Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v aplikaci Office Communicator 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poslední aktualizace: červen 2007

Microsoft velmi dbá na ochranu osobních údajů, zatímco předvádění software, který přináší výkonu, power a snadno ovladatelné funkce, které si přejete práci s počítačem. Zásady ochrany osobních údajů vysvětluje řadu principy shromažďování a používání dat aplikace Microsoft Office Communicator 2007 ("aplikace Office Communicator"). Toto oznámení se zaměřuje na funkce, které komunikovat prostřednictvím Internetu a není určená k vyčerpávající seznam. Nevztahuje se na jiných do stavu online nebo offline webů, produktů nebo služeb společnosti Microsoft. Pokud vy nebo vaše organizace používá tento produkt s samostatné službou Microsoftu, funkce můžou být některé podstatně liší od těch píše níže. Některé z funkcí popsaných níže může být integrovaná ke službě Microsoft nebo službě Microsoft může zahrnovat další funkce. Informace o tom, jak Microsoft zpracovává osobních údajů při použití tohoto produktu se službou Microsoft přečtěte si zásady ochrany osobních údajů pro službu Microsoft použít.

Shromažďování a používání osobních údajů

Když budeme potřebovat informace, které osobně identifikují nebo můžete kontaktovat, bude explicitně požádáme vás jej. Osobní údaje, včetně shromážděné se použijí společností Microsoft a jeho řízené pobočky a afilace k poskytování služeb nebo provádění transakcí požádají nebo oprávnění. O těchto používá Microsoft používat osobní údaje k poskytování efektivnějších schů informace o službě zákazníkům zlepšit aplikaci Office Communicator a všechny související Microsoft weby, produktů nebo služeb a usnadňují jejich použití odstraněním aplikace Office Communicator potřebujete opakovaně zadat stejné informace nebo když si přizpůsobíte službu přednost nebo zájmy. Kromě způsobem popsaným v tomto prohlášení osobní údaje, které zadáte nebude přenesou třetí straně bez souhlas. Jsme občas angažovat jiných společností poskytuje omezené služby jejím jménem, například Zákaznická podpora zpracování transakce nebo provádění statistických analýz služeb společnosti Microsoft. Společnost bude Microsoft může vaše osobní údaje, včetně obsahu vaší komunikace a jsou zakázány tyto informace používat důvodů. Informace, které je shromážděná nebo posílat Microsoftu mohou být uloženy a zpracování v USA nebo jakékoli jiné zemi, ve které společnost Microsoft nebo její afilace, pobočky nebo agentům udržovat zařízení a pomocí společnosti Microsoft nebo službu souhlasíte některou Tyto přenosu informací mimo vaši zemi. Společnost Microsoft dodržuje pravidla framework bezpečného jako sada USA oddělení Commerce o kolekce, používání a uchovávání dat v Evropské unii. Společnost Microsoft může zveřejnit osobní údaje, pokud k nim dojde k tomu nevyzve zákonů nebo v dobré víře, že tyto akce je nutné: (a) výnosů zákonů nebo dodržování právních proces podávané množství na společnosti Microsoft; (b) ochrana a bránit práva Microsoft (včetně vynucení svých smluv). nebo (c) naléhavé okolností chránit osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti Microsoft, uživatelé Microsoft weby, produktů nebo služeb nebo veřejnosti.

Shromažďování a používání údajů o vašem počítači

Tento software obsahuje internetových funkce, které shromáždit určitých standardních informací ze svého počítače ("standardní informace o počítači") a odeslat brožuru do Microsoftu. Standardní informace o počítači obvykle obsahuje informace, například IP adresu, verze operačního systému, verze prohlížeče, ID hardwaru, které označuje výrobce zařízení, název zařízení a verze a vaší místní a jazykové nastavení. Pokud konkrétní funkce nebo služba odešle informace společnosti Microsoft, odešle se i standardní informace o počítači.

Podrobnosti ochrany osobních údajů pro jednotlivé aplikace Office Communicator funkce, software nebo služby uvedený tady bude zveřejnit, jaké další údaje získáváme a jak se používá.

Zabezpečení vašich informací

Microsoft velmi dbá na ochranu informací. Abychom ochránili vaše informace z neoprávněnému přístupu, použití nebo zveřejnění používáme různých technologie zabezpečení a postupy. Například jsme obsahují informace, které zadáte v počítačích s omezeným přístupem, které se nacházejí v řízené zařízení.

Změny tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Budeme aktualizovat občas této zásady ochrany osobních údajů se změny projeví ve produktů a služeb a názory zákazníka. V případě jakýchkoli změn, změní se datum "poslední aktualizace" v horní části tohoto údajů. Pokud existují materiálu změny tohoto prohlášení nebo v Microsoft bude používání vašich osobních údajů, budou informováni pomocí výrazně účtování oznámení o změnách ještě před jejich provedení změny nebo přímo odesílání oznámení. Doporučujeme pravidelně kontrolovat tento příkaz informován o tom, jak je Microsoft chrání vaše osobní údaje

Další informace

Společnost Microsoft vítá svůj komentář o této zásady ochrany osobních údajů. Pokud si myslíte, že společnost Microsoft nejedná tohoto údajů, kontaktujte nás pomocí našich Webový formulář pro.

Ochrany osobních údajů Microsoft - UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA, 98052-6399

Specifické funkce

Zbývající část tohoto dokumentu bude věnovat následující konkrétním funkcím:

Informace o stavu a kontaktní informace

k čemu tato funkce slouží:     Aplikace Office Communicator je integrovaný komunikace klienta, který vám umožní komunikovat s kontakty uvnitř a mimo vaši organizaci. Aplikace Office Communicator slouží povolit přístup k informacím o publikovaných o jiní uživatelé a poskytnout jiným uživatelům přístup k informacím publikován, například stav, název, telefonní číslo a poznámky. Správce může taky nakonfigurovat integraci s Microsoft Office Outlook® a Microsoft Exchange Server, abyste mohli zobrazit mimo office zprávy a další informace o stavu třeba když máte ke schůzce naplánované v kalendáři aplikace Outlook.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Vaše přihlašovací adresy a hesla bude používat pro připojení k Office Communications Server 2007. A od správce můžete publikovat informace o stavu, který bude přidružený k svoje přihlašovací údaje.

Použití informací:     Další aplikace Office Communicator programy a uživatelé aplikace bude mít přístup k vaší informace o stavu a kontaktní informace zjistit tak váš publikovaný stav a lépe komunikovat s vámi.

Volba/řízení:    Můžete určit, jaké informace jsou publikovány o vás. Správce taky nakonfigurovat publikované informace vaším jménem. Pokud je váš správce nebyla zakázané možnost řídit publikované informace, můžete změnit nastavení kdykoli tak, že:

 1. Tlačítko nabídky klikněte na Nástroje a potom na Možnosti.

 2. Na kartě osobní zadejte do pole Adresa v části informace o mém účtu registraci. Zadejte název serveru pro připojení k můžete pomocí tlačítka Upřesnit...

 3. Na kartě telefony můžete zobrazit informace o telefonních čísel, která správce. Můžete také zadat další čísla a rozhodnete publikovat ostatním uživatelům, kteří mají nárok na mít přístup k těmto informacím.

 4. Klikněte na OK.

Můžete také nastavit úrovně určit, co může zobrazit každý uživatel týkající se stavu a volném čase úroveň a informace o přístupu. Postup:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt.

 2. Vyberte možnost změnit úroveň přístupu.

 3. Vyberte příslušnou úroveň přístupu uživatele.

Program zlepšování softwaru na základě zkušeností zákazníků

k čemu tato funkce slouží: Pokud se rozhodnete chcete tohoto programu zúčastnit, shromáždí do programu zlepšování softwaru prostředí ("program") základní informace o konfiguraci hardwaru a jak můžete pomocí softwaru a služeb identifikovat trendy a použití vzorce. Program shromažďuje také typu a počet se chyb, výkonu softwaru a hardwaru a rychlosti služeb. Tyto informace se odesílá společnosti Microsoft, kde používáme je lepší funkcí, které zákazníci nejčastěji a vytvořte řešení běžných problémů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Když budete chtít tohoto programu zapojit v tak, že zvolit v z panelu Možnosti v aplikaci Office Communicator, informace o použití aplikace Office Communicator ve vašem počítači posílat Microsoftu. Pokud používáte aplikaci Office Communicator ve více počítačích, můžete nakonfigurovat nastavení program pro každý počítač zvlášť.

Použití informací:    Tyto informace použijeme ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb Microsoftu.

Volba/řízení:     Program je normálně vypnuté ve výchozím nastavení není-li správcem zapnout za vás. Pokud správce zakázal ovládací prvek, můžete změnit nastavení program kdykoliv tak, že:

 1. Tlačítko nabídky, vyberte Nástroje a potom volby.

 2. Na kartě Obecné zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Umožnit společnosti Microsoft shromažďování informací o způsobu používání aplikace Communicator.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Protokolování na straně klienta

k čemu tato funkce slouží:     Protokolování na straně klienta umožňuje protokolování informací o aplikaci Office Communicator relací v profilu uživatele. Informace jsou určeny pro použití k řešení potíží aplikace Office Communicator, které by mohly být.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud vy nebo váš správce vybere povolit protokolování na straně klienta, informace, například předmět schůzky a umístění a relace zahájení protokolu (SIP) zprávy a odpovědi spojené s každým z aplikace Office Communicator relace se Zaprotokolují vaše počítač. SIP data, která mohou být přihlášení k lyncu obsahuje informace o odesílatele a příjemce všech zpráv aplikace Office Communicator a postupu, která zprávu přijímá. Kromě toho se Zaprotokolují kontaktních informací seznamu a informací o stavu. Však obsah konverzace pomocí rychlých zpráv není přihlášení k lyncu pomocí této funkce. Protokolování na straně klienta Neodesílat některé z těchto informací vypnutí počítače. však správce může vybírat k zaznamenání podobná data pomocí archivace. Naleznete v části archivace pod další informace.

Použití informací: Protokoly mohou sloužit k řešení potíží všechny aplikace Office Communicator, které by mohly být. Budou se neodesílají společnosti Microsoft Office Communicator, ale můžete jim můžete poslat ručně.

Volba/řízení:     Protokolování je ve výchozím nastavení vypnuté. Správce může nakonfigurovat protokolování vaším jménem. Pokud je váš správce nebyla zakázané možnost protokolování ovládací prvek, můžete změnit nastavení kdykoli tak, že:

 1. Z na tlačítko nabídky klikněte na Nástroje a potom klikněte na Možnosti.

 2. Na kartě Obecné klikněte na zapnout protokolování a zapnout protokolování událostí systému Windows.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Vy nebo váš správce může taky protokolu předmět schůzky a umístění výběrem jako svého správce osobních informací na kartě Osobní panelu Communicator Možnosti použít aplikace Microsoft Office Outlook.

Archivace:

k čemu tato funkce slouží:     Archivace umožňuje správci archivovat konverzace pomocí rychlých zpráv, schůzky aktivity a obsah a vlastnosti využití například uživatele přihlášení, začátky konference a připojené účastníky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Obsah konverzace pomocí rychlých zpráv a informací o používání rychlého zasílání zpráv jsou uložené na serveru, který nakonfiguruje váš správce. Žádné z těchto informací se odesílá společnosti Microsoft.

Použití informací:     Správce můžete použít tyto informace ke správě vašeho podniku pomocí aplikace Office Communicator.

Volba/řízení:     Archivace je ve výchozím nastavení vypnutá a musí se konfigurovat správcem. Zkontrolujte použití dat vaší společnosti a sledování zásady můžete určit, zda archivace může být povolené.

Historie konverzací

k čemu tato funkce slouží:     Historie konverzací umožňuje ukládat obsah konverzace pomocí rychlých zpráv ve složce historie konverzací v Outlooku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Pokud nepovolíte historie konverzací, uloží se obsah konverzace pomocí rychlých zpráv v aplikaci Outlook.

Použití informací:     Tyto informace slouží k prohlížení obsahu svých minulých konverzací rychlých zpráv.

Volba/řízení:     Historie konverzací je ve výchozím nastavení vypnuté. Správce může nakonfigurovat z dřívějška vaším jménem. Pokud je váš správce nebyla zakázané možnost ovládací prvek z dřívějška, můžete změnit nastavení kdykoli tak, že:

 1. Z na tlačítko nabídky klikněte na Nástroje a potom klikněte na Možnosti.

 2. Klikněte na kartu osobní a potom zaškrtněte políčko Uložit konverzace prostřednictvím rychlých zpráv ve složce historie konverzací v Outlooku.

 3. Klikněte na OK.

Pokud povolíte historii zachování, oznamte kontakty, které jejich relace rychlých zpráv ukládat.

Odeslání názoru online

k čemu tato funkce slouží:     Odeslání názoru online umožňuje poskytovat názory na aplikaci Office Communicator přímo společnosti Microsoft.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:     Pokud se rozhodnete sdělit nám svůj názor Online, odešle se Microsoftu obsah zprávy a standardní informace o počítači.

Použití informací:     Informace, které odesíláte lze Microsoftu zlepšit aplikaci Office Communicator nebo jiných Microsoft weby, produktů a služeb.

Volba/řízení:     Odeslání názoru Online je nepovinné.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×