Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro systém Microsoft Office 2007

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poslední aktualizace: únor 2007. Zobrazení hlavní body prohlášení ochrany osobních údajů

Chcete-li porozumět principům shromaždování a používání údajů relevantním pro konkrétní aplikaci nebo službu sady Office, přečtěte si toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro sadu Microsoft Office 2007 a všechny příslušné dodatkové dokumenty.

Obecné zásady

Společnost Microsoft pracujeme pevně pro ochranu soukromí, předvádění produkty, které pokročilé, výkonné a snadno ovladatelné funkce, které chcete v práci s počítačem. Zásady ochrany osobních údajů vysvětluje řadu principy shromažďování a používání dat Microsoft Office 2007. Přečtěte si prosím informace uvedené dole a taky všechny doplňující informace uvedené vpravo Další informace o konkrétní Office 2007 aplikacích a službách, které můžete použít. Toto není určená k vyčerpávající seznam. Nevztahuje se na jiných do stavu online nebo offline webů, produktů nebo služeb společnosti Microsoft.

Stejně jako všechny produkty Microsoft Office systému umožňuje sada Office 2007 rychle vytvořit, zobrazit a sdílet údaje s jinými uživateli. Společnost Microsoft se zaměřuje na ochranu osobních údajů a pomáhá zajistit, abyste měli úplnou kontrolu nad používáním a šířením svých údajů.

Pokud tak není výslovně uvedeno v tomto prohlášení, nejsou osobní údaje uložené v sadě Office 2007 odesílány společnosti Microsoft. Informace, které jsou odeslány společnosti Microsoft, současně nejsou bez svolení uživatele sdíleny mimo společnost Microsoft a její kontrolované pobočky a přidružené společnosti.

Dodatkové informace

Související odkazy

Shromažďování a používání osobních údajů

Pokud jsou zapotřebí informace, pomocí kterých lze zjistit vaši identitu nebo vás kontaktovat, společnost Microsoft vás o ně výslovně požádá. Shromážděné osobní údaje budou společností Microsoft a jejími kontrolovanými pobočkami a přidruženými společnostmi použity k poskytování služeb nebo provádění transakcí, které jste vyžádali nebo autorizovali, a mohou být rovněž použity k vyžádání dalších informací o vašich názorech na používané produkty či služby; dále k poskytování důležitých aktualizací a oznámení týkajících se softwaru, ke zlepšování produktů nebo služeb (například formou dotazníků o chybách) nebo k poskytování informací o nadcházejících událostech či nových verzích produktů.

Některé zadané osobní údaje mohou být v dokumentech sady Office 2007 obsaženy ve formě metadat. Tato metadata používají aplikace sady Office k tomu, abyste na dokumentech mohli spolupracovat s ostatními uživateli. Pokyny k odebrání těchto metadat z dokumentů naleznete v dodatkových informacích pro konkrétní aplikace sady Office.

Kromě výjimek popsaných v tomto prohlášení nebudou poskytnuté osobní údaje předány bez vašeho souhlasu třetím stranám. Společnost Microsoft příležitostně spolupracuje s dalšími společnostmi, které v jejím zastoupení poskytují omezené služby společnosti, například zpracování a doručování poštovních zásilek nebo poskytování podpory zákazníkům. Těmto společnostem budou poskytnuty pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování daných služeb. Tyto společnosti jsou vázány mlčenlivostí týkající se uvedených informací a není jim dovoleno tyto informace používat k jakýmkoli jiným účelům.

Osobní údaje shromážděné společností Microsoft na základě používání těchto funkcí mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech amerických nebo jakékoli jiné zemi či oblasti, ve které společnost Microsoft či její pobočky, přidružené společnosti nebo zástupci působí. Používáním této aplikace vyjadřujete svůj souhlas s postoupením informací v libovolné formě mimo danou zemi. Společnost Microsoft se řídí bezpečnostními zásadami stanovenými ministerstvem obchodu USA, které se týkají shromažďování, použití a uchovávání dat ze zemí Evropské unie.

Společnost Microsoft může osobní údaje použít nebo prozradit, pokud je takové jednání vyžadováno zákonem nebo existuje přesvědčení, že je takové jednání nezbytné: (a) pro přizpůsobení právním výnosům nebo vyhovění soudnímu řízení, které se týká společnosti Microsoft nebo webu; (b) k ochraně a hájení práv nebo vlastnictví společnosti Microsoft a skupiny webů této společnosti; nebo (c) v naléhavých případech k ochraně osobní bezpečnosti zaměstnanců společnosti Microsoft, uživatelů produktů nebo služeb společnosti Microsoft či veřejnosti.

Shromažďování a používání údajů o vašem počítači

Sada Office 2007 obsahuje několik funkcí, které k zajištění dalších informací nebo sdílení dat s jinými uživateli využívají připojení k Internetu. Tyto funkce jsou k dispozici po celou dobu aktivního připojení k Internetu. Podrobné vysvětlení jednotlivých funkcí naleznete dále v tomto prohlášení.

Kdykoli Office 2007 k serveru Microsoftu, svoji IP adresu odeslaný spolu s žádost. Jazyk, verze operačního systému, informace o prohlížeče, verzi klienta Office a předvoleb země/oblasti možná by vás součástí žádosti ("standardní informace o počítači"). Shromažďování informací Nápověda poskytování služeb, které požadujete.

Po instalaci Office 2007 budoucí požadavky Internet z tohoto počítače mohou obsahovat informace, které obsahují název produktu software a číslo verze. Tyto informace používá weby a udělte materiály, které jsou kompatibilní s Office 2007. Tyto informace neobsahuje identifikovatelné osobní údaje.

Společnost Microsoft může občas změnit webové adresy (adresy URL) poskytovaných webových služeb. Z důvodu zajištění nepřerušených služeb může společnost Microsoft do počítače stáhnout soubor obsahující nové webové adresy, ke kterým potřebuje sada Office 2007 získat přístup, abyste mohli webové služby používat.

Při prvním výběru funkce, která vyžaduje připojení softwaru k webové službě, odešle tento software společně s názvem aplikace, vybraným národním prostředím, jazykem a verzí použité aplikace požadavek ke stažení souboru XML. Na základě těchto informací odešle společnost Microsoft klientovi soubor XML obsahující seznam adres URL webových služeb sady Microsoft Office.

Soubory cookie

Některé funkce sady Office 2007 využívají soubory cookie. Podrobný popis funkcí, které pracují tímto způsobem, naleznete dále v tomto prohlášení.

Soubor cookie je malý textový soubor, který na váš pevný disk umístí webový server. Společnost Microsoft nepoužívá soubory cookie ke spouštění programů v počítači. Soubory cookie jsou vám přiřazeny jedinečným způsobem, přičemž je může číst pouze webový server v doméně, která vám soubor vydala.

Jedním z hlavních účelů souborů cookie je poskytování funkce, která nabízí pohodlí a šetří čas. Soubor cookie používaný sadou Office 2007 například umožňuje této sadě zapamatovat si weby služby Microsoft Windows Share Point Services, které jste již navštívili. Tímto způsobem je usnadněno opětovné vyhledání webu a doručení příslušného obsahu.

Při každém připojení sady Office 2007 k serveru společnosti Microsoft může dojít k uložení nebo přístupu k souboru cookie. Tyto soubory cookie obsahují příznak označující, zda je v systému nainstalován některý produkt sady Microsoft Office, a jazyk a národní prostředí vybrané v předvolbách Internetu, které se mohou lišit od jazyka a národního prostředí vybraného pro aplikace. Soubory cookie také pomáhají shromažďovat informace o stránkách, které zákazníci navštívili na webu Microsoft Office Online. Údaje o návštěvnosti webu jsou identifikovány pouze podle jedinečného ID, které není, pokud nevyjádříte s takovým postupem svůj souhlas, jak je popsáno v jiné části prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, nikdy spojeno s osobními údaji.

Soubory cookie můžete přijmout či odmítnout tím, že změníte možnosti Internetu v aplikaci Windows Internet Explorer. (V nabídce Nástroje aplikace Internet Explorer klepněte na příkaz Možnosti Internetu a potom klepněte na kartu Osobní údaje.) Sada Microsoft Office bude respektovat nastavení osobních údajů vybrané v aplikaci Internet Explorer a nebude v případě nepovolení stahování souborů cookie tyto soubory stahovat. Při použití tohoto nastavení nemusí funkce využívající soubory cookie popsané dále v tomto prohlášení pracovat správně. Jestliže pomocí možností Internetu v aplikaci Internet Explorer neodeberete dříve uložené soubory cookie, budou tyto soubory pro sadu Office 2007 nadále k dispozici.

Aktivace sady Microsoft Office

Aktivace směřuje snížení softwarovou kriminalitu i pomáhají zajistit, aby zákazníci společnosti Microsoft přijímají očekávané kvalitě software. Aktivace znamená, že konkrétní kód Product Key hardwaru, na kterém je nainstalovaný přidružen. Licenční podmínky pro Software společnosti Microsoft pro Office 2007 stát, že počet opakování kódu Product Key můžete použít k aktivaci. Jednou použili jste kód Product Key pro zadaný počet počítačů stejném nebo jiném, že kód Product Key už lze pro aktivaci na jiných počítačích. Aktivace nevyžaduje osobních údajů.

Aktivace je povinná. Po uplynutí zkušebního období je třeba software aktivovat, abyste jej mohli nadále používat.

Při aktivaci ID produktu společnosti Microsoft odeslány informace o výrobce hardwaru a identifikace hardwaru, ve které nejsou jedinečné. ID produktu je generováno z kód Product Key instalace softwaru a obecného kódu představujícího verzi a jazyk aktivované sady Office. Identifikace hardwaru, ve které nejsou jedinečné představuje konfiguraci vašeho počítače při aktivaci. Identifikace hardwaru neobsahuje žádné osobní údaje nebo všechny informace o dalších software nebo data, která může být na počítači. Nelze použít ke zjištění určité značky či modelu vašeho počítače. Identifikace hardwaru se používá pouze pro účely aktivace. Nastavení systému Office můžete zjišťovat a přijetí změn konfigurace počítače. Menší upgrady nevyžadují opětovnou aktivaci. Pokud začnete s odinstalací Office 2007, může být nutné znovu aktivovat produkt.

Žádné ze shromážděných informací nebudou použity k osobní identifikaci uživatele ani nebudou sdíleny s partnery mimo společnost Microsoft. Tyto informace slouží pouze k potvrzení, že jste držiteli licencované kopie softwaru.

Další informace o aktivaci najdete v tématu aktivovat aplikace systému Microsoft Office.

Microsoft Office Activation Assistant (Pomocník při aktivaci sady Microsoft Office)

Aktivace pomocníka Office vám umožní získat zkušební klíč, které můžete zkusit dostupné Office 2007 programy 60 dní. Po 60 dní můžete aktivovat Office pomocí placené product key, nebo získejte další informace o jiných možnostech nákupu po kliknutí na kartu a aktivovat nebo zakoupení Microsoft Office v Průvodci aktivací Office. Musíte být připojeni k Internetu k načtení zkušebního klíče. V aktivace pomocníkem Office, když kliknete na IP adresu odkazu, ID transakce Kliknutím sem můžete požádat o zkušební aktivační klíč online a místní a jazykové nastavení prohlížeče odešle službám třetích stran. Služba se automaticky zobrazí zkušební klíč v Průvodci aktivací Office. Jakmile dostanete zkušební klíč můžete kliknutím na tlačítko Doporučené v aktivace pomocníkem Office mít kopii vaší zkušební klíč odeslán e-mailem pro záznamy, bezplatné aplikace Microsoft Office tipy a triky a přístup bezplatné online školení a pomoc. Po přijetí zkušební klíč, můžete kliknout zástupce teď, po kliknutí sem spuštění aplikace Microsoft Office a zadejte svůj klíč zkušební verze systému Microsoft Office a dokončete nastavení a aktivace a začněte používat zkušební verze systému Microsoft Office.

Vyhledání nápovědy

Jestliže jste připojeni k Internetu a rozhodnete se v nápovědě, šablonách, klipartech, médiích nebo tvarech vyhledat určité slovo nebo slovní spojení, může sada Office 2007 toto slovo nebo slovní spojení použít k prohledání webu Microsoft Office Online. Tímto způsobem lze získat přístup k rozsáhlé a dynamické sadě obsahu, zahrnující jeho poslední revize. Pokud je povolena nápověda z webu Microsoft Office Online, určité funkce (například šablony) automaticky stáhnou nejnovější nápovědu pro danou funkci.

Když budete chtít Hledat slovní spojení, Office 2007 odešle danou frázi Microsoft Office Online, spolu s dalšími informacemi, třeba program aktuálně používána, jakou část softwaru použijete po zobrazení výzvy otázku a obor vyhledávání, které požadujete. Pokud používáte šablonu dokumentu, Office 2007 taky odeslat ID pro šablony, které jednoznačně identifikuje šabloně, nikoli však jednotlivé dokument. Společnost Microsoft použije tyto informace k vrácení záznamy, které požadujete. Jsme také použít tyto informace ke zlepšení produktech.

Pokud chcete povolit nebo zakázat zobrazit online nápovědu, podívejte se na následující: Získání nápovědy, šablon a další online obsah v okně nápovědy.

Ověření službou Windows Live ID

Některé funkce Office 2007 může vyžadovat Windows Live ID přihlášení a registrace služby. Přihlašovat pomocí účtu Windows Live ID, se zobrazí výzva k zadání e-mailovou adresu a heslo. Stejné přihlášení ke službě Passport vám umožní přístup k mnoha dalších účastníte Passport webům a službám. Pokud vytváříte Passport na tomto webu jsou současně zaregistrovali Office 2007 a otevřete účet Windows Live ID. Všechny registrační informace, které zadáte budou uloženy tak, že služba Microsoft Office online a některé nebo všechny tyto informace také budou uloženy službou Windows Live ID ve vašem profilu Windows Live ID. Další informace o službě Windows Live ID, informace uložené v profilu Windows Live ID a jak používá Windows Live ID a pomáhá chránit vaše osobní údaje, přečtěte si prohlášení ochrany osobních údajů Windows Live ID.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Můžete se zapojit do programu zlepšování softwaru na základě zkušeností zákazníků a zlepšit tak kvalitu, spolehlivost a výkon softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Jestliže se do programu zapojíte, bude společnost Microsoft shromažďovat anonymní informace o vaší hardwarové konfiguraci a způsobu použití softwaru a služeb, což umožní určit trendy a vzory použití. Tato funkce neshromažďuje jména, adresy či další kontaktní údaje uživatelů.

Další informace a dokončení zásady ochrany osobních údajů programu zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů najdete na webu Program zlepšování softwaru na základě zkušeností zákazníka. Účast v programu zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů najdete v článku následující: účast v programu zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Pomoc při zdokonalování nástrojů kontroly pravopisu

Funkce Nápověda zdokonalování nástrojů kontroly pravopisu shromažďuje údaje o použití nástroje Kontrola pravopisu a mluvnice a odesílá společnosti Microsoft. Pokud se rozhodnete účast prostřednictvím Program na základě zkušeností, pak kontroly pravopisu a gramatiky akcí, například přidání slov do vlastního slovníku, bude z počítače a posílat Microsoftu za třikrát v první šest měsíců až Nainstalujte Office 2007. Blíží 6 měsíců funkci přestane odesílat data společnosti Microsoft a odstraní soubor kolekce dat, ve kterém kontroly pravopisu a gramatiky akcí ze svého počítače.

I když tato funkce není shromažďuje úmyslně osobní údaje, obsah, který může dojít k odeslání může patří položky, které jsou označeny jako pravopisné nebo gramatické chyby, například vlastní jména nebo čísla účtů. Ale některé čísla například čísla účtů adresu a telefonní čísla při se převedou na nuly se shromažďují data. Společnost Microsoft použije tyto informace pouze ke zlepšení kvality produktů, nikoli pro identifikaci uživatelů. Pokud se obáváte, že sestavy může obsahovat osobní nebo důvěrné informace, Neodesílat sestavy.

Před odesláním jakýchkoli údajů společnosti Microsoft se zobrazí dialogové okno s žádostí o váš souhlas. V té chvíli je možné odstranit některé nebo všechny informace ještě před jejich odesláním. Můžete se také rozhodnout žádná data společnosti Microsoft neodesílat.

Diagnostické nástroje sady Office

Máte možnost pravidelně si stáhnete malé soubory do počítače, který umožňuje společnost Microsoft poskytovala nápovědy Pokud dostáváte obvykle velké množství chybové zprávy. Pokud je k dispozici, bude taky automaticky stáhnout nové informace nápovědy informace k chybovým zprávám. Tato funkce shromažďuje není svoje jméno, adresu nebo jiné kontaktní informace kromě IP adresa použitá k odeslání souboru. Zapnutí nebo vypnutí diagnostických nástrojů Office, najdete v článku následující: diagnostikování a oprava k selhání aplikacích Office pomocí diagnostických nástrojů Office.

Nástroj Zasílání zpráv o chybách

Nástroj Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft umožňuje uživatelům chybové zprávy společnosti Microsoft prostřednictvím Internetu. Když se zobrazí chybovými zprávami, uživatelé, kteří mají připojení k Internetu okamžitě zaslat zprávu společnosti Microsoft. Pokud zpráva o chybě označuje, že jeden nebo více produkty jiných výrobců byly účastní příčinou, Microsoft odeslat oznámení o těchto třetích stran. Vývojáři softwaru nebo hardwaru pracovníci společnosti Microsoft nebo jeden z jeho partnery analýzu chybných dat a pokuste se identifikovat a vyřešit potíže. Přestože nástroj není shromažďuje úmyslně identifikovatelné osobní údaje, je možné, že tyto informace mohou být zachyceny v paměti nebo dat shromážděných z otevřené soubory. Microsoft nebudou tyto informace použít k identifikaci uživatelů. Další informace o nástroji Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft, včetně úplné zásady ochrany osobních údajů najdete v článku Microsoft chybové hlášení zásady ochrany osobních údajů.

Služba Microsoft Update

Služba Microsoft Update umožňuje přijímat bezpečnostní a důležité aktualizace pro Microsoft Windows a dalších produktů společnosti Microsoft, včetně Office 2007. Informace o tom, jak zaregistrovat a stáhněte tak aktualizace z webu Microsoft Update, najdete v článku Microsoft Update.

Když najdete na webu Microsoft Update nebo přijímat aktualizace automaticky, Microsoft shromažďuje standardní informace o počítači při každé návštěvě tak, aby přijímat aktualizace, které fungují nejlépe s vaším počítačem. Informace slouží také k generovat souhrnných statistických údajů o použití na webu Microsoft Update a systémy, které potřebujete podporu, takže můžete zlepšit služby. Další informace o službě Microsoft Update, včetně úplné zásady ochrany osobních údajů najdete v článku nejčastější dotazy týkající se Microsoft Update na Webu Microsoft Update.

Zabezpečení

Společnost Microsoft pomáhá zajistit zabezpečení vašich osobních údajů. Za účelem ochrany osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo prozrazením společnost Microsoft využívá množství bezpečnostních technologií a postupů.

Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Microsoft může občas Aktualizujte této zásady ochrany osobních údajů. "Naposledy aktualizováno" datum v horní části zásady ochrany osobních údajů bude aktualizován každé revize. Upravený zásady ochrany osobních údajů, budou zahrnuté se budoucí service packem Office 2007. Doporučujeme pravidelně kontrolovat této zásady ochrany osobních údajů informován o tom, jak je Microsoft chrání vaše osobní údaje.

Jak nás kontaktovat

Společnost Microsoft vítá svůj komentář o této zásady ochrany osobních údajů. Pokud máte nějaké dotazy týkající se tohoto prohlášení nebo máte dojem, že jsme nebyly dodržovat ho, kontaktujte nás pomocí webového formuláře na adrese Kontaktujte nás: názory ochrany osobních údajů.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Informace o pobočkách Microsoftu ve vaší zemi nebo oblasti najdete na webu https://www.microsoft.com/worldwide/.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×