Zapnutí nebo vypnutí automatické propojování

Propojování úkolů

Propojení ručně naplánovaných úkolů

Propojování úkolů v zobrazení Ganttův diagram

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Ganttův diagram.

  Obrázek skupiny Zobrazení úkolů

 2. V poli Název úkolu vyberte dva či více úkolů, které chcete propojit, a to v pořadí, ve kterém je chcete propojit.

  • Chcete-li vybrat sousední úkoly, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na první a pak na poslední z úkolů, které chcete propojit.

  • Chcete-li vybrat úkoly, které spolu nesousedí, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé úkoly, které chcete propojit.

 3. Na kartě úkol ve skupině plán klikněte na tlačítko Propojit úkoly.

  Task tab Schedule group

  Aplikace Project vytvoří ve výchozím nastavení propojení typu Dokončení-Zahájení. Tento typ propojení lze změnit na typ Zahájení-Zahájení, Dokončení-Dokončení nebo Zahájení-Dokončení.

Začátek stránky

Propojování úkolů v zobrazení Síťový diagram

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Síťový diagram.

  Obrázek skupiny Zobrazení úkolů

 2. Ukazatel myši umístěte do středu pole předchozího úkolu.

 3. Přetáhněte čáru na pole následujícího úkolu.

Začátek stránky

Propojování úkolů v zobrazení Kalendář

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na tlačítko Kalendář.

  Obrázek skupiny Zobrazení úkolů

 2. Ukazatel myši umístěte na panel předchůdce.

 3. Přetáhněte čáru do panelu kalendáře úkolů následníka.

Začátek stránky

Zapínání / vypínání automatického propojování

Project 2010 můžete nakonfigurovat tak, aby při vložení úkolu mezi propojené úkoly nový úkol se automaticky propojí s okolními úkoly. Je místo toho možnost Automatické propojování. Například pokud máte tři úkoly s odkazy dokončení zahájení a přidat nový úkol mezi nimi, bude trvat nový úkol na dokončení zahájení odkaz s úkoly nad a pod ním.

Ve výchozím nastavení je automatické propojování vypnuto. Zapnout je můžete následujícím postupem.

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Project klikněte na možnost Plán a posuňte se k části Možnosti plánování pro tento projekt.

 3. Zapněte automatické propojování zaškrtnutím políčka Automaticky vytvářet vazbu s vloženými nebo přesunutými úkoly. Budete-li chtít automatické propojování opět vypnout, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Začátek stránky

Propojování úkolů

Propojení úkolů v projektu výchozí typ odkazu při dokončení zahájení. Dokončení zahájení odkaz nejsou funkční v každé situaci. Project nabízí následující další typy vazeb mezi úkoly, tak, aby mohli svůj projekt neměli překročit:

Typ propojení

Příklad

Popis

Dokončení-Zahájení (FS)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze zahájit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude dokončen.

Máte-li například dva úkoly – Vykopat základy a Zalít betonem, nelze úkol Zalít betonem zahájit dříve, než bude dokončen úkol Vykopat základy.

Zahájení-Zahájení (SS)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze zahájit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude zahájen.

Závislý úkol lze zahájit kdykoli poté, co úkol, na kterém závisí, je zahájen. Typ propojení SS nevyžaduje zahájení obou úkolů ve stejnou dobu.

Příklad: Máte dva úkoly, "Zalít betonem" a "Uhladit beton". Úkol "Uhladit beton" nelze zahájit, dokud není zahájen úkol "Zalít betonem".

Dokončení-Dokončení (FF)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze dokončit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude dokončen.

Závislý úkol lze dokončit kdykoliv poté, co úkol, na kterém závisí, je dokončen. Typ propojení FF nevyžaduje dokončení obou úkolů ve stejnou dobu.

Příklad: Máte dva úkoly, "Zabudovat elektroinstalaci" a "Provést inspekci elektroinstalace". Úkol "Provést inspekci elektroinstalace" nelze dokončit dokud není dokončen úkol "Zabudovat elektroinstalaci".

Zahájení-Dokončení (SF)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze dokončit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude zahájen.

Závislý úkol lze dokončit kdykoli poté, co úkol, na kterém závisí, je zahájen. Typ propojení SF nevyžaduje dokončení závislého úkolu zároveň se začátkem úkolu, na kterém je závislý.

Například střešní trámy pro vaši budovu se vyrábějí mimo staveniště. Máte dva úkoly projektu – Dodat trámy a Postavit střechu. Úkol Postavit střechu nelze dokončit, dokud nebude zahájen úkol Dodat trámy.

Začátek stránky

Informace o propojování ručně naplánovaných úkolů

Když propojíte ručně naplánovaný úkol s jiným úkolem, Project s ohledem na typ vazby a umístí ručně naplánovaný úkol relativně k druhému úkolu. Například následník prostřednictvím odkazu pro dokončení zahájení se zobrazí jako začátek po dokončení předchůdce.

Project 2010 však můžete nakonfigurovat tak, aby se ručně naplánovaný úkol při propojení s jiným úkolem nebude přesouvat:

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Project klikněte na možnost Plán a posuňte se k části Možnosti plánování pro tento projekt.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Při úpravách vazeb aktualizovat ručně naplánované úkoly.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×