Propojení nebo vložení snímku aplikace PowerPoint ve Wordovém dokumentu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud chcete vytvořit dynamické propojení mezi obsahem dokumentu a obsahem v prezentaci Microsoft Office PowerPointu, vložte obsah jako objekt. Na rozdíl od vkládání obsahu (například stisknutím kláves CTRL+V) můžete při vložení propojeného nebo vloženého objektu s daným objektem pracovat i v původní aplikaci.

Pokud vložíte snímek do dokumentu jako objekt PowerPointu a poklikáte na něj, Microsoft Office Word spustí PowerPoint a pro práci se snímkem můžete používat příkazy PowerPointu.

Když jako objekt vložíte celou powerpointovou prezentaci, zobrazuje se v dokumentu jenom jeden snímek. Pokud chcete zobrazit jiné snímky, poklikejte na objekt PowerPointu a pak stiskněte ENTER. Spustí se prezentace.

Hlavní rozdíly mezi propojenými a vloženými objekty jsou v místě uložení dat a způsobu jejich aktualizace po vložení do cílového souboru.

Do dokumentu umístíte buď odkaz na daný objekt, nebo jeho kopii. Tímto způsobem můžete vložit obsah z jakéhokoli programu, který podporuje technologii propojování a vkládání objektů (tzv. OLE – Object Linking and Embedding).

Například měsíční zprávy o stavu můžou obsahovat informace, které se spravují nezávisle v powerpointovém snímku. Pokud takovou zprávu a snímek propojíte, data uvedená ve zprávě se aktualizují po každé aktualizaci zdrojového souboru. Pokud tento snímek do zprávy vložíte, bude obsahovat statickou kopii dat.

Propojené a vložené objekty v dokumentu Office pro Windows

1. Vložený objekt

2. Propojený objekt

3. Zdrojový soubor

Pokud je objekt propojený, můžou se informace po změně zdrojového souboru aktualizovat. Propojená data jsou uložená ve zdrojovém souboru. Ve wordovém nebo cílovém souboru se uloží jenom umístění zdrojového souboru a znázorní se v něm propojená data. Pokud je velikost souboru moc velká, použijte propojené objekty.

Propojení je také užitečné, když chcete vložit samostatně spravované informace, například data pocházející z různých oddělení, a když potřebujete mít tyto informace ve wordovém dokumentu vždy aktuální.

Pokud vložíte powerpointový objekt, informace ve wordovém souboru se po úpravě zdrojového powerpointového souboru nezmění. Vložené objekty se stávají součástí wordového souboru a po vložení už nejsou součástí zdrojového souboru.

Protože jsou informace zcela obsažené v jednom wordovém dokumentu, je vložení vhodné, pokud nechcete odrážet změny ve zdrojovém souboru nebo pokud nechcete, aby se příjemci dokumentu starali o aktualizaci propojených informací.

Začátek stránky

Vložení propojeného nebo vloženého objektu

Propojit nebo vložit můžete jeden nebo více snímků. Vložit můžete taky celou prezentaci. Pokud do dokumentu vložíte objekt s powerpointovou prezentací, Word prezentaci přehraje, když na objekt poklikáte. Prezentaci nemůžete v dokumentu upravovat. Objekt prezentace může být pouze vložený, nemůže být propojený.

 1. Otevřete wordový dokument spolu s powerpointovou prezentací obsahující snímky, ze kterých chcete vytvořit propojený nebo vložený objekt.

 2. Přepněte na PowerPoint a potom vyberte celou prezentaci nebo požadované snímky.

  Poznámka: Snímky vyberete tak, že na ně kliknete v zobrazení Řazení snímků. Pokud chcete vybrat více snímků, podržte klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední snímek požadovaného výběru. Pokud chcete vybrat více snímků, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klikejte na požadované snímky.

 3. Stiskněte CTRL+C.

 4. Přejděte do wordového dokumentu a klikněte v něm na místo, kde se mají tyto informace zobrazit.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit a potom klikněte na Vložit jinak.

 6. V seznamu Vložit vyberte Prezentace Microsoft PowerPointu – objekt nebo Snímek Microsoft PowerPointu – objekt.

 7. Vyberte Vložit a vložte vložený objekt, případně vyberte Vložit propojení a vytvořte propojení s objektem. Pak klikněte na OK.

Jiný způsob, jak vytvořit propojení s objektem:

 1. Na kartě Vložení ve skupině Text klikněte na šipku vedle možnosti Objekt a vyberte Objekt.

 2. Klikněte na kartu Vytvořit ze souboru a přejděte do umístění prezentace.

 3. Klikněte na Propojit se souborem nebo Zobrazit jako ikonu a potom klikněte na OK.

Začátek stránky

Aktualizace propojených objektů

Ve výchozím nastavení se propojené objekty aktualizují automaticky. To znamená, že Word propojené informace aktualizuje vždy, když otevřete wordový soubor, případně když je wordový soubor otevřený a zdrojový powerpointový soubor se změní. Nastavení jednotlivých propojených objektů ale můžete změnit tak, že se propojený objekt neaktualizuje nebo že se aktualizuje jenom v případě, kdy se pro ruční aktualizaci rozhodne čtenář vašeho dokumentu.

Můžete také zabránit Wordu automaticky aktualizovat propojení ve všech dokumentech, které otevřete. Můžete to udělat jako bezpečnostní opatření a zabránit tak aktualizaci dokumentů o soubory, které můžou pocházet z nedůvěryhodných zdrojů.

Důležité informace: Když otevřete dokument, který obsahuje propojené objekty, Word vás vyzve, abyste tento dokument aktualizovali o data z propojených souborů. Pokud máte podezření, že propojené soubory můžou pocházet z nedůvěryhodných zdrojů, klikněte v této zprávě na Ne.

Kromě toho můžete trvale zrušit propojení mezi propojeným objektem a zdrojovým powerpointovým souborem. Když se propojení přeruší, nemůžete už objekt v dokumentu upravovat. Stane se z něj obrázek powerpointového obsahu.

Ruční aktualizace propojeného objektu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na propojený objekt, klikněte na Propojený objekt typu Snímek nebo Propojený objekt typu Prezentace a potom klikněte na Propojení.

 2. Klikněte na propojení, které chcete ručně aktualizovat, a pak v části Způsob aktualizace vybraného propojení klikněte na Aktualizovat ručně.

Jak zabránit aktualizaci propojeného objektu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na propojený objekt, klikněte na Propojený objekt typu Snímek nebo Propojený objekt typu Prezentace a potom klikněte na Propojení.

 2. Klikněte na propojení, jehož aktualizaci chcete zabránit, a v části Způsob aktualizace vybraného propojení zaškrtněte políčko Uzamčeno.

Poznámka: Když budete chtít propojení odemknout, zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno.

Jak zabránit Wordu v automatické aktualizaci propojení ve všech dokumentech

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti.

 2. Klikněte na Upřesnit a potom přejděte k části Obecné.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky aktualizovat propojení při otevření.

Přerušení propojení mezi propojeným objektem a zdrojovým souborem

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na propojený objekt, klikněte na Propojený objekt typu Snímek nebo Propojený objekt typu Prezentace a potom klikněte na Propojení.

 2. Klikněte na propojení, které chcete zrušit, a potom klikněte na Zrušit propojení.

Začátek stránky

Změny propojených nebo vložených objektů

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na propojený objekt a potom klikněte na Propojený objekt typu Snímek nebo Propojený objekt typu Prezentace.

 2. Klikněte na Otevřít nebo Otevřít propojení (podle toho, jestli je objekt vložený nebo propojený) a udělejte požadované změny.

  Pokud je objekt vložený, změny se provedou jenom v kopii, která je v dokumentu. Pokud je objekt propojený, změny se provedou ve zdrojovém souboru.

Začátek stránky

Vložení propojeného nebo vloženého objektu

Propojit nebo vložit můžete jeden nebo více snímků. Vložit můžete taky celou prezentaci. Pokud do dokumentu vložíte objekt s powerpointovou prezentací, Word prezentaci přehraje, když na objekt poklikáte. Prezentaci nemůžete v dokumentu upravovat. Objekt prezentace může být pouze vložený, nemůže být propojený.

 1. Otevřete wordový dokument spolu s powerpointovou prezentací obsahující snímky, ze kterých chcete vytvořit propojený nebo vložený objekt.

 2. Přepněte na PowerPoint a potom vyberte celou prezentaci nebo požadované snímky.

  Poznámka: Snímky vyberete tak, že na ně kliknete v zobrazení Řazení snímků. Pokud chcete vybrat více snímků, podržte klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední snímek požadovaného výběru. Pokud chcete vybrat více snímků, které spolu nesousedí, podržte klávesu CTRL a klikejte na požadované snímky.

 3. Stiskněte CTRL+C.

 4. Přejděte do wordového dokumentu a klikněte v něm na místo, kde se mají tyto informace zobrazit.

 5. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit a potom klikněte na Vložit jinak.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 6. V seznamu Vložit vyberte Objekt aplikace Microsoft Office PowerPoint.

 7. Kliknutím na Vložit vložte vložený objekt, případně klikněte na Vložit propojení a vytvořte propojení s objektem.

Začátek stránky

Aktualizace propojených objektů

Ve výchozím nastavení se propojené objekty aktualizují automaticky. To znamená, že Word propojené informace aktualizuje vždy, když otevřete wordový soubor, případně když je wordový soubor otevřený a zdrojový powerpointový soubor se změní. Nastavení jednotlivých propojených objektů ale můžete změnit tak, že se propojený objekt neaktualizuje nebo že se aktualizuje jenom v případě, kdy se pro ruční aktualizaci rozhodne čtenář vašeho dokumentu.

Můžete také zabránit Wordu automaticky aktualizovat propojení ve všech dokumentech, které otevřete. Můžete to udělat jako bezpečnostní opatření a zabránit tak aktualizaci dokumentů o soubory, které můžou pocházet z nedůvěryhodných zdrojů.

Důležité informace: Když otevřete dokument, který obsahuje propojené objekty, Word vás vyzve, abyste tento dokument aktualizovali o data z propojených souborů. Pokud máte podezření, že propojené soubory můžou pocházet z nedůvěryhodných zdrojů, klikněte v této zprávě na Ne.

Kromě toho můžete trvale zrušit propojení mezi propojeným objektem a zdrojovým powerpointovým souborem. Když se propojení přeruší, nemůžete už objekt v dokumentu upravovat. Stane se z něj obrázek powerpointového obsahu.

Ruční aktualizace propojeného objektu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte myší na Připravit a pak klikněte na Upravit odkazy na soubory.

 2. Klikněte na propojení, které chcete ručně aktualizovat, a pak v části Způsob aktualizace vybraného propojení klikněte na Aktualizovat ručně. Nebo můžete stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+F7.

Jak zabránit aktualizaci propojeného objektu

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte myší na Připravit a pak klikněte na Upravit odkazy na soubory.

 2. Klikněte na propojení, jehož aktualizaci chcete zabránit, a v části Způsob aktualizace vybraného propojení zaškrtněte políčko Uzamčeno. Nebo stiskněte klávesu F11.

Poznámka: Pokud chcete propojení odemknout, klikněte na propojený objekt a potom stiskněte CTRL+SHIFT+F11.

Jak zabránit Wordu v automatické aktualizaci propojení ve všech dokumentech

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na Upřesnit a potom přejděte k části Obecné.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky aktualizovat propojení při otevření.

Přerušení propojení mezi propojeným objektem a zdrojovým souborem

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte myší na Připravit a pak klikněte na Upravit odkazy na soubory.

 2. Klikněte na propojení, které chcete zrušit, a potom klikněte na Zrušit propojení. Nebo stiskněte CTRL+SHIFT+F9.

Začátek stránky

Změny propojených nebo vložených objektů

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a potom klikněte na Propojený objekt typu Snímek nebo Propojený objekt typu Prezentace.

 2. Klikněte na Otevřít nebo Otevřít propojení (podle toho, jestli je objekt vložený nebo propojený) a udělejte požadované změny.

  Pokud je objekt vložený, změny se provedou jenom v kopii, která je v dokumentu. Pokud je objekt propojený, změny se provedou ve zdrojovém souboru.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×